Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Language and Culture Education
Header image Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen

Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen

Wil je je verdiepen in Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fries, Grieks & Latijn of Spaans en je vak leren over te brengen? Het onderwijs zoekt inspirerende docenten!

Wie herinnert zich niet die ene fantastische docent? Als leraar heb je een enorme invloed op de ontwikkeling van jongeren. Leerlingen willen een leraar die weet waar hij/zij het over heeft, dit op een actieve manier kan overbrengen én oog voor de leerling heeft. In deze tweejarige master ontwikkel je je niet alleen tot wetenschapper, maar ook tot docent voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs. Je kunt daarbij kiezen uit de tracks Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fries, Grieks & Latijn of Spaans.

Het eerste jaar van de master heeft een verdiepend karakter: je ontwikkelt jezelf als expert in je vak. Je volgt vakken uit vakmaster; welke master dat is, verschilt per track. In het tweede semester loop je een korte stage om de basis van het lesgeven onder de knie te krijgen.

In het tweede jaar volg je vakken bij de Lerarenopleiding. Daar ligt de nadruk op de verbinding tussen theorie en praktijk. Door de theorie begrijp je hoe leerlingen je vak leren - en wat dat betekent voor je lessen. Vanaf het begin van het jaar geef je die lessen op een school in Noord-Nederland.

Dat doe je niet alleen: je werkt veel samen met je medestudenten. De begeleiding is intensief, zowel op je stageschool als op de universiteit.

Na het behalen van je diploma ben je bevoegd om les te geven op alle niveaus van het voortgezet onderwijs – maar ook op het mbo of in het volwassenenonderwijs.

Heb je al een master op je vakgebied? Of ben je nog bezig met je bachelor, maar wil je een educatieve minor volgen? Kijk op welke manieren je nog meer leraar kunt worden!

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA in Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen
Type opleiding
Educatieve master
Duur
24 maanden (120 ECTS)
Croho code
68536
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, September
Faculteit
Gedrags- en maatschappijwetenschappen
Waarom dit programma in Groningen?
Programma

Je volgt in je eerste jaar 50 EC aan vakken van je vakmaster. Welke master dat is, verschilt per track. In het tweede semester volg je het vak Neem regie van de Lerarenopleiding. Hierin leer je de basis van het lesgeven en volg je een korte stage.

In het tweede jaar van de opleiding volg je de resterende 10 EC van de vakspecifieke onderdelen van je master. Daarnaast volg je op de woensdag colleges op de Lerarenopleiding (Geef les, Verken je schoolvak, Vorm je visie, Verdiep je schoolvak, Onderzoek het leren). De overige dagen loop je stage. Je krijgt begeleiding van een werkplekbegeleider en instituutsopleider op school. Je bereidt lessen voor en geeft ze, neemt deelt aan leerlingbesprekingen etc.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Vakken vakspecifieke master (50 EC)
Neem regie (10 EC)
Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Geef les (5 EC)
Vakken vakspecifieke master (10 EC)
Verken je schoolvak (15 EC)
Vorm je visie (5 EC)
Onderzoek het leren (10 EC)
Verdiep je schoolvak (15 EC)
Programma-opties
Duitse taal en cultuur (track)

Het onderwijs zoekt inspirerende docenten Engels! Wil jij je na je bachelor verder verdiepen in je vak en leren dit aan jongeren over te brengen? Dan is deze master wat je zoekt.

Wie herinnert zich niet die ene fantastische docent? Als leraar heb je een enorme invloed op de ontwikkeling van jongeren. Leerlingen willen een leraar die weet waar hij/zij het over heeft, dit op een actieve manier kan overbrengen én oog voor de leerling heeft. In deze tweejarige master ontwikkel je je tot docent voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs.In het eerste jaar van je master verdiep je je daarom in je vak. Je kunt kiezen of je je in letterkunde specialiseert, in taalwetenschappen of in een combinatie van beiden. Je volgt vakken uit de masterprogramma’s English Literature and Culture, Writing, Editing and Mediating, Europese taalkunde (taalspecificatie Engels) of Applied Linguistics. In het tweede semester volg je colleges en loop je een korte stage om de basis van het lesgeven onder de knie te krijgen.In het tweede jaar volg je vakken van het lerarenopleidingsgedeelte. Daar ligt de nadruk op de verbinding tussen theorie en praktijk. Door de theorie begrijp je hoe leerlingen Engels leren - en wat dat betekent voor je lessen. Vanaf het begin van het jaar geef je die lessen op een school in Noord-Nederland.Dat doe je niet alleen: je werkt veel samen met je mede-studenten – met die van Engels, maar ook die van andere talen. De begeleiding is intensief, zowel op je stageschool als op de universiteit.Na het behalen van je diploma ben je eerstegraads bevoegd; je mag dan in het hele voortgezet onderwijs, het mbo en het praktijkonderwijs werken.Heb je al een master op het gebied van de Engelse taal? Of ben je nog bezig met je bachelor, maar wil je een educatieve minor volgen? Kijk op welke manieren je nog meer leraar kunt worden!

Meer informatie over deze optie

Engelse taal en cultuur (track)

Het onderwijs zoekt inspirerende docenten Engels! Wil jij je na je bachelor verder verdiepen in je vak en leren dit aan jongeren over te brengen? Dan is deze master wat je zoekt.

Wie herinnert zich niet die ene fantastische docent? Als leraar heb je een enorme invloed op de ontwikkeling van jongeren. Leerlingen willen een leraar die weet waar hij/zij het over heeft, dit op een actieve manier kan overbrengen én oog voor de leerling heeft. In deze tweejarige master ontwikkel je je tot docent voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs.In het eerste jaar van je master verdiep je je daarom in je vak. Je kunt kiezen of je je in letterkunde specialiseert, in taalwetenschappen of in een combinatie van beiden. Je volgt vakken uit de masterprogramma’s English Literature and Culture, Writing, Editing and Mediating, Europese taalkunde (taalspecificatie Engels) of Applied Linguistics. In het tweede semester volg je colleges en loop je een korte stage om de basis van het lesgeven onder de knie te krijgen.In het tweede jaar volg je vakken van het lerarenopleidingsgedeelte. Daar ligt de nadruk op de verbinding tussen theorie en praktijk. Door de theorie begrijp je hoe leerlingen Engels leren - en wat dat betekent voor je lessen. Vanaf het begin van het jaar geef je die lessen op een school in Noord-Nederland.Dat doe je niet alleen: je werkt veel samen met je mede-studenten – met die van Engels, maar ook die van andere talen. De begeleiding is intensief, zowel op je stageschool als op de universiteit.Na het behalen van je diploma ben je eerstegraads bevoegd; je mag dan in het hele voortgezet onderwijs, het mbo en het praktijkonderwijs werken.Heb je al een master op het gebied van de Engelse taal? Of ben je nog bezig met je bachelor, maar wil je een educatieve minor volgen? Kijk op welke manieren je nog meer leraar kunt worden!

Meer informatie over deze optie

Franse taal en cultuur (track)

L'éducation est à la recherche de professeurs de français inspirés!

Wil jij:* jouw passie voor de Franse taal en cultuur doorgeven aan jongeren?* jouw academische vaardigheden op masterniveau versterken en tegelijkertijd didactische vaardigheden ontwikkelen?* je eerstegraads lesbevoegdheid Frans halen en daarmee bijdragen aan de toekomst van het onderwijs?Dan is deze tweejarige* master voor jou!De educatieve master bereidt je voor op het docentschap voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs, het mbo, het praktijkonderwijs en het volwassenenonderwijs. Zowel tijdens colleges als tijdens de stages kun je rekenen op persoonlijke en intensieve begeleiding.Franse taal en cultuurJe specialiseert je in de Franse taal en cultuur en volgt vakken in de doeltaal op het terrein van de Franse taal- en letterkunde die relevant zijn voor je toekomstig beroep als docent. Daarbij heb je de keuze uit het masterprogramma European Literatures and Interculturality (taalspecificatie Frans) en de Masterlanguage vakken Frans.Daarnaast volg je vakken over taalleren en taalonderwijs zoals Teaching Methodology/2nd Language Development en CEFR in context: CEFR in Context: Learning, Teaching, Assessment and Research van de MA Applied Linguistics. De eindopdrachten van deze vakken maak je in het Frans.DocentschapAl vanaf het eerste jaar verdiep je je al in het docentschap. Dit doe je onder andere door het volgen van colleges over taalverwerving en vakken als vakdidactiek en pedagogiek. Je ontwikkelt vaardigheden waarmee je in staat bent lessen te ontwerpen en te geven tijdens je stagesStageEen belangrijk onderdeel van deze master is het opdoen van ervaring als docent door stage te lopen in zowel je eerste als tweede jaar. Hierbij word je uiteraard zorgvuldig begeleid, zowel op de stageschool als bij de opleiding. Het aanbod van stagemogelijkheden is zeer divers, waardoor je jezelf op verschillende vlakken van het docentschap kunt ontwikkelen.*Heb je al een master op het gebied van de Franse taal? Of ben je nog bezig met je bachelor en wil je een educatieve minor volgen? Kijk op welke manieren je nog meer leraar kunt worden!

Meer informatie over deze optie

Friese taal en cultuur (track)

Hou je van de Friese taal en cultuur en wil je voor de klas staan? Tijdens deze lerarenopleiding verdiep je je kennis en leer je deze over te brengen aan middelbare scholieren.

Deze tweejarige educatieve master leidt je op tot eerstegraadsleraar Friese Taal en Cultuur. De opleiding bestaat uit een didactisch en een vakinhoudelijk deel.

Voor het vakinhoudelijke deel volg je vakken van de mastertrack Letterkunde. In het didactische deel ontwikkel je je tot eerstegraadsdocent.

In het eerste jaar ben je vooral bezig met het vakinhoudelijke programma en verdiep je je kennis. Daarnaast doe je een korte stage op een middelbare school. In het tweede jaar staat het didactische programma centraal en doe je een uitgebreide stage in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Tijdens deze stage geef je 15 tot 20 lessen, waarvan minimaal 6 lessen zelfstandig. Je bent één dag in de week vrij geroosterd voor colleges, mentorbijeenkomsten en groepsopdrachten.

Na het afronden van dit tweejarige programma heb je een masterdiploma en een eerstegraads onderwijsbevoegdheid Fries. Je kunt dit programma zowel in voltijd als in deeltijd doen. Deeltijd houdt in dat je in overleg met de studieadviseur het programma kunt verspreiden over een langere periode. Heb je al een master Fries? Dan kun je ook de éénjarige lerarenopleiding volgen. Lees hier meer over het verschil tussen de één- en tweejarige lerarenopleidingen aan de RUG.

Meer informatie over deze optie

Grieks en Latijn (track)

Het onderwijs zoekt inspirerende docenten Grieks en Latijn! Wil jij je na je bachelor verder verdiepen in je vak en leren dit aan jongeren over te brengen? Dan is deze master wat je zoekt.

Wie herinnert zich niet die ene fantastische docent Klassieke Talen? Als leraar heb je een enorme invloed op de ontwikkeling van jongeren. Leerlingen willen een leraar die weet waar hij/zij het over heeft, dit op een actieve manier kan overbrengen én oog voor de leerling heeft. In deze tweejarige master ontwikkel je je tot docent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur.In het eerste jaar van je master verdiep je je daarom in je vak. Je combineert vakken uit de mastertrack Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. In het tweede semester volg je colleges en loop je een korte stage op een middelbare school om de basis van het lesgeven onder de knie te krijgen.In het tweede jaar volg je vakken bij het lerarenopleidingsgedeelte. Daar ligt de nadruk op de verbinding tussen theorie en praktijk. Door de theorie begrijp je hoe leerlingen klassieke talen leren - en wat dat betekent voor je lessen. Vanaf het begin van het jaar geef je die lessen op een school in Noord-Nederland.Dat doe je niet alleen: je werkt veel samen met je mede-studenten – met die van Grieks en Latijn, maar ook die van andere vakken. De begeleiding is intensief, zowel op je stageschool als op de universiteit.Na het behalen van je diploma ben je eerstegraads bevoegd; je mag dan zowel in de onderbouw als de bovenbouw van het vwo werken.Heb je al een master op het gebied van Grieks en Latijn? Of ben je nog bezig met je bachelor, maar wil je een educatieve minor volgen? Kijk op welke manieren je nog meer leraar kunt worden!Voor nieuws en meer informatie over onze afdeling, zie onze afdelingswebsite.

Meer informatie over deze optie

Nederlands (track)

Na je bachelor je verder verdiepen in je vak en leren deze kennis over te brengen aan jongeren? Het onderwijs zoekt inspirerende docenten Nederlands!

Wie herinnert zich niet die ene fantastische docent? Als leraar heb je een enorme invloed op de ontwikkeling van jongeren. Leerlingen willen een leraar die weet waar hij/zij het over heeft, dit op een actieve manier kan overbrengen én oog voor de leerling heeft. In deze tweejarige master ontwikkel je je tot docent voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs.In het eerste jaar van je master verdiep je je daarom in je vak. Je volgt een programma aan de Faculteit Letteren dat grotendeels overeenkomt met de master Neerlandistiek. In het tweede semester volg je colleges bij de Lerarenopleiding en loop je een korte stage om de basis van het lesgeven onder de knie te krijgen.In het tweede jaar volg je de overige vakken bij de Lerarenopleiding. Daar ligt de nadruk op de verbinding tussen theorie en praktijk. Je verdiept je in de ontwikkeling van leerlingen en je leert hoe leerlingen Nederlands leren - en wat dat betekent voor je lessen. Vanaf het begin van het jaar geef je die lessen op een school in Noord-Nederland.Dat doe je niet alleen: je werkt veel samen met je mede-studenten – met die van Nederlands, maar ook die van andere talen. De begeleiding is intensief, zowel op je stageschool als op de universiteit. Na het behalen van je diploma ben je eerstegraads bevoegd; je mag dan in het hele voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo), het mbo en het praktijkonderwijs werken. Heb je al een master op het gebied van Nederlands? Of ben je nog bezig met je bachelor, maar wil je een educatieve minor volgen? Kijk op welke manieren je nog meer leraar kunt worden!

Meer informatie over deze optie

Spaanse taal en cultuur (track)

¡La enseñanza busca profesores inspirad@s de español!

Wil jij:* jouw passie voor de Spaanse taal en cultuur doorgeven aan jongeren?* jouw academische vaardigheden op masterniveau versterken en tegelijkertijd didactische vaardigheden ontwikkelen?* je eerstegraads lesbevoegdheid Spaans halen en daarmee bijdragen aan de toekomst van het onderwijs?Dan is deze tweejarige* master voor jou!De educatieve master bereidt je voor op het docentschap voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs, het mbo, het praktijkonderwijs en het volwassenenonderwijs. Zowel tijdens colleges als tijdens de stages kun je rekenen op persoonlijke en intensieve begeleiding.Spaanse taal en cultuurJe specialiseert je in de Spaanse taal en cultuur en volgt vakken in de doeltaal op het terrein van de Spaanse taal- en letterkunde die relevant zijn voor je toekomstig beroep als docent. Daarbij heb je de keuze uit het masterprogramma European Literatures and Interculturality (taalspecificatie Spaans) en de Masterlanguage vakken Spaans.Daarnaast volg je vakken over taalleren en taalonderwijs zoals Teaching Methodology/2nd Language Development en CEFR in context: CEFR in Context: Learning, Teaching, Assessment and Research van de MA Applied Linguistics. De eindopdrachten van deze vakken maak je in het Spaans.DocentschapAl vanaf het eerste jaar verdiep je je al in het docentschap. Dit doe je onder andere door het volgen van colleges over taalverwerving en vakken als vakdidactiek en pedagogiek. Je ontwikkelt vaardigheden waarmee je in staat bent lessen te ontwerpen en te geven tijdens je stages.StageEen belangrijk onderdeel van deze master is het opdoen van ervaring als docent door stage te lopen in zowel je eerste als tweede jaar. Hierbij word je uiteraard zorgvuldig begeleid, zowel op de stageschool als bij de opleiding. Het aanbod van stagemogelijkheden is zeer divers, waardoor je jezelf op verschillende vlakken van het docentschap kunt ontwikkelen.* Heb je al een master op het gebied van de Spaanse taal? Of ben je nog bezig met je bachelor en wil je een educatieve minor volgen? Kijk op welke manieren je nog meer leraar kunt worden!

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

  • Studeren in het buitenland is niet voorzien
Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

Het verschilt per track welke vooropleiding je nodig hebt. Kijk hiervoor op de pagina van de track die je wil gaan volgen (de links staan onder het tabblad 'introductie')

taaltoets cijfer

Heb je je middelbare schooldiploma buiten Nederland behaald? Dan kan de Toelatingscommissie eisen dat je aantoont het Nederlands op NTII-niveau te beheersen.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 januari 202501 februari 2025
15 mei 202501 september 2025

Je kunt deze master beginnen in september en februari. De vakken van de Lerarenopleiding worden echter maar op één moment in het jaar aangeboden. Het verdient daarom de voorkeur om in september te beginnen. Heb je al een educatieve minor gevolgd of geef je al les in het voortgezet onderwijs? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstellingen. Neem daarvoor contact op met de toelatingscommissie op toelatingscommissie.lerarenopleiding rug.nl.

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Voor studenten die overwegen om een lerarenopleiding te gaan doen zijn er financiële tegemoetkomingen, zoals een extra jaar studiefinanciering. Kijk op https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/tegemoetkoming-leraren.jsp voor een overzicht.

Praktische informatie voor:

Na je studie
Onderzoek
Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

  • Anna Verkade (Studieadviseur Lerarenopleiding)
    Email: a.t.verkade rug.nl