Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Onderwijsinnovatie (deeltijd)
Header image Onderwijsinnovatie

Onderwijsinnovatie

Om het beste uit leerlingen te halen moet onderwijs steeds onder de loep van nieuwe inzichten gelegd worden. Dat vraagt om academische professionals die vernieuwingen tot een succes weten te maken.

Als onderwijsvernieuwer fungeer je als brug tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk. Onze mastertrack reikt de academische kennis, vaardigheden en attitudes aan die je in staat stellen om onderwijsproblemen te doorgronden en onderwijsinnovatie in goede banen te leiden.

Onderwijsinnovatie is complex. Om het geheel goed te doorzien, is reflecteren op doelen en processen van onderwijsverbetering op verschillende niveaus noodzakelijk. We onderscheiden drie niveaus:

 • macroniveau (onderwijsbeleid en wetgeving omtrent onderwijs)
 • mesoniveau (management, leiderschap, professionalisering van docenten en kwaliteitszorg binnen onderwijsorganisaties)
 • microniveau (onderwijs- en klassikale processen, bijvoorbeeld lesgeven en omgaan met diversiteit in de klas)

Je verwerft geavanceerd begrip van de implementatie en evaluatie van onderwijsinnovaties en van de vereisten voor deze innovaties in de organisatie van scholen. Je leert onderscheiden wat wel en niet werkt en uitmaken onder welke omstandigheden hervormingen en interventies succesvol zijn.

Je kunt deze opleiding ook in voltijd volgen.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MSc in M Onderwijswetenschappen
Type opleiding
Master
Duur
24 maanden (60 ECTS)
Croho code
60099
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Gedrags- en maatschappijwetenschappen
Waarom dit programma in Groningen?
 • Sterke empirische-analytische basis: weten wat echt werkt;
 • Geheel van onderwijswetenschappen, dus meer dan alleen onderwijspsychologie;
 • Een variant van anderhalf jaar wordt aangeboden voor werkende studenten.
Programma

De track onderwijsinnovatie bestaat uit vier inhoudelijke vakken, een methodologie vak, een keuzevak, een stage en een masterthesis. De vier inhoudelijke vakken in het eerste jaar richten zich op de verschillende niveaus van onderwijsverbetering.

Onderwijsinnovatie en -verbetering staat als centraal vak voor de gehele track, en richt zich op het reflecteren op de processen en doelen van schoolverbetering en –innovatie op verschillende niveaus van de onderwijsstructuur. In het vak Onderwijsbeleid staan de inrichting van het onderwijsbestel, theorieën over beleidsvoering en sturing in het onderwijs centraal. Vanuit die basis ga je bij Onderwijsorganisatie en –management in op de verschillende manieren om een school zo effectief mogelijk te organiseren. Bij Professionalisering en onderwijsbehoeften kijk je naar de docent in de klas, specifiek naar de vaardigheden die de docent nodig heeft in een wereld van inclusief onderwijs en een leven lang leren.

De stage en de masterthesis vormen het tweede jaar van het deeltijdprogramma.
Tijdens de stage maak je kennis met het functioneren van een onderwijsinstelling of organisatie werkzaam ten behoeve van het onderwijsveld. Je neemt deel aan reguliere activiteiten en brengt daarnaast een specifiek vraagstuk, dat binnen de betreffende instelling of organisatie actueel is, in kaart en doet hiervan verslag. De masterthese is een beredeneerd verslag van een afgerond wetenschappelijk onderzoek in de vorm van een experiment, een veldonderzoek, een secundaire analyse of een literatuuronderzoek. In de masterthese toon je dat je een eigen wetenschappelijke bijdrage kunt leveren.

Let op! De vakken die in het eerste jaar worden gegeven bij deze mastertrack, zijn gepland op maandag en woensdag. Er wordt verwacht dat studenten deze twee dagen beschikbaar zijn.

