Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsMaster en PhD opleidingenTheologie & Religiewetenschappen
Header image Theologie & Religiewetenschappen

Theologie & Religiewetenschappen

Over religie heeft iedereen een mening, maar weinig mensen kunnen dit complexe fenomeen goed duiden. In deze master word je specialist op het gebied van religie en cultuur.

De eenjarige master Theologie en Religiewetenschappen richt zich op de verhouding tussen religie, cultuur en samenleving. Je leert de dynamiek hiervan te begrijpen en te analyseren.

Je kunt kiezen uit vier programma's:

 • Religion, Conflict and Globalization
  Je verwerft inzicht in het verband tussen religie, conflict en vredesopbouw;
 • Religion and Cultural Heritage
  Je specialiseert je in materieel en immaterieel erfgoed;
 • Religion and Pluralism, Ancient & Modern
  Over de relaties tussen joden, christenen en moslims in de oudheid en hoe deze relaties onze moderne samenleving hebben gevormd;
 • Religion, Health and Wellbeing
  In deze master onderzoek je de betekenis van religie bij hoe mensen gezondheidsproblemen ervaren en daarmee omgaan.


De eerste drie programma's worden in het Engels onderwezen. De tweede variant heeft een Engelstalige en een Nederlandstalige track. De master sluit je af met een scriptie.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA in Theologie & Religiewetenschappen
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
60824
Voertaal
Engels
Start
September
Faculteit
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap
Waarom dit programma in Groningen?
 • Beste master in Theologie en Religiewetenschappen van Nederland
 • Internationaal unieke programma's
 • Je werkt met jouw docent in kleine groepen
 • Onderwijs en onderzoek zijn nauw met elkaar verbonden
 • Gedoceerd door toonaangevende deskundigen met een uitmuntende reputatie
 • Uitermate stimulerende leeromgeving
 • Je kunt je eigen onderzoeksinteressen volgen
 • Expertise op het gebied van diverse religies aan openbare universiteit
Programma

De Engelstalige masterprogramma's omvatten 30 ECTS aan verplichte modules, een stage van 10 ECTS en een scriptie van 20 ECTS. Het masterprogramma Geestelijke Verzorging omvat 20 ECTS aan verplichte modules, een stage van 20 ECTS en eveneens een scriptie van 20 ECTS.

Studielast

Gemiddeld 28 uur college en zelfstudie per week

Curriculum

Voor meer informatie over het curriculum, zie de afzonderlijke masterprogramma's.

Programma-opties
Religion, Conflict and Globalisation (track)

How are religion, conflict and peace related? How does globalization affect local religious traditions? How do religious and secular actors interact in local and global debates on migration and gender?.Within the modern world, it is clear that religion has a major role in many conflicts occurring at multiple levels and locations. Religion has also become one of the main ways in which people connect with each other around the globe. However, the role of religion in contemporary societies is not well understood in academic research, nor in the work of those responsible for policy and action. NGO’s, governments and journalists alike have misguided understandings of religion’s role in the modern world and the meaning that it holds for various peoples.The Religion, Conflict and Globalization Master’s track aims to address the pivotal place of religion within the dynamics of a globalized world, and how this relates to conflicts that shape modern societies. The course is interdisciplinary, wide-ranging, and broad; including political, social, psychological, cultural and legal dimensions.

Meer informatie over deze optie

Religion, Health and Wellbeing (track)

Welke rol speelt religie en spiritualiteit in onze beleving van gezondheid en welzijn? Welk effect heeft de huidige biomedische focus van de gezondheidszorg op ons?

Deze interdisciplinaire opleiding onderzoekt wat het betekent om ziek danwel gezond te zijn in pluralistische, geïndividualiseerde en technologische samenlevingen vanuit psychologische, culturele, ethische en politieke perspectieven. Niet alleen beïnvloedt religieuze, culturele, politieke, fysieke en technologische diversiteit hoe wij herstellen van een ziekte of hoe wij gezond blijven. Deze uitgangspunten beïnvloeden ook wat wij denken wat 'gezondheid' überhaupt inhoudt.Deze track in de master Theologie en Religiewetenschappen heeft twee specialisaties: 'Geestelijke Verzorging' en 'Ethiek en Diversiteit'.› In de specialisatie Geestelijke Verzorging ontwikkel je academische onderzoeks- en praktijkvaardigheden gericht op de psychologische, ethische en spirituele dimensies van gezondheid en welzijn. De specialisatie leidt op tot geregistreerd Geestelijk Verzorger en wordt grotendeels in het Nederlands aangeboden. Deze specialisatie kan ook in deeltijd gevolgd worden.› In de specialisatie Ethiek en Diversiteit leer je de antropologische, sociologische en ethische dimensies van gezondheid en welzijn te onderzoeken. Deze specialisatie wordt in het Engels aangeboden.

Religion and Pluralism, Ancient & Modern (track)

How did the Romans view religious-political differences? How did ancient Jewish, Christian, and Muslim authorities use authoritative texts? What potential for pluralism exists in modern monotheisms and secularisms?.Tension between group solidarity and productive relations with ' others' has been part of human history for as long as evidence exists. In Europe it has played out most enduringly in relations among the monotheistic religions: Judaism, Christianity, and Islam. Today, in the face of mass migration from Muslim regions, questions of political identity and belonging remain bound up with religious affiliation. This one-year degree programme focuses on relations between Jews, Christians and Muslims in the antique world and how these relations have formed our modern society. We will explore concepts as religious pluralism, politics, and their many interfaces globally in particular.

Meer informatie over deze optie

Religion and Cultural Heritage (track)

Are you fascinated by history and culture? Want to help shape today's cultural landscape? Find out what defines “heritage”? Learn how museums plan exhibitions or how heritage policies are created?

Memory produces identity. That is why heritage is crucial for our sense of continuity in rapidly changing societies.Governments, national and international organizations need to make sense of the past as they make policies for and invest in heritage. The aim of this master's degree is to give you the theoretical and practical education necessary to take an active role in this exciting and growing field.

Why study heritage at a faculty of Theology and Religious Studies? Because most of the heritage around us stems, one way or another, from religious practices and ideas. If you want to understand heritage in all its facets, you want to study with experts who know the full story behind material and intangible heritages both locally and abroad.

The track Religion and Cultural Heritage in the Master's Programme in Theology and Religious Studies combines broad cultural competence with a high-level academic research training and the practical skills relevant for today's job market. Through concrete projects and internships, you can gain hands-on experience in the field.

Meer informatie over deze optie

Master's Honours Programme: (honoursprogramma)

Honours programme of the University (15 EC).

For students who have a Bachelor Honours degree and who have attended a University College or were actively involved in (student)organizations besides the regular master programme.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

We have various exchange contracts with universities both inside and outside Europe, enabling students to follow part of their degree programme at a foreign university. Another option is to take an internship or to do part of the research work abroad. For an overview of our exchange partners, see: http://www.rug.nl/ggw/education/prosstud/exchangeprogrammes/partneruniversities

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
cijferlijst

Een overzicht van behaalde resultaten in de gevolgde bacheloropleiding met een toelichting op de gevolgde vakken

taaltoets cijfer

Een (Engelse) taaltoets is alleen van belang indien je geen VWO-diploma hebt. Als minimumeisen gelden TOEFL 580 paper/237 computer/92 internet of IELTS: 6.5 (6.0 on each part)

vooropleiding

WO-bachelor Theologie, Religiestudies, Letteren, Wijsbegeerte of Sociale Wetenschappen geeft toegang tot dit masterprogramma. Afhankelijk van de gevolgde opleiding en vakken wordt een leeslijst verstrekt ter bestudering. Deze kennis wordt voorondersteld bij de vakken.

Andere bacheloropleidingen geven toegang via een schakelprogramma.

schriftelijk verzoek

Een brief met motivatie voor toelating tot dit programma, evenals een overzicht van behaalde resultaten in de bacheloropleiding, een curriculum vitae en een paper op academisch niveau maken deel uit van de toelatingsprocedure.

overige toelatingseisen

Nederlandse studenten sturen de gevraagde documentatie per mail naar onderwijs.ggw@rug.nl, ook als een drempelloze toegang van toepassing is.

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
Arabische Taal en CultuurAlle WO instellingenDrempelloze toelating
CultuurwetenschappenAlle WO instellingenDrempelloze toelating
GeschiedenisAlle WO instellingenDrempelloze toelating
GodgeleerdheidAlle WO instellingenDrempelloze toelating
Griekse en Latijnse Taal en CultuurAlle WO instellingenDrempelloze toelating
Hebreeuwse en Joodse StudiesAlle WO instellingenDrempelloze toelating
Hebreeuwse Taal en CultuurAlle WO instellingenDrempelloze toelating
Islam en ArabischAlle WO instellingenDrempelloze toelating
IslamstudiesAlle WO instellingenDrempelloze toelating
Latijnse Taal en CultuurAlle WO instellingenDrempelloze toelating
Midden-OostenstudiesAlle WO instellingenDrempelloze toelating
Oude Nabije Oosten-studiesAlle WO instellingenDrempelloze toelating
OudheidwetenschappenAlle WO instellingenDrempelloze toelating
Religie en LevensbeschouwingAlle WO instellingenDrempelloze toelating
Religie in Samenleving en CultuurAlle WO instellingenDrempelloze toelating
ReligiewetenschappenAlle WO instellingenDrempelloze toelating
SociologieAlle WO instellingenDrempelloze toelating
TheologieAlle WO instellingenDrempelloze toelating
Theologie KlassiekAlle WO instellingenDrempelloze toelating
Theologie PlusAlle WO instellingenDrempelloze toelating
WereldgodsdienstenAlle WO instellingenDrempelloze toelating
VooropleidingOrganisatieInstroom
ReligiewetenschappenRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating
TheologieRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating
Liberal Arts and SciencesRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Required: letter of motivation, overview of results of your bachelor program, CV, writing sample of academic paper. Depending on your former study and courses a reading package will be provided. We assume that you are aware of the concepts and theoretical discussions outlined in this literature.

