Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Sociology
Header image Sociologie

Sociologie

De opleiding is een studie voor mensen die zich willen verdiepen in de samenleving en willen bijdragen aan een betere maatschappij.

Samenleven gaat niet altijd goed. Spanningen en conflicten zijn daarvan de zichtbare tekenen. De maatschappij functioneert door middel van wetten en voorschriften, regels, procedures en het prijsmechanisme van markten. Maar ook spontaan in verbanden van gezinnen en gemeenschappen werkt de samenleving.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BSc in Sociologie
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
56601
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Gedrags- en maatschappijwetenschappen
Shanghai Ranking
Waarom dit programma in Groningen?

De opleiding Sociologie in Groningen kenmerkt zich door elk blok een zogenoemd project aan te bieden. In dit project gaan studenten actief aan de slag met een onderzoek, vaak in opdracht van een externe opdrachtgever. In de opbouw van de verschillende projecten oefenen studenten verschillende academische en onderzoeksvaardigheden.

Programma

In het eerste jaar van de studie Sociologie, de propedeuse, maak je kennis met deze vier ordes in het maatschappelijke krachtenveld: organisaties, overheid, markt en de primaire orde. Ook is er aandacht voor onderzoek en statistiek. Er staan relatief veel contacturen geroosterd; met werkcolleges en tutorgroepen proberen we je te ondersteunen om goed studeergedrag te ontwikkelen.

Het eerste semester van het tweede jaar bouwt voort op de inleidingen van het eerste jaar. Vanaf de tweede helft van het tweede jaar draait het om maatschappelijke vraagstukken en beleid. Je kiest een zogenoemde veldspecialisatie en neemt daarbinnen deel aan projecten waarin een opdracht van een extern bureau centraal staat. De velden die binnen de opleiding worden aangeboden zijn: arbeid, onderwijs, criminaliteit & veiligheid en gezondheidszorg.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Application of Theories (5 EC)
Social and institutional change (5 EC)
Project Europese Waarden (8 EC)
Organisation and Society (5 EC)
Professionele vaardigheden (2 EC)
Sociale welvaart (5 EC)
Arbeidssociologie (5 EC)
Kwalitatieve onderzoeksmethoden (5 EC)
Medische sociologie (5 EC)
Onderwijssociologie (5 EC)
Sociologie van criminaliteit en veiligheid (5 EC)
Project: arbeid (10 EC)
Project: criminaliteit en veiligheid (10 EC)
Project: medische sociologie (10 EC)
Project: Onderwijs (10 EC)
Social networks (5 EC)
Wetenschapsfilosofie (5 EC)

In de eerste helft van het derde jaar kies je een minor. Deze geeft je de mogelijkheid je kennis te verbreden bij een andere opleiding of universiteit. Je kunt ook studeren aan een buitenlandse universiteit. In de tweede helft schrijf je je bachelorwerkstuk en staan vakken op het programma waarin ruimte is voor reflectie, zoals bijvoorbeeld wetenschapsfilosofie.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Cyclus maatschappijtheorieën (4 EC)
Testdagen en Vaardighedentraject (1 EC)
Arbeidssociologie (5 EC)
Medische sociologie (5 EC)
Onderwijssociologie (5 EC)
Sociologie van criminaliteit en veiligheid (5 EC)
Bachelorwerkstuk (10 EC)
Voortgezette Statistiek (5 EC)

Curriculum

Het onderwijsprogramma wordt net als andere opleidingen opgedeeld in 2 semesters (4 periodes) van elk ongeveer 10 weken, 7 collegeweken en 3 toets/beoordelings/reflectieweken.

Het eerste jaar van de opleiding bestaat uit 30EC theorie, 20EC statistiek en methodologie en 10EC projecten. Meer informatie over de eerstejaars vakken van de opleiding Sociologie is te vinden op: https://ocasys.rug.nl/current/catalog/programme/SOBA. Selecteer rechtsboven het juiste studiejaar.

Programma-opties
Honours College (honoursprogramma)

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert. Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Maximaal 30 EC

Studeren in het buitenland kan bij voorkeur in het 1e semester van het 3e jaar. De opleiding heeft contacten met een aantal universiteiten in Europa en daarbuiten.

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

Iedereen die geen diploma heeft dat directe toelating geeft tot de studie, zoals een vwo-diploma en minstens 21 jaar oud is, kan in de gelegenheid gesteld worden een universitair toelatingsexamen af te leggen, het colloquium doctum.

Meer informatie over het colloquium doctum bij de opleiding Sociologie is te vinden op: https://www.rug.nl/gmw/education/colloquium-doctum.

minimum kennis

Voor de opleiding is beheersing van wiskunde van belang. Je zult in de bachelor verschillende statistiek- en methodologievakken volgen waarvoor het belangrijk is dat je kennis hebt van wiskunde.

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt matching. Deelname is verplicht. Het advies is niet bindend.

 • De opleiding kan de studiekiezer uitnodigen voor een aanvullend gesprek.

Toelichting

Voor meer informatie over de matchingsprocedure, zie https://www.rug.nl/gmw/education/matching

Aanmeldingsprocedure

Studenten die zich via Studielink aanmelden voor de opleiding Sociologie krijgen een matchingstraject aangeboden. Voor de opleiding Sociologie bestaat er een verplicht matchingsonderdeel. De matching bestaat uit het invullen van een verplichte korte vragenlijst. De vragenlijst moet ingevuld worden tussen 27 maart en 31 mei. Daarnaast is er een mogelijkheid voor een vrijwillig gesprek met de studieadviseur in juni.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202401 september 2024
01 mei 202501 september 2025
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Veel sociologen vinden een functie als beleidsadviseur, organisatieadviseur, of stafmedewerker. Dit kan zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. In de non-profitsector zijn vooral de gezondheidszorg en het onderwijs belangrijke werkterreinen. Ook zetten sociologen eigen advies- of onderzoeksbureaus op.

Career services BSS
Waar wil je na je studie aan het werk? Je kunt tijdens je studie al terecht bij Career Services van de faculteit. Zij helpen je bij het oriënteren op je loopbaan, het ontwikkelen van vaardigheden, solliciteren en een stage vinden.

Potentiële beroepen

 • Docent
 • Beleidsonderzoeker
 • Sociaal wetenschappelijk onderzoeker
 • Beleidsadviseur/-medewerker
 • Organisatieadviseur
 • Stafmedewerker
Onderzoek

Onderzoeksgebieden Sociologie

Hoe komt sociale welvaart tot stand? Die vraag staat centraal in het onderzoek van de afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Wetenschappelijke vraagstukken en maatschappelijke problemen worden door middel van theoriegestuurd, empirisch onderzoek ontrafeld. Lees meer over de onderzoeksthema's van de afdeling.
Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Een dag student SociologieGrote Rozenstraat 31Meer informatie

Contact

 • Tekke Terpstra En Tessa Veenstra (Studieadviseur)
  Email: studieadviseur.sociologie.gmw rug.nl
 • Rosa Visser (opleidingscoördinator)
  Email: rosa.visser rug.nl
 • Studentassistenten Voorlichting Sociologie (Stel je vragen over hoe het is om Sociologie in Groningen te studeren aan onze studenten!)
  Email: voorlichting.sociologie rug.nl
 • 
						Testimonial van	student Yvonne Post

  In de opleiding leer je op een andere, kritische manier te kijken naar onderwerpen waar iedereen wel een mening over heeft.

  – student Yvonne Post
  Lees verder

  Mijn naam is Yvonne Post, ik zit nu in het derde jaar van de bachelor Sociologie. Op de middelbare school had ik het vak Maatschappijwetenschappen, wat ik erg interessant vond. Toen ik op zoek ging naar studies die in het verlengde van dit vak lagen kwam ik uit bij Sociologie in Groningen.

