Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies Education Life Long Learning

Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing

Educatieve Master

Wil je na je opleiding Theologie of Religiewetenschappen voor de klas staan? Met deze educatieve master verdiep je je kennis van religie en leer je om die kennis over te brengen aan middelbare scholieren.

Tijdens deze educatieve masteropleiding combineer je een inhoudelijk programma op het gebied van Theologie en Religiewetenschappen met een programma van de lerarenopleiding.

1 + 1 systeem

De Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap biedt het zogenaamde 1 + 1 systeem aan. Je volgt dan eerst een van onze eenjarige mastertracks in de masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen:

Daarna volg je de postmaster LVHO (Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs) aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. In dat jaar krijg je cursussen vakdidactiek, onderwijskunde en doe je onderwijskundig onderzoek. Uiteraard loop je ook stage op een middelbare school.

Heb je al een masteropleiding op het gebied van Theologie en Religiewetenschappen gedaan bij de RUG of aan een andere universiteit met als vooropleiding een Bachelor Theologie of Religiewetenschappen? Dan kun je meteen de Master LVHO doen.

Heb je voor je master Theologie en Religiewetenschappen een andere vooropleiding dan een BA Theologie of Religiewetenschappen gedaan, dan zul je eerst een premaster moeten volgen (30 ECTS).

Collegegelden

Omdat de educatieve master opleidt tot een zogenoemd 'tekort beroep' geldt dat je voor de Master LVHO het wettelijk collegeldtarief betaalt, ook als je eerst al een andere master hebt afgerond. Heb je al een master afgerond en moet je eerst nog de eenjarige master Theologie en Religiewetenschappen volgen om toegelaten te kunnen worden tot de master LVHO, dan moet je wel het hoge collegegeldtarief (Instellingscollegegeld II) betalen voor de master Theologie en Religiewetenschappen.

Toelating

Met een bacheloropleiding Theologie of Religiewetenschappen en een master in Theologie en Religiewetenschappen heb je een drempelloze toelating tot de master LVHO.

Heb je een bachelordiploma in de letteren (inclusief geschiedenis), filosofie en sociale wetenschappen, dan kun je drempelloos instromen in de eenjarige master Theologie en Religiewetenschappen. Wil je daarna toegelaten worden tot de master LVHO, dan moet je wel eerst een premaster van 30EC volgen met vakken op het gebied van religie en levensbeschouwing. Het is raadzaam deze premaster te doen voordat je aan de eenjarige master Theologie en Religiewetenschappen begint, zodat je na afronding van deze master meteen kunt doorstromen in de master LVHO.

Deeltijd

Het is mogelijk de master LVHO in deeltijd te doen. Let op: deeltijdonderwijs vindt overdag plaats op de maandagen.

Arbeidsmarkt

Na het voltooien van beide masteropleidingen heb je een eerstegraads lesbevoegdheid voor Godsdienst en Levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs (havo en vwo) en kun je aan de slag als docent op middelbare scholen en aan het HBO. Als expert op het gebied van religie, heb je ook prima mogelijkheden buiten het onderwijs. Je kunt aan de slag in de media, een functie krijgen als beleidsadviseur bij de overheid of in het bedrijfsleven, of gaan werken in de culturele sector.

Aanmelden

Aanmelden voor masterstudenten

Heb je al een master in Theologie en Religiewetenschappen? Dan kun je je via studielink voor 1 mei aanmelden voor de master LVHO Mens en Maatschappijwetenschappen met crohocode 68535-1511.

Om toegelaten te worden tot de master LVHO heb je eerst een toelatingsbewijs nodig van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. Stuur hiertoe voor 1 mei een mail naar onderwijs.ggw rug.nl. Je krijgt dan nadere instructies hoe je dit toelatingsbewijs kunt verkrijgen.

Je moet je ook aanmelden voor een stageplaats. Voor meer informatie over toelating, aanmelding en wat je allemaal nog meer moet regelen, zoals stages, zie de website postmaster LVHO.

Heb je nog geen master in Theologie en Religiewetenshappen? Meld je dan eerst aan voor een van de mastertracks van de eenjarige master (zie aanmelden voor bachelorstudenten).

Aanmelden voor bachelorstudenten

Heb jij je bacheloropleiding afgerond of rond je die binnenkort af? Meld je dan aan bij één van de specialisatietracks die je wilt volgen.

Let op: zet in je motievatiebrief dat je aansluitend op deze master, de master LVHO wilt doen.

Meer informatie lerarenopleiding

Benieuwd naar het studieprogramma, stagemogelijkheden en de ervaringen van studenten? Kijk dan op de website van de lerarenopleiding bij de faculteit Gedrag- en Maatschappijwetenschappen.

Laatst gewijzigd:28 oktober 2019 14:49