Skip to ContentSkip to Navigation

Leraar worden na je bachelor

Heb je je bachelordiploma gehaald en wil je gaan lesgeven? Dan zijn er twee routes om leraar te worden. 

Educatieve module

Je volgt een half jaar lang vakken en loopt stage op een middelbare school. Daarna ben je bevoegd om les te geven aan leerlingen op het vmbo en de onderbouw van havo en vwo.

Master Educatie

Je doet een tweejarige master waarin je je vakken volgt en stage loopt op een middelbare school. Daarna mag je lesgeven aan leerlingen op alle niveaus in het voortgezet onderwijs, het mbo, het praktijkonderwijs en het volwassenenonderwijs.

Laatst gewijzigd:20 juni 2024 07:22