Skip to ContentSkip to Navigation

Leraar worden na je master

Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs

Heb je je master afgerond en wil je leren lesgeven? Volg dan de LVHO.

Tijdens deze eenjarige masteropleiding verdiep je je in de theorie van het lesgeven en loop je tegelijkertijd stage op een middelbare school. Na afloop mag je lesgeven aan leerlingen op alle niveaus in het voortgezet onderwijs, het mbo, het praktijkonderwijs en het volwassenenonderwijs. 

Om de master LVHO te kunnen volgen moet je een universitaire bachelor hebben afgerond die aansluit bij het schoolvak van jouw keuze, plus een willekeurige universitaire master. Heb je daarnaast de Educatieve Minor of Module afgerond? Dan krijg je een vrijstelling van 30 ECTS in de masteropleiding LVHO. Het gaat om de vakken Geef les, Neem regie en Verken je Schoolvak. 

Overweeg je om de LVHO te doen? 
Ben je geïnteresseerd in de LVHO maar twijfel je nog? Je kunt alvast één vak volgen voordat je je inschrijft voor deze master. Je volgt het vak Neem regie (TEM0110-24) dan op contractbasis. Neem voor meer informatie contact op met studieadviseur Anna Verkade,  a.t.verkade rug.nl.

De schoolvakken die worden aangeboden, zijn de volgende:

Bètawetenschappen
Mens & Maatschappijwetenschappen
Taal & Cultuurwetenschappen
Biologie
Aardrijkskunde
Duits
Informatica
Economie
Engels
Natuurkunde
Filosofie
Frans
Scheikunde
Geschiedenis
Fries
Wiskunde
Godsdienst & Levensbeschouwing
Grieks & Latijn
Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen
Nederlands
Spaans

Programma
In deze eenjarige master leer je de kennis en vaardigheden om te werken als docent in jouw vakgebied. Je krijgt colleges waarin je leert hoe jongeren zich ontwikkelen, hoe ze leren en hoe je jouw vak het beste kunt overbrengen. Ook loop je drie dagdelen per week stage op een middelbare school. 

Wanneer je de LVHO hebt afgerond, krijg je een eerstegraads lesbevoegdheid. Dit betekent dat je mag lesgeven aan leerlingen op alle niveaus in het voortgezet onderwijs, het mbo, het praktijkonderwijs en het volwassenenonderwijs. 

Stage lopen
Om het docentschap goed onder de knie te krijgen, heb je praktijkervaring nodig. Een flink deel van de master bestaat daarom uit stage lopen. Drie dagdelen per week breng je door op een middelbare school in Noord-Nederland. Je wordt gekoppeld aan een docent uit jouw vakgebied. Deze docent begeleidt jou in de klas en ondersteunt je in je ontwikkeling.

Aan het begin van je stage kijk je mee bij ervaren docenten. Hoe brengen zij de stof over? Hoe gaan ze met de leerlingen om? Later ga je zelf kleine lesonderdelen geven, waarna je uiteindelijk zelfstandig lesgeeft.

Toelating LVHO Bètawetenschappen
Om de master LVHO te kunnen volgen moet je een universitaire bachelor hebben afgerond die aansluit bij het schoolvak van jouw keuze, plus een willekeurige universitaire master. Per schoolvak zijn er specifieke toelatingseisen.

Biologie

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen, track: Biologie (CROHO 68533-5006) worden studenten toegelaten die:

 1. In het bezit zijn van het bachelordiploma Biology (56860), Life Science and Technology (56286) of vergelijkbare opleidingen.
 2. Daarnaast een willekeurige universitaire masteropleiding hebben afgerond.

NB: In veel gevallen is het noodzakelijk om 5-20 ECTS aan vakkennis bij te spijkeren, afhankelijk van de gevolgde vakken in de Bachelor en de Master-opleiding. Dit wordt altijd op individuele basis behandeld door de Toelatingscommissie.

Voldoe je niet aan bovenstaande eisen, maar heb je wel ten minste 120 EC vakinhoud op bachelorniveau afgerond en ben je in het bezit van een masterdiploma? Neem dan contact op met de Toelatingscommissie. Die bepaalt op basis van deze brochure of je toelaatbaar bent tot de LVHO.

