Skip to ContentSkip to Navigation

Van tweede naar eerstegraads leraar

Heb je een tweedegraads lesbevoegdheid en wil je je een eerstegraads bevoegdheid halen bij de RUG? Dat kan! Je moet dan twee onderdelen van je docentschap doorontwikkelen: het vakinhoudelijke gedeelte, en het lesgeven aan de bovenbouw van havo/vwo.

Er zijn twee routes om je eerstegraads bevoegdheid aan de RUG te halen:

  • Master Educatie in deeltijd

    Je volgt de master Educatie van 120 ECTS, maar met een vrijstelling van 30 ECTS. Je krijgt na afronding een masterdiploma en een eerstegraads lesbevoegdheid. De opleiding is over meerdere jaren te verdelen.

  • Werken-lerentraject als zij-instromer
    Je volgt een opleidingstraject aan de lerarenopleiding waarin je lesgeven en leren combineert. Het traject duurt maximaal twee jaar. Na afloop ontvang je een eerstegraads lesbevoegdheid, maar geen masterdiploma. De opleidingskosten worden gedekt door een subsidie.

Programma
Het programma dat je volgt is afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring. Het bestaat uit een vakinhoudelijk gedeelte van 60 ECTS voor de master Educatie, in het zij-instroomtraject varieert de omvang hiervan. Het pedagogisch-didactisch gedeelte is 30 ECTS, bestaande uit drie vakken waarin je ingaat op de visie op je vak, lesgeven aan de doelgroep havo/vwo en een vak waarin je je onderzoeksvaardigheden als docent aanscherpt.

Toelating
Voor beide trajecten geldt dat je vakinhoudelijke kennis van voldoende niveau moet zijn om toegelaten te worden. Als je een hbo-opleiding hebt gedaan, moet je vaak eerst nog een premastertraject volgen. De omvang daarvan hangt af van je vooropleiding en werkervaring. 
Voor het werken-lerentraject als zij-instromer kun je alleen toegelaten worden als je een WO-masterdiploma hebt.

Aanmelding en contact
Wil je je aanmelden of heb je vragen over je toelaatbaarheid? Neem contact op met studieadviseur Anna Verkade, a.t.verkade rug.nl. Wil je meer weten over het werken-leren traject als zij-instromer? Neem dan contact op met coördinator Dik Maandag, d.w.maandag rug.nl.

Laatst gewijzigd:20 juni 2024 07:22