  De studie voldoet zeker aan mijn verwachtingen. Het is interessant om bezig te zijn met maatschappelijke thema's. Het zijn onderwerpen waar iedereen wel een mening over heeft, zoals de vluchtelingenproblematiek, ongelijkheid in de samenleving, criminaliteit of het milieu. Als socioloog leer je hier op een andere, kritische, manier naar kijken.

  Er zit veel statistiek in de opleiding Sociologie. Ik keek daar eerst erg tegenop want ik was niet echt goed in wiskunde A op de middelbare school. Maar omdat ik wist dat ik daar slecht in was heb ik me er heel hard voor ingezet, en uiteindelijk heb ik alles in een keer gehaald. Eigenlijk is het best goed te doen, de truc is alleen dat je het moet bijhouden. Ook had ik veel aan mijn tutor, dat is vaak een ouderejaars student waar je vragen aan kunt stellen. Wat ook fijn is aan Sociologie is dat het een relatief kleine opleiding is. Je kent je medestudenten en je hebt persoonlijk contact met docenten.

  Tijdens de opleiding doe je veel projecten waar je onderzoeksvaardigheden leert en toepast. Bijvoorbeeld voor één project onderzochten we voor de gemeente Groningen hoe je duurzaam gedrag onder ouderen kunt stimuleren. Het beleidsadvies dat we na het onderzoek uiteindelijk opstelden hebben we vervolgens aan de gemeente gepresenteerd. Op die manier leer je echt hoe je Sociologie in de praktijk kunt gebruiken.

  Ik vind Groningen een hele leuke studentenstad. Het heeft toch een beetje het ons kent ons gevoel van een dorp, maar dan in de stad. Dat maakt Groningen erg fijn.

  Na mijn bachelor wil ik twee masters gaan combineren, de master Arbeidssociologie en de master Human Resource Management van bedrijfskunde. Ik wil later het bedrijfsleven in om me bijvoorbeeld bezig te houden met efficiënte bedrijfsvoering en hoe je ervoor kunt zorgen dat alle medewerkers zich inzetten voor hetzelfde organisatiedoel.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	student Roelof Dijkstra

  Je merkt dat het een sociale studie is, het is heel open, docenten zijn erg benaderbaar en kunnen zich goed verplaatsen in hun studenten.

  – student Roelof Dijkstra
  Lees verder

  Tijdens mijn hbo opleiding Economie ging ik twijfelen of dit wel de richting was die ik op wilde. Ik heb de opleiding afgemaakt, maar ben ondertussen gaan kijken naar wat ik dan wel wilde. Ik vond maatschappelijke kwesties tijdens mijn studie altijd heel interessant en heb bijvoorbeeld veel stage gelopen en onderzoek gedaan bij zorginstellingen. Uiteindelijk kwam ik uit bij Sociologie.

  De master in Groningen leek me een goede keuze, de combinatie van sociologische vakken en verder als basis statistiek sprak me aan. Ik weet van m'n vorige opleiding dat een goede basiskennis heel belangrijk is, zeker tijdens stage en als je onderzoek gaat doen.

  Ik zit nu in het tweede jaar van de bachelor sociologie en ben tot nu toe heel erg tevreden met mijn keuze. Ik wil me specialiseren in medische sociologie en daarna de master Sociologie van Gezondheid, Welzijn en Zorg gaan doen. Het liefst zou ik later dan ook iets doen op het gebied van beleid in de zorg.
  Ik vond vorig jaar het eerste blok gelijk interessant, het was heel breed maar meteen heel sociologisch. Het ging bijvoorbeeld over relaties tussen vrienden en familie, of over de vraag 'waarom is er criminaliteit?'.

  Er zijn wel redelijk wat verschillen met mijn vorige opleiding, ook al is het niet per se veel moeilijker. Op het hbo had ik bijvoorbeeld soms wel acht vakken, nu heb ik er maar twee, waardoor je veel zelfstandiger moet studeren. Tentamens zijn heel anders, het zijn altijd open vragen waarbij je veel moet uitleggen en toepassen. Hbo'ers zijn vaak gewend aan kortere tentamens en multiple choice, dus dan kan dat lastig zijn. Maar als je je er gewoon goed op voorbereid is het wel te doen.

