Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenEducatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Friese Taal en Cultuur
Header image Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Friese Taal en Cultuur

Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Friese Taal en Cultuur

Do you love the Frisian language and culture and would you like to teach? In this programme you strengthen your knowledge and learn to convey it to secondary school students.

This two-year educational Master's programme trains you to become a fully qualified teacher of Frisian language and culture. The programme consists of teacher training modules and courses in Frisian language and culture.

The latter courses spring from the Master's track in European Literatures and Cultures (Literary Studies). During the teacher training modules you will become a fully qualified teacher.

During the first year you will mainly take courses in Frisian language and culture, strengthening your knowledge. In addition you will do a short internship at a secondary school. In the second year the focus shifts to the teacher training modules. You will do an extended internship at a secondary school. During this internship you get one day per week for courses, meetings with your mentor and group assignments.

After completing this programme you will have a Master's degree in Literary Studies and a teaching certificate.

NB. (Near) Native level of Dutch is highly recommended.

Hou je van de Friese taal en cultuur en wil je voor de klas staan? Tijdens deze lerarenopleiding verdiep je je kennis en leer je deze over te brengen aan middelbare scholieren.

Deze tweejarige educatieve master leidt je op tot eerstegraadsleraar Friese Taal en Cultuur. De opleiding bestaat uit een didactisch en een vakinhoudelijk deel.

Voor het vakinhoudelijke deel volg je vakken van de mastertrack Europese Letteren en Culturen (Letterkunde). In het didactische deel ontwikkel je je tot eerstegraadsdocent.

In het eerste jaar ben je vooral bezig met het vakinhoudelijke programma en verdiep je je kennis. Daarnaast doe je een korte stage op een middelbare school. In het tweede jaar staat het didactische programma centraal en doe je een uitgebreide stage in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Tijdens deze stage geef je 15 tot 20 lessen, waarvan minimaal 6 lessen zelfstandig. Je bent één dag in de week vrij geroosterd voor colleges, mentorbijeenkomsten en groepsopdrachten.

Na het afronden van dit tweejarige programma heb je een masterdiploma en een eerstegraads onderwijsbevoegdheid Fries.
Je kunt dit programma zowel in voltijd als in deeltijd doen. Deeltijd houdt in dat je in overleg met de studieadviseur het programma kunt verspreiden over een langere periode.

Heb je al een master Fries? Dan kun je ook de éénjarige lerarenopleiding volgen. Lees hier meer over het verschil tussen de één- en tweejarige lerarenopleidingen aan de RUG.

Let op: wil je je voor komend studiejaar opnieuw inschrijven voor de tweejarige educatieve master Fries? Je moet dan de oude code gebruiken! Een overzicht van de oude codes vind je hier.

Meer over deze opleiding
Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA in Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen
Croho code
68536
Type opleiding
Educatieve master
Voertaal
Nederlands (80%), Engels (20%)
Duur
24 maanden (120 ECTS)
Start
Februari, SeptemberFebruari, September
Vorm
voltijd, deeltijd
Faculteit
Letteren
printView this page in: English