Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsBacheloropleidingenReligiewetenschappen
Header image Religiewetenschappen

Religiewetenschappen

Hoe ontstaan religies? Welk effect hebben ze op mensen en samenlevingen? Welke rol speelt religie in verschillende culturen en conflicten? Is religie zelf een cultureel verschijnsel?

Religie kom je in alle culturen overal op de wereld tegen. Religie is een drijvende kracht van mensen en beïnvloedt hun gedrag: economisch, politiek, sociaal en psychologisch. Wereldwijd, maar ook in Nederland, zijn er allerlei conflicten, gevoeligheden en politieke discussies waarin religie een rol speelt. Religiewetenschappen is dan ook een zeer actuele maatschappelijke studie waarbij moeilijke vraagstukken aan de orde komen. Vraagstukken die van belang zijn voor beleidsmakers, in het onderwijs of in de journalistiek.

De religiewetenschap bestudeert religie als verschijnsel. De centrale vraag is niet in hoeverre religies 'waar' zijn, maar hoe religie het leven van mensen beïnvloedt en wat mensen er mee doen. In de Groningse bachelor bestudeer je de grote wereldreligies (islam, boeddhisme, hindoeïsme, christendom en jodendom). Je kijkt naar de ontstaansgeschiedenis van deze religies en naar de hedendaagse verschijningsvormen. De samenhang tussen religie, cultuur en samenleving staat bij ons centraal. Omdat zoveel factoren van belang zijn bij de bestudering van religie in samenhang met mens en maatschappij, is een religiewetenschapper een breed opgeleide sociale wetenschapper, getraind in antropologie, sociologie, psychologie, politicologie, filosofie en ethiek.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BA in Religiewetenschappen
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
50902
Voertaal
Engels, Nederlands
Start
September
Faculteit
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap
Keuzegids TopopleidingStudie in Cijfers
Waarom dit programma in Groningen?
 • topopleiding, beste religiewetenschappen opleiding in Nederland volgens Keuzegids Universiteiten;
 • mogelijkheid om opleiding volledig in het Engels te doen;
 • internationale staf en international classroom;
 • docenten wereldwijd leidend op hun vakgebied;
 • kleinschalig onderwijs en intensieve begeleiding;
 • aansluiting bij de actualiteit;
 • interdisciplinaire opleiding waarmee je de samenhang tussen religie, cultuur en samenleving leert begrijpen;
 • mogelijkheid om mee te werken aan onderzoek
Programma

In het eerste jaar volg je een gevarieerd programma dat een brede inleiding biedt op de studie. Je bestudeert de grote wereldgodsdiensten (boeddhisme, hindoeïsme, islam, christendom, jodendom). Je kijkt naar de ontstaansgeschiedenis van deze religies en naar de hedendaagse verschijningsvormen. Je maakt kennis met de verschillende invalshoeken – zoals psychologie, sociologie, antropologie en filosofie – van waar uit je religie kunt bestuderen.

Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
Concepten en Methoden 1 (7.5 EC)

Een introductie op de geschiedenis, de belangrijkste disciplines en methoden van het vak religie studies. Je maakt kennis met kern-concepten zoals gender theorie, post-colonialisme, tekst, authoriteit, cultuur, discours, materialiteit, etc.

Jodendom (7.5 EC)

Je bestudeert historische en thematische karakteristieken die cruciale aspecten van het jodendom onthullen zoals deze wordt gepraktiseerd. je leert over de vorming in het verleden en de historische ontwikkeling ervan.

Antropologie van Religie (7.5 EC)

Je maakt kennis met de belangrijkste theoriëen, concepten en onderzoekers van de antropologie van religie.

Hindoeïsme en Boeddhisme (7.5 EC)

In deze collegereeks ontdek je de historische oorsprong en ontwikkeling van het hindoeïsme en boeddhisme. De nadruk ligt op de regionale contexten en het bespreken van de relatie tussen religie in theorie en religie in de praktijk.

Christendom (7.5 EC)

Je verkrijgt kennis van en inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van het christendom vanaf de 1e eeuw tot heden.

Psychologie en Sociologie van Religie (7.5 EC)

Hoe, waarom en wanneer praktiseren en beleven mensen religie en spiritualiteit? Deze vraag staat centraal tijdens deze collegereeks. Je leert religieuze ontwikkelingen in de hedendaagse wereld te herkennen, en deze kritisch te bestuderen vanuit een psychologisch en een sociologisch perspectief.

Islam (7.5 EC)

Je bestudeert de (ontstaans)geschiedenis van de islam en het islamitisch denken vanaf 600 tot heden, met de nadruk op de beoefening van islam in het dagelijks leven in verschillende culturele contexten.

Religie en Filosofie (7.5 EC)

Je leert de fundamentele concepten, theorien en centrale discussies binnen de godsdienstwijsbegeerte kennen die dienen als werktuig voor het analyseren van religieuze doctrines.

