Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenOudheidstudies
Header image Oudheidstudies

Oudheidstudies

What are the classical roots of modern ideas about politics How do you write a commentary on a text from antiquity? Find out by following one of the tracks of this Master's degree programme.

The Master's degree programme in Classics and Ancient Civilizations consists of two tracks: 

In the Classical Studies degree programme, we take an academic approach to various themes from Antiquity. You will learn how to critically assess written and material sources. You can opt for a more language-oriented or a less language-oriented curriculum. In the Ancient History specialization we take a historical approach to the period from Hellenism to Late Antiquity. In addition to literary sources, you will use inscriptions, papyri and archaeological sources to cast a different light on the ancient world. Both tracks are concluded with a thesis, following which you will be awarded a Master of Arts degree in Classics and Ancient Civilizations. This Master's degree programme is also available as a part-time variant.

Wat zijn de antieke wortels van moderne ideeën over leiderschap? Hoe schrijf je een commentaar op een tekst uit de oudheid? Leer het in de tracks van deze masteropleiding.

De masteropleiding Oudheidstudies bestaat uit twee tracks:

* Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
* Oude Geschiedenis

In de track Griekse en Latijnse Taal en Cultuur benader je allerlei thema's uit de oudheid op een wetenschappelijke manier. Je leert hoe je schriftelijk en materiële bronnen kritisch kunt evalueren. Je kunt kiezen voor een meer of minder talige invulling van het programma.

In de track Oude Geschiedenis benader je de periode van het hellenisme tot de late oudheid vanuit een historisch perspectief. Naast literaire bronnen gebruik je ook inscripties, papyri en archeologische bronnen om een ander licht te werpen op de wereld van de oudheid.

Beide programma's sluit je af met een scriptie en ontvangt dan het Master of Arts-diploma Oudheidstudies. Je kunt deze master ook in deeltijd volgen.

Meer over deze opleiding
Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA in M Oudheidstudies
Croho code
60821
Type opleiding
Master
Voertaal
Engels (100%)
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Start
Februari, SeptemberFebruari, September
Vorm
voltijd
Faculteit
Letteren

Research Master

Ben je geïnteresseerd in een onderzoeksgerichte carrière? Kijk ook eens bij ons Research Master Programma Oudheidstudies

printOok beschikbaar in het: English