Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Pedagogical Sciences
Header image Pedagogische Wetenschappen

Pedagogische Wetenschappen

Je hebt zin om je te verdiepen in onderzoek naar opvoeding, onderwijs en hulpverlening én je vindt het leuk om met mensen te werken. Dan is Pedagogische Wetenschappen iets voor jou!

Als student Pedagogische Wetenschappen leer je vanuit verschillende invalshoeken kijken naar kinderen, jongeren en hun opvoeders. Je onderzoekt hoe de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien hun gedrag en ontwikkeling beïnvloedt. Je bent nieuwsgierig naar kinderen, jongeren en hun ouders, maatschappelijk bewust en je hebt een kritische en frisse blik. Pedagogische Wetenschappen is een driejarige bachelor waarin je wordt opgeleid tot een academische professional. In je eerste jaar leg je een brede basis door vakken te volgen als Ontwikkelingspsychologie, Sociologie, Filosofie en Geschiedenis van de Pedagogiek. In de loop van het tweede jaar specialiseer je je in een van de volgende richtingen:

 • Pedagogiek/Onderwijskunde
 • Orthopedagogiek

Direct bij instroom kun je ook kiezen voor het double degree programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) met daarin de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. Het programma van de AOLB wijkt af van dat van de reguliere opleiding Pedagogische Wetenschappen. Kijk hiervoor op de opleidingspagina van de AOLB.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BSc in Pedagogische Wetenschappen
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
56607
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Gedrags- en maatschappijwetenschappen
Studie in Cijfers
Waarom dit programma in Groningen?
 • een brede, solide basis van anderhalf jaar met algemene en inleidende vakken
 • door de opzet genoeg tijd en kennis om een goed beeld te vormen van de keuzemogelijkheden en je daarop te oriënteren
 • je werkt aan een opdracht uit de beroepspraktijk of actualiteit (Academic Learning Communities (ALC))
 • mogelijkheid de combinatie van de bachelor PW en de PABO te volgen: de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB)
 • stage in het derde jaar
Programma

De propedeutische fase bestaat uit inleidingen in de Ontwikkelingspsychologie, Sociologie, Filosofie, Pedagogiek, Onderwijskunde en Orthopedagogiek. Ook de Theoretische Pedagogiek en de Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs komen aan bod. In ieder blok werk je in een groep met een vaste mentor aan een opdracht uit de beroepspraktijk of actualiteit, gekoppeld aan de vakken uit dat blok. Deze groepen noemen we Academic Learning Communities (ALC).

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Inleiding onderzoek (5 EC)
Inleiding pedagogiek (5 EC)
Ontwikkelingspsychologie (5 EC)
Onderzoeksvaardigheden 1 (ALC, referaat- en interviewpracticum)
Inleiding orthopedagogiek (5 EC)
Methoden en technieken van onderzoek (5 EC)
Theoretische pedagogiek (5 EC)
Inleiding in de sociologie (5 EC)
Inleiding onderwijswetenschappen (5 EC)
Statistische modellen 1 (5 EC)
Geschiedenis van opvoeding en onderwijs (5 EC)
Inleiding in de filosofie (5 EC)

Het tweede jaar bevat in het eerste semester een gemeenschappelijk gedeelte met de vakken Testtheorie, Leerpsychologie en Interculturele Pedagogiek. Alle studenten volgen enkele onderzoeksvakken en het gesprekspracticum.

In het tweede semester volgen de studenten vakken uit de door hen gekozen richting: Pedagogiek en Onderwijskunde of Orthopedagogiek. Alle studenten maken het eerste semester opnieuw deel uit van een ALC.