In het tweede jaar leer je uitingen van religies – teksten, rituelen, heilige plaatsen en beeldende kunst – met behulp van de verschillende invalshoeken te analyseren en in hun culturele context te plaatsen. Daarnaast volg je colleges over de maatschappelijke impact van religie.

Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
Concepten en Methoden 2 (7.5 EC)

Je leert het opzetten en uitvoeren van onderzoek, en de methodologische vaardigheden om onderzoek te kunnen doen.

Rituelen in Theorie en Praktijk (7.5 EC)

Je focust je op verschillende theorieen over het bestuderen van rituelen in de praktijk, en past deze toe op je eigen casy study.

De tekst ontwaakt (7.5 EC)

Je bestudeert theorieen en benaderingen over tekst en auteurschap en krijgt begrip over de rol en functie van tekst in culturele context.

Het heilige beeld (7.5 EC)

Je maakt kennis met onderzoek naar beeldende kunst binnen de godsdienstgeschiedenis en godsdienstbeoefening, bezien door de lens van iconografie, functie en gebruik.

Religie, Media en Populaire Cultuur (7.5 EC)

Je analyseert de interactie tussen religie, media en populaire cultuur in Westerse en Aziatische context.

Religie en Politiek (7.5 EC)

Je bestudeert concepten die de relatie tussen religie en politiek van de oudheid tot nu onderbouwen en vormgeven, waaronder democratie, secularisme, publieke en privédomeinen, conflict, vrede.

Ethiek en Secularisatie (7.5 EC)

Je maakt kennis met de belangrijkste ideeen uit de geschiedenis van de Westerse ethiek en ontwikkelt vaardigheden om teksten en argumenten binnen de ethiek te analyseren.

Religie, Diversiteit en Identiteit (7.5 EC)

Je doet kennis op over nieuwe vormen van religie en spiritualiteit en bestudeert daarvan de geschiedenis en de tegenwoordige verschijningsvormen.

In het derde jaar kies je een specialisatie (15 ECTS) en schrijf je je bachelorscriptie waarbij je methoden en technieken leert voor het schrijven van een scriptie (15 ECTS). Daarnaast volg je een minor aan een andere faculteit (15 ECTS) en heb je 15 ECTS aan vrije ruimte die je bijvoorbeeld kunt besteden aan studie in het buitenland of een stage. In plaats van een minor aan een andere faculteit, kun je de minor Geestelijke Verzorging of de Educatieve Minor volgen.

Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
Keuzeruimte (7.5 EC, facultatief)

Te vullen met vak naar keuze, of onderdeel van universitaire minor, educatieve minor of minor Geestelijke Verzorging

Koranisch Arabisch 1 (7.5 EC, facultatief)

Je leert het Arabische schrift te lezen en schrijven en verwerft vervolgens een basiskennis van de grammatica en woordenschat van het Koranisch Arabisch.

Spiritualiteit en seculiere religie (7.5 EC, facultatief)

Je bestudeert (de geschiedenis van) diverse vormen van eigentijdse spiritualiteit in Europa en Noord-Amerika.

Universitaire (verbredende) minor (15 EC, facultatief)

Binnen deze ruimte kun je kiezen voor een minor bij een andere faculteit. Het is ook mogelijk om in het buitenland te studeren (15 of 30 ECTS) of stage te lopen. Ook kun je kiezen voor een voorbereiding op het masterprogramma Geestelijke Verzorging of de Educatieve Master (30 ECTS)

Koranisch Arabisch 2 (7.5 EC, facultatief)

Je ontwikkelt je basiskennis van de grammatica en woordenschat en verwerft vaardigheden voor het lezen van passages uit de Koran in de Arabische taal.

Recht en Religie (7.5 EC, facultatief)

Je maakt kennis met historische en eigentijdse debatten in het veld van recht en religie, en bestudeert het ontstaan en de groei van activisme voor mensenrechten.

Religie, ruimte en plaats (7.5 EC, facultatief)

Je leert hoe je een heilige plaats kunt analyseren dmv een combinatie van historische, sociologische en geografische benaderingen.

Specialisatie 1: Geleefde religie (15 EC, facultatief)

Specialisatie bestaat uit twee vakken: Case studies bestuderen en Academische discussies

Specialisatie 2: Culturele Impact van Religie (15 EC, facultatief)

Specialisatie bestaat uit twee vakken: Contested Humanity en Cultural Impact of Religion

Bachelor Scriptie (10 EC)

Je sluit de opleiding af met een scriptie over een zelfgekozen onderwerp.

Scriptie seminar (5 EC)

Je werkt aan specifieke aspecten van het ontwerp, onderzoek en schrijfproces van je bachelorscriptie.

Studielast

Gemiddeld 28 uur college en zelfstudie per week

Curriculum

De colleges zijn in het Engels. Je mag kiezen of je de tentamens, schrijfopdrachten en presentaties in het Nederlands of in het Engels doet. Mocht je de opleiding helemaal in het Engels willen doen, dan krijg je hier extra ondersteuning voor.

