Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Classical Studies
Header image Griekse en Latijnse taal en cultuur

Griekse en Latijnse taal en cultuur

Houd je van klassieke talen? Wil je weten hoe mensen in de klassieke oudheid leefden en hoe dit onze cultuur heeft beïnvloed? Groningen laat de oudheid spreken!

In deze bacheloropleiding verdiep je je in het Grieks én het Latijn. Daarnaast bestudeer je de cultuur van de oudheid en het belang hiervan voor onze moderne cultuur.

De opleiding in Groningen onderscheidt zich door Grieks en Latijn aan te bieden in combinatie met de cultuurvakken Oude Geschiedenis, Archeologie en Antieke Wijsbegeerte. Zo bestudeer je de context waarin antieke teksten zijn ontstaan en de wisselwerking tussen taal, literatuur, politiek, maatschappij en antieke denkkaders. Daarnaast kijk je hoe de klassieke oudheid doorwerkt in latere perioden, zoals de middeleeuwen en de renaissance.

In het eerste jaar bestudeer je onderwerpen als grammatica, drama, proza, literatuurgeschiedenis en krijg je een inleiding in de drie cultuurvakken. In het tweede jaar ga je door met epos, lyrische poëzie, taal- en literatuurwetenschap en begin je aan onderzoekscolleges, waarin ook een excursie opgenomen is. In het derde jaar volg je een minor, heb je onderzoekscolleges Grieks en Latijn en schrijf je een scriptie.

Je kunt deze studie zowel in voltijd als deeltijd doen.

De docenten van de opleiding worden bijzonder gewaardeerd door de studenten, zoals blijkt uit hun nominatie en winst in de jaarlijkse Docent-van-het-Jaarverkiezingen:

2015 Remco Regtuit: winnaar Docent van het Jaar van de Faculteit der Letteren
2016 Sander Orriëns: genomineerd voor Docent van het Jaar van de Faculteit der Letteren
2017 Bettina Reitz-Joosse: winnaar Docent van het Jaar van de gehele Rijksuniversiteit Groningen
2019 Jacqueline Klooster: genomineerd voor Docent van het Jaar van de Faculteit der Letteren

De BA GLTC biedt een online college aan, gegeven door Bettina Reitz-Joosse, om zo een beeld te schetsen van de opleiding.

De opleiding GLTC biedt ook gastlessen aan op middelbare scholen; klik hier voor meer informatie.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BA in Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
56003
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Letteren
Studie in Cijfers
Waarom dit programma in Groningen?
 • De Groningse opleiding GLTC onderscheidt zich door het onderwijs in het Grieks en Latijn aan te bieden op een geïntegreerde wijze met de cultuurhistorische vakken Oude Geschiedenis, Archeologie en Antieke Wijsbegeerte.
 • Relatief kleinschalige opleiding, dus veel onderling contact tussen studenten en docenten.
 • Vrijheid voor een deel eigen invulling van de studie.
 • Vier docenten genomineerd / verkozen tot Docent van het Jaar van de faculteit en zelfs de gehele universiteit.
Programma

Het eerste jaar van je bachelor ontwikkel je je taalvaardigheid zo goed dat je Grieks en Latijnse teksten zelfstandig en redelijk vlot kunt lezen en vertalen. Je begint ook al met het lezen van grote auteurs als Euripides, Plautus, Plato en Cicero. Ook krijg je een goede basiskennis van de oude geschiedenis, archeologie en filosofie van de oudheid. Daarnaast wordt systematisch aandacht besteed aan academische vaardigheden.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Griekse taalvaardigheid I* (5 EC)
Inleiding op de Oud-Griekse wereld (10 EC)
Latijnse taalvaardigheid I* (5 EC)
* Overgangsmodule Grieks of Latijn (10 EC, facultatief)
 • Wie geen eindexamen heeft gedaan in Grieks of Latijn volgt in plaats van Taalvaardigheid I en II de Schakelmodule Grieks of Latijn.
Griekse taalvaardigheid II* (5 EC)
Inleiding op de Romeinse wereld (5 EC)
Latijnse taalvaardigheid II* (5 EC)
Grieks drama (5 EC)
Hoogtepunten van de klassieke literatuur (5 EC)
Griekse taalvaardigheid III (5 EC)
Latijnse taalvaardigheid III (5 EC)
Academische vaardigheden voor classici (5 EC)
Latijns drama (5 EC)

