Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Language and Culture Education Language and culture Education - French language and culture
Header image Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Franse Taal en Cultuur

Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Franse Taal en Cultuur

Het onderwijs zoekt inspirerende docenten Frans! Wil jij je na je bachelor verder verdiepen in je vak en leren dit aan jongeren over te brengen? Dan is deze master wat je zoekt.

Wie herinnert zich niet die ene fantastische docent? Als leraar heb je een enorme invloed op de ontwikkeling van jongeren. Leerlingen willen een leraar die weet waar hij/zij het over heeft, dit op een actieve manier kan overbrengen én oog voor de leerling heeft. In deze tweejarige master ontwikkel je je tot docent voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs.

In het eerste jaar van je master verdiep je je daarom in je vak. Je combineert vakken uit de masterprogramma’s European linguistics (taalspecificatie Frans) en European Literatures and Interculturality. In het tweede semester volg je colleges en loop je een korte stage om de basis van het lesgeven onder de knie te krijgen.

In het tweede jaar volg je vakken bij het lerarenopleidingsgedeelte. Daar ligt de nadruk op de verbinding tussen theorie en praktijk. Door de theorie begrijp je hoe leerlingen Frans leren - en wat dat betekent voor je lessen. Vanaf het begin van het jaar geef je die lessen op een school in Noord-Nederland.

Dat doe je niet alleen: je werkt veel samen met je mede-studenten – met die van Frans, maar ook die van andere talen. De begeleiding is intensief, zowel op je stageschool als op de universiteit.

Na het behalen van je diploma ben je eerstegraads bevoegd; je mag dan in het hele voortgezet onderwijs, het mbo en het praktijkonderwijs werken.

Heb je al een master op het gebied van de Franse taal? Of ben je nog bezig met je bachelor, maar wil je een educatieve minor volgen? Kijk op welke manieren je nog meer leraar kunt worden!


Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA in Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen
Type opleiding
Educatieve master
Duur
24 maanden (120 ECTS)
Croho code
68536
Voertaal
Nederlands, Frans, Engels
Start
Februari, September
Faculteit
Letteren
Waarom dit programma in Groningen?

De master Educatie in de Taal - en Cultuurwetenschappen, track Frans onderscheidt zich door een brede, interculturele oriëntatie op het vak. Ook kun je interdisciplinaire onderzoekscolleges volgen.

De master kenmerkt zich door de verbinding tussen praktijk (30 ECTS stage) en theorie. De opleiding wordt mede vorm gegeven door de scholen waar je stage loopt. Ook werk je intensief samen met de overige Leraren in Opleiding (LIO's) van de moderne vreemde talen. Daardoor kijk je over de grenzen van

Programma

Je volgt in je eerste jaar 50 ECTS aan vakken van een van de masters van de Faculteit der Letteren. Je kunt kiezen uit (een combinatie van) de volgende masters/mastertracks:

 • European linguistics (taalspecificatie Frans)
 • European Literatures and Interculturality

In het tweede semester volg je de Basiscursus en Masterstage 1 van de Lerarenopleiding. Hierin leer je de basis van het lesgeven en volg je een korte stage.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Onderdelen van het reguliere programma van de masters Letterkunde en Taalwetenschappen (50 EC)
Basiscursus Master Lerarenopleiding (5 EC)
Masterstage 1 (5 EC)

In het tweede jaar van de opleiding volg je de resterende 10 ECTS van de vakspecifieke onderdelen van je master. Daarnaast volg je op de maandag colleges op de Lerarenopleiding (Vakdidactiek 1, 2 en 3 en Pedagogiek). Drie dagen per week loop je stage. Je krijgt - onder begeleiding van een vakcoach en tutor op school – je eigen klassen onder je hoede. Je bereidt lessen voor en geeft ze, neemt deelt aan leerlingbesprekingen etc.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Vakdidactiek 1 (5 EC)
Masterstage 2 (15 EC)
Pedagogiek (5 EC)
Vakdidactiek 2 (5 EC)
Masterstage 3 (10 EC)
Onderdelen van het reguliere programma van de masters Letterkunde en Taalwetenschappen (10 EC)
Vakdidactiek 3 (10 EC)

Curriculum

De master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen – track Frans combineert vakken aan de Faculteit der Letteren met een lerarenopleidingsgedeelte aan de Faculteit der Geestes- en Maatschappijwetenschappen (GMW). Bij die laatste faculteit sta je ook ingeschreven.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is niet voorzien
Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
Europese talen en culturenRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:
 • Met profiel Cultuur en Literatuur of Taal en Maatschappij / profile Culture and Literature or Language and Society
 • Met taalaantekening Frans / Language specialization French

