Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society Education Life Long Learning

Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing

Educatieve Master

Wil je na je opleiding Theologie of Religiewetenschappen voor de klas staan? Met deze educatieve master verdiep je je kennis van religie en leer je om die kennis over te brengen aan middelbare scholieren.

Tijdens deze educatieve masteropleiding combineer je een inhoudelijk programma op het gebied van Theologie en Religiewetenschappen met een programma van de lerarenopleiding.

1 + 1 systeem

De Faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij biedt het zogenaamde 1 + 1 systeem aan. Je volgt dan eerst een van onze eenjarige mastertracks in de masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen:

Daarna volg je de master LVHO (Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs) aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. In dat jaar krijg je cursussen vakdidactiek, onderwijskunde en doe je onderwijskundig onderzoek. Uiteraard loop je ook stage op een middelbare school.

Collegegelden

Omdat de educatieve master opleidt tot een zogenoemd 'tekort beroep' geldt dat je voor de Master LVHO het wettelijk collegeldtarief betaalt, ook als je eerst al een andere master hebt afgerond. Heb je al een master afgerond en moet je eerst nog de eenjarige master Theologie en Religiewetenschappen volgen om toegelaten te kunnen worden tot de master LVHO, dan moet je wel het hoge collegegeldtarief (Instellingscollegegeld II) betalen voor de master Theologie en Religiewetenschappen.

Toelating

Heb je al een masteropleiding op het gebied van Theologie en Religiewetenschappen gedaan bij de RUG of aan een andere universiteit met als vooropleiding een Bachelor Theologie of Religiewetenschappen? Dan kun je meteen de Master LVHO doen. Dit is ook het geval als je een (willekeurige) universitaire master hebt gedaan na een universitaire bachelor Theologie of Religiewetenschappen.

Heb je voor je master Theologie en Religiewetenschappen een andere vooropleiding dan een BA Theologie of Religiewetenschappen gedaan, dan zul je eerst een premaster moeten volgen (30 ECTS). Met een bachelordiploma in de letteren, filosofie en sociale wetenschappen kun je drempelloos instromen in de eenjarige master Theologie en Religiewetenschappen. Het is wel raadzaam om de premaster te doen voordat je aan de eenjarige master Theologie en Religiewetenschappen begint, zodat je na afronding van deze master meteen kunt doorstromen in de master LVHO en je al meer voorkennis hebt als je aan de eenjarige master Theologie en Religiewetenschappen begint.

Heb je een niet-verwante universitaire bacheloropleiding gedaan voordat je instroomt in de master Theologie en Religiewetenschappen dan moet je een premasterprogramma van 60 ECTS volgen. Na afronding van de master kun je dan direct doorstromen naar de master LVHO.

Arbeidsmarkt

Na het voltooien van beide masteropleidingen heb je een eerstegraads lesbevoegdheid voor Godsdienst en Levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs (havo en vwo) en kun je aan de slag als docent op middelbare scholen en aan het HBO. Als expert op het gebied van religie, heb je ook prima mogelijkheden buiten het onderwijs. Je kunt aan de slag in de media, een functie krijgen als beleidsadviseur bij de overheid of in het bedrijfsleven, of gaan werken in de culturele sector.

Aanmelden

Aanmelden voor masterstudenten

Heb je al een master in Theologie en Religiewetenschappen? Dan kun je je via studielink voor 1 mei aanmelden voor de master LVHO Mens en Maatschappijwetenschappen met crohocode 68535-1511.

Om toegelaten te worden tot de master LVHO moet je je aanmelden via deze website.

Je moet je ook aanmelden voor een stageplaats. Voor meer informatie over toelating, aanmelding en wat je allemaal nog meer moet regelen, zoals stages, zie de website postmaster LVHO.

Heb je nog geen master in Theologie en Religiewetenshappen? Meld je dan eerst aan voor een van de mastertracks van de eenjarige master (zie aanmelden voor bachelorstudenten).

Aanmelden voor bachelorstudenten

Heb jij je bacheloropleiding afgerond of rond je die binnenkort af? Meld je dan aan bij één van de specialisatietracks die je wilt volgen.

Meer informatie lerarenopleiding

Benieuwd naar het studieprogramma, stagemogelijkheden en de ervaringen van studenten? Kijk dan op de website van de lerarenopleiding bij de faculteit Gedrag- en Maatschappijwetenschappen.

Studentverhaal
Jorrit Haarman

Jorrit Haarman

“Het onderwijs kan wel wat geestelijke verzorging gebruiken”

Tijdens mijn bachelor Religiewetenschappen had ik al interesse in het onderwijs. Je kan de educatieve master niet 'los' doen, je moet hem met een andere master combineren.