In het tweede en derde jaar heb je voldoende taalvaardigheid opgedaan om dieper op de inhoud van de teksten in te gaan. In het tweede jaar lees je epiek (o.a. Homerus en Vergilius) en geschiedschrijvers, zoals Herodotus en Tacitus. Dat doe je in combinatie met het bestuderen van inscripties en papyri, die een andere bron vormen om geschiedenis te leren kennen. Verder begin je met onderzoekscolleges en is er tijd ingeruimd voor zelfstandige lectuur.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Grieks epos: Homerus (5 EC)
Griekse en Latijnse taalkunde: Taalontwikkeling en -gebruik (5 EC)
Vrije ruimte (10 EC)
Zelfstandige literatuurstudie I (5 EC)
Latijns epos: Ovidius en Vergilius (5 EC)
Epigrafie en papyrologie (10 EC)
Griekse en Latijnse poëzie-analyse: Van hymne tot satire (5 EC)
Onderzoekscollege Oude Geschiedenis en Archeologie (inclusief een excursie naar Italië of Griekenland) (10 EC)
Historiografie in de Oudheid (5 EC)
Onderzoekscollege Antieke Wijsbegeerte: Gelukkig! Denken met Aristoteles (5 EC)

In het derde jaar is het eerste semester gereserveerd voor de minor. In het tweede semester volg je onderzoekscolleges, ga je op excursie naar de Griekse of Romeinse wereld, besteed je weer tijd aan zelfstandige lectuur en schrijf je je bachelorscriptie.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Minor (30 EC)
Onderzoekscollege Grieks: Epigram (5 EC)
Vrije ruimte: keuzevak uit modules oudheid (5 EC)
Zelfstandige literatuurstudie II (5 EC)
Bachelorscriptie (10 EC)
Onderzoekscollege Latijn: Propertius (5 EC)

Curriculum

 • Wie geen eindexamen heeft gedaan in Grieks of Latijn volgt in plaats van Taalvaardigheid I en II de Schakelmodule Grieks of Latijn.
Programma-opties
Minoren (minor)

Het vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, universitaire minor of facultaire minor.

Meer informatie over deze optie

University of Groningen Honours College (honoursprogramma)

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten, met verdiepende en verbredende modules, naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert. Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 16 weken
 • Maximaal 30 EC

Neem voor meer informatie over studeren in het buitenland contact op met de contactpersoon uitwisselingen van GLTC: studieadviseur drs. R.P. van der Borg (studieadviseur.gltc rug.nl).

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • Natuur & Techniek

  met Latijn en/ of Grieks op eindexamenniveau

 • Natuur & Gezondheid

  met Latijn en/ of Grieks op eindexamenniveau

 • Economie & Maatschappij

  met Latijn en/ of Grieks op eindexamenniveau

 • Cultuur & Maatschappij

  met Latijn en/ of Grieks op eindexamenniveau

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

Voor de studenten die eindexamen hebben gedaan in óf Grieks óf Latijn (en dus niet in allebei), bestaat er de overgangsmodule voor de andere taal. Zij volgen in het eerste jaar een overgangsmodule in die taal in combinatie met de colleges Taalvaardigheid I en II.

overige toelatingseisen

Taaleis Engels: minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen). Cambridge C1 Advanced of C2 Proficiency met een minimum score van 180.

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt matching. Deelname is optioneel. Het advies is niet bindend.

Toelichting

De Faculteit der Letteren gaat er van uit dat jij, via een bezoek aan de Open dagen, deelname aan een Eén Dag student en/of aan een Webklas, jezelf goed hebt voorbereid op de opleiding van jouw keuze. Op basis van deze voorlichtingsactiviteiten bepaal jijzelf of je goed matcht met de opleiding.