  Je merkt dat het een sociale studie is, het is heel open, docenten zijn erg benaderbaar en kunnen zich goed verplaatsen in hun studenten. De opleiding is niet zo groot, dus je leert makkelijk je medestudenten kennen.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	student Sofie Wiersma

  Dat is heel tof, dat je als tweedejaarsstudent al een organisatie helpt. Daar was ik toen wel heel trots op.

  – student Sofie Wiersma
  Lees verder

  Mijn naam is Sofie Wiersma, 20 jaar oud en op dit moment zit ik in het derde jaar van de studie Sociologie. Voordat ik me inschreef heb ik een aantal voorlichtingsevenementen bezocht, waaronder de open dagen. Daar heb ik ook met een aantal studenten gesproken die de studie al deden, en zij gaven een leuk en goed beeld van de studie.

  Ze vertelden onder andere dat Sociologie veel verschillende invalshoeken heeft, en dit bleek te kloppen. Dat maakt de studie zo ook leuk, vind ik. Sociologie heeft raakvlakken met verschillende studies zoals Psychologie en Bedrijfskunde, maar ook met bijvoorbeeld Economie en Criminologie. Ik heb een brede interesse in bijna alle gebieden, en dat komt in de bachelor Sociologie erg goed samen.

  De structuur van de studie vind ik erg prettig. In het eerste jaar word je breed geïnformeerd, en in het tweede jaar mag je je gaan specialiseren in een bepaald traject. Ik heb gekozen voor de richting Arbeidssociologie, dat is meer de economische kant van Sociologie. In het derde jaar heb je weer de mogelijkheid om je te verbreden dankzij de vrije minor ruimte. De mogelijkheden zijn echt enorm met deze studie.

  In het tweede jaar heb ik een project gedaan waarbij we een onderzoeksrapport moesten schrijven voor een organisatie in Groningen. Dat hebben ze uiteindelijk ook gebruikt! Dat is heel tof, dat je als tweedejaars student al een organisatie helpt in de stad. Daar was ik toen wel heel trots op.

  Sociologie in Groningen is een kleine studie, ongeveer zeventig eerstejaars. Dat betekent dat je na een paar maanden bijna iedereen wel kent, ook van andere jaarlagen. Dat is heel leuk. Ook de docenten kennen mij persoonlijk. Dat spreek mij heel erg aan. Bovendien is de locatie erg fijn. We hebben een grote tuin, en veel studieruimtes. Voor de sfeer alleen al zou ik zeker naar Groningen gaan om Sociologie te studeren!

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	lecturer Arie Glebbeek

  Heel veel kwesties die ons bezig houden en die ons bestaan kleuren zijn eigenlijk sociaal economische kwesties.

  – lecturer Arie Glebbeek
  Lees verder

  Ik geef in de Bachelor het vak arbeidssociologie en in de Master geef ik beleidsontwerp. Mijn expertise ligt voornamelijk bij arbeidssociologie, beleidssociologie en sociale welvaart. Deze thema's houden zich bezig met alle grote maatschappelijke problemen van onze tijd. Heel veel kwesties die ons bezig houden en die ons bestaan kleuren zijn eigenlijk sociaal economische kwesties.

  Arbeidssociologie ligt in de kern daarvan. Je houdt je onder andere bezig met de arbeidsmarkt, de
  arbeidsverhoudingen, inkomensontwikkeling, de relatie tussen arbeid en vrije tijd en de loopbanen van mensen. Dit is heel boeiend, en te meer ook omdat er zich steeds weer nieuwe dingen voordoen. Dat wil zeggen; soms zijn het hele oude kwesties die optreden. Een voorbeeld hiervan is de economische crisis van het afgelopen decennium. Dit was eigenlijk een hele “klassieke” crisis die dezelfde oorzaken had als de grote crisis van de jaren 30. Er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die we voor het eerst meemaken, zoals de flexibilisering van de arbeidsmarkt of de afstemming tussen werk en privé. Met de moderne informatie technologieën zijn deze werelden enorm in elkaar geschoven.