Programma-opties
University of Groningen Honours College (honoursprogramma)

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 EC naast je reguliere bacheloropleiding van 180 EC en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De Bachelor Religiewetenschappen heeft verschillende uitwisselingscontracten met andere universiteiten binnen en buiten Europa. Je hebt de mogelijkheid om daar een deel van je studie te volgen. Daarnaast is het mogelijk om een stage of afstudeeronderzoek in het buitenland te doen. Voor een overzicht van onze partneruniversiteiten, zie: http://www.rug.nl/ggw/education/prosstud/exchangeprogrammes/partneruniversities

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • HBO propedeuse

  HBO-propedeuse (met havo) geeft met ingang van 1 september 2015 aan de RUG niet meer automatisch toegang tot deze studie. Voor de bacheloropleiding Religiewetenschappen worden echter geen aanvullende eisen gesteld.

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer

De studie kan volledig in het Engels gevolgd worden. Nederlandse studenten met een VWO-diploma hoeven geen taaltoets te doen om de opleiding volledig in het Engels te volgen.

vooropleiding

Nederlands VWO-diploma of HBO-propedeuse.

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt matching. Deelname is optioneel. Het advies is niet bindend.

 • Er is een online vragenformulier.
 • Er zijn speciale matchingsdagen. Deelname is optioneel.
  • Vooraf thuis bestuderen van lesstof.
  • Eén of meer proefcolleges.
  • Gesprekken met studenten.

Toelichting

Het volgen van een matchingsactiviteit is niet verplicht, maar we raden het wel sterk aan. Want de verkeerde opleiding kiezen is niet leuk. De ervaring leert dat veel studenten al in het eerste jaar stoppen met hun studie omdat ze het toch niet leuk of interessant genoeg vinden. Vaak komt dit doordat de studie niet aansluit bij de verwachtingen en het beeld dat ze hadden van de opleiding. Via matching willen we ervoor zorgen dat jij zeker weet dat je op de goede plek zit.

De faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap organiseert zo snel mogelijk na de examenperiode een matchingsdag waarop we je persoonlijk op de faculteit ontvangen. Tijdens deze dag krijg je praktische informatie over de opleiding, maak je kennis met je medestudenten en bekijken we aan de hand van de intakeformulieren in een persoonlijk gesprek of je een juiste keuze hebt gemaakt.

Aanmeldingsprocedure

Als je je uiterlijk 1 mei hebt aangemeld krijg je een uitnodiging voor een matching bijeenkomst begin juni. Als voorbereiding op deze bijeenkomst vul je een intakeformulier in, waardoor je voor jezelf nog eens op een rijtje zet waarom je voor deze studie kiest en wat je verwachtingen zijn. De informatie gebruiken we voor de studiebegeleiding in het eerste jaar. Tijdens de matching bijeenkomst kun je in een gesprek met de studieadviseur je vragen en dergelijke bespreken.

Studiekeuzecheck

If you apply before 1 May, our student adviser will contact you to set up a skype meeting to talk about your motivation for and expectations of the bachelor's programme in Religious Studies.

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer

IELTS: 6.0 (6.0 on each part); TOEFL iBT 80 (minimum 18 speaking, 21 writing) (not for native speakers)

vooropleiding

Dutch VWO diploma, a German Abitur, an International Baccalaureate diploma, a European Baccalaureate or another diploma that is sufficient for acceptance to a Dutch university.

Taaleisen

ExamenMinimum score
IELTS gemiddelde score6
IELTS luistervaardigheid6
IELTS leesvaardigheid6
IELTS schrijfvaardigheid6
IELTS spreekvaardigheid6
TOEFL internetversie80

Aanmeldingsprocedure

International students and Dutch students with non-Dutch qualifications are not automatically admitted to a bachelor's degree programme at the University of Groningen. The full registration procedure will take longer than for Dutch students with regular Dutch qualifications and consists of three steps: application, admission and registration. For more information, see: https://www.rug.nl/education/bachelor/international-students/admission-and-application/

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
non-EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
niet EU/EER2018-2019€ 8300voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
niet EU/EER2019-2020€ 8900voltijd

Gehalveerd wettelijk collegegeld voor eerstejaars:

https://www.rug.nl/education/tuition-fees-halved

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Als je na je bacheloropleiding een vervolgmaster afrondt, vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. Kies je voor een masterprogramma aan onze faculteit, dan loop je stage bij een organisatie, instituut of bedrijf dat zich bezighoudt met religie en cultuur. De meeste van onze afgestudeerden stromen na het behalen van hun masterdiploma uit in zeven duidelijke sectoren:

 • Zorg
 • Beleid & management
 • Onderwijs
 • Wetenschap
 • Kerk
 • Cultuur
 • Media

Hieronder zie je welke banen onze alumni hebben.