Informatica

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen, track: Informatica (CROHO 68533-5007) worden studenten toegelaten die:

 1. In het bezit zijn van het bachelordiploma Computing Science (56978) of Artificial Intelligence (56981).
 2. Daarnaast een willekeurige universitaire master hebben afgerond.

Voldoe je niet aan bovenstaande eisen, maar heb je wel ten minste 120 EC vakinhoud op bachelorniveau afgerond en ben je in het bezit van een universitair masterdiploma? Neem dan contact op met de Toelatingscommissie. Die bepaalt op basis van deze brochure of je toelaatbaar bent tot de LVHO.

Natuurkunde

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen, track: Natuurkunde (CROHO 68533-5005) worden studenten toegelaten die:

 1. In het bezit zijn van het bachelordiploma Physics (50206), Applied Physics (56962) of Astronomy (50205).
 2. Daarnaast een willekeurige universitaire master hebben afgerond.

Voldoe je niet aan bovenstaande eisen, maar heb je wel ten minste 120 EC vakinhoud op bachelorniveau afgerond en ben je in het bezit van een universitair masterdiploma? Neem dan contact op met de Toelatingscommissie. Die bepaalt op basis van deze brochure of je toelaatbaar bent tot de LVHO.

Scheikunde

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen, track: Scheikunde (CROHO 68533-5004) worden studenten toegelaten die:

 1. n het bezit zijn van het bachelordiploma Chemistry (56857), Chemical Engineering (56960) of Life Science and Technology.
 2. Daarnaast een willekeurige universitaire master hebben afgerond.

Voldoe je niet aan bovenstaande eisen, maar heb je wel ten minste 120 EC vakinhoud op bachelorniveau afgerond en ben je in het bezit van een universitair masterdiploma? Neem dan contact op met de Toelatingscommissie. Die bepaalt op basis van deze brochure of je toelaatbaar bent tot de LVHO.

Wiskunde

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen, track: Wiskunde (CROHO 68533-5003) worden studenten toegelaten die:

 1. In het bezit zijn van het bachelordiploma Mathematics (56980)/Applied Mathematics (56965)
 2. Daarnaast een willekeurige universitaire master hebben afgerond.

Voldoe je niet aan bovenstaande eisen, maar heb je wel ten minste 120 EC vakinhoud op bachelorniveau afgerond en ben je in het bezit van een universitair masterdiploma? Neem dan contact op met de Toelatingscommissie. Die bepaalt op basis van deze brochure of je toelaatbaar bent tot de LVHO.

Toelating LVHO Mens & Maatschappijwetenschappen
Om de master LVHO te kunnen volgen moet je een universitaire bachelor hebben afgerond die aansluit bij het schoolvak van jouw keuze, plus een willekeurige universitaire master. Per schoolvak zijn er specifieke toelatingseisen.

Aardrijkskunde

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track: Aardrijkskunde (CROHO 68535-8541) worden studenten toegelaten die:

1. In het bezit zijn van het bachelordiploma Human Geography and Planning/Sociale Geografie & Planologie, dan wel een buitenlands equivalent daarvan, of in het bezit zijn van een bachelordiploma Spatial Planning and Design/Technische Planologie.

2. Daarnaast een willekeurige universitaire master hebben afgerond.

NB: Als gevolg van landelijke afspraken geldt de eis dat eerstegraads docenten aardrijkskunde minimaal 20 EC sociale geografie en minstens 20 EC fysische geografie moeten hebben afgerond voordat zij hun bevoegdheid kunnen ontvangen. Eventueel kan de laatste 10 EC hiervan tijdens de LVHO worden gevolgd.

Voldoe je niet aan bovenstaande eisen, maar heb je wel ten minste 120 EC vakinhoud op bachelorniveau afgerond en ben je in het bezit van een masterdiploma? Neem dan contact op met de Toelatingscommissie. Die bepaalt op basis van deze brochure of je toelaatbaar bent tot de LVHO.

Economie en Bedrijfskunde

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track: Economie en Bedrijfseconomie (CROHO 68535-8542) worden studenten toegelaten die:

1. In het bezit zijn van een van de volgende bachelordiploma's (of een equivalent daarvan):

 • Econometrics and Operations Research (CROHO 56833)
 • Economics and Business Economics (CROHO 50950)
 • Bedrijfskunde (CROHO 50645) + Minor Algemene Economie voor de Lerarenopleiding (30 EC)
 • Industrial Engineering & Management (CROHO 56994) + Minor Algemene Economie voor de Lerarenopleiding (30 EC)
 • International Business (CROHO 50019) + Minor Algemene Economie voor de Lerarenopleiding (30 EC)

2. Daarnaast een willekeurige universitaire master hebben afgerond.

Voldoe je niet aan bovenstaande eisen, maar heb je wel ten minste 120 EC vakinhoud op bachelorniveau afgerond en ben je in het bezit van een masterdiploma? Neem dan contact op met de Toelatingscommissie. Die bepaalt op basis van deze brochure of je toelaatbaar bent tot de LVHO.

Filosofie

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track: Filosofie (CROHO 68535-8545) worden studenten toegelaten die:

1. Een van de volgende bacheloropleidingen hebben afgerond:

 • De bachelor Filosofie
 • De bachelor Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied, aangevuld met een schakelprogramma van 30 ECTS (vast te stellen door de Faculteit Wijsbegeerte)

2. Daarnaast een willekeurige universitaire master hebben afgerond.

Voldoe je niet aan bovenstaande eisen, maar heb je wel ten minste 120 EC vakinhoud op bachelorniveau afgerond en ben je in het bezit van een masterdiploma? Neem dan contact op met de Toelatingscommissie. Die bepaalt op basis van deze brochure of je toelaatbaar bent tot de LVHO.

Geschiedenis

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track: Geschiedenis (CROHO 68535-8543) worden studenten toegelaten die:

 1. In het bezit zijn van het bachelordiploma Geschiedenis.
 2. Daarnaast een willekeurige universitaire master hebben afgerond.

Voldoe je niet aan bovenstaande eisen, maar heb je wel ten minste 120 EC vakinhoud op bachelorniveau afgerond en ben je in het bezit van een universitair masterdiploma? Neem dan contact op met de Toelatingscommissie. Die bepaalt op basis van deze brochure of je toelaatbaar bent tot de LVHO.

Godsdienst en Levensbeschouwing

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track: Godsdienst en Levensbeschouwing (CROHO 68535-1511) worden studenten toegelaten die: studenten die:

1. Een van de volgende bacheloropleidingen hebben afgerond:

 • Theologie
 • Religiewetenschappen

2. Daarnaast een willekeurige universitaire master hebben afgerond.

NB: Studenten die de master Theologie en Religiewetenschappen hebben afgerond maar niet een van bovengenoemde bachelors, moeten een pre-masterprogramma van 30 EC volgen om toegelaten te worden.

Voldoe je niet aan bovenstaande eisen, maar heb je wel ten minste 120 EC vakinhoud op bachelorniveau afgerond en ben je in het bezit van een universitair masterdiploma? Neem dan contact op met de Toelatingscommissie. Die bepaalt op basis van deze brochure of je toelaatbaar bent tot de LVHO.

Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track: maatschappijleer en maatschappijwetenschappen (CROHO 68535-8554) worden studenten toegelaten die:

1. In het bezit zijn van een van de volgende bachelordiploma's:

 • Sociologie
 • Algemene Sociale Wetenschappen
 • Politicologie

2. Daarnaast een willekeurige universitaire master hebben afgerond.

Voldoe je niet aan bovenstaande eisen, maar heb je wel ten minste 120 EC vakinhoud op bachelorniveau afgerond en ben je in het bezit van een universitair masterdiploma? Neem dan contact op met de Toelatingscommissie. Die bepaalt op basis van deze brochure of je toelaatbaar bent tot de LVHO.

Toelating LVHO Taal & Cultuurwetenschappen
Om de master LVHO te kunnen volgen moet je een universitaire bachelor hebben afgerond die aansluit bij het schoolvak van jouw keuze, plus een willekeurige universitaire master. Voor de LVHO Griekse en Latijnse Taal en Cultuur geldt dit niet. Per schoolvak zijn er specifieke toelatingseisen.

