Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOnderwijs GMW

Aanvullende voorwaarden voor studenten met een HBO-Propedeuse

Aanvullende voorwaarden voor studenten met een HBO-Propedeuse
Met ingang van academisch jaar 2014-2015 is de regeling voor studenten die op basis van een propedeuse van het HBO (en niet in het bezit van een VWO-diploma zijn) toegelaten willen worden tot de opleidingen Psychologie, Pedagogiek en Sociologie veranderd.

Eerder was het zo dat je, wanneer je in het bezit was van een propedeuse van het HBO, direct toelaatbaar was. Tegenwoordig dien je aanvullend twee toetsen te halen, die door de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen worden aangeboden. Het gaat om een Wiskundetoets en een Engels toets, beiden op VWO-niveau. Beide toetsen dienen met een voldoende (minimaal 5,5) te worden afgerond.

Wanneer je beide toetsen gehaald hebt, betekent dit dat je deel mag nemen aan de Matchingsprocedure. Meer informatie:www.rug.nl/gmw/education/matching.

Informatie over de toetsen
Er zijn drie data waarop de toetsen afgenomen worden: 23 maart 2018, 20 april 2018 en 18 mei 2018. De toetsing vindt plaats aan de RUG. De examens worden op vaste tijden afgenomen: 9.00 – 11.00 uur: Wiskunde; 14.00 – 15.30 uur: Engels.


Uit welke onderdelen bestaat het examen?
Het examen bestaat uit 2 onderdelen: Wiskunde & Engels.

  • Wiskunde wordt getoetst door het maken van enkele opgaven. Rekenmachines of andere hulpmid­delen worden hierbij niet toegestaan. Voor wiskunde kun je het volgende boek bestuderen: W.M. Franken en R.A. Bouts (2002). Wiskunde voor statistiek: een voorbereiding (2e herziene druk). Bussum: Coutinho. ISBN (13) 9789062833177.
  • Engels wordt getoetst op vwo-niveau en –wijze: je moet multiple choice vragen beantwoorden over een stuk tekst. Het is hierbij niet toegestaan woordenboeken te gebruiken.
    NB Vanaf 1 september 2018 wordt het vereiste niveau van beheersing van het Engels gelijk aan de taaleis die algemeen geldt voor de bachelor. Zie hiervoor https://www.rug.nl/bachelors/psychology-en/admission-and-application .


Hoe lang is het resultaat geldig?
De resultaten van de individuele toetsen zijn een jaar geldig, dus alleen in het jaar dat je de toets hebt afgelegd. Heb je beide toetsen in één jaar gehaald, dan maken wij een beschikking voor toelating voor je. Deze beschikking is max. 2 jaar geldig.

Kosten
De kosten voor deelname zijn eenmalig een totaalbedrag van 50 euro, dit betekent dat je voor 50 euro beide toetsen mag maken en van beide toetsen één keer een herkansing mag doen. Het bedrag moet 1 0 werkdagen voor de toetsafname bij ons zijn bijgeschreven op onderstaand banknummer.Niet betaald, betekent geen deelname aan de toets.

Rijksuniversiteit Groningen, faculteit GMW
IBAN: NL 87 ABNA 0401 7178 01
Ovv: 120007/naam student/toelatingsexamen

Let op! Er is geen mogelijkheid tot restitutie van dit bedrag!

Herkansen
Je mag, wanneer je de toets de eerste keer niet haalt, één maal herkansen. Dat betekent ook dat wanneer je op 23 maart de toetsen niet hebt gehaald, je ze nog een tweede keer op 20 april of 18 mei mag maken. Voor de herkansing hoef je niet nogmaals 50 euro te betalen. Mocht je de toets op 18 mei voor het eerst doen, dan is er geen mogelijkheid om te herkansen en kun je een jaar later pas weer deelnemen. Verder kun je er nog voor kiezen om de beide onderdelen op verschillende data te doen, bijvoorbeeld Wiskunde op 23 maart en Engels op 20 april.

Aanmelden
Wil je deelnemen aan toetsen dan moet je je eerst inloggen/aanmelden in Studielink en je vervolgens aanmelden voor de opleiding waarvoor je toegelaten wilt worden.

Vanaf februari 2018 ontvang je na aanmelding van ons bericht over de verdere procedure voor deelname aan de toetsen en toegang tot Nestor. De aanmelddeadlines voor elke toetsdatum staan gegeven in deze Nestoromgeving , waar je je ook kunt aanmelden.

Laatst gewijzigd:17 mei 2018 16:26
printView this page in: English