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer

Heb je je middelbare schooldiploma buiten Nederland behaald? Dan kan de Toelatingscommissie eisen dat je aantoont het Nederlands op NTII-niveau te beheersen.

overige toelatingseisen

Ook toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van wetenschappelijk onderwijs van 180 ECTS, die aantoont te beschikken over kennis van, inzicht in en vakspecifieke vaardigheden betreffende de Franse taal en cultuur op universitair bachelorniveau. Heb je twijfels over je toelaatbaarheid? Neem contact op met de toelatingscommissie van de Lerarenopleiding op toelatingscommissie.lerarenopleiding rug.nl.

Aanmeldingsprocedure

Je kunt deze master beginnen in september en februari. De vakken van de Lerarenopleiding worden echter maar op één moment in het jaar aangeboden. Het verdient daarom de voorkeur om in september te beginnen. Heb je al een educatieve minor gevolgd of heb je al een tweedegraads bevoegdheid? Neem dan contact op met de toelatingscommissie op toelatingscommissie.lerarenopleiding rug.nl.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 december 202201 februari 2023
15 mei 202301 september 2023
01 december 202301 februari 2024
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2022-2023€ 2209voltijd
EU/EER2022-2023€ 1626deeltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Natuurlijk kun je na het behalen van je diploma aan de slag als docent – niet alleen op alle niveaus van het voortgezet onderwijs, maar ook in andere sectoren (mbo, hbo, praktijkonderwijs, volwassenonderwijs). De vaardigheden en kennis die je in deze masteropleiding opdoet vormen echter ook een goede basis voor werk in andere sectoren waar voorlichting en informatieoverdracht aan jongeren onderdeel van je werk vormen – bijvoorbeeld bij educatieve uitgeverijen, de journalistiek of traineeship

Potentiële beroepen

 • Docent Frans
 • Medewerker educatieve uitgeverij
 • Medewerker culturele instelling
Onderzoek

Bij het lerarenopleidingsgedeelte ontwikkel je een onderzoeksmatige houding als docent. Dat wil zeggen dat je leert hoe je je academische vaardigheden inzet in de lespraktijk en in de organisatie van de school. In de opleiding komt dat onder andere tot uiting in het uitvoeren van een Lesson Study - een praktijkgericht onderzoek waarin je het leren van je leerlingen nauwkeurig onder de loep neemt.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

 • Iryna Menke-Bazhutkina, MA (Studieadviseur Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, Frans, Duits en Spaans)
  Email: i.a.menke-bazhutkina rug.nl
 • Drs. Chris Diederiks (Studieadviseur Lerarenopleiding)
  Email: h.c.diederiks rug.nl
 • Bekijk deze videoSluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • Bekijk deze videoSluiten

Tegemoetkoming studiekosten

Wil je leraar worden of een extra bevoegdheid halen? Er zijn verschillende financiële regelingen van het ministerie van OCW waar je gebruik van kunt maken!

Lees meer

Studieverenigingen

Esperia

Esperia is de studievereniging voor de studenten die de opleiding Europese Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen volgen. Het doel van Esperia is om academische activiteiten die de studenten helpen bij hun studie te combineren met sociale activiteiten die alle studenten van de vereniging met elkaar verbinden. Om dit doel te realiseren werkt Esperia regelmatig samen met andere organisaties in Groningen om een breed scala aan activiteiten te bieden aan haar leden.
De activiteiten die Esperia organiseert zijn onder andere socials, bedrijfsbezoeken, kroeglezingen, yogasessies en een jaarlijkse reis naar het buitenland.
http://www.svesperia.nl/
Lees meer
Studiebegeleiding

In de opleiding zijn er meerdere personen die je intensief begeleiden: in het vakspecifieke gedeelte je docenten en scriptiebegeleider, in het lerarenopleidingsgedeelte je vakdidacticus en je tutor op de opleiding, je vakcoach en je schoolopleider op de stageschool. Daarnaast krijg je bij Letteren ondersteuning van studieadviseur Michelle de Jong (michelle.de.jong rug.nl), op de Lerarenopleiding van studieadviseur Chris Diederiks (h.c.diederiks rug.nl).

Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, zoals studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC).