Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenSociologie
Header image Sociologie

Sociologie

De opleiding is een studie voor mensen die zich willen verdiepen in de samenleving en willen bijdragen aan een betere maatschappij.

Samenleven gaat niet altijd goed. Spanningen en conflicten zijn daarvan de zichtbare tekenen. De maatschappij functioneert door middel van wetten en voorschriften, regels, procedures en het prijsmechanisme van markten. Maar ook spontaan in verbanden van gezinnen en gemeenschappen werkt de samenleving.

 • Testimonial van opleidingsvideo Bachelor Sociologie

  Student over de opleiding

  Miranda Tripenzee, 2e jaars student Sociologie, vertelt over deze bachelor en het project Medische Sociologie. In dat project doet zij met medestudenten onderzoek naar de verminderde gezondheid in de Veenkolonieën.

  Sluiten
  – opleidingsvideo Bachelor Sociologie
 • Testimonial van

  In de opleiding leer je op een andere, kritische manier te kijken naar onderwerpen waar iedereen wel een mening over heeft

  Mijn naam is Yvonne Post, ik zit nu in het derde jaar van de bachelor Sociologie. Op de middelbare school had ik het vak Maatschappijwetenschappen, wat ik erg interessant vond. Toen ik op zoek ging naar studies die in het verlengde van dit vak lagen kwam ik uit bij Sociologie in Groningen.

  De studie voldoet zeker aan mijn verwachtingen. Het is interessant om bezig te zijn met maatschappelijke thema's. Het zijn onderwerpen waar iedereen wel een mening over heeft, zoals de vluchtelingenproblematiek, ongelijkheid in de samenleving, criminaliteit of het milieu. Als socioloog leer je hier op een andere, kritische, manier naar kijken.

  Er zit veel statistiek in de opleiding Sociologie. Ik keek daar eerst erg tegenop want ik was niet echt goed in wiskunde A op de middelbare school. Maar omdat ik wist dat ik daar slecht in was heb ik me er heel hard voor ingezet, en uiteindelijk heb ik alles in een keer gehaald. Eigenlijk is het best goed te doen, de truc is alleen dat je het moet bijhouden. Ook had ik veel aan mijn tutor, dat is vaak een ouderejaars student waar je vragen aan kunt stellen. Wat ook fijn is aan Sociologie is dat het een relatief kleine opleiding is. Je kent je medestudenten en je hebt persoonlijk contact met docenten.

  Tijdens de opleiding doe je veel projecten waar je onderzoeksvaardigheden leert en toepast. Bijvoorbeeld voor één project onderzochten we voor de gemeente Groningen hoe je duurzaam gedrag onder ouderen kunt stimuleren. Het beleidsadvies dat we na het onderzoek uiteindelijk opstelden hebben we vervolgens aan de gemeente gepresenteerd. Op die manier leer je echt hoe je Sociologie in de praktijk kunt gebruiken.

  Ik vind Groningen een hele leuke studentenstad. Het heeft toch een beetje het ons kent ons gevoel van een dorp, maar dan in de stad. Dat maakt Groningen erg fijn.

  Na mijn bachelor wil ik twee masters gaan combineren, de master Arbeidssociologie en de master Human Resource Management van bedrijfskunde. Ik wil later het bedrijfsleven in om me bijvoorbeeld bezig te houden met efficiënte bedrijfsvoering en hoe je ervoor kunt zorgen dat alle medewerkers zich inzetten voor hetzelfde organisatiedoel.

  Sluiten
 • Testimonial van student Roelof Dijkstra

  Je merkt dat het een sociale studie is, het is heel open, docenten zijn erg benaderbaar en kunnen zich goed verplaatsen in hun studenten

  Tijdens mijn hbo opleiding Economie ging ik twijfelen of dit wel de richting was die ik op wilde. Ik heb de opleiding afgemaakt, maar ben ondertussen gaan kijken naar wat ik dan wel wilde. Ik vond maatschappelijke kwesties tijdens mijn studie altijd heel interessant en heb bijvoorbeeld veel stage gelopen en onderzoek gedaan bij zorginstellingen. Uiteindelijk kwam ik uit bij Sociologie.

  De master in Groningen leek me een goede keuze, de combinatie van sociologische vakken en verder als basis statistiek sprak me aan. Ik weet van m'n vorige opleiding dat een goede basiskennis heel belangrijk is, zeker tijdens stage en als je onderzoek gaat doen.

  Ik zit nu in het tweede jaar van de bachelor sociologie en ben tot nu toe heel erg tevreden met mijn keuze. Ik wil me specialiseren in medische sociologie en daarna de master Sociologie van Gezondheid, Welzijn en Zorg gaan doen. Het liefst zou ik later dan ook iets doen op het gebied van beleid in de zorg.
  Ik vond vorig jaar het eerste blok gelijk interessant, het was heel breed maar meteen heel sociologisch. Het ging bijvoorbeeld over relaties tussen vrienden en familie, of over de vraag 'waarom is er criminaliteit?'.

  Er zijn wel redelijk wat verschillen met mijn vorige opleiding, ook al is het niet per se veel moeilijker. Op het hbo had ik bijvoorbeeld soms wel acht vakken, nu heb ik er maar twee, waardoor je veel zelfstandiger moet studeren. Tentamens zijn heel anders, het zijn altijd open vragen waarbij je veel moet uitleggen en toepassen. Hbo'ers zijn vaak gewend aan kortere tentamens en multiple choice, dus dan kan dat lastig zijn. Maar als je je er gewoon goed op voorbereid is het wel te doen.

  Je merkt dat het een sociale studie is, het is heel open, docenten zijn erg benaderbaar en kunnen zich goed verplaatsen in hun studenten. De opleiding is niet zo groot, dus je leert makkelijk je medestudenten kennen.

  Sluiten
  – student Roelof Dijkstra
 • Testimonial van student Sofie Wiersma

  Dat is heel tof, dat je als tweedejaarsstudent al een organisatie helpt. Daar was ik toen wel heel trots op.

  Mijn naam is Sofie Wiersma, 20 jaar oud en op dit moment zit ik in het derde jaar van de studie Sociologie. Voordat ik me inschreef heb ik een aantal voorlichtingsevenementen bezocht, waaronder de open dagen. Daar heb ik ook met een aantal studenten gesproken die de studie al deden, en zij gaven een leuk en goed beeld van de studie.

  Ze vertelden onder andere dat Sociologie veel verschillende invalshoeken heeft, en dit bleek te kloppen. Dat maakt de studie zo ook leuk, vind ik. Sociologie heeft raakvlakken met verschillende studies zoals Psychologie en Bedrijfskunde, maar ook met bijvoorbeeld Economie en Criminologie. Ik heb een brede interesse in bijna alle gebieden, en dat komt in de bachelor Sociologie erg goed samen.

  De structuur van de studie vind ik erg prettig. In het eerste jaar word je breed geïnformeerd, en in het tweede jaar mag je je gaan specialiseren in een bepaald traject. Ik heb gekozen voor de richting Arbeidssociologie, dat is meer de economische kant van Sociologie. In het derde jaar heb je weer de mogelijkheid om je te verbreden dankzij de vrije minorruimte. De mogelijkheden zijn echt enorm met deze studie.

  In het tweede jaar heb ik een project gedaan waarbij we een onderzoeksrapport moesten schrijven voor een organisatie in Groningen. Dat hebben ze uiteindelijk ook gebruikt! Dat is heel tof, dat je als tweedejaarsstudent al een organisatie helpt in de stad. Daar was ik toen wel heel trots op.

  Sociologie in Groningen is een kleine studie, ongeveer zeventig eerstejaars. Dat betekent dat je na een paar maanden bijna iedereen wel kent, ook van andere jaarlagen. Dat is heel leuk. Ook de docenten kennen mij persoonlijk. Dat spreek mij heel erg aan. Bovendien is de locatie erg fijn. We hebben een grote tuin, en veel studieruimtes. Voor de sfeer alleen al zou ik zeker naar Groningen gaan om Sociologie te studeren!

  Sluiten
  – student Sofie Wiersma
 • Testimonial van Docent Arie Glebbeek

  Arie Glebbeek, docent Beleidsontwerp & Arbeidssociologie

  Ik geef in de Bachelor het vak arbeidssociologie en in de Master geef ik beleidsontwerp. Mijn expertise ligt voornamelijk bij arbeidssociologie, beleidssociologie en sociale welvaart. Deze thema's houden zich bezig met alle grote maatschappelijke problemen van onze tijd. Heel veel kwesties die ons bezig houden en die ons bestaan kleuren zijn eigenlijk sociaal economische kwesties.  Arbeidssociologie ligt in de kern daarvan. Je houdt je onder andere bezig met de arbeidsmarkt, de
  arbeidsverhoudingen, inkomensontwikkeling, de relatie tussen arbeid en vrije tijd en de loopbanen
  van mensen. Dit is heel boeiend, en te meer ook omdat er zich steeds weer nieuwe dingen voordoen.
  Dat wil zeggen; soms zijn het hele oude kwesties die optreden. Een voorbeeld hiervan is de
  economische crisis van het afgelopen decennium. Dit was eigenlijk een hele “klassieke” crisis die
  dezelfde oorzaken had als de grote crisis van de jaren 30. Er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die
  we voor het eerst meemaken, zoals de flexibilisering van de arbeidsmarkt of de afstemming tussen
  werk en privé. Met de moderne informatie technologieën zijn deze werelden enorm in elkaar
  geschoven.


  Bij beleidsontwerp behandel je in feite alle beleidsterreinen. Hierin komen vraagstukken m.b.t.
  onderwijs, criminaliteit of gezondheidszorg aan de orde. De scoop is heel breed. In mijn colleges
  probeer ik altijd zoveel mogelijk gebruik te maken van actuele voorbeelden.
  De opleiding sociologie is gestructureerd langs de vier voornaamste maatschappelijke ordes. Deze
  zijn; de markt, de overheid, organisaties én de gemeenschap. In de vakken die ik geef leen ik dan ook
  waar het nodig is van andere wetenschappen; zoals de economie. Er zitten veel economische
  inzichten geïncorporeerd in de vakken die ik geef. Wat is dan specifiek sociologisch domein?
  Sociologen hebben bij uitstek oog voor het feit dat mensen sociale behoeften hebben. Alle goederen
  en diensten die we produceren betekenen welvaart, maar onze welvaart hangt in belangrijke mate
  ook af van de tijd en ruimte die we voor elkaar hebben. Wat bij uitstek een sociologische opbrengst is
  van mensen is sociale waardering; de waardering die je van elkaar krijgt. Deze waardering is net zo
  belangrijk voor mensen als de goederen en diensten die ze hebben. Ik probeer in de vakken die ik
  geef dan ook nadrukkelijk de sociale welvaart en de bronnen van sociale waardering te
  incorporeren.


  Wij zijn van oudsher een vrij generalistische opleiding waarvan afgestudeerden in een hele waaier
  van beroepen en sectoren terechtkomen. Het gros van de afgestudeerden komt terecht in
  beleidsfuncties van de overheid. Dan kan je denken aan Den Haag en aan ministeries, maar een nog
  grotere groep gaat aan de slag bij de lagere overheden; zoals gemeenten of provincies. Daarnaast is
  er de wereld van het toegepaste onderzoek, veelal bestaande uit commerciële onderzoeksbureaus.
  In toenemende mate wordt de sector van de gezondheidszorg belangrijk. Daar komen erg veel
  sociologen terecht omdat veel gezondheidsproblemen ook sociale wortels hebben. Bijvoorbeeld alle
  ziektes die gerelateerd zijn aan stress, eenzaamheid of levensstijl. Artsen weten dat ze relaties
  moeten aangaan met gedragswetenschappers en sociale wetenschappers om het totaalplaatje te
  zien.


  De opleiding sociologie is een kleine opleiding. Je bent hier geen nummer, je bent gekend. Je komt in
  een kleinschalige omgeving terecht waar veel contact is met docenten. Activiteiten die veel aan bod
  komen tijdens de studie zijn wetenschappelijke literatuur lezen en leren hoe je onderzoek verricht.

  Sluiten
  – Docent Arie Glebbeek
 • Testimonial van opleidingsvideo Bachelor Sociologie

  Student over de opleiding

  Miranda Tripenzee, 2e jaars student Sociologie, vertelt over deze bachelor en het project Medische Sociologie. In dat project doet zij met medestudenten onderzoek naar de verminderde gezondheid in de Veenkolonieën.

  Sluiten
  – opleidingsvideo Bachelor Sociologie
 • Testimonial van

  In de opleiding leer je op een andere, kritische manier te kijken naar onderwerpen waar iedereen wel een mening over heeft

  Mijn naam is Yvonne Post, ik zit nu in het derde jaar van de bachelor Sociologie. Op de middelbare school had ik het vak Maatschappijwetenschappen, wat ik erg interessant vond. Toen ik op zoek ging naar studies die in het verlengde van dit vak lagen kwam ik uit bij Sociologie in Groningen.

  De studie voldoet zeker aan mijn verwachtingen. Het is interessant om bezig te zijn met maatschappelijke thema's. Het zijn onderwerpen waar iedereen wel een mening over heeft, zoals de vluchtelingenproblematiek, ongelijkheid in de samenleving, criminaliteit of het milieu. Als socioloog leer je hier op een andere, kritische, manier naar kijken.

  Er zit veel statistiek in de opleiding Sociologie. Ik keek daar eerst erg tegenop want ik was niet echt goed in wiskunde A op de middelbare school. Maar omdat ik wist dat ik daar slecht in was heb ik me er heel hard voor ingezet, en uiteindelijk heb ik alles in een keer gehaald. Eigenlijk is het best goed te doen, de truc is alleen dat je het moet bijhouden. Ook had ik veel aan mijn tutor, dat is vaak een ouderejaars student waar je vragen aan kunt stellen. Wat ook fijn is aan Sociologie is dat het een relatief kleine opleiding is. Je kent je medestudenten en je hebt persoonlijk contact met docenten.

  Tijdens de opleiding doe je veel projecten waar je onderzoeksvaardigheden leert en toepast. Bijvoorbeeld voor één project onderzochten we voor de gemeente Groningen hoe je duurzaam gedrag onder ouderen kunt stimuleren. Het beleidsadvies dat we na het onderzoek uiteindelijk opstelden hebben we vervolgens aan de gemeente gepresenteerd. Op die manier leer je echt hoe je Sociologie in de praktijk kunt gebruiken.

  Ik vind Groningen een hele leuke studentenstad. Het heeft toch een beetje het ons kent ons gevoel van een dorp, maar dan in de stad. Dat maakt Groningen erg fijn.

  Na mijn bachelor wil ik twee masters gaan combineren, de master Arbeidssociologie en de master Human Resource Management van bedrijfskunde. Ik wil later het bedrijfsleven in om me bijvoorbeeld bezig te houden met efficiënte bedrijfsvoering en hoe je ervoor kunt zorgen dat alle medewerkers zich inzetten voor hetzelfde organisatiedoel.

  Sluiten
 • Testimonial van student Roelof Dijkstra

  Je merkt dat het een sociale studie is, het is heel open, docenten zijn erg benaderbaar en kunnen zich goed verplaatsen in hun studenten

  Tijdens mijn hbo opleiding Economie ging ik twijfelen of dit wel de richting was die ik op wilde. Ik heb de opleiding afgemaakt, maar ben ondertussen gaan kijken naar wat ik dan wel wilde. Ik vond maatschappelijke kwesties tijdens mijn studie altijd heel interessant en heb bijvoorbeeld veel stage gelopen en onderzoek gedaan bij zorginstellingen. Uiteindelijk kwam ik uit bij Sociologie.