Vragen over matching bij de Faculteit der Letteren? Hier kun je verdere informatie vinden: www.rug.nl/matching

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202201 september 2022
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2021-2022€ 1084voltijd

Gehalveerd wettelijk collegegeld voor eerstejaars:

Praktische informatie voor:

Na je studie

De meeste studenten gaan na het behalen van hun bachelordiploma verder met een masteropleiding. De drie masteropleidingen die direct aansluiten bij de bachelor Grieks en Latijn zijn:

 • Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (1 jaar)
 • Educatieve Master Grieks en Latijn (2 jaar)
 • Research Master Classical, Medieval and Early Modern Studies (2 jaar)

De laatste twee masterprogramma's bereiden je voor op respectievelijk een baan in het voortgezet onderwijs en in het onderzoek.

Arbeidsmarkt

De breedheid van een Letterenopleiding, de grote taalvaardigheid en het kritisch en analytisch vermogen maken classici geschikt voor allerlei functies. Afgestudeerden komen terecht in het onderwijs of in de wetenschap. Daarnaast kun je staflid worden van een (wetenschappelijke) bibliotheek of van een museum (afhankelijk van je specialisatie). Verder komen afgestudeerden terecht in de journalistiek, bij uitgeverijen, bij de overheid, in het bedrijfsleven of in het culturele werk.

Op de website van studievereniging Boreas vind je onder 'na de studie' meer informatie en testimonials van oud-GLTC'ers.

Potentiële beroepen

 • Staflid in een (wetenschappelijke) bibliotheek of museum
 • Onderzoeker
 • Medewerker bij een uitgeverij
 • Communicatieadviseur
 • Journalist
 • Beleidsmedewerker bij de overheid
 • Docent in het voortgezet onderwijs
Onderzoek

De term 'wetenschappelijk onderwijs' zegt het al: aan een universiteit zijn onderwijs en onderzoek altijd nauw met elkaar verbonden. Het onderzoek van de stafleden van de opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur in Groningen bestrijkt alle aspecten van de oudheid: taalkunde en letterkunde Grieks en Latijn, antieke filosofie, klassieke archeologie en oude geschiedenis.

Onder de specialisaties vallen: Hellenistische literatuur; taalkunde; Griekse religie, festivals en sport; Griekse komedie; Latijnse poëzie van de vroege Keizertijd; Late Oudheid; receptie-onderzoek; narratologie; literatuur in haar maatschappelijke context; landschap in literatuur en archeologie.

Deze onderzoeksinteresses van de staf komen ook in onze colleges naar voren. Daarnaast worden studenten aangemoedigd om het CRASIS Ancient World Seminar bij te wonen; hier worden lezingen gehouden door internationaal vermaarde wetenschappers en vindt ontmoeting en discussie plaats tussen studenten en stafleden van alle opleidingen in Groningen die zich met de Oudheid bezig houden. Elke twee jaar wordt door onze stafleden de internationale "Groningen Workshop on Hellenistic poetry" georganiseerd.

Onze stafleden hebben beurzen binnengehaald voor de volgende onderzoeksprojecten:

 • Anchoring the Fascist Revolution. The Classical Languages under Fascism – Bettina Reitz-Joosse, Nicolò Bettegazzi, Nelleke Koornstra
 • Landscapes of War, VENI-grant – Bettina-Reitz Joosse
 • Polytheism as language. A linguistic approach to divine plurality in the religious experience of Greek worshippers, VENI-grant – Saskia Peels
 • Connected Contests. Festival networks in the ancient world, Digital Humanities-grant University of Groningen, Onno van Nijf, Christina Williamson
 • Carving Communities in Stone: Inscriptions as a medium of Hellenistic globalisation, PhD project – Sjoukje Kamphorst

Meer informatie over de vakgroep GLTC

Recente promoties binnen onze vakgroep zijn:

10 september 2020: Freerk Jan Berghuis
04 maart 2021: Marleen SloofNu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Bachelor Open DagBroerstraat 5Meer informatie
Bachelor Open DagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