VakkenVakkencatalogus >
Orthopedagogiek, vakken 2e jaar

Voor 2e jaarsvakken Orthopedagogiek zie het vakkenoverzicht in Ocasys: https://ocasys.rug.nl/current/catalog/programme/PABA

Pedagogische Wetenschappen/Onderwijskunde, vakken 2e jaar

Voor 2e jaarsvakken PW/OWK zie het vakkenoverzicht in Ocasys: https://ocasys.rug.nl/current/catalog/programme/PABA

Het eerste semester volgt de student een minor: de verdiepingsminor van de eigen richting, een verbredingsminor of een zelf samengestelde minor: de vrije minor. In het tweede semester vervolgt de student de vakken van de major.

VakkenVakkencatalogus >
Orthopedagogiek, vakken 3e jaar

Voor 3e jaarsvakken Orthopedagogiek zie het vakkenoverzicht in Ocasys: https://ocasys.rug.nl/current/catalog/programme/PABA

Pedagogische Wetenschappen/Onderwijskunde, vakken 3e jaar

Voor 3e jaarsvakken PW/OWK zie het vakkenoverzicht in Ocasys: https://ocasys.rug.nl/current/catalog/programme/PABA

Curriculum

Het onderwijsprogramma wordt net als andere opleidingen opgedeeld in 2 semesters (4 periodes) van elk ongeveer 10 weken, 7 collegeweken en 3 toets/beoordelings/reflectieweken.

Programma-opties
Afstudeerrichtingen (specialisatie)

Na anderhalf jaar brede bachelor (90 ects) vervolgt de student het bachelorprogramma in een van de richtingen:

 • Pedagogiek/Onderwijswetenschappen
 • Orthopedagogiek
AOLB - Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (specialisatie)

Wil je lesgeven aan kinderen en ben je ook geïnteresseerd in studies als Pedagogische Wetenschappen, Psychologie, Sociologie, Orthopedagogiek of Onderwijswetenschappen?

Sta je graag met beide benen in de praktijk en heb je ook behoefte aan theoretische verdieping? In de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) in Groningen komen al deze puzzelstukjes bij elkaar! Wij leiden je in vier jaar tijd op tot een academische leerkracht voor het basisonderwijs die goed kan lesgeven, kritisch meedenkt over onderwijsvernieuwingen en -ontwikkelingen en die in staat is om op een wetenschappelijk verantwoorde manier (praktijkgericht) onderzoek te doen naar wat wel en wat niet werkt in het onderwijs, en waaróm dat zo is. De AOLB biedt een geïntegreerd programma waarbij je zowel de Pabo doet als de universitaire bachelor Pedagogische Wetenschappen. Aan het eind van de opleiding heb je een Pabodiploma en een universitair diploma Pedagogische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Na afronding van je studie kun je aan de slag als leerkracht in het basisonderwijs of in een ander onderwijsgerelateerd beroep. Je kunt ook kiezen om verder te studeren voor een masterdiploma of voor een combinatie van studeren en voor de klas staan.

Wil je je inschrijven? Let er op dat je je voor de AOLB inschrijft bij NHL Stenden of de Hanze én de RUG. Zie ook de aanmeldingsprocedure onder 'Toelatingseisen'.

Meer informatie over deze optie

University of Groningen Honours college (honoursprogramma)

Het Honours College biedt getalenteerde studenten de mogelijkheid voor verdieping van hun gekozen opleiding en verbreding van hun kennis door vakken buiten de eigen opleiding.

Geselecteerde studenten krijgen in het tweede en derde jaar van de bachelor een verzwaring van 30 ects.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief

De mogelijkheden van studeren in het buitenland kunnen studenten bespreken met de studieadviseur (studieadvies.pedok rug.nl).

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

Ben je niet in het bezit van een vwo-diploma en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je alsnog proberen om te worden toegelaten tot de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen via het colloquium doctum. Kijk voor meer informatie contact op http://www.rug.nl/gmw/education/colloquium-doctum.

minimum kennis

In de bachelor wordt veel aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek. Zo leer je aan de hand van statistiekvakken en methode-onderwijs hoe je goed en ethisch onderzoek moet doen en in hoeverre jouw resultaten betrouwbaar zijn. Statistiek kan voor studenten een struikelblok zijn. Het is dus belangrijk dat je je van tevoren realiseert dat dit bij de studie hoort.