  De master in Groningen leek me een goede keuze, de combinatie van sociologische vakken en verder als basis statistiek sprak me aan. Ik weet van m'n vorige opleiding dat een goede basiskennis heel belangrijk is, zeker tijdens stage en als je onderzoek gaat doen.

  Ik zit nu in het tweede jaar van de bachelor sociologie en ben tot nu toe heel erg tevreden met mijn keuze. Ik wil me specialiseren in medische sociologie en daarna de master Sociologie van Gezondheid, Welzijn en Zorg gaan doen. Het liefst zou ik later dan ook iets doen op het gebied van beleid in de zorg.
  Ik vond vorig jaar het eerste blok gelijk interessant, het was heel breed maar meteen heel sociologisch. Het ging bijvoorbeeld over relaties tussen vrienden en familie, of over de vraag 'waarom is er criminaliteit?'.

  Er zijn wel redelijk wat verschillen met mijn vorige opleiding, ook al is het niet per se veel moeilijker. Op het hbo had ik bijvoorbeeld soms wel acht vakken, nu heb ik er maar twee, waardoor je veel zelfstandiger moet studeren. Tentamens zijn heel anders, het zijn altijd open vragen waarbij je veel moet uitleggen en toepassen. Hbo'ers zijn vaak gewend aan kortere tentamens en multiple choice, dus dan kan dat lastig zijn. Maar als je je er gewoon goed op voorbereid is het wel te doen.

  Je merkt dat het een sociale studie is, het is heel open, docenten zijn erg benaderbaar en kunnen zich goed verplaatsen in hun studenten. De opleiding is niet zo groot, dus je leert makkelijk je medestudenten kennen.

  Sluiten
  – student Roelof Dijkstra
 • Testimonial van Docent Arie Glebbeek

  Arie Glebbeek, docent Beleidsontwerp & Arbeidssociologie

  Ik geef in de Bachelor het vak arbeidssociologie en in de Master geef ik beleidsontwerp. Mijn expertise ligt voornamelijk bij arbeidssociologie, beleidssociologie en sociale welvaart. Deze thema's houden zich bezig met alle grote maatschappelijke problemen van onze tijd. Heel veel kwesties die ons bezig houden en die ons bestaan kleuren zijn eigenlijk sociaal economische kwesties.  Arbeidssociologie ligt in de kern daarvan. Je houdt je onder andere bezig met de arbeidsmarkt, de
  arbeidsverhoudingen, inkomensontwikkeling, de relatie tussen arbeid en vrije tijd en de loopbanen
  van mensen. Dit is heel boeiend, en te meer ook omdat er zich steeds weer nieuwe dingen voordoen.
  Dat wil zeggen; soms zijn het hele oude kwesties die optreden. Een voorbeeld hiervan is de
  economische crisis van het afgelopen decennium. Dit was eigenlijk een hele “klassieke” crisis die
  dezelfde oorzaken had als de grote crisis van de jaren 30. Er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die
  we voor het eerst meemaken, zoals de flexibilisering van de arbeidsmarkt of de afstemming tussen
  werk en privé. Met de moderne informatie technologieën zijn deze werelden enorm in elkaar
  geschoven.


  Bij beleidsontwerp behandel je in feite alle beleidsterreinen. Hierin komen vraagstukken m.b.t.
  onderwijs, criminaliteit of gezondheidszorg aan de orde. De scoop is heel breed. In mijn colleges
  probeer ik altijd zoveel mogelijk gebruik te maken van actuele voorbeelden.
  De opleiding sociologie is gestructureerd langs de vier voornaamste maatschappelijke ordes. Deze
  zijn; de markt, de overheid, organisaties én de gemeenschap. In de vakken die ik geef leen ik dan ook
  waar het nodig is van andere wetenschappen; zoals de economie. Er zitten veel economische
  inzichten geïncorporeerd in de vakken die ik geef. Wat is dan specifiek sociologisch domein?
  Sociologen hebben bij uitstek oog voor het feit dat mensen sociale behoeften hebben. Alle goederen
  en diensten die we produceren betekenen welvaart, maar onze welvaart hangt in belangrijke mate
  ook af van de tijd en ruimte die we voor elkaar hebben. Wat bij uitstek een sociologische opbrengst is
  van mensen is sociale waardering; de waardering die je van elkaar krijgt. Deze waardering is net zo
  belangrijk voor mensen als de goederen en diensten die ze hebben. Ik probeer in de vakken die ik
  geef dan ook nadrukkelijk de sociale welvaart en de bronnen van sociale waardering te
  incorporeren.