  Bij beleidsontwerp behandel je in feite alle beleidsterreinen. Hierin komen vraagstukken m.b.t. onderwijs, criminaliteit of gezondheidszorg aan de orde. De scoop is heel breed. In mijn colleges probeer ik altijd zoveel mogelijk gebruik te maken van actuele voorbeelden. De opleiding sociologie is gestructureerd langs de vier voornaamste maatschappelijke ordes. Deze zijn; de markt, de overheid, organisaties én de gemeenschap. In de vakken die ik geef leen ik dan ook waar het nodig is van andere wetenschappen; zoals de economie. Er zitten veel economische inzichten geïncorporeerd in de vakken die ik geef. Wat is dan specifiek sociologisch domein?

  Sociologen hebben bij uitstek oog voor het feit dat mensen sociale behoeften hebben. Alle goederen en diensten die we produceren betekenen welvaart, maar onze welvaart hangt in belangrijke mate ook af van de tijd en ruimte die we voor elkaar hebben. Wat bij uitstek een sociologische opbrengst is van mensen is sociale waardering; de waardering die je van elkaar krijgt. Deze waardering is net zo belangrijk voor mensen als de goederen en diensten die ze hebben. Ik probeer in de vakken die ik geef dan ook nadrukkelijk de sociale welvaart en de bronnen van sociale waardering te incorporeren.

  Wij zijn van oudsher een vrij generalistische opleiding waarvan afgestudeerden in een hele waaier van beroepen en sectoren terechtkomen. Het gros van de afgestudeerden komt terecht in beleidsfuncties van de overheid. Dan kan je denken aan Den Haag en aan ministeries, maar een nog grotere groep gaat aan de slag bij de lagere overheden; zoals gemeenten of provincies. Daarnaast is er de wereld van het toegepaste onderzoek, veelal bestaande uit commerciële onderzoeksbureaus. In toenemende mate wordt de sector van de gezondheidszorg belangrijk. Daar komen erg veel sociologen terecht omdat veel gezondheidsproblemen ook sociale wortels hebben. Bijvoorbeeld alle ziektes die gerelateerd zijn aan stress, eenzaamheid of levensstijl. Artsen weten dat ze relaties moeten aangaan met gedragswetenschappers en sociale wetenschappers om het totaalplaatje te zien.

  De opleiding sociologie is een kleine opleiding. Je bent hier geen nummer, je bent gekend. Je komt in een kleinschalige omgeving terecht waar veel contact is met docenten. Activiteiten die veel aan bod komen tijdens de studie zijn wetenschappelijke literatuur lezen en leren hoe je onderzoek verricht.

  Sluiten

Studieverenigingen

Sociëtas

Sociëtas is de studievereniging van de opleiding Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft 250 leden.
Sociëtas organiseert regelmatig activiteiten voor alle sociologiestudenten. Zoals lezingen, excursies, een buitenlandse reis, het introductieweekend, een liftwedstrijd, borrels en de Nacht van de Sociologie. Ook organiseert de vereniging een boekenverkoop aan sociologiestudenten.
https://svsocietas.nl/
Lees meer
(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (deeltijd: 20 ECTS) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is). Meer informatie: https://www.rug.nl/education/bachelor/nederlandse-studenten/studiekeuze-en-voorlichting/bsa

Studiebegeleiding

Aan het begin van het studiejaar start voor de eerstejaars studenten een studiewerkgroep onder leiding van een mentor. Naast eigen inbreng van de studenten, staan algemene studievaardigheden centraal. Er wordt onder andere gesproken over het belang van een goede planning en het voorbereiden op tentamens. De studieadviseur nodigt eerstejaars studenten uit voor een gesprek na het eerste blok van wie de studievoortgang niet naar wens verloopt.

Aansluitende master programma's