Aangezien ik überhaupt maar twee opties voor mezelf zag (niet bij gebrek aan beter, maar omdat ze goed bij me passen), namelijk geestelijke verzorging en onderwijs, heb ik aan het einde van mijn bachelor besloten om ze allebei te gaan doen en te combineren. Tijdens de master Geestelijke Verzorging liep ik stage in de jeugdzorg en toen raakte ik er nog meer van overtuigd dat ik met jonge mensen wil werken. (Kunnen) praten over levensbeschouwing is echt één van de mooiste dingen die er zijn. Bij geestelijke verzorging is dat natuurlijk heel anders dan in het onderwijs, maar toch zijn er ook parallellen. Je leert jonge mensen nadenken over wie ze zijn en wie ze willen zijn. Ze leren op school inhoudelijk wat er in verschillende religies wordt geloofd en ze vormen zichzelf door wat ze in de les tegenkomen en door wat ze van elkaar horen. Daarnaast leren ze vanuit verschillende perspectieven naar de leerinhoud te kijken. Vaak leren ze hoe iets werkt of hoe iets te verklaren valt. Bij Godsdienst en Levensbeschouwing is de vraag vaker: wat betekent het voor jou, wat wil jij hieruit meenemen voor jouw leven? Dat is wat mij aanspreekt in het geven van dit vak. Plus de humor en de leuke en mooie momenten met leerlingen natuurlijk.

Ik loop stage op CS Vincent van Gogh in Assen. Het is een leuke school waar ik veel kan leren. Aan het begin van het jaar gaf ik alleen les in de bovenbouw. Die klassen geef ik nog steeds les maar sinds januari geef ik ook twee brugklassen les. Dat zorgt voor veel variatie en vraagt dat je op verschillende manieren gaat nadenken om je vak naar de belevingswereld van kinderen te vertalen.

Het onderwijs kan misschien wel wat geestelijke verzorging gebruiken, zowel voor leerlingen als collega's. Mensen lopen tegen hun grenzen aan en voelen niet altijd de waardering die ze verdienen. Leerlingen worden soms als cijferfabriekjes gezien, waar weliswaar een heel zorgteam voor beschikbaar is, maar zelden een geestelijk verzorger. Als geestelijk verzorger kan je echt een ander perspectief aandragen, waarvan ik denk dat ook scholen er behoefte aan kunnen hebben.

Uiteindelijk vind ik het gewoon allebei hartstikke leuk en wil ik helemaal niet kiezen tussen geestelijke verzorging en onderwijs. Het zou dus mooi zijn als ik een situatie kan vinden waarin dat ook niet hoeft.

Alumnusverhaal
Melle Wedholm

Melle Wedholm

“Ik zie voor mezelf een taak in het ontzenuwen van misverstanden”

Na het volgen van zowel een bachelor als master Religiewetenschappen, wilde ik daar iets mee betekenen in de samenleving. Ik besloot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs voor docent Godsdienst en Levensbeschouwing te volgen en kwam geleidelijk tot de conclusie dat lesgeven voor mij een directe, betekenisvolle manier is om religiewetenschappelijke kennis te delen met de maatschappij.

Tijdens deze master maak je kennis met de verschillende visies op het schoolvak Godsdienst/Levensbeschouwing. Dit wordt in Nederland op uiteenlopende manieren ingericht en ik vond het belangrijk vanuit de verschillende perspectieven iets mee te nemen. Daarnaast leer je ook de sociaal-psychologische benaderingen van het lesgeven. Wat is in verschillende situaties de juiste benadering? Hoe kun je zo effectief en betekenisvol mogelijk onderwijs aanbieden? Ik vond het fijn dat daar ook veel aandacht naar uitging.

Direct na mijn afstuderen kon ik aan de slag als docent bij CSG Comenius in Leeuwarden, waar ik ook stage heb gelopen. Vanuit de opleiding kreeg ik goede, praktische begeleiding en daarnaast heb ik ontzettend veel geleerd van mijn aangewezen coach bij CSG Comenius. Deze combinatie maakt dat je als student geleidelijk steeds meer vertrouwen ervaart in je rol als docent.

Tijdens mijn vakinhoudelijke master Theologie en Religiewetenschappen voorafgaand aan de lerarenopleiding heb ik een vertooganalyse gedaan naar krantenartikelen op de websites van Nederlandse kranten. Mijn vraag was hoe feminisme en religie daarin naar voren kwamen. Mijn meest ontluisterende bevinding was dat feminisme in Nederland binnen deze artikelen slechts gelegitimeerd werd, als het tegen de Islam of moslims was gekant. Ik zie voor mezelf een taak in het ontzenuwen van dit soort misverstanden, en dit is hopelijk een van de dingen die ik binnen mijn lessen kan realiseren.

Voor mijn masterscriptie voor de lerarenopleiding heb ik onderzoek gedaan naar manieren hoe het vak Godsdienst/Levensbeschouwing betekenisvol geïmplementeerd kan worden binnen de vernieuwingen van het onderwijs. Daar ligt wat mij betreft de kracht van deze opleiding: enerzijds wordt je opgeleid vanuit een praktijkgericht perspectief, anderzijds ben je ook nog steeds actief bezig met wetenschappelijk onderzoek bij je masterscriptie.

Laatst gewijzigd:08 januari 2024 13:13