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt een studiekeuzecheck. Deelname is optioneel. Het advies is niet bindend.

 • De opleiding kan de studiekiezer uitnodigen voor een aanvullend gesprek.

Toelichting

Voor de opleiding pedagogische wetenschappen bestaat er een vrijwillige matchingsprocedure. Deze bestaat uit het invullen van een korte vragenlijst en/of een vrijwillig matchingsgesprek via onze elektronische leeromgeving. Voor meer informatie over de matchingsprocedure zie https://www.rug.nl/gmw/education/matching.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202501 september 2025
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Als student Pedagogische Wetenschappen of Onderwijskunde word je opgeleid voor een scala aan functies op het terrein van opvoeding, onderwijs, vorming en ontwikkeling van kinderen en volwassenen.

Als algemeen pedagoog ondersteun je de pedagogische praktijk bij gezinsopvoeding, kinderopvang, voorschoolse educatie, re-integratie projecten en welzijn voor ouderen. Je verzorgt bijvoorbeeld trainingen en bijscholing voor professionals en ontwikkelt educatieve programma's voor specifieke doelgroepen zoals ouderen, jongeren, asielzoekers en analfabeten.

Orthopedagogen werken in het speciaal onderwijs of bij schooladvies- en begeleidingsdiensten. Ook in de gezondheidszorg kan je als orthopedagoog een belangrijke rol vervullen. Bij een instelling voor gehandicapte kinderen, de GGZ of een revalidatiecentrum. Het is ook mogelijk om te werken bij afdelingen voor jeugdzorg, de kinderbescherming en in jeugdgevangenissen.

Onderwijskundigen ondersteunen scholen bij leerproblemen van kinderen of om organisatorische problemen op te lossen. Ook ontwikkelt een onderwijskundige lesmateriaal. Bijvoorbeeld voor een uitgeverij van schoolboeken of voor een omroep door educatieve televisieprogramma's te maken of je ontwikkelt computerprogramma's voor basisschoolleerlingen. Bij overheidsinstanties houd je je veelal bezig met het beleid, de inrichting en de verbetering van het onderwijs in Nederland.

Career services BSS
Waar wil je na je studie aan het werk? Je kunt tijdens je studie al terecht bij Career Services van de faculteit. Zij helpen je bij het oriënteren op je loopbaan, het ontwikkelen van vaardigheden, solliciteren en een stage vinden.

Potentiële beroepen

 • Pedagoog

  in de kinderopvang, bij centra voor jeugd en gezin, in voorschoolse educatie

 • Onderzoeker

  bij de overheid, het ministerie van onderwijs, of in een pedagogische instelling

 • Beleidsmedewerker

  bij pedagogische instellingen

 • Orthopedagoog

  in het speciaal onderwijs, in de gehandicaptenzorg (revalidatiecentrum, bij een schoolbegeleidingsdienst)

 • Behandelcoördinator

  bij jeugdzorg

 • Opvoedkundig medewerker

  in een justitiële instelling

 • Adviseur

  in de jeugdhulpverlening

 • Manager

  in een onderwijsinstelling

 • Beleidsadviseur onderwijs
 • Onderwijsontwikkelaar
 • Human Resource Development
 • Medewerker kwaliteitszorg onderwijs
 • Leerlingbegeleider/coach
Onderzoek

Onderzoek bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen wordt onder andere uitgevoerd door het GION en het Universitair Ambulatorium Groningen.

Actueel onderwijskundig onderzoek

Het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs (GION) levert door wetenschappelijk onderzoek een concrete bijdrage aan beter onderwijs. Het onderwijs is beter, als het gunstiger gevolgen heeft voor de cognitieve en affectieve ontwikkeling van leerlingen. Bekijk de website van GION voor meer informatie over onderzoek van dit instituut.

Actueel orthopedagogisch onderzoek

Het Universitair Ambulatorium Groningen (UAG) van de Rijksuniversiteit Groningen is een onderzoeks- en expertisecentrum voor diagnostiek, behandeling, training en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van:

 • jeugdzorg;
 • opvoeding en ondersteuning van personen met een beperking;
 • leerstoornissen en klinische onderwijskunde.

Bekijk de website van het UAG voor meer informatie over onderzoek van dit onderzoeks- en expertisecentrum.


Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Open Dagdiverse locatiesMeer informatie

Contact

 • Studentassistenten Voorlichting Pedagogische Wetenschappen (Stel je vragen over hoe het is om PW in Groningen te studeren aan studenten!)
  Email: voorlichting.pedok rug.nl
 • Studieadviseur Pedagogische Wetenschappen (Studieadviseur Pedagogische Wetenschappen)
  Email: studieadvies.pedok rug.nl
  Telefoon: +31 (0)50 363 6301
 • 
						Testimonial van	student Mirjam Boelens

  Ik heb de specialisatie Orthopedagogiek gekozen, omdat ik voornamelijk geïnteresseerd ben in gedrags- en opvoedingsproblemen.

  – student Mirjam Boelens
  Lees verder

  Bij het kiezen van mijn studie twijfelde ik tussen Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, ik wilde namelijk iets met gedragswetenschappen doen. Een vriendin van mijn moeder werkt in het speciaal basisonderwijs en ik ben een paar keer met haar meegegaan om te kijken hoe dat was. Dat sprak me erg aan, en uiteindelijk leek psychologie me iets te biologisch. Daarom koos ik voor Pedagogische Wetenschappen en ik heb tot nu toe geen spijt gehad van mijn keuze.

  Ik zit nu in de laatste fase van mijn bachelor en begin bijna aan de master Orthopedagogiek. Ik heb de specialisatie orthopedagogiek gekozen omdat ik voornamelijk geïnteresseerd ben in gedrags- en opvoedingsproblemen. Het lijkt me heel erg leuk en interessant om bijvoorbeeld bij de Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis stage te lopen en misschien later ook te werken.

  Ik ben op dit moment student-assistent bij een project dat de jeugdbeschermingssystemen in Nederland, Engeland en Duitsland bekijkt en vergelijkt. Daarvoor heb ik ook ouders bezocht bij wie een melding van kindermishandeling in het gezin is gedaan, om te vragen wat beter kan in de procedures van de jeugdbescherming. Mijn masterscriptie ga ik ook over dit onderwerp schrijven, maar dan meer over ouderparticipatie, dus in hoeverre ouders participeren in een onderzoek naar aanleiding van een melding over kindermishandeling. Ik vind het onderwerp erg interessant en door het studentassistentschap krijg je toch wat meer ervaring met de praktijk.

  De opleiding zit goed in elkaar en docenten staan open voor vragen en opmerkingen. Iedere lichting studenten heeft een jaarvertegenwoordiging, ik zat daar in mijn eerste jaar bij. Zij houden enquêtes over vakken en studenten kunnen hen mailen met opmerkingen over de opleiding. De vertegenwoordiging geeft dat dan weer door aan de opleidingscoördinator zodat de kwaliteit van de opleiding nog beter wordt.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	 student Yasemin Sinir

  Ik wil later graag met kinderen werken die trauma's hebben opgelopen.

  – student Yasemin Sinir
  Lees verder

  Ik heb een lange weg afgelegd om op de universiteit terecht te komen. Ik heb eerst vmbo-t gedaan, daarna havo, vervolgens heb ik de propedeuse behaald van hbo Pedagogiek en nu zit ik alweer in het derde jaar van de universitaire bachelor Pedagogische wetenschappen.

  Ik wilde altijd al wat doen met kinderen, ik vind het heel leuk om met ze te werken en iets voor ze te betekenen. Naast mijn studie doe ik bijvoorbeeld ook vrijwilligerswerk bij Humanitas, waar ik kinderen voorlees die de taal niet zo goed beheersen, bijvoorbeeld kinderen van asielzoekers.