 • Zorg: geestelijk verzorger bij een zorginstelling, zelfstandig therapeut.
 • Beleid & management: beleidsmedewerker /adviseur bij een overheidsinstelling, culturele instelling of politieke partij, medewerker/adviseur van hulporganisaties, ambassademedewerker, veiligheidsadviseur strijdkrachten etc.
 • Onderwijs: docent godsdienst/levensbeschouwing, educatief medewerker.
 • Wetenschap: onderzoeker aan een universiteit of onderzoeksinstelling.
 • Cultuur: medewerker in een museum
 • Media: journalist, redacteur.

Daarnaast werken opvallend veel van onze afgestudeerden als zelfstandig ondernemer in één van deze sectoren.


Potentiële beroepen

 • Docent Godsdienst en Levensbeschouwing

  Je kunt, als je een educatieve minor in je derde jaar hebt gedaan, na het behalen van je bachelordiploma direct aan de slag als tweedegraads docent Godsdienst en Levensbeschouwing.

Onderzoek

Onderzoek en onderwijs

Het onderwijs in de bacheloropleidingen is nauw verweven met het onderzoek dat binnen de drie vakgroepen van de faculteit verricht wordt:

De vakgroep Jodendom, Christendom en Islam in hun formatieve fase richt zich op de formatieve fase van het jodendom, het christendom en de islam. Het onderzoek concentreert zich op hun dynamische wisselwerking in de context van het klassieke Nabije Oosten, de Grieks-Romeinse cultuur en latere klassieke culturen; hoe hebben het jodendom, het christendom en de islam zich sinds de Oudheid ontwikkeld, vanaf het vroege jodendom tot het ontstaan van de islam?

De vakgroep Vergelijkend Onderzoek van Religie bestudeert religie in al haar verschijningsvormen vanuit de gedachte dat voor een onderbouwde en wetenschappelijke benadering van het fenomeen religie een vergelijkende en interdisciplinaire aanpak noodzakelijk is. Deze vakgroep combineert historische, culturele en sociaalwetenschappelijke perspectieven op religie als menselijk fenomeen en levert hiermee een unieke bijdrage aan de solide analyse van religie in haar maatschappelijke context.

De vakgroep Christendom en Ideeëngeschiedenis richt zich op de longue durée van de concepten, ideeën, gewoonten en mentaliteiten die ten grondslag liggen aan een analyse van de publieke rol van religie in onze westerse samenleving. De vakgroep is vooral gespecialiseerd in de geschiedenis van de klassieke en moderne filosofie, in de cultuurgeschiedenis van het christendom van de middeleeuwen tot en met onze tijd, en in genderstudies.

Onderzoekscentra en activiteiten

De onderzoeksactivietiten van de staf staan in verbinding met de activiteiten van:

Deze centra en onderzoeksgroepen nodigen regelmatig sprekers uit en organiseren evenementen waarbij studenten, promovendi en docenten aan levendige discussies deelnemen.

Nu aanmeldenDownload brochureOpen dagen en evenementenContact
Open DagBroerstraat 5Meer informatie
Summer School Religious Heritage in a Diverse EuropeOude Boteringestraat 38Meer informatie
Open DagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Religiewetenschappen, neem dan contact op:

 • 
								Testimonial van	Nienke de Graaf

  Een zeer uitdagend onderwerp

  – Nienke de Graaf
  Lees verder

  Na mijn eindexamen heb ik in een tussenjaar gereisd in India, Nepal en Sri Lanka, en dit heeft mijn passie voor dit gebied aangewakkerd. Hindoeïsme, Islam en Boeddhisme spelen een grote rol in deze landen. Ik ben voornamelijk geïnteresseerd hoe religieuze overtuigingen in dit gebied in relatie staan tot bijvoorbeeld Hindoe nationalisme, ontwikkelingshulp, de positie van vrouwen en anti-moslim geweld. Daarom besloot ik religiewetenschappen te studeren en me in dit gebied te specialiseren.

  Toen ik naar de Open Dag in Groningen ging, was ik verkocht. De prachtige faculteit, de vriendelijke uitstraling en de gemeenschapssfeer had ik bij geen enkele andere universiteit ervaren.

  Wat ik leuk vind aan mijn studie zijn de interactieve colleges in kleine groepen, waarbij we veel discussies houden en presentaties geven. Inhoudelijk vind ik de diversiteit en actualiteit van de studie erg leuk. Het fenomeen religie is een heel uitdagend onderwerp. Ik heb door de jaren heen een brede kennisbasis opgebouwd over de verschillende religies en hun relatie tot bijvoorbeeld politiek of globalisering. Nu, na 2,5 jaar studie, weet ik natuurlijk veel meer, maar tegelijkertijd realiseer ik me ook steeds meer hoe complex de wereld is en de plaats van religie hierin.