 • Ask Your Question Here (please fill in this contact form, we will answer you as soon as possible.)
 • Marilin Jonkman (Studentambassadeur)
 • Drs. Bob van der Borg (Studieadviseur )
  Email: studieadviseur.gltc rug.nl
 • 
						Testimonial van	Wiebren van Dijk

  Je kunt je onderscheiden van de massa

  – Wiebren van Dijk
  Lees verder

  Mijn liefde voor het internationale is geboren tijdens mijn stage op de Nederlandse Ambassade in Madrid in het kader van de beroepsoriëntatie bij GLTC. Inmiddels ben ik Eerste Ambassadesecretaris, zeg maar: senior beleidsmedewerker, op de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties in Genève. Ontzettend ‘talig’ werk: zaken precies formuleren, communiceren in meerdere talen, lijvige rapporten doornemen en direct tot de kern komen. De studie heeft me daarvoor een goede basis gegeven. Ook nu zou ik weer voor GLTC kiezen. Want onderschat niet dat je je met een dergelijke opleiding écht kunt onderscheiden van de massa. Wel zou ik er bij nader inzien een forse dosis rechten of economie aan toevoegen. Ik kijk met een tevreden gevoel terug, want heb er bijna het maximale uitgehaald, heb me breed kunnen oriënteren én daarnaast veel leuke mensen leren kennen.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	 Kevin Jager

  Er komen veel interessante mensen op je pad

  – Kevin Jager
  Lees verder

  Sinds mijn eerste contact met de klassieken vond ik alles wat ermee te maken had al boeiend. Wat me aanspreekt in de studie GLTC in Groningen zijn de leuke en enthousiaste studenten en de variatie in de vakken.

  Naast mijn studie ben ik voorzitter in de cultuurcommissie van de studievereniging Boreas. Met z’n drieën organiseren we maandelijks lezingen die voor eenieder toegankelijk zijn. Ze gaan over onderwerpen die we bij de studie behandelen, maar zijn verdiepend of verbredend, bijvoorbeeld Vulgair Latijn. Het is leuk om met een hecht groepje activiteiten te organiseren. Bovendien leer je over verantwoordelijkheid en komen er een hoop interessante mensen op je pad. Ook ben ik sinds dit studiejaar de webklasdocent van GLTC. Daarvoor moet ik online opdrachten van middelbare scholieren over Grieks, Latijn, oude geschiedenis en archeologie nakijken. Het is een heel andere manier van werken, maar wel erg leuk en je leert ervan om kritisch te zijn en duidelijk te communiceren. Om te ontspannen ga ik een uurtje sporten of spreek ik af met mijn gezellige mede-GLTC’ers.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Ninah Tiemersma

  Zelf ben ik graag bezig met literatuur en GLTC in Groningen besteedt hier veel aandacht aan

  – Ninah Tiemersma
  Lees verder

  Mijn naam is Ninah Tiemersma, ik ben 19 jaar oud en ik woon in Leeuwarden, waar ik ook mijn gymnasium heb afgerond. In het collegejaar 2016-2017 ben ik een tweedejaarsstudent Griekse en Latijnse taal en cultuur. Naast dat ik mijn studie erg leuk vind en daar dus ook met plezier veel tijd en moeite in steek, geef ik in verschillende vakken bijles. Als ik echt even vrije tijd heb, ben ik meestal te vinden met een goed boek in mijn handen of met mijn laptop op schoot om zelf te schrijven. Ik kom dan ook regelmatig in een boekwinkel en als ik dan toch in de stad ben, vul ik ook graag mijn garderobe aan.

  Waarom Grieks en Latijn?

  De keuze voor GLTC heb ik in klas vier gemaakt. Ik wilde altijd rechten studeren, maar toen ik naar de voorlichting over GLTC was geweest, kwam ik erachter dat dat veel beter bij me zou passen. Ik ben geïnteresseerd in taal, literatuur en geschiedenis en ik haalde de hoogste cijfers op de twee klassieke talen. Toen dacht ik: waarom zou ik niet een studie kiezen die mijn sterke punten en mijn interesses combineert? Nu mijn eerste jaar erop zit, ben ik blij dat ik deze keuze heb gemaakt.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Laura Ausma

  Er wordt meer verwacht

  – Laura Ausma
  Lees verder

  Ik heb GLTC gekozen omdat ik de talen en culturen van de oudheid superinteressant vind. Het is veel werk, dus een goede motivatie is belangrijk. Tot nu toe heb ik alle vakken gehaald, ondanks dat ik de schakelmodule Latijn heb gedaan en Latijn nog steeds moeilijk vind.