Duits

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track: Duits worden toegelaten:

studenten die de Bacheloropleiding Europese Talen en Culturen (CROHO 56124), profiel Taal en Maatschappij of Literatuur en Cultuur, met doeltaal Duits en scriptie geschreven in het Duits van de Rijksuniversiteit Groningen hebben afgerond (of een equivalent daarvan) en daarnaast een willekeurige universitaire masteropleiding hebben afgerond. Studenten moeten aantonen over voldoende taalvaardigheid en vakinhoud in de doeltaal te beschikken, vast te stellen door de Toelatingscommissie van de Lerarenopleiding op bindend advies van de Faculteit der Letteren.

Voldoe je niet aan bovenstaande eisen, maar heb je wel ten minste 120 EC vakinhoud op bachelorniveau afgerond en ben je in het bezit van een universitair masterdiploma? Neem dan contact op met de Toelatingscommissie. Die bepaalt op basis van deze brochure of je toelaatbaar bent tot de LVHO.

Taaleis bij buitenlandse diploma’s

 1. Indien de student wordt toegelaten tot de opleiding krachtens een diploma dat buiten Nederland is behaald, dan kan de Examencommissie hem – voorafgaand aan de inschrijving - verplichten tot het met goed gevolg afleggen van een toets Nederlands en Engels en eventueel de doeltaal af te nemen door een door de Examencommissie aan te wijzen instantie.
 2. Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Duitse taal wordt voldaan wanneer uit het Bachelor diploma C1/C2 CEFR op alle onderdelen blijkt.
Engels

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track: Engels (CROHO 68534-8532) worden studenten toegelaten die:

 1. De bacheloropleiding English Language and Culture (of een equivalent daarvan) hebben afgerond.
 2. Daarnaast een willekeurige universitaire master hebben afgerond.

Voldoe je niet aan bovenstaande eisen, maar heb je wel ten minste 120 EC vakinhoud op bachelorniveau afgerond en ben je in het bezit van een universitair masterdiploma? Neem dan contact op met de Toelatingscommissie. Die bepaalt op basis van deze brochure of je toelaatbaar bent tot de LVHO.

Taaleis bij buitenlandse diploma’s

Indien de student wordt toegelaten tot de opleiding krachtens een diploma dat buiten Nederland is behaald, dan kan de Examencommissie hem – voorafgaand aan de inschrijving en aanvullend aan de toets rond de beheersing van de Nederlandse taal (zie bijlage 1A van deze OER) - verplichten tot het met goed gevolg afleggen van een toets Engels af te nemen door een door de Examencommissie aan te wijzen instantie.

Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Engelse taal wordt voldaan door het behalen van de TOEFL iBT met een score van tenminste 110 (met een minimumscore van 25 op alle onderdelen), of een IELTS score van ten minste 8 (met een minimum score van 7.5 op alle onderdelen).

Frans

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track: Frans worden toegelaten: studenten die de Bacheloropleiding Europese Talen en Culturen (CROHO 56124), profiel Taal en Maatschappij of Literatuur en Cultuur, met doeltaal Frans en scriptie geschreven in het Frans van de Rijksuniversiteit Groningen hebben afgerond (of een equivalent daarvan) en daarnaast een willekeurige universitaire masteropleiding hebben afgerond. Studenten moeten aantonen over voldoende taalvaardigheid en vakinhoud in de doeltaal te beschikken, vast te stellen door de Toelatingscommissie van de Lerarenopleiding op bindend advies van de Faculteit der Letteren.

Voldoe je niet aan bovenstaande eisen, maar heb je wel ten minste 120 EC vakinhoud op bachelorniveau afgerond en ben je in het bezit van een universitair masterdiploma? Neem dan contact op met de Toelatingscommissie. Die bepaalt op basis van deze brochure of je toelaatbaar bent tot de LVHO.

Taaleis bij buitenlandse diploma’s

 1. Indien de student wordt toegelaten tot de opleiding krachtens een diploma dat buiten Nederland is behaald, dan kan de Examencommissie hem – voorafgaand aan de inschrijving - verplichten tot het met goed gevolg afleggen van een toets Nederlands en Engels en eventueel de doeltaal af te nemen door een door de Examencommissie aan te wijzen instantie.
 2. Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Franse taal wordt voldaan wanneer uit het Bachelor diploma C1 CEFR op alle onderdelen blijkt.
Grieks/Latijn

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track: Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (CROHO 68534-8535) worden toegelaten: studenten die de bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur én een van de volgende masteropleidingen hebben afgerond:

 • M Oudheidstudies, track Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (CROHO: 60821)
 • M Classical, Medieval and Early Modern Studies (track tot 2015 onder meerdere CROHO-labels: 60639, 60139, 60814; vanaf 2015 onder 60139)
Nederlands

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track: Nederlands (CROHO 68534-8537) worden in ieder geval studenten toegelaten die:

1. In het bezit zijn van een bachelordiploma Nederlandse Taal en Cultuur.

2. Daarnaast een willekeurige universitaire master hebben afgerond.

Voldoe je niet aan bovenstaande eisen, maar heb je wel ten minste 120 EC vakinhoud op bachelorniveau afgerond en ben je in het bezit van een universitair masterdiploma? Neem dan contact op met de Toelatingscommissie. Die bepaalt op basis van deze brochure of je toelaatbaar bent tot de LVHO.

Spaans

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track: Spaans worden toegelaten: studenten die de Bacheloropleiding Europese Talen en Culturen (CROHO 56124), profiel Taal en Maatschappij of Literatuur en Cultuur, met doeltaal Spaans en scriptie geschreven in het Spaans van de Rijksuniversiteit Groningen hebben afgerond (of een equivalent daarvan) en daarnaast een willekeurige universitaire masteropleiding hebben afgerond. Studenten moeten aantonen over voldoende taalvaardigheid en vakinhoud in de doeltaal te beschikken, vast te stellen door de Toelatingscommissie van de Lerarenopleiding op bindend advies van de Faculteit der Letteren.

Voldoe je niet aan bovenstaande eisen, maar heb je wel ten minste 120 EC vakinhoud op bachelorniveau afgerond en ben je in het bezit van een universitair masterdiploma? Neem dan contact op met de Toelatingscommissie. Die bepaalt op basis van deze brochure of je toelaatbaar bent tot de LVHO.

Taaleis bij buitenlandse diploma’s

 1. Indien de student wordt toegelaten tot de opleiding krachtens een diploma dat buiten Nederland is behaald, dan kan de Examencommissie hem – voorafgaand aan de inschrijving - verplichten tot het met goed gevolg afleggen van een toets Nederlands en Engels en eventueel de doeltaal af te nemen door een door de Examencommissie aan te wijzen instantie.
 2. Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Spaanse taal wordt voldaan wanneer uit het Bachelor diploma C1 CEFR op alle onderdelen blijkt.

Aanmelden
Meld je aan voor 15 mei via de onderstaande twee stappen. Het programma start op woensdag 4 september 2024 (maandag 2 september 2024 voor studenten met 30 ECTS vrijstelling). Op woensdag 28 augustus 2024 is er een introductiebijeenkomst en tevens de kennismaking met de vakdidacticus en instituutsopleider. Je ontvangt hier nog informatie over via onze nieuwsbrief.

 1. Schrijf je in via Studielink. Let op dat je de juiste opleidingsnaam kiest (voorbeeld: master LVHO in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Engels).
 2. Meld je aan bij de Lerarenopleiding via dit formulier. Dit kan vanaf half februari - 15 mei.  
 3. Heb je al een tweedegraads bevoegdheid of heb je de Educatieve Minor of Module afgerond? Dan krijg je een vrijstelling van 30 ECTS in de Master Educatie (Geef les, Neem regie en Verken je Schoolvak). Hiervoor moet je een verzoek indienen bij de examencommissie LO.

Collegegeld
Voor de LVHO betaal je het reguliere, wettelijke collegegeld, en niet het hogere instellingscollegegeld. Dit geldt niet als je al een master hebt afgerond op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg. Heb je al een master tot docent afgerond en wil je een tweede bevoegdheid behalen? Dan kun je subsidie aanvragen. 

Contact

Heb je vragen over toelating? Vul het formulier in van de toelatingscommissie. Heb je vragen over de LVHO? Neem contact op met Suus Siekman, s.d.siekman rug.nl, 050 363 3650.

Laatst gewijzigd:23 juli 2024 14:30