  Als religiewetenschapper gespecialiseerd op Zuid-Azië, hoop ik, heel ambitieus, een brug te kunnen slaan tussen Zuid-Azië en het Westen. Naar mijn mening is er in het westen veel onbegrip over zaken als vrouwenrechten en nationalisme in India en omliggende landen. Dit heeft zeker ook negatieve effecten op hoe India in de media wordt gepresenteerd en hoe ontwikkelingsbeleid wordt vormgegeven. Ik hoop advies te kunnen geven op dit soort zaken, bijvoorbeeld in organisaties als Oxfam Novib, of misschien wel in de UN Women.

   

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	Maria Teresa Tabares Niño - Panama

  Re-thinking how religion works

  – Maria Teresa Tabares Niño - Panama
  Lees verder

  I was drawn to Groningen because of its reputation for being excellent for international students; the option to take my classes in English was also a big 'plus'. I am particularly interested in the scientific approach of studying religion, as well as studying religious practice and the significance of belief within communities; and the course here 100% meets my expectations.

  The classes are incredibly interesting and the overall environment is very friendly to international students, whilst the professors are both knowledgeable and approachable. One of the challenges that I have had is re-thinking how religion works; I think I may have had previous biases in my ideas about religion and I have tried to gain a new understanding of the subject as a whole. My lecturers have been careful to critically present arguments from across academia and within both Religious Studies and other subject areas; it’s great to get a taste of various disciplines.

  My course is structured progressively, so everything meshes together and builds to allow a deeper understanding of the content - instead of having five overview classes at once! The professors here encourage students to develop critical thinking, they always encourage questions and they have tried to give us the tools necessary in conducting our own research, too, which is great.

  Outside of studying, Groningen is a lovely city, it is small enough to feel cosy and yet has a great social life. It really epitomizes the Dutch idea of ‘Gezellig!’. I love being able to bike everywhere and Groningen is a very young and active city with a vibrant mixture of culture, shopping and nightlife.

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	Lisa Förster - Germany

  Many chances to get in contact with our professors

  – Lisa Förster - Germany
  Lees verder

  I have been lucky to have travelled and have always been interested in getting to know new people and cultures. In choosing a degree, I decided I would like to explore the influence religion has on people's daily lives - and Groningen is a World Top 100 University!

  My course has a balance of both well-structured lecturers, but also a wide range of reading to do at home; we have so far looked at different approaches to doing research on a religious issue. I’m looking forward to the psychological and sociological aspects of religion we are doing in the next block; but first I have to revise the lectures of the last two months for the exam! Luckily, the lectures have been very helpful and lead into the final exam or
  assignments well.


  I would say that the course at the University of Groningen is special because we have so many chances to get in contact with our professors and the classes are quite small, so the lecturers even have time to meet up with us and answer any extra questions. Aside from learning in Groningen, I enjoy going to the market to buy fresh and local food! I live only a 5-minute walk from the Faculty, just to the north of the lovely city centre, which is great because the life in Groningen is very focused on students and the city offers loads of opportunities for sports, shopping and nightlife. There’s a large number of Student Associations, too, so everyone is likely to find other people who share a hobby or interest.

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	Jorrit Haarman

  Benieuwd naar de manier waarop mensen 'betekenis' geven aan hun leven

  – Jorrit Haarman
  Lees verder

  Ik heb gekozen voor religiewetenschappen omdat ik geïnteresseerd was in veel verschillende onderwerpen - filosofie, antropologie, sociologie en psychologie maar ook politiek en geschiedenis – en ik heel benieuwd was naar de manier waarop mensen 'betekenis' geven aan hun leven en waarom ze doen wat ze doen.

  Omdat ik oprecht enthousiast ben over de studie en dit graag wil overbrengen, ben ik studentvoorlichter van de opleiding geworden. Naast voorlichter ben ik ook voorzitter van het mentoraat. Onze mentoren proberen de nieuwestudenten zo goed mogelijk door het eerste jaar te helpen. De eerstejaars leren veel van de mentoren, maar ook als mentor leer je veel, bijvoorbeeld hoe groepsdynamiek werkt en hoe je stillere groepen ‘aan het praten krijgt.’ Als bestuurslid van M.A.T.A., het leukste dispuut van de faculteit, leer ik vooral organisatorische zaken en het belang van goede communicatie die daarbij nodig is.

  Op dit moment denk ik er over na om na mijn studie de master Geestelijke Verzorging en de Educatieve master te combineren. Op die manier kan ik de inhoud die ik nu op doe, weer maatschappelijk terug laten komen of mensen persoonlijk helpen. Wanneer ik inderdaad Geestelijke Verzorging besluit te gaan doen heb ik nu al zeker wat aan mijn bijbaan in het ziekenhuis als schoonmaker en kamerassistent, maar andersom kan ik kennis uit vakken van Geestelijke Verzorging ook tijdens mijn werk gebruiken, bijvoorbeeld wanneer ik gesprekken heb met ernstig zieke mensen. Het mentoraat en mijn werk als voorlichter bieden me juist weer waardevolle ervaring voor wanneer ik besluit ook het onderwijs in te gaan.