  Wij zijn van oudsher een vrij generalistische opleiding waarvan afgestudeerden in een hele waaier
  van beroepen en sectoren terechtkomen. Het gros van de afgestudeerden komt terecht in
  beleidsfuncties van de overheid. Dan kan je denken aan Den Haag en aan ministeries, maar een nog
  grotere groep gaat aan de slag bij de lagere overheden; zoals gemeenten of provincies. Daarnaast is
  er de wereld van het toegepaste onderzoek, veelal bestaande uit commerciële onderzoeksbureaus.
  In toenemende mate wordt de sector van de gezondheidszorg belangrijk. Daar komen erg veel
  sociologen terecht omdat veel gezondheidsproblemen ook sociale wortels hebben. Bijvoorbeeld alle
  ziektes die gerelateerd zijn aan stress, eenzaamheid of levensstijl. Artsen weten dat ze relaties
  moeten aangaan met gedragswetenschappers en sociale wetenschappers om het totaalplaatje te
  zien.


  De opleiding sociologie is een kleine opleiding. Je bent hier geen nummer, je bent gekend. Je komt in
  een kleinschalige omgeving terecht waar veel contact is met docenten. Activiteiten die veel aan bod
  komen tijdens de studie zijn wetenschappelijke literatuur lezen en leren hoe je onderzoek verricht.

  Sluiten
  – Docent Arie Glebbeek
 • Testimonial van opleidingsvideo Bachelor Sociologie

  Student over de opleiding

  Miranda Tripenzee, 2e jaars student Sociologie, vertelt over deze bachelor en het project Medische Sociologie. In dat project doet zij met medestudenten onderzoek naar de verminderde gezondheid in de Veenkolonieën.

  Sluiten
  – opleidingsvideo Bachelor Sociologie
 • Testimonial van

  In de opleiding leer je op een andere, kritische manier te kijken naar onderwerpen waar iedereen wel een mening over heeft

  Mijn naam is Yvonne Post, ik zit nu in het derde jaar van de bachelor Sociologie. Op de middelbare school had ik het vak Maatschappijwetenschappen, wat ik erg interessant vond. Toen ik op zoek ging naar studies die in het verlengde van dit vak lagen kwam ik uit bij Sociologie in Groningen.

  De studie voldoet zeker aan mijn verwachtingen. Het is interessant om bezig te zijn met maatschappelijke thema's. Het zijn onderwerpen waar iedereen wel een mening over heeft, zoals de vluchtelingenproblematiek, ongelijkheid in de samenleving, criminaliteit of het milieu. Als socioloog leer je hier op een andere, kritische, manier naar kijken.

  Er zit veel statistiek in de opleiding Sociologie. Ik keek daar eerst erg tegenop want ik was niet echt goed in wiskunde A op de middelbare school. Maar omdat ik wist dat ik daar slecht in was heb ik me er heel hard voor ingezet, en uiteindelijk heb ik alles in een keer gehaald. Eigenlijk is het best goed te doen, de truc is alleen dat je het moet bijhouden. Ook had ik veel aan mijn tutor, dat is vaak een ouderejaars student waar je vragen aan kunt stellen. Wat ook fijn is aan Sociologie is dat het een relatief kleine opleiding is. Je kent je medestudenten en je hebt persoonlijk contact met docenten.

