Skip to ContentSkip to Navigation
EducationMaster's and PhD degree programmesLanguage and Culture EducationLanguage and culture Education - Classics
Header image Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Hou je van klassieke talen en cultuur en wil je voor de klas staan? Tijdens deze lerarenopleiding verdiep je je kennis en leer je deze over te brengen aan middelbare scholieren.

Voor nieuws en meer informatie over onze afdeling, zie onze afdelingswebsite.

Deze tweejarige educatieve master leidt je op tot eerstegraadsdocent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. De opleiding bestaat uit een didactisch en een vakinhoudelijk deel.

Voor het vakinhoudelijke deel volg je vakken van de mastertrack Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. In het didactische deel ontwikkel je je tot eerstegraadsdocent. Daarbij leer je klassieke bronnen toegankelijk en inzichtelijk te maken voor je leerlingen.

In het eerste jaar ben je vooral bezig met het vakinhoudelijke programma en verdiep je je kennis. Daarnaast doe je een korte stage op een middelbare school. In het tweede jaar staat het didactische programma centraal en doe je een uitgebreide stage in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Tijdens deze stage geef je 15 tot 20 lessen, waarvan minimaal 6 lessen zelfstandig. Je bent één dag in de week vrij geroosterd voor colleges, mentorbijeenkomsten en groepsopdrachten.

Na het afronden van dit tweejarige programma heb je een masterdiploma en een eerstegraadsonderwijsbevoegdheid.
Je kunt dit programma zowel in voltijd als deeltijd doen. Deeltijd houdt in dat je in overleg met de studieadviseur het programma kunt verspreiden over een langere periode.

Heb je al een master Grieks en Latijn? Dan kun je ook de éénjarige lerarenopleiding volgen. Lees hier meer over het verschil tussen de één- en tweejarige lerarenopleidingen aan de RUG.

Let op: wil je je voor komend studiejaar opnieuw inschrijven voor de tweejarige educatieve master Grieks en Latijn? Je moet dan de oude code gebruiken! Een overzicht van de oude codes vind je hier.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA in Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen
Type opleiding
Educatieve master
Duur
24 maanden (120 ECTS)
Croho code
68536
Voertaal
Nederlands, Engels
Start
Februari, September
Faculteit
Letteren
Waarom dit programma in Groningen?
 • Intensieve begeleiding door ervaren lerarenopleiders en onderwijsonderzoekers
 • Na afronding uitstekende positie op de arbeidsmarkt door de combinatie van master én eerstegraadsbevoegdheid
Programma
Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
Onderdelen van het reguliere programma van de master (50 EC)
Basiscursus Master Lerarenopleiding (5 EC)
Masterstage 1 (5 EC)
Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
Vakdidactiek 1 (5 EC)
Masterstage 2 (15 EC)
Pedagogiek (5 EC)
Vakdidactiek 2 (5 EC)
Masterstage 3 (10 EC)
Onderdelen van het reguliere programma van de master (10 EC)
Vakdidactiek 3 (10 EC)

Curriculum

Als aanvulling op het eigen vakkenaanbod van deze educatieve master is er het landelijke Master Language-programma. Masterlanguage is een landelijk cursusaanbod gericht op de talen Grieks en Latijn.

De cursussen worden gezamenlijk verzorgd door docenten van de RU, RUG, UL, UU, UVA, VU. Informatie over de cursussen, ingangseisen en inschrijving staat op de website van Masterlanguage: www.masterlanguage.nl. In overleg met de examencommissie van je masteropleiding kun je cursussen volgen bij Masterlanguage.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding
 • Bachelordiploma Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
overige toelatingseisen

Kijk voor informatie over toelating en aanmelding op: http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
Griekse en Latijnse taal en cultuurRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 december 201901 februari 2020
15 mei 202001 september 2020
01 december 202001 februari 2021
EU/EEA studenten15 oktober 201901 februari 2020
01 mei 202001 september 2020
15 oktober 202001 februari 2021
non-EU/EEA studenten15 oktober 201901 februari 2020
01 maart 202001 september 2020
15 oktober 202001 februari 2021
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
EU/EER2019-2020€ 1534deeltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Met je eerstegraadsonderwijsbevoegdheid kun je lesgeven in de vakken Grieks, Latijn en Klassieke en Culturele Vorming op alle niveaus van het voortgezet onderwijs. Natuurlijk zijn er ook mogelijkheden buiten het onderwijs, bijvoorbeeld in wetenschappelijke bibliotheken en musea, in de journalistiek, bij uitgeverijen, in het bedrijfsleven en bij culturele organisaties.

Op de website van studievereniging Boreas vind je onder ' na de studie ' meer informatie en testimonials van oud-GLTC'ers.

Potentiële beroepen

 • Docent Grieks en Latijn
Onderzoek
Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, neem dan contact op:

 • 
						Testimonial van	Student Joost Kooiman

  Het substantieel iets kunnen toevoegen aan de kennis en vaardigheid van leerlingen, inspireert mij enorm

  – Student Joost Kooiman
  Lees verder

  Naast mijn studie ben ik actief bij een debatvereniging en geef ik training aan leerlingen van het middelbaar onderwijs. Als trainer kwam ik erachter dat kennis overdragen mij niet alleen ligt, maar ook veel voldoening geeft. Na mijn bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur besloot ik daarom een educatieve master te gaan doen.

  Het programma van deze master bestaat uit twee verschillende onderdelen. In het ene deel doe je vakinhoudelijke kennis op, in het andere deel ontwikkel je didactische vaardigheden als docent. De verplichte stages vormen hierin een belangrijk onderdeel. Zo heb ik in mijn eerste jaar les gegeven op een middelbare school in Heerenveen. Een ontzettend leuke ervaring waarin voor mij werd bevestigd dat het onderwijs echt iets voor mij is. Het substantieel iets kunnen toevoegen aan de kennis en vaardigheid van leerlingen, inspireert mij enorm.

  Het leukste vak uit de master vind ik de epigrafiecursus. Epigrafie gaat over de studie en interpretatie van (in dit geval oud-Griekse) inscripties, zoals ereteksten en feestteksten. Dankzij dit vak kon ik met mijn studiegenoten gesponsord een trip naar Athene maken. Naast mijn studie doe ik veel commissiewerk en ben ik actief lid van de studievereniging Boreas. Met deze vereniging heb ik vorig jaar een Griekse tragedie opgevoerd voor verschillende scholen en voor open publiek, zoals de studenten en medewerkers van de RUG.

  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • Bekijk deze videoSluiten

Tegemoetkoming studiekosten

Wil je leraar worden of een extra bevoegdheid halen? Er zijn verschillende financiële regelingen van het ministerie van OCW waar je gebruik van kunt maken!

Lees meer

Studieverenigingen

Boreas

Boréas is de studievereniging voor de studenten van Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. De vereniging houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten, het leveren van studiemateriaal en de uitgave van de Phoinix, het verenigingsblad.
https://www.boreasgroningen.nl
Lees meer
Studiebegeleiding

Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, bijvoorbeeld studievertraging, functiebeperking of langdurig ziek zijn, kun je terecht bij een studentendecaan.

Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, zoals studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC).