Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Classics (part-time)
Header image Griekse en Latijnse taal en cultuur

Griekse en Latijnse taal en cultuur

Hou je van klassieke talen? Wil je weten hoe mensen in de klassieke oudheid leefden en hoe dit onze cultuur heeft beïnvloed? Groningen laat de oudheid spreken!

In deze bacheloropleiding verdiep je je in het Grieks én het Latijn. Daarnaast bestudeer je de cultuur van de oudheid en het belang hiervan voor onze moderne cultuur.

De opleiding in Groningen onderscheidt zich door Grieks en Latijn aan te bieden in combinatie met de vakken Oude Geschiedenis, Archeologie en Antieke Wijsbegeerte. Zo bestudeer je de context waarin antieke teksten zijn ontstaan en de wisselwerking tussen taal, literatuur, politiek, maatschappij en antieke denkkaders. Daarnaast kijk je hoe de klassieke oudheid doorwerkt in latere perioden, zoals de middeleeuwen en de renaissance.
In het eerste jaar bestudeer je onderwerpen als grammatica, drama, proza, literatuurgeschiedenis en krijg je een inleiding in de drie cultuurvakken. In het tweede jaar ga je door met epos, lyrische poëzie, taal- en literatuurwetenschap en begin je aan onderzoekscolleges. In het derde jaar volg je een minor, ga je op excursie en schrijf je een scriptie.

Je kunt deze studie zowel in voltijd als deeltijd doen.

De docenten van de opleiding worden bijzonder gewaardeerd door de studenten, zoals blijkt uit hun nominatie en winst in de jaarlijkse Docent-van-het-Jaarverkiezingen:

2015 Remco Regtuit: winnaar Docent van het Jaar van de Faculteit der Letteren
2016 Sander Orriëns: genomineerd voor Docent van het Jaar van de Faculteit der Letteren
2017 Bettina Reitz-Joosse: winnaar Docent van het Jaar van de gehele Rijksuniversiteit Groningen
2019 Jacqueline Klooster: genomineerd voor Docent van het Jaar van de Faculteit der Letteren

De opleiding GLTC biedt ook gastlessen aan op middelbare scholen; klik hier voor meer informatie.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BA in Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
56003
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Letteren
Waarom dit programma in Groningen?
 • De Groningse opleiding GLTC onderscheidt zich door het onderwijs in het Grieks en Latijn aan te bieden op een geïntegreerde wijze met de cultuurhistorische vakken Oude Geschiedenis, Archeologie en Antieke Wijsbegeerte.
 • Relatief kleinschalige opleiding, dus veel onderling contact tussen studenten en docenten.
 • Vrijheid voor een deel eigen invulling van de studie.
Programma

Het eerste jaar van je bachelor ontwikkel je je taalvaardigheid zo goed dat je Grieks en Latijnse teksten zelfstandig en redelijk vlot kunt lezen en vertalen. Je begint ook al met het lezen van grote auteurs als Euripides, Plautus, Plato en Cicero. Ook krijg je een goede basiskennis van de oude geschiedenis, archeologie en filosofie van de oudheid. Daarnaast wordt systematisch aandacht besteed aan academische vaardigheden.

In het tweede en derde jaar heb je voldoende taalvaardigheid opgedaan om dieper op de inhoud van de teksten in te gaan. In het tweede jaar lees je epiek (o.a. Homerus en Vergilius) en geschiedschrijvers, zoals Herodotus en Tacitus. Dat doe je in combinatie met het bestuderen van inscripties en papyri, die een andere bron vormen om geschiedenis te leren kennen. Verder begin je met onderzoekscolleges en is er tijd ingeruimd voor zelfstandige lectuur.

In het derde jaar is het eerste semester gereserveerd voor de minor. In het tweede semester volg je onderzoekscolleges, ga je op excursie naar de Griekse of Romeinse wereld, besteed je weer tijd aan zelfstandige lectuur en schrijf je je bachelorscriptie.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief

Neem voor meer informatie over studeren in het buitenland contact op met de contactpersoon uitwisselingen van GLTC: studieadviseur drs. R.P. van der Borg (studieadviseur.gltc rug.nl).

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • Natuur & Techniek

  met Latijn en/ of Grieks op eindexamenniveau

 • Natuur & Gezondheid

  met Latijn en/ of Grieks op eindexamenniveau

 • Economie & Maatschappij

  met Latijn en/ of Grieks op eindexamenniveau

 • Cultuur & Maatschappij

  met Latijn en/ of Grieks op eindexamenniveau

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
aanvullend vak

Grieks en/of Latijn op eindexamenniveau.

vooropleiding

Voor de studenten die eindexamen hebben gedaan in óf Grieks óf Latijn (en dus niet in allebei), bestaat er de overgangsmodule voor de andere taal. Zij volgen in het eerste jaar een overgangsmodule in die taal in combinatie met de colleges Taalvaardigheid I en II.

overige toelatingseisen

Taaleis Engels: minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen). Cambridge C1 Advanced of C2 Proficiency met een minimum score van 180.

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt matching. Deelname is optioneel. Het advies is niet bindend.

Toelichting

De Faculteit der Letteren gaat er van uit dat jij, via een bezoek aan de Open dagen, deelname aan een Eén Dag student en/of aan een Webklas, jezelf goed hebt voorbereid op de opleiding van jouw keuze. Op basis van deze voorlichtingsactiviteiten bepaal jijzelf of je goed matcht met de opleiding.

Vragen over matching bij de Faculteit der Letteren? Hier kun je verdere informatie vinden: www.rug.nl/matching

Numerus Fixus

Deze opleiding heeft een numerus fixus van maximaal 100 instromers per jaar.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202201 september 2022
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2021-2022€ 798deeltijd

Gehalveerd wettelijk collegegeld voor eerstejaars:

Praktische informatie voor:

Na je studie

De meeste studenten gaan na het behalen van hun bachelordiploma verder met een masteropleiding. De drie masteropleidingen die direct aansluiten bij de bachelor Grieks en Latijn zijn:

 • Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (1 jaar)
 • Educatieve Master Grieks en Latijn (2 jaar)
 • Research Master Classical, Medieval and Early Modern Studies (2 jaar)

De laatste twee masterprogramma's bereiden je voor op respectievelijk een baan in het voortgezet onderwijs en in het onderzoek.

Arbeidsmarkt

De meeste studenten gaan na het behalen van hun bachelordiploma verder met een masteropleiding. De drie masteropleidingen die direct aansluiten bij de bachelor Grieks en Latijn zijn:

 • Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (1 jaar)
 • Educatieve Master Grieks en Latijn (2 jaar)
 • Research Master Classical, Medieval and Early Modern Studies (2 jaar)

NB: Alleen de éénjarige masteropleiding GLTC en de éénjarige Educatieve Master (= postmaster) zijn in deeltijd te volgen.

De breedheid van een Letterenopleiding, de grote taalvaardigheid en het kritisch en analytisch vermogen maken classici geschikt voor allerlei functies. Afgestudeerden komen terecht in het onderwijs of in de wetenschap. Daarnaast kun je staflid worden van een (wetenschappelijke) bibliotheek of van een museum (afhankelijk van je specialisatie). Verder komen afgestudeerden terecht in de journalistiek, bij uitgeverijen, in het bedrijfsleven of in het culturele werk.

Op de website van studievereniging Boreas vind je onder 'na de studie' meer informatie en verhalen van oud-GLTC'ers.

Potentiële beroepen

 • Docent in het voortgezet onderwijs
 • Onderzoeker
 • Staflid bij een (wetenschappelijke) bibliotheek of museum
 • Medewerker bij een uitgeverij
 • Communicatieadviseur
 • Journalist
 • Beleidsmedewerker bij de overheid
Onderzoek

De term 'wetenschappelijk onderwijs' zegt het al: aan een universiteit zijn onderwijs en onderzoek altijd nauw met elkaar verbonden. Het onderzoek van de stafleden van de opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur in Groningen bestrijkt alle aspecten van de oudheid: taalkunde en letterkunde Grieks en Latijn, antieke filosofie, klassieke archeologie en oude geschiedenis.

Onder de specialisaties vallen: Hellenistische literatuur; taalkunde; Griekse religie, festivals en sport; Griekse komedie; Latijnse poëzie van de vroege Keizertijd; Late Oudheid; receptie-onderzoek; narratologie; literatuur in haar maatschappelijke context; landschap in literatuur en archeologie.

Deze onderzoeksinteresses van de staf komen ook in onze colleges naar voren. Daarnaast worden studenten aangemoedigd om het CRASIS Ancient World Seminar bij te wonen; hier worden lezingen gehouden door internationaal vermaarde wetenschappers en vindt ontmoeting en discussie plaats tussen studenten en stafleden van alle opleidingen in Groningen die zich met de Oudheid bezig houden. Elke twee jaar wordt door onze stafleden de internationale "Groningen Workshop on Hellenistic poetry" georganiseerd.

Onze stafleden hebben beurzen binnengehaald voor de volgende onderzoeksprojecten:

 • Anchoring the Fascist Revolution. The Classical Languages under Fascism – Bettina Reitz-Joosse, Nicolò Bettegazzi, Nelleke Koornstra
 • Landscapes of War, VENI-grant – Bettina-Reitz Joosse
 • Polytheism as language. A linguistic approach to divine plurality in the religious experience of Greek worshippers, VENI-grant – Saskia Peels
 • Connected Contests. Festival networks in the ancient world, Digital Humanities-grant University of Groningen, Onno van Nijf, Christina Williamson
 • Carving Communities in Stone: Inscriptions as a medium of Hellenistic globalisation, PhD project – Sjoukje Kamphorst

Meer informatie over de vakgroep GLTC


Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Bachelor Open DagBroerstraat 5Meer informatie
Bachelor Open DagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

Studieverenigingen

Boreas

Boréas is de studievereniging van de bachelor Grieks en Latijnse Taal en Cultuur en de bijbehorende masteropleidingen in Groningen.
Boréas organiseert verschillende jaarlijkse evenementen voor haar leden, waaronder een kennismakingskamp en een kerstdiner. Naast vrijetijdsactiviteiten organiseert Boréas ook studiegerelateerde activiteiten zoals lezingen en excursies
https://www.boreasgroningen.nl
Lees meer
(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (deeltijd: 20 ECTS) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Aansluitende master programma's