  Tijdens de opleiding doe je veel projecten waar je onderzoeksvaardigheden leert en toepast. Bijvoorbeeld voor één project onderzochten we voor de gemeente Groningen hoe je duurzaam gedrag onder ouderen kunt stimuleren. Het beleidsadvies dat we na het onderzoek uiteindelijk opstelden hebben we vervolgens aan de gemeente gepresenteerd. Op die manier leer je echt hoe je Sociologie in de praktijk kunt gebruiken.

  Ik vind Groningen een hele leuke studentenstad. Het heeft toch een beetje het ons kent ons gevoel van een dorp, maar dan in de stad. Dat maakt Groningen erg fijn.

  Na mijn bachelor wil ik twee masters gaan combineren, de master Arbeidssociologie en de master Human Resource Management van bedrijfskunde. Ik wil later het bedrijfsleven in om me bijvoorbeeld bezig te houden met efficiënte bedrijfsvoering en hoe je ervoor kunt zorgen dat alle medewerkers zich inzetten voor hetzelfde organisatiedoel.

  Sluiten
 • Testimonial van student Roelof Dijkstra

  Je merkt dat het een sociale studie is, het is heel open, docenten zijn erg benaderbaar en kunnen zich goed verplaatsen in hun studenten

  Tijdens mijn hbo opleiding Economie ging ik twijfelen of dit wel de richting was die ik op wilde. Ik heb de opleiding afgemaakt, maar ben ondertussen gaan kijken naar wat ik dan wel wilde. Ik vond maatschappelijke kwesties tijdens mijn studie altijd heel interessant en heb bijvoorbeeld veel stage gelopen en onderzoek gedaan bij zorginstellingen. Uiteindelijk kwam ik uit bij Sociologie.

  De master in Groningen leek me een goede keuze, de combinatie van sociologische vakken en verder als basis statistiek sprak me aan. Ik weet van m'n vorige opleiding dat een goede basiskennis heel belangrijk is, zeker tijdens stage en als je onderzoek gaat doen.

  Ik zit nu in het tweede jaar van de bachelor sociologie en ben tot nu toe heel erg tevreden met mijn keuze. Ik wil me specialiseren in medische sociologie en daarna de master Sociologie van Gezondheid, Welzijn en Zorg gaan doen. Het liefst zou ik later dan ook iets doen op het gebied van beleid in de zorg.
  Ik vond vorig jaar het eerste blok gelijk interessant, het was heel breed maar meteen heel sociologisch. Het ging bijvoorbeeld over relaties tussen vrienden en familie, of over de vraag 'waarom is er criminaliteit?'.

  Er zijn wel redelijk wat verschillen met mijn vorige opleiding, ook al is het niet per se veel moeilijker. Op het hbo had ik bijvoorbeeld soms wel acht vakken, nu heb ik er maar twee, waardoor je veel zelfstandiger moet studeren. Tentamens zijn heel anders, het zijn altijd open vragen waarbij je veel moet uitleggen en toepassen. Hbo'ers zijn vaak gewend aan kortere tentamens en multiple choice, dus dan kan dat lastig zijn. Maar als je je er gewoon goed op voorbereid is het wel te doen.

  Je merkt dat het een sociale studie is, het is heel open, docenten zijn erg benaderbaar en kunnen zich goed verplaatsen in hun studenten. De opleiding is niet zo groot, dus je leert makkelijk je medestudenten kennen.