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer

TOEFL: 580 paper/237 computer/92 internet; IELTS: 6.5 (6.0 on each part) (not for native speakers)

vooropleiding

Bachelor's degree in Theology, Religious Studies or in a related field of Arts, Philosophy or Social Sciences (e.g. Anthropology, Psychology, Sociology) Students with another bachelor's degree may be admitted via a bridging programme

schriftelijk verzoek

A letter of motivation to the admissions committee explaining the choice for this study programme (max. 1 page) is required, just like an overview of your bachelor programme, a Curriculum Vitae and a writing sample of an academic paper in OAS (Online Application System).

Taaleisen

ExamenMinimum score
IELTS gemiddelde score6.5
IELTS luistervaardigheid6
IELTS leesvaardigheid6
IELTS schrijfvaardigheid6
IELTS spreekvaardigheid6
TOEFL papieren versie580
TOEFL computerversie237
TOEFL internetversie92

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
non-EU/EEA studenten01 april 201901 september 2019
01 april 202001 september 2020
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
niet EU/EER2018-2019€ 11500voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
niet EU/EER2019-2020€ 12500voltijd

Talent Grants available for Non-EU students, check this and other funding options here: https://www.rug.nl/ggw/education/prosstud/talent-grants-and-scholarships-theors

Na je studie

Arbeidsmarkt

Na het behalen van een master Theologie en Religiewetenschappen kun je terecht in advies- en beleidsfuncties. Afgestudeerden werken daarnaast bij de media en in de journalistiek. Het is ook mogelijk het onderwijs in te gaan of verder te gaan met onderzoek aan een universiteit. Als geestelijk verzorger kun je aan het werk in zorginstellingen.

Onderzoek

Onderzoek

Het onderwijs in de masteropleidingen is nauw verweven met het onderzoek dat binnen de drie vakgroepen van de faculteit verricht wordt:

De vakgroep Jodendom, Christendom en Islam in hun formatieve fase richt zich op de formatieve fase van het jodendom, het christendom en de islam. Het onderzoek concentreert zich op hun dynamische wisselwerking in de context van het klassieke Nabije Oosten, de Grieks-Romeinse cultuur en latere klassieke culturen; hoe hebben het jodendom, het christendom en de islam zich sinds de Oudheid ontwikkeld, vanaf het vroege jodendom tot het ontstaan van de islam?

De vakgroep Vergelijkend Onderzoek van Religie bestudeert religie in al haar verschijningsvormen vanuit de gedachte dat voor een onderbouwde en wetenschappelijke benadering van het fenomeen religie een vergelijkende en interdisciplinaire aanpak noodzakelijk is. Deze vakgroep combineert historische, culturele en sociaalwetenschappelijke perspectieven op religie als menselijk fenomeen en levert hiermee een unieke bijdrage aan de solide analyse van religie in haar maatschappelijke context.

De vakgroep Christendom en Ideeëngeschiedenis richt zich op de longue durée van de concepten, ideeën, gewoonten en mentaliteiten die ten grondslag liggen aan een analyse van de publieke rol van religie in onze westerse samenleving. De vakgroep is vooral gespecialiseerd in de geschiedenis van de klassieke en moderne filosofie, in de cultuurgeschiedenis van het christendom van de middeleeuwen tot en met onze tijd, en in genderstudies.

Nu aanmeldenDownload brochureOpen dagen en evenementenContact
MasterdagBroerstraat 5Meer informatie
Summer School Religious Heritage in a Diverse EuropeOude Boteringestraat 38Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Theologie & Religiewetenschappen, neem dan contact op:

Studiebegeleiding

Als masterstudent wordt een grote mate van zelfstandigheid van je verwacht. Indien nodig kun je gebruikmaken van verschillende vormen van studiebegeleiding en studieondersteuning. Zo kun je een beroep doen op een mentor of op de studieadviseur. Tijdens het schrijven van je scriptie krijg je persoonlijke begeleiding van een van de docenten.

Studenten die hun bacheloropleiding aan een andere faculteit of universiteit hebben gevolgd en de internationale studenten krijgen direct na binnenkomst een mentor toegewezen die hen wegwijs kan maken in de faculteit. Bij de studieadviseur kun je terecht als je twijfelt over je eigen kunnen of als je om wat voor reden dan ook studievertraging dreigt op te lopen of hebt opgelopen. Tijdens het schrijven van je scriptie word je intensief begeleid. Zo volg je binnen je masterprogramma een scriptieseminar, waarin alle aandacht uitgaat naar de vraag hoe je het schrijven van een masterscriptie moet aanpakken en waar de voortgang van het proces zoveel mogelijk wordt bewaakt. Daarnaast krijg je structurele begeleiding van de docent die inhoudelijk deskundig is op het terrein van je scriptie.