Skip to ContentSkip to Navigation
EducationMaster's and PhD degree programmesEducational SciencesOnderwijsinnovatie
Header image Onderwijsinnovatie

Onderwijsinnovatie

Om het beste uit leerlingen te halen moet onderwijs steeds onder de loep van nieuwe inzichten gelegd worden. Dat vraagt om academische professionals die vernieuwingen tot een succes weten te maken.

Als onderwijsvernieuwer fungeer je als brug tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk. Onze mastertrack reikt de academische kennis, vaardigheden en attitudes aan die je in staat stellen om onderwijsproblemen te doorgronden en onderwijsinnovatie in goede banen te leiden.

Onderwijsinnovatie is complex. Om het geheel goed te doorzien, is reflecteren op doelen en processen van onderwijsverbetering op verschillende niveaus noodzakelijk. We onderscheiden drie niveaus:

 • macroniveau (onderwijsbeleid en wetgeving omtrent onderwijs)
 • mesoniveau (management, leiderschap, professionalisering van docenten en kwaliteitszorg binnen onderwijsorganisaties.)
 • microniveau (onderwijs- en klassikale processen , bijv. lesgeven en omgaan met diversiteit in de klas)

Je verwerft geavanceerd begrip van de implementatie en evaluatie van onderwijsinnovaties en van de vereisten voor deze innovaties in de organisatie van scholen. Je leert onderscheiden wat wel en niet werkt en uitmaken onder welke omstandigheden hervormingen en interventies succesvol zijn.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MSc in Onderwijswetenschappen
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
60099
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, September
Faculteit
Gedrags- en maatschappijwetenschappen
Waarom dit programma in Groningen?
 • Sterke empirische-analytische basis: weten wat echt werkt;
 • Geheel van onderwijswetenschappen, dus meer dan alleen onderwijspsychologie;
 • Een variant van anderhalf jaar wordt aangeboden voor werkende studenten
Programma

De track onderwijsinnovatie bestaat uit vier inhoudelijke vakken, een methodologie vak, een stage (met uitbreiding of keuzevak) en een masterthesis. De vier inhoudelijke vakken richten zich op de verschillend niveaus van onderwijsverbetering.

'Onderwijsinnovatie en -verbetering' staat daarmee als centraal vak voor de gehele track, en richt zich op het reflecteren op de processen en doelen van schoolverbetering en –innovatie op verschillende niveaus van de onderwijsstructuur.

In 'Onderwijsbeleid' staan de inrichting van het