  Sluiten
  – student Roelof Dijkstra
 • Testimonial van Docent Arie Glebbeek

  Arie Glebbeek, docent Beleidsontwerp & Arbeidssociologie

  Ik geef in de Bachelor het vak arbeidssociologie en in de Master geef ik beleidsontwerp. Mijn expertise ligt voornamelijk bij arbeidssociologie, beleidssociologie en sociale welvaart. Deze thema's houden zich bezig met alle grote maatschappelijke problemen van onze tijd. Heel veel kwesties die ons bezig houden en die ons bestaan kleuren zijn eigenlijk sociaal economische kwesties.  Arbeidssociologie ligt in de kern daarvan. Je houdt je onder andere bezig met de arbeidsmarkt, de
  arbeidsverhoudingen, inkomensontwikkeling, de relatie tussen arbeid en vrije tijd en de loopbanen
  van mensen. Dit is heel boeiend, en te meer ook omdat er zich steeds weer nieuwe dingen voordoen.
  Dat wil zeggen; soms zijn het hele oude kwesties die optreden. Een voorbeeld hiervan is de
  economische crisis van het afgelopen decennium. Dit was eigenlijk een hele “klassieke” crisis die
  dezelfde oorzaken had als de grote crisis van de jaren 30. Er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die
  we voor het eerst meemaken, zoals de flexibilisering van de arbeidsmarkt of de afstemming tussen
  werk en privé. Met de moderne informatie technologieën zijn deze werelden enorm in elkaar
  geschoven.


  Bij beleidsontwerp behandel je in feite alle beleidsterreinen. Hierin komen vraagstukken m.b.t.
  onderwijs, criminaliteit of gezondheidszorg aan de orde. De scoop is heel breed. In mijn colleges
  probeer ik altijd zoveel mogelijk gebruik te maken van actuele voorbeelden.
  De opleiding sociologie is gestructureerd langs de vier voornaamste maatschappelijke ordes. Deze
  zijn; de markt, de overheid, organisaties én de gemeenschap. In de vakken die ik geef leen ik dan ook
  waar het nodig is van andere wetenschappen; zoals de economie. Er zitten veel economische
  inzichten geïncorporeerd in de vakken die ik geef. Wat is dan specifiek sociologisch domein?
  Sociologen hebben bij uitstek oog voor het feit dat mensen sociale behoeften hebben. Alle goederen
  en diensten die we produceren betekenen welvaart, maar onze welvaart hangt in belangrijke mate
  ook af van de tijd en ruimte die we voor elkaar hebben. Wat bij uitstek een sociologische opbrengst is
  van mensen is sociale waardering; de waardering die je van elkaar krijgt. Deze waardering is net zo
  belangrijk voor mensen als de goederen en diensten die ze hebben. Ik probeer in de vakken die ik
  geef dan ook nadrukkelijk de sociale welvaart en de bronnen van sociale waardering te
  incorporeren.


  Wij zijn van oudsher een vrij generalistische opleiding waarvan afgestudeerden in een hele waaier
  van beroepen en sectoren terechtkomen. Het gros van de afgestudeerden komt terecht in
  beleidsfuncties van de overheid. Dan kan je denken aan Den Haag en aan ministeries, maar een nog
  grotere groep gaat aan de slag bij de lagere overheden; zoals gemeenten of provincies. Daarnaast is
  er de wereld van het toegepaste onderzoek, veelal bestaande uit commerciële onderzoeksbureaus.
  In toenemende mate wordt de sector van de gezondheidszorg belangrijk. Daar komen erg veel
  sociologen terecht omdat veel gezondheidsproblemen ook sociale wortels hebben. Bijvoorbeeld alle
  ziektes die gerelateerd zijn aan stress, eenzaamheid of levensstijl. Artsen weten dat ze relaties
  moeten aangaan met gedragswetenschappers en sociale wetenschappers om het totaalplaatje te
  zien.


  De opleiding sociologie is een kleine opleiding. Je bent hier geen nummer, je bent gekend. Je komt in
  een kleinschalige omgeving terecht waar veel contact is met docenten. Activiteiten die veel aan bod
  komen tijdens de studie zijn wetenschappelijke literatuur lezen en leren hoe je onderzoek verricht.

  Sluiten
  – Docent Arie Glebbeek
Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BSc in Sociologie
Croho code
56601
Type opleiding
Bachelor
Voertaal
Nederlands (90%), Engels (10%)
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Start
September
Vorm
voltijd
Faculteit
Gedrags- en maatschappijwetenschappen
Studie in Cijfers
printView this page in: English