Skip to ContentSkip to Navigation

Pre-master Sociologie

De pre-master is een éénjarig voltijds programma en bevat vakken uit de bachelor Sociologie. Instromen kan alleen aan het begin van het studiejaar (september).

De pre-master is bedoeld voor studenten die in het bezit zijn van een bachelordiploma anders dan Sociologie en willen instromen in de master Sociologie. Elke bachelor-opleiding biedt in principe toegang tot de pre-master sociologie.

Studenten met een hbo-bachelor moeten eerst een toelatingstoets afleggen.

Toelatingstoets voor studenten met een hbo bachelor

Over de toelatingstoets

De toelatingstoets bestaat uit twee onderdelen. 

1. de motivatiebrief
Het eerste onderdeel is een motivatiebrief. Deze brief dient digitaal bij de aanvraag voor toelating bijgevoegd te worden.
Uit de motivatiebrief moet duidelijk blijken:
- wat de motivatie van de student is om sociologie te willen studeren,
- hoe deze studie zich verhoudt tot de al eerder afgeronde opleiding,
- hoe de student denkt dat een hbo-studie verschilt van een wo-studie,
- waarom de student denkt dat de studie sociologie bij hem/haar past.

2. de wetenschappelijke tekst
Het tweede onderdeel van de toelatingstoets is de analyse van een complexe wetenschappelijke tekst. De wetenschappelijke tekst is een Engelstalig wetenschappelijk onderzoeksartikel. Over deze tekst dienen een aantal essay vragen beantwoord te worden. De student komt voor het maken van dit onderdeel van de toets een dagdeel naar de universiteit. 

Datum en aanmelddeadline toelatingstoets

Er zijn twee momenten waarop de toets kan worden afgelegd:
- vrijdag 7 juni 2024 van 15.00-17.00 uur (aanmelden vóór 15 mei 2024)
of
- donderdag 4 juli 2024 van 11.45 - 13.45 uur (aanmelden vóór 12 juni 2024)

Mocht de toets van 8 juni met een onvoldoende worden afgerond, dan bestaat de mogelijkheid om de toets op 7 juli te herkansen. De toets van 7 juli heeft geen herkansingsmogelijkheid.

Instructie en voorbereiding

Twee weken voor de datum van de toets wordt op de Student Portal Brightspace het onderzoeksartikel plus een instructie geplaatst. Er is dan ook een tekst met een aantal ‘modelvragen’ en bijbehorende ‘modelantwoorden’ beschikbaar. De student kan inloggen met de gegevens die bij aanmelding voor de pre-master door de universiteit zijn verstrekt.

Beoordeling

Het oordeel over de toelating wordt gebaseerd op beide toetsonderdelen.

Aanmelden en kosten

Aanmelding voor de pre-master

Meld je vóór 1 juni 2024 voor de pre-master aan via het formulier Aanvraag toelating pre-master Sociologie.

Voor vragen over de inhoud van het programma kun je contact opnemen met de studieadviseur van sociologie via studieadviseur.sociologie.gmw rug.nl.

Kosten

De tarieven van de pre-masterprogramma's vind je op de algemene website van de RUG.

Vrijstellingen

Denk je in aanmerking te komen voor vrijstellingen voor vakken in de pre-master, dan dien je daartoe voorafgaand aan het studiejaar, maar na aanmelding in Studielink, een verzoek met bijbehorende bewijsstukken in te dienen bij het secretariaat van de Examencommissie (examencommissie.sociologie.gmw rug.nl, t.a.v. mw. G.A. van Wijk).

Wiskunde voor de statistiekvakken

Voor de statistiekvakken binnen in het pre-master programma wordt vwo-niveau wiskunde A verondersteld. Je kunt je eventueel zelfstandig voorbereiden op deze wiskunde. Het boek 'Wiskunde voor statistiek, een voorbereiding' van W.M. Franken en R.A. Bouts (uitgeverij Coutinho) is daarbij een goed hulpmiddel.

Mastervoorlichting
18 t/m 22 november 2024
Voorlichting voor hbo- en universitaire studenten die informatie willen over de masteropleidingen van de RUG.
24 t/m 28 maart 2025
Voorlichting voor hbo- en universitaire studenten die informatie willen over de masteropleidingen van de RUG.
Contact

Voor vragen over de inhoud van het programma kun je contact opnemen met de studieadviseur van Sociologie via studieadviseur.sociologie.gmw rug.nl.

Laatst gewijzigd:20 juni 2024 07:29