  Hbo Pedagogiek vond ik interessant, maar ik wilde meer weten over de theorie en meer de diepte in, dus daarom besloot ik naar de universiteit over te stappen. De stof die ik hier op de universiteit leer is niet per se moeilijker dan op het hbo, het lastige is alleen dat het heel veel is. Je raakt makkelijk het overzicht kwijt, maar als je alles goed bijhoudt is het zeker te doen.

  Je kunt binnen de opleiding verschillende richtingen kiezen. Ik heb voor Orthopedagogiek gekozen, dat gaat over kinderen die speciale zorg nodig hebben. Later wil ik echt de praktijk in, en ik zou bijvoorbeeld graag met kinderen werken die trauma's hebben opgelopen. Ik vind het heel belangrijk dat die worden geholpen zodat ze weer op een normale manier verder kunnen leven. Om dat te doen moet ik natuurlijk wel precies weten hoe ik die kinderen het beste kan helpen en dat leer ik bij deze opleiding.

  Ik heb tijdens de eerste jaren van de studie in de onderwijscommissie gezeten en op dit moment heb ik twee studentassistentschappen, dat zijn baantjes binnen de faculteit. Bij een help ik een docent met zijn lessen en onderzoek, en de andere is bij een project waar ik interviews transcribeer. Ik kan het iedereen aanraden om dat te doen, het zijn nuttige bijbaantjes waar je voor je studie ook wat aan hebt.

  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten

Studieverenigingen

ODIOM

Als student van de opleidingen Pedagogische Wetenschappen, Onderwijswetenschappen, de AOLB en de schakelopleiding van Pedagogiek (SPO), kun je lid worden van ODIOM, een gezellige en actieve studievereniging.
Als lid profiteer je van korting op alle benodigde studieboeken en ontvang je tweewekelijks de nieuwsbrief. ODIOM telt ruim 800 leden en organiseert jaarlijks een breed scala aan leerzame, sportieve en sociale activiteiten, zoals gastcolleges, excursies naar pedagogische en onderwijskundige instellingen, het introductiekamp voor eerstejaars, buitenlandse reizen, borrels en feesten.
https://www.odiom.nl/
Lees meer
Studentprofiel

Jij

 • bent nieuwsgierig naar kinderen, jongeren en hun ouders
 • bent maatschappelijk bewust
 • hebt een kritische en frisse blik
(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (deeltijd: 20 ECTS) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is). Meer informatie: https://www.rug.nl/education/bachelor/nederlandse-studenten/studiekeuze-en-voorlichting/bsa

Studiebegeleiding

Bij de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen is veel aandacht voor studiebegeleiding. Er zijn binnen de opleiding twee studieadviseurs. Bij deze studieadviseurs kun je terecht met vragen over de studie of de opleiding. Zij houden spreekuur op afspraak en via e-mail (zie contact). Mocht de studievoortgang niet naar wens verlopen gaan de studieadviseurs hierover met de student in gesprek.

In het hele eerste jaar van de opleiding maken studenten deel uit van een mentorgroep. Zij worden begeleid door mentoren die in nauw contact staan met de studieadviseurs. Het mentoraat ondersteunt studenten in het doorlopen van het studieprogramma van de propedeuse. Deelname aan een mentorgroep en de begeleiding van een mentor dragen bij aan het zo snel mogelijk effectief studeren en het zich thuis voelen bij de studie. In de mentorgroepen wordt geoefend met vaardigheden als schrijven, presenteren, discussiëren en tentamenvoorbereiding aansluitend bij thema's uit de stof van de propedeuse. Studenten krijgen daarnaast inzicht in een effectieve studeermethode en reflecteren met de mentor zowel groepsgewijs als individueel op hun eigen studeergedrag en academische werkhouding.

Aansluitende master programma's