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	Prof. dr. Marjo Buitelaar

  Je leert voorbij clichés over moslims te kijken

  – Prof. dr. Marjo Buitelaar
  Lees verder

  Ik geef onder andere de vakken Antropologie van Religie en Islam. Door de combinatie van deze twee vakken leer je de link te leggen tussen het 'repertoire' dat de islam als historische traditie beschikbaar heeft aan symbolen, rituelen en verhalen en de uiteenlopende manieren waarop individuele moslims en moslimgroeperingen uit die rijke bron putten om richtlijnen te formuleren voor een goed leven, en om troost, kracht en inspiratie aan te ontlenen.

  Door de vraag centraal te stellen hoe mensen uit de bronnen van de islam putten om hun eigen leven en hun samenleving vorm te geven, leer je inzien dat religie geen blauwdruk is voor het leven; er is altijd een wisselwerking tussen religieuze voorschriften en de dagelijkse praktijk. Hierdoor krijg je zicht op de veranderlijkheid van religieuze tradities.

  Studenten leren die wisselwerking herkennen en in kaart brengen. Concreet leer je hoe een religieuze traditie in de praktijk van alledag vorm krijgt en hoe je antropologische thema's, theorieën en benaderingen kunt inzetten voor de studie van religie. Je leert mondiale ontwikkelingen in een specifieke cultuur of regio te herkennen. Het vak antropologie van moslimsamenlevingen integreert dus verschillende vakken en benaderingen die in andere vakken in de opleiding gedoceerd worden.

  Het vak heeft een grote maatschappelijke relevantie: de politieke islam speelt een grote rol in huidige (inter)nationale betrekkingen en wereldorde. Daarbij is in het publieke debat nogal eens sprake van een statische opvatting van de islam: men heeft vaak het idee dat het gaat om een sinds de zevende eeuw onveranderde religie die nog altijd het hele denken en doen van moslims bepaalt. Je zult leren dat mensen geen passieve 'dragers' van een religie of cultuur zijn. Ze zijn handelende actoren die putten uit verschillende bronnen, waaronder religie, om hun eigen leven vorm te geven en om te proberen invloed uit te oefenen op hun omgeving. Als we de conflicten waarbij bepaalde categorieën moslims tegenwoordig betrokken zijn eenzijdig verklaren vanuit de islam als een statische, het hele leven omvattende religie, dan krijg je geen goed zicht op het complex aan sociale, economische en politieke factoren die ertoe bijdragen dat mensen zich tekortgedaan voelen, onzeker zijn of macht willen verwerven.

  Door een grotere kennis van de praktijk van de islam in het dagelijks leven van 'gewone' moslims leer je zien dat het dominante beeld van de islam als een agressieve, intolerante, en vooral een politieke religie niet overeenkomt met de betekenis van die religie voor de overgrote meerderheid van moslims. Zij willen slechts in vrede en rust leven. Voor hen heeft de islam vooral een persoonlijke waarde om kracht, troost en inspiratie uit te putten voor hun eigen welzijn en dat van hun dierbaren.

  Bij mij leer je voorbij de clichés te kijken en zelf analytische vragen te stellen om maatschappelijke verschijnselen adequaat te onderzoeken.  Sluiten
 • 
								Testimonial van	Erin Wilson

  iets doen dat het verschil maakt

  – Erin Wilson
  Lees verder

  Het is cruciaal om de relatie tussen religie en politiek te begrijpen. In het vak Religion and Politics dat ik geef samen met mijn collega dr. Joram Tarusarira, praten we niet slechts over parlementaire politiek, maar juist over politiek in de dagelijkse praktijk, in de media, in burgeractivisme. Daar waar het gaat om de strijd om macht, onrecht, marginalisering en uitsluiting.

  Bij religie richten we ons niet uitsluitend op het christendom of de islam. We staan stil bij het gehele idee van ‘religie’: wie bepaalt eigenlijk wat religie is, waar begint en eindigt religie, wat zijn de karakteristieken en wie zijn  haar leiders en representanten? Wat we duidelijk maken in het vak, is dat de manier waarop we religie definiëren, grote politieke gevolgen heeft voor mensen. Deze definiëring bepaalt bijvoorbeeld  wie aanspraak kan maken op vrijheid van religie of geloof en wie niet.

  In dit vak krijg je te maken met een keur aan onderwerpen, concepten en vaardigheden die relevant zijn voor het onderzoeken van de relatie tussen religie en politiek. Je krijgt een uitgebreid overzicht van denkers – vanaf de oudheid tot nu - die dit onderwerp uitgebreid hebben onderzocht. Zo leer je hoe zaken zijn veranderd, maar ook hoe ze gelijk zijn gebleven. Je doet zowel kennis op over theoretische grondleggers als over nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast leer je analytische vaardigheden waarmee je problemen en onjuistheden in het publieke debat over religie en politiek kunt identificeren én de communicatieve vaardigheden om deze onjuistheden effectief uit te leggen aan een divers publiek. Deze vaardigheden zijn cruciaal als je wilt werken bij bijvoorbeeld een ministerie of een NGO.