  Wat ik uitdagend vind is dat je steeds langere stukken gaat vertalen. Er wordt meer van je verwacht dan op de middelbare school. Ook moet je op een hele andere, meer wetenschappelijke manier naar dingen kijken. Het bijzondere aan GLTC in Groningen vind ik dat het maar een kleine groep mensen is die deze studie doet. Daardoor maak je niet alleen vrienden in je eigen jaar, maar ook in hogere jaren.

  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • 
						Testimonial van	Marilin Jonkman

  Ik vind het interessant om oude teksten te vertalen door te 'puzzelen' en deze teksten te interpreteren

  – Marilin Jonkman
  Lees verder

  Hoi! Mijn naam is Marilin Jonkman, 21 jaar oud en ik ben nu vierdejaars studente. Ik heb afgelopen jaar de bachelor Griekse en Latijnse Taal en Cultuur afgerond, en dit collegejaar ben ik begonnen met de studie Psychologie. Momenteel ben ik dus geen studente GLTC, maar wel voor het derde jaar studentambassadeur en daarnaast studentassistente bij deze opleiding. Volgend jaar wil ik starten met de Educatieve Master Grieks en Latijn.

  Ik woon in Hoogeveen en ik ga op en neer met de trein voor de colleges in de mooie studentenstad Groningen. Naast mijn studie speel ik viool en vind ik het leuk om met vriendinnen af te spreken, te lopen of te fietsen en om andere steden te bezoeken.

  Waarom Grieks en Latijn?

  Ik heb deze studie gekozen omdat Grieks en Latijn op de middelbare school de vakken waren die mij het meest interesseerden. Dit waren de vakken waar ik naar uitkeek. Bovendien had ik een heel leuke docente, die mij enthousiasmeerde. Met mijn NG/NT-profiel op het gymnasium verbaasde ik veel mensen met mijn studiekeuze. Ik kon alle kanten op, maar ik koos juist voor deze studie en heb er geen moment spijt van gehad. Ik voelde mij hier meteen op mijn plek en heb de vakken als interessant en uitdagend ervaren. Het leukste vind ik het bezig zijn met de talen, die op het eerste gezicht zo anders lijken dan de moderne talen, maar ook zoveel overeenkomsten blijken te vertonen.

  Lees meer over Marilin Jonkman en waarom zij gekozen heeft GLTC in Groningen te studeren!

  Vragen? Stuur Marilin een e-mail!

  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten

Webklas

Zit je op het vwo en wil je graag weten hoe dat is, studeren? De opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur (GLTC) biedt een webklas aan! Een webklas is een door de RUG gemaakte cursus in Nestor (een elektronische leeromgeving) voor scholieren uit 5 en 6 vwo. Je kunt in zo'n cursus in tien studielasturen kennismaken met GLTC door teksten te lezen, opdrachten te maken en met elkaar en de docent te discussiëren. Interesse? Meld je dan aan voor de webklas.

Lees meer

Studieverenigingen

Boreas

Boréas is de studievereniging van de bachelor Grieks en Latijnse Taal en Cultuur en de bijbehorende masteropleidingen in Groningen.
Boréas organiseert verschillende jaarlijkse evenementen voor haar leden, waaronder een kennismakingskamp en een kerstdiner. Naast vrijetijdsactiviteiten organiseert Boréas ook studiegerelateerde activiteiten zoals lezingen en excursies
https://www.boreasgroningen.nl
Lees meer
(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (deeltijd: 20 ECTS) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Studiebegeleiding

De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.

Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. De studieadviseur kan je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of de cursussen van Studieondersteuning.

Aansluitende master programma's