Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Language and Culture Education Language and culture Education - French language and culture
Header image Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Franse Taal en Cultuur

Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Franse Taal en Cultuur

L'éducation est à la recherche de professeurs de français inspirés!

Wil jij:

 • jouw passie voor de Franse taal en cultuur doorgeven aan jongeren?
 • jouw academische vaardigheden op masterniveau versterken en tegelijkertijd didactische vaardigheden ontwikkelen?
 • je eerstegraads lesbevoegdheid Frans halen en daarmee bijdragen aan de toekomst van het onderwijs?

Dan is deze tweejarige* master voor jou!

De educatieve master bereidt je voor op het docentschap voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs, het mbo, het praktijkonderwijs en het volwassenenonderwijs. Zowel tijdens colleges als tijdens de stages kun je rekenen op persoonlijke en intensieve begeleiding.

Franse taal en cultuur

Je specialiseert je in de Franse taal en cultuur en volgt vakken in de doeltaal op het terrein van de Franse taal- en letterkunde die relevant zijn voor je toekomstig beroep als docent. Daarbij heb je de keuze uit het masterprogramma European Literatures and Interculturality (taalspecificatie Frans) en de Masterlanguage vakken Frans.

Daarnaast volg je vakken over taalleren en taalonderwijs zoals Teaching Methodology/2nd Language Development en CEFR in context: CEFR in Context: Learning, Teaching, Assessment and Research van de MA Applied Linguistics. De eindopdrachten van deze vakken maak je in het Frans.

Docentschap

Al vanaf het eerste jaar verdiep je je al in het docentschap. Dit doe je onder andere door het volgen van colleges over taalverwerving en vakken als vakdidactiek en pedagogiek. Je ontwikkelt vaardigheden waarmee je in staat bent lessen te ontwerpen en te geven tijdens je stages

Stage

Een belangrijk onderdeel van deze master is het opdoen van ervaring als docent door stage te lopen in zowel je eerste als tweede jaar. Hierbij word je uiteraard zorgvuldig begeleid, zowel op de stageschool als bij de opleiding. Het aanbod van stagemogelijkheden is zeer divers, waardoor je jezelf op verschillende vlakken van het docentschap kunt ontwikkelen.

*Heb je al een master op het gebied van de Franse taal? Of ben je nog bezig met je bachelor en wil je een educatieve minor volgen? Kijk op welke manieren je nog meer leraar kunt worden!


Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA in Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen
Type opleiding
Educatieve master
Duur
24 maanden (120 ECTS)
Croho code
68536
Voertaal
Nederlands, Frans, Engels
Start
Februari, September
Faculteit
Letteren
Waarom dit programma in Groningen?
 • De enige universitaire lerarenopleiding in Noord-Nederland
 • Expertise op het gebied van de Duitse taal- en letterkunde
 • Focus op innovatieve aanpakken in taalonderwijs zoals taakgericht werken (Task Based Language teaching), Dynamic Usage Based approach, CLIL, FLIL en AIM
 • Vakdidactische colleges in de doeltaal
 • Nauwe samenwerking tussen de opleiding en scholen bij de begeleiding van stages
 • Mogelijkheid deel te nemen aan (inter)nationale projecten en onderzoek
Programma

Je volgt in je eerste jaar 50 ECTS aan vakken van een van de masters van de Faculteit der Letteren. Je kunt kiezen uit (een combinatie van) onderstaande masters/mastertracks. In semester 2 volg je het vak Neem regie (10 EC), waarbij je de basis legt voor het lesgeven in het voortgezet onderwijs.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Vakken uit (combinatie van) de masters European Literatures and Interculturality; Masterlanguage; Applied Linguistics / Linguistics (50 EC)
Neem regie (10 EC)

In het tweede jaar van de opleiding volg je de resterende 10 ECTS van de vakspecifieke onderdelen van je master. Daarnaast volg je op de woensdag colleges op de Lerarenopleiding (Geef les, Verken je schoolvak, Vorm je visie, Verdiep je schoolvak, Onderzoek het leren). Drie dagen per week loop je stage. Je krijgt begeleiding van een werkplekbegeleider en instituutsopleider op school. Je bereidt lessen voor en geeft ze, neemt deelt aan leerlingbesprekingen etc.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Geef les (5 EC)
Vakken uit (combinatie van) de masters European Literatures and Interculturality; Masterlanguage; Applied Linguistics / Linguistics (10 EC)
Verken je schoolvak (15 EC)
Vorm je visie (5 EC)
Onderzoek het leren (10 EC)
Verdiep je schoolvak (15 EC)

Curriculum

De master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen – track Frans combineert vakken aan de Faculteit der Letteren met een lerarenopleidingsgedeelte aan de Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW). Bij die laatste faculteit sta je ook ingeschreven.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is niet voorzien
Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
Europese Talen en CulturenRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:
 • Met profiel Cultuur en Literatuur of Taal en Maatschappij / profile Culture and Literature or Language and Society
 • Met taalaantekening Frans / Language specialization French

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer

Heb je je middelbare schooldiploma buiten Nederland behaald? Dan kan de Toelatingscommissie eisen dat je aantoont het Nederlands op NTII-niveau te beheersen.

overige toelatingseisen

Ook toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van wetenschappelijk onderwijs van 180 ECTS, die aantoont te beschikken over kennis van, inzicht in en vakspecifieke vaardigheden betreffende de Franse taal en cultuur op universitair bachelorniveau. Heb je twijfels over je toelaatbaarheid? Neem contact op met de toelatingscommissie van de Lerarenopleiding op toelatingscommissie.lerarenopleiding rug.nl.

Aanmeldingsprocedure

Je kunt deze master beginnen in september en februari. De vakken van de Lerarenopleiding worden echter maar op één moment in het jaar aangeboden. Het verdient daarom de voorkeur om in september te beginnen. Heb je al een educatieve minor gevolgd of heb je al een tweedegraads bevoegdheid? Neem dan contact op met de toelatingscommissie op toelatingscommissie.lerarenopleiding rug.nl.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 januari 202501 februari 2025
15 mei 202501 september 2025
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd
EU/EER2024-2025€ 1863deeltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Natuurlijk kun je na het behalen van je diploma aan de slag als docent – niet alleen op alle niveaus van het voortgezet onderwijs, maar ook in andere sectoren (mbo, hbo, praktijkonderwijs, volwassenonderwijs). De vaardigheden en kennis die je in deze masteropleiding opdoet vormen echter ook een goede basis voor werk in andere sectoren waar voorlichting en informatieoverdracht aan jongeren onderdeel van je werk vormen – bijvoorbeeld bij educatieve uitgeverijen, de journalistiek of traineeships vo

Potentiële beroepen

 • Docent Frans
 • Medewerker educatieve uitgeverij
 • Medewerker culturele instelling
Onderzoek

Masterscriptie
Tijdens het eerste jaar van de opleiding schrijf je je masterscriptie in het Frans. Hiervoor doe je onderzoek naar cultuur- of taalkundige onderwerpen. Je kunt er ook voor kiezen om een vakdidactische vraag te onderzoeken zoals bijvoorbeeld “Hoe kun je onderwijs in interculturele competentie verweven met literatuur?” of “Welk lesmateriaal is het meest geschikt om aan het taalbewustzijn van leerlingen te werken?”

Academische vaardigheden inzetten in onderwijs
Binnen de lerarenopleiding ontwikkel je een onderzoeksmatige houding als docent. Dat wil zeggen dat je leert hoe je je academische vaardigheden inzet in de lespraktijk en in de organisatie van de school. In de opleiding komt dat onder andere tot uiting in het uitvoeren van een Lesson Study - een praktijkgericht onderzoek waarin je het leren van je leerlingen nauwkeurig onder de loep neemt.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

 • Iryna Menke-Bazhutkina, MA (Studieadviseur Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, Frans, Duits en Spaans)
  Email: i.a.menke-bazhutkina rug.nl
 • Anna Verkade (Studieadviseur Lerarenopleiding)
  Email: a.t.verkade rug.nl
 • Bekijk deze videoSluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • Bekijk deze videoSluiten

Tegemoetkoming studiekosten

Wil je leraar worden of een extra bevoegdheid halen? Er zijn verschillende financiële regelingen van het ministerie van OCW waar je gebruik van kunt maken!

Lees meer

Studieverenigingen

Esperia

Esperia is de studievereniging voor de studenten die de opleiding Europese Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen volgen. Het doel van Esperia is om academische activiteiten die de studenten helpen bij hun studie te combineren met sociale activiteiten die alle studenten van de vereniging met elkaar verbinden. Om dit doel te realiseren werkt Esperia regelmatig samen met andere organisaties in Groningen om een breed scala aan activiteiten te bieden aan haar leden.
De activiteiten die Esperia organiseert zijn onder andere socials, bedrijfsbezoeken, kroeglezingen, yogasessies en een jaarlijkse reis naar het buitenland.
https://www.svesperia.nl/
Lees meer
Studiebegeleiding

In de opleiding zijn er meerdere personen die je intensief begeleiden: in het vakspecifieke gedeelte je docenten en scriptiebegeleider, in het lerarenopleidingsgedeelte je vakdidacticus en je instituutsopleider op de opleiding, je werkplekbegeleider en je schoolopleider op de stageschool. Daarnaast krijg je bij Letteren ondersteuning van studieadviseur Iryna Menke-Bazhutkina (i.a.menke-bazhutkina rug.nl), op de Lerarenopleiding van studieadviseur Anna Verkade (a.t.verkade rug.nl).

Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, zoals studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC).