Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Language and Culture Education Language and culture Education - Classics
Header image Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Het onderwijs zoekt inspirerende docenten Grieks en Latijn! Wil jij je na je bachelor verder verdiepen in je vak en leren dit aan jongeren over te brengen? Dan is deze master wat je zoekt.

Wie herinnert zich niet die ene fantastische docent Klassieke Talen? Als leraar heb je een enorme invloed op de ontwikkeling van jongeren. Leerlingen willen een leraar die weet waar hij/zij het over heeft, dit op een actieve manier kan overbrengen én oog voor de leerling heeft. In deze tweejarige master ontwikkel je je tot docent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur.

In het eerste jaar van je master verdiep je je daarom in je vak. Je combineert vakken uit de mastertrack Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. In het tweede semester volg je colleges en loop je een korte stage op een middelbare school om de basis van het lesgeven onder de knie te krijgen.

In het tweede jaar volg je vakken bij het lerarenopleidingsgedeelte. Daar ligt de nadruk op de verbinding tussen theorie en praktijk. Door de theorie begrijp je hoe leerlingen klassieke talen leren - en wat dat betekent voor je lessen. Vanaf het begin van het jaar geef je die lessen op een school in Noord-Nederland.

Dat doe je niet alleen: je werkt veel samen met je mede-studenten – met die van Grieks en Latijn, maar ook die van andere vakken. De begeleiding is intensief, zowel op je stageschool als op de universiteit.

Na het behalen van je diploma ben je eerstegraads bevoegd; je mag dan zowel in de onderbouw als de bovenbouw van het vwo werken.

Heb je al een master op het gebied van Grieks en Latijn? Of ben je nog bezig met je bachelor, maar wil je een educatieve minor volgen? Kijk op welke manieren je nog meer leraar kunt worden!

Voor nieuws en meer informatie over onze afdeling, zie onze afdelingswebsite.


Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA in Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen
Type opleiding
Educatieve master
Duur
24 maanden (120 ECTS)
Croho code
68536
Voertaal
Nederlands, Engels
Start
Februari, September
Faculteit
Letteren
Waarom dit programma in Groningen?
 • Intensieve begeleiding door ervaren lerarenopleiders en onderwijsonderzoekers
 • Na afronding uitstekende positie op de arbeidsmarkt door de combinatie van master én eerstegraadsbevoegdheid
Programma
Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Onderdelen van het reguliere programma van de master (50 EC)
Neem regie (10 EC)
Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Geef les (5 EC)
Verken je schoolvak (15 EC)
Vorm je visie (5 EC)
Onderdelen van het reguliere programma van de master (10 EC)
Onderzoek het leren (10 EC)
Verdiep je schoolvak (15 EC)

Curriculum

Als aanvulling op het eigen vakkenaanbod van deze educatieve master is er het landelijke Master Language-programma. Masterlanguage is een landelijk cursusaanbod gericht op de talen Grieks en Latijn.

De cursussen worden gezamenlijk verzorgd door docenten van de RU, RUG, UL, UU, UVA, VU. Informatie over de cursussen, ingangseisen en inschrijving staat op de website van Masterlanguage: www.masterlanguage.nl. In overleg met de examencommissie van je masteropleiding kun je cursussen volgen bij Masterlanguage.

Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
Griekse en Latijnse taal en cultuurRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding
 • Bachelordiploma Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
overige toelatingseisen

Kijk voor informatie over toelating en aanmelding op: http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 januari 202501 februari 2025
15 mei 202501 september 2025
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd
EU/EER2024-2025€ 1863deeltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Met je eerstegraadsonderwijsbevoegdheid kun je lesgeven in de vakken Griekse en Latijnse Taal en Cultuur in onder- én bovenbouw. Natuurlijk zijn er ook mogelijkheden buiten het onderwijs, bijvoorbeeld in wetenschappelijke bibliotheken en musea, in de journalistiek, bij uitgeverijen, in het bedrijfsleven en bij culturele organisaties.

Op de website van studievereniging Boreas vind je onder ' na de studie ' meer informatie en testimonials van oud-GLTC'ers.

Potentiële beroepen

 • Docent Grieks en Latijn
Onderzoek
 • 
						Testimonial van	Student Joost Kooiman

  Het substantieel iets kunnen toevoegen aan de kennis en vaardigheid van leerlingen, inspireert mij enorm

  – Student Joost Kooiman
  Lees verder

  Naast mijn studie ben ik actief bij een debatvereniging en geef ik training aan leerlingen van het middelbaar onderwijs. Als trainer kwam ik erachter dat kennis overdragen mij niet alleen ligt, maar ook veel voldoening geeft. Na mijn bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur besloot ik daarom een educatieve master te gaan doen.

  Het programma van deze master bestaat uit twee verschillende onderdelen. In het ene deel doe je vakinhoudelijke kennis op, in het andere deel ontwikkel je didactische vaardigheden als docent. De verplichte stages vormen hierin een belangrijk onderdeel. Zo heb ik in mijn eerste jaar les gegeven op een middelbare school in Heerenveen. Een ontzettend leuke ervaring waarin voor mij werd bevestigd dat het onderwijs echt iets voor mij is. Het substantieel iets kunnen toevoegen aan de kennis en vaardigheid van leerlingen, inspireert mij enorm.

  Het leukste vak uit de master vind ik de epigrafiecursus. Epigrafie gaat over de studie en interpretatie van (in dit geval oud-Griekse) inscripties, zoals ereteksten en feestteksten. Dankzij dit vak kon ik met mijn studiegenoten gesponsord een trip naar Athene maken. Naast mijn studie doe ik veel commissiewerk en ben ik actief lid van de studievereniging Boreas. Met deze vereniging heb ik vorig jaar een Griekse tragedie opgevoerd voor verschillende scholen en voor open publiek, zoals de studenten en medewerkers van de RUG.

  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • Bekijk deze videoSluiten

Tegemoetkoming studiekosten

Wil je leraar worden of een extra bevoegdheid halen? Er zijn verschillende financiële regelingen van het ministerie van OCW waar je gebruik van kunt maken!

Lees meer

Studieverenigingen

Boreas

Boréas is de studievereniging van de bachelor Grieks en Latijnse Taal en Cultuur en de bijbehorende masteropleidingen in Groningen.
Boréas organiseert verschillende jaarlijkse evenementen voor haar leden, waaronder een kennismakingskamp en een kerstdiner. Naast vrijetijdsactiviteiten organiseert Boréas ook studiegerelateerde activiteiten zoals lezingen en excursies
https://www.boreasgroningen.nl
Lees meer
Studiebegeleiding

Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, bijvoorbeeld studievertraging, functiebeperking of langdurig ziek zijn, kun je terecht bij een studentendecaan.

Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, zoals studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC).