Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingOnderwijsEducatieve Master

Educatieve Master

eerstegraadsbevoegd in het voortgezet onderwijs

De Educatieve Masters van de RUG zijn een combinatie van een vakmaster aan je eigen faculteit en de beroepskwalificatie bij de Lerarenopleiding. Dat betekent: de praktijk op een middelbare school gekoppeld aan theorie in colleges, opdrachten, onderzoek.

Je onderwijstraject begint met de Basiscursus Masterstage Lerarenopleiding en een masterstage.

Opleidingsaanbod

Je kunt de volgende tweejarige masters volgen na het behalen van je bachelor. Heb je al een master? Kijk dan bij de eenjarige Master LVHO.

Master Educatie in de Taal- Cultuurwetenschappen, track:

Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track:

Master Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen

Meer weten

Heb je vragen over het vakspecifieke studieprogramma of de toelaatbaarheid tot de tweejarige master Educatie of Educatieve Minor? Neem dan contact op met de studieadviseur van je faculteit.

Voor vragen over het lerarenopleidingstraject van de tweejarige master Educatie of over de eenjarige LVHO-master, neem contact op met studieadviseur Chris Diederiks (h.c.diederiks@rug.nl).

Voor informatie over praktische zaken binnen de Lerarenopleiding en het aanvragen van stageplekken, neem contact op met Annemarie Arends (a.m.f.a.arends@rug.nl).

Opnieuw inschrijven

Let op: Voor een herinschrijving moet je gebruikmaken van de oude CROHO-labels! Zie de tabel hieronder.

oude CROHO-label M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerstegraad in het vak... faculteit studieadviseur
60204 Aardrijkskunde FRW Chris Diederiks
60631 Duitse Taal en Cultuur FdL Hanneke Boode
60651 Economie en Bedrijfswetenschappen FEB Ilona Sporrel
60632 Engelse Taal en Cultuur FdL Hans Jansen
60238 Filosofie FW Janine Weeting
60633 Franse Taal en Cultuur FdL Hanneke Boode
60634 Friese Taal en Cultuur FdL Albert Everaarts / Aletta Westra
60635 Geschiedenis FdL Bob van der Borg / Hidde de Haas
60636 Griekse en Latijnse Taal en Cultuur FdL Bob van der Borg
60243 Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen GMW Hilde Steenbergen
60637 Nederlandse Taal en Cultuur FdL Albert Everaarts / Aletta Westra
60320 Spaanse Taal en Cultuur FdL Hanneke Boode
code M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen in... faculteit studieadviseur
60614 Informatica FSE Wendy Hof / Rianne Gringhuis
60614 Biologie FSE Wendy Hof / Rianne Gringhuis
60614 Natuurkunde FSE Wendy Hof / Rianne Gringhuis
60614 Scheikunde FSE Wendy Hof / Rianne Gringhuis
60614

Wiskunde

FSE Wendy Hof / Rianne Gringhuis
Laatst gewijzigd:23 november 2018 14:08