  Ik ben persoonlijk gemotiveerd om les te geven over deze onderwerpen omdat ik graag iets wil doen dat het verschil maakt in de levens van mensen, dat helpt om ongelijkheid en onrecht in de politiek en maatschappij aan de kaak te stellen. In onze huidige samenleving heerst zoveel onbegrip over religie en wordt er een verkeerd beeld gegeven van religie in het algemeen en van de islam in het bijzonder. Dit leidt tot onrecht en ongelijkheid dat van grote invloed is op het dagelijks leven van zoveel mensen – of het nu gaat om moslimfamilies die altijd extra worden gecontroleerd op vliegvelden, of om figuren in de media of politici die roepen dat we geen vluchtelingen meer moeten opnemen omdat ze terroristen zouden kunnen zijn, of om de oorspronkelijke bewoners van de VS die geen bescherming mogen claimen voor hun heilige plaatsen aangezien hun rituelen worden geclassificeerd als cultureel in plaats van religieus, ga zo maar door. En toch zie je vaak dat religie en politiek aangemerkt worden als abstracte zaken die niet relevant zijn voor de ‘echte wereld’. Wat ik je wil leren, is dat je beseft dat deze zaken wel degelijk relevant zijn en dat het gebruik van een meer invoelend en genuanceerd begrip van religie kan helpen bij het aankaarten van ongelijkheid, tegenstrijdigheden en onrecht op zowel grote als kleine schaal.

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	Charlotte Wassenaar

  Echt een bijdrage leveren aan de maatschappij

  – Charlotte Wassenaar
  Lees verder

  Doordat ik vroeg ben begonnen met solliciteren, kon ik direct na mijn studie beginnen met een traineeship bij een gemeente. Via onder meer een groepssollicitatie werd ik, samen met twee anderen, uit bijna 200 sollicitaties gekozen. Dat ik een opleiding Religiewetenschappen had gedaan, was een belangrijke reden waarom ik was geselecteerd. Met deze studie onderscheidde ik me van de andere kandidaten.

  Het traineeship was een traject van twee jaar waarbij je ieder half jaar op een andere afdeling van de gemeente werkte. Op die manier kom je in aanraking met onderwerpen en werkzaamheden buiten je comfortzone. Zo heb ik bijvoorbeeld een half jaar bij personeelszaken gewerkt en ook een half jaar bij de gemeentelijke handhaving. Na mijn traineeship heb ik nog anderhalf jaar bij deze gemeente gewerkt als beleidsmedewerker Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en huiselijk geweld.

  Ik werk nu als projectmedewerker bij JSO, kennis- en expertisecentrum binnen het sociale domein. Praktisch betekent dat dat ik allerlei verschillende klussen in het maatschappelijk veld doe, variërend van het ontwikkelen van kwaliteitsmetingen voor de tienermoederopvang tot een klus als interim-beleidsmedewerker jeugd bij een gemeente. De ene keer werk ik op locatie bij de klant, andere dagen zit ik de hele dag achter mijn computer in ons kantoor in Gouda.  Het mooie van dit werk is dat ik ín de maatschappij sta en echt een bijdrage lever.

  De studie religiewetenschappen heeft de manier gevormd waarop ik naar de maatschappij kijk. Ik ben bijvoorbeeld altijd geïnteresseerd in de achtergrond van mensen en hoe dat hun manier van denken gevormd heeft. Tijdens mijn studie heb ik in het bestuur van mijn dispuut en de studievereniging gezeten en heb daarnaast op eigen initiatief drie maanden stage gelopen bij een adviesbureau. Het zijn allemaal heel nuttige ervaringen geweest waar ik veel dingen heb geleerd die me hebben voorbereid op het werkende leven.

   

   

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	Brenda Bartelink

  Zelf een deskundige

  – Brenda Bartelink
  Lees verder

  Na mijn bachelor- en masterstudie ben ik promotieonderzoek gaan doen naar religie en ontwikkelingssamenwerking en sexualiteit. Voor dit onderzoek heb ik veldwerk in Oost-Afrika gedaan. Mijn godsdienstwetenschappelijke blik op ontwikkelingssamenwerking heb ik op die manier verder kunnen ontwikkelen.

  Religiewetenschappen is een brede studie. Het is belangrijk om je (verbredende) minor bewust te kiezen. Zo volgde ik vakken bij Bedrijfskunde, Ontwikkelingsstudies en Filosofie. Allemaal zeer relevant voor het werk dat ik doe. Ik heb tijdens mijn opleiding in Groningen veel gehad aan de training in onderzoeksvaardigheden. Dit vak komt onderzoekers, maar ook religiewetenschappers die bij de overheid of maatschappelijke organisaties willen gaan werken, goed van pas.