Semesters
Vakken1a1b2a2b
Keuzevak, bijvoorbeeld Student Diversity in the Inclusive Classroom (5 EC, facultatief)
*Methods and Techniques for Evaluation research (5 EC)
Onderwijsinnovatie en Onderwijsverbetering (5 EC)
Professionalisering en onderwijsbehoeften (5 EC)
Onderwijsorganisation and Management (5 EC)
Onderwijsbeleid (5 EC)
Semesters
Vakken1a1b2a2b
*Masterthesis (20 EC)
*Stage (10 EC)

Curriculum

Courses marked * are general courses

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is niet voorzien
Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
Opleiding tot leraar BasisonderwijsAlle HBO instellingen

Via een pre-master

Extra informatie:
Opleiding tot Leraar van de eerste graad in Lichamelijke OpvoedingAlle HBO instellingen

Via een pre-master

Extra informatie:

Dit geldt ook voor alle andere tweedegraads hbo-lerarenopleidingen. Je hebt een premaster nodig. Kijk op https://spo-groningen.nl/opleidingen/schakelprogrammas-premasters/

PedagogiekAlle HBO instellingen

Via een pre-master van maximaal 60 EC

Extra informatie:
Toegepaste PsychologieAlle HBO instellingen

Via een pre-master van maximaal 60 EC

Extra informatie:
Social WorkAlle HBO instellingen

Via een pre-master

Extra informatie:

Hierbij hoort het uitstroomprofiel: Jeugd

VooropleidingOrganisatieInstroom
Academische opleiding leraar basisonderwijsAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

De toelatingscommissie beoordeelt of je met jouw diploma toelaatbaar bent.

VooropleidingOrganisatieInstroom
Pedagogische WetenschappenRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating
PsychologieRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

De toelatingscommissie beoordeelt of je met jouw diploma toelaatbaar bent.

SociologieRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

De toelatingscommissie beoordeelt of je met jouw diploma toelaatbaar bent.

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

Bachelor Pedagogische Wetenschappen, voor andere vooropleidingen kijk onder 'Doorstroommogelijkheden'

(motivatie-)brief

Heb je geen bachelor Pedagogische Wetenschappen, maar een vooropleiding die onder 'Doorstroommogelijkheden' vermeld staat? Dien dan een toelatingsverzoek (met een kopie van diploma en vakkenlijst) in via https://www.rug.nl/gmw/pedagogical-and-educational-sciences/education/master/aanvraag-toelating-master-pedok

overige toelatingseisen

Neem contact op voor meer inlichtingen over:

 • de toelatingsprocedure -met de toelatingscommissie via toelatingscommissie.pedok rug.nl
 • de inhoud van de tracks met de studieadviseurs via studieadvies.pedok rug.nl

Aanmeldingsprocedure

RUG studenten Pedagogische Wetenschappen bachelor melden zich aan via studielink.

Alle andere studenten dienen een toelatingsverzoek in bij de toelatingscommissie.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 juni 202501 september 2025
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 1863deeltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Het werkveld van onderwijsinnovators is groot en de arbeidsmarkt divers. Het overgrote deel van onze alumni zijn werkzaam in het onderwijs en de vraag naar onderwijsprofessionals met een masterdiploma is relatief hoog. Soms uit zich dit direct in relatief hogere salarissen, maar veelal betreft het hier betere doorstroommogelijkheden binnen en tussen onderwijsgerelateerde instanties.

Potentiële beroepen

Onderwijsinnovators zijn in een breed scala van posities nodig, van curriculumontwerpers of beleidsmakers tot directeuren van basisscholen of werknemers bij een onderwijsadviesbureaus.

Career services BSS
Waar wil je na je studie aan het werk? Je kunt tijdens je studie al terecht bij Career Services van de faculteit. Zij helpen je bij het oriënteren op je loopbaan, het ontwikkelen van vaardigheden, solliciteren en een stage vinden.

Onderzoek

Ons onderzoek wordt uitgevoerd binnen het Groningse Instituut voor Onderwijskundig Onderzoek (GION), waardoor er een goede aansluiting is tussen het onderzoek dat we doen en het onderwijs dat we geven. Dit betekent dat jouw onderzoeksproject (Masterthese) wordt begeleid door onderzoekers die actief zijn in het onderzoeksveld en dat je project nauw verbonden zal zijn met een groter onderzoeksinitiatief.

Voorbeelden van actueel onderzoek vind je op de GION-webpagina's.

Staf Onderwijsinnovatie

prof. dr. Roel Bosker
Expertise: onderwijs en ongelijke kansen, bewegen en leren, evidence based onderwijs, referentieniveaus, peilingen, onderwijsevaluatie en multilevel modellen.

prof. dr. Adrie Visscher
Expertise: opbrengstgericht werken.

dr. Hanke Korpershoek
Expertise: evidence-based education, keuzetheorieën, motivatie, nieuwsgierigheid, klassenmanagement, schoolsystemen en onderwijs in Oost-Azië.

dr. Ralf Maslowksi
Expertise: onderwijsbeleid, onderwijsorganisatie, burgerschapseducatie, vergelijkende onderwijskunde.

dr. Lyset Rekers-Mombarg
Expertise: schooleffectiviteits- en evaluatieonderzoek in het primair en secundair onderwijs, onderzoek naar onderwijsorganisatie en -beleid, meetniveau analyses.

dr. Lieneke Ritzema
Expertise: schrijfonderwijs, Engelstalige vaardigheid, stage-coördinator, coördinator wetenschapswinkel.


Thesis onderwerpen

Dit zijn een aantal voorbeelden van thesis onderwerpen die in de afgelopen jaren zijn gebruikt:

Leiderschapspraktijken van schoolleiders.

Invloed van SES, geslacht, etniciteit en prestatiemotivatie op het schooladvies.

Voorspellende waarde van het schooladvies en de centrale eindtoets.

Attitudes van niet-academische leerkrachten tegenover academische leerkrachten.

Commitment van startende docenten.

Studiekeuze van vmbo-jongeren uit gezinnen met een migratieachtergrond.

Mindset en feedback in het primair onderwijs.

Klassenmanagement bevorderen door Virtual Reality.

Meten van schooleffectiviteit in het basisonderwijs.

Burnoutsymptomen onder leerkrachten.

Zelfregulerende vaardigheden van groep 8 leerlingen.

Achterblijvende leerprestaties bij begrijpend lezen.

Stress en bevlogenheid van leerkrachten in het primair onderwijs.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

 • Admission Office Ug (for students with a non-Dutch diploma)
  Email: admission rug.nl
  Telefoon: +31-(0)50 363 8976
 • Dr. Danny Kostons
  Email: masteredusci rug.nl
 • Studieadviseur Onderwijswetenschappen (over het programma en studeren)
  Email: studieadvies.pedok rug.nl
 • Toelatingscommissie Ped. &onderwijswetenschappen (over toelating en aanmelding)
  Email: toelatingscommissie.pedok rug.nl

Studieverenigingen

ODIOM

Als student van de opleidingen Pedagogische Wetenschappen, Onderwijswetenschappen, de AOLB en de schakelopleiding van Pedagogiek (SPO), kun je lid worden van ODIOM, een gezellige en actieve studievereniging.
Als lid profiteer je van korting op alle benodigde studieboeken en ontvang je tweewekelijks de nieuwsbrief. ODIOM telt ruim 800 leden en organiseert jaarlijks een breed scala aan leerzame, sportieve en sociale activiteiten, zoals gastcolleges, excursies naar pedagogische en onderwijskundige instellingen, het introductiekamp voor eerstejaars, buitenlandse reizen, borrels en feesten.
https://www.odiom.nl/
Lees meer