  Als promovendus heb je veel vrijheid. Ik koos voor een regelmatig werkritme. Overdag werkte ik aan mijn onderzoek. 's Avonds werkte ik aan mijn boek, gaf ik onderwijs, verzorgde ik lezingen of was ik bestuurlijk actief, onder andere voor het Nederlands Genootschap voor Godsdienstwetenschap (NGG). In het werkende leven wordt meer van je verwacht dan tijdens de studie. Je hebt meer eigen verantwoordelijkheid en je wordt gezien als een deskundige.

  Na mijn aanstelling als promovendus heb ik gewerkt  als coördinator van het Kenniscentrum Religion and Development bij Stichting Oikos. Daar zette ik mij in voor de gezamenlijke opleiding van ontwikkelingswerkers, beleidsmakers en academici over hoe religie zich verhoudt tot conflict, rampen, gender, gezondheid en mensenrechten.

  Sinds kort werk ik weer aan de universiteit als postdoc bij het onderzoeksproject van Dr. Kim Knibbe over religie, secularisme, seksualiteit en gezondheid bij de Afrikaanse gemeenschap in Nederland.

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	Michaël Kruiper

  Het is maar goed dat ik tijdens mijn studie zo goed heb leren discussiëren

  – Michaël Kruiper
  Lees verder

  Mijn oude middelbare school bood me een aantal uren aan als docent godsdienst toen ik nog niet helemaal klaar was met mijn masteropleiding. Ik begon met 8 uurtjes, haalde in Utrecht mijn eerstegraads lesbevoegdheid, en geef nu vier dagen godsdienstles en één dag maatschappijleer.

  Ik kijk met veel plezier terug op mijn studententijd. De charme en kracht van de faculteit was de kleinschaligheid waardoor ik als instituutswacht kon werken, de boekencommissie oprichtte, mentor was en het introductiekamp organiseerde. Ik doe het nu ook: ik organiseer de reis naar Rome voor de 5e jaars van ons gymnasium.

  Als docent moet ik op mijn qui-vive zijn, onze leerlingen nemen geen genoegen met een kulverhaal. Het is maar goed dat ik tijdens mijn studie zo goed heb leren discussiëren.

  Sluiten

Studieverenigingen

Gerardus van der Leeuw

Gerardus van der Leeuw is de faculteitsgemeenschap van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De gemeenschap bestaat sinds april 2003 en is vernoemd naar de gelijknamige Groningse theoloog. We doen ons best zoveel mogelijk enthousiasme en betrokkenheid uit te stralen en over te brengen op de studenten. Dit doen we door zelf ontspannende activiteiten te organiseren, maar ook door verdiepende en verbredende lezingen te verzorgen.
http://www.gerardusvanderleeuw.nl/
Lees meer
Studentprofiel

Deze studie is iets voor jou als je een fascinatie hebt voor religie, andere culturen en samenlevingen en de wereld om je heen beter wilt begrijpen. Je wilt weten welke invloed diverse godsdiensten hebben op de maatschappij en mensen en je staat open voor verschillende levensbeschouwingen. Je houdt van lezen en vindt geschiedenis, sociologie, psychologie, filosofie, politiek en culturele antropologie interessant. Bovenal wil je weten wat mensen beweegt!

(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Studiebegeleiding

Om je te ondersteunen bij de studie zorgt de faculteit voor een studeerbaar rooster, een actieve studiebegeleiding door mentoren, docenten, student-assistenten en de studieadviseur, een snelle nakijktijd van tentamens en een goede bereikbaarheid van docenten en de studieadviseur. In het onderwijsprogramma van het eerste jaar zijn bovendien een aantal studievaardighedenmodules opgenomen met als doel je direct aan het begin van je opleiding het juiste studiegedrag aan te leren.

Tijdens de introductie maak je kennis met je mentoren en met de studieadviseur. De mentoren zijn ouderejaarsstudenten, die een speciale training hebben gekregen. Iedere mentorgroep telt maximaal tien eerstejaarsstudenten en twee mentoren. In acht bijeenkomsten maken de mentoren je wegwijs op de faculteit. Ook begeleiden en adviseren zij je bij het (leren) studeren. Daarnaast wordt je de gelegenheid geboden om aan de mentoren vragen te stellen of zaken voor te leggen die niet tijdens de groepssessies besproken kunnen worden. De studieadviseur voert aan het begin van het studiejaar met alle eerstejaarsstudenten een kennismakingsgesprek. Hierin komen je verwachtingen van de opleiding ter sprake en eventuele bijzondere omstandigheden. Alle eerstejaarsstudenten ontvangen vervolgens aan het eind van het eerste semester een uitnodiging voor een studievoortgangsgesprek met de studieadviseur. Je kunt ook zelf contact opnemen met de studieadviseur als je studievertraging dreigt op te lopen. De studieadviseur kan je helpen bij je studieplanning, maar je ook op vertrouwelijke basis adviseren bij studieproblemen en/of persoonlijke problemen.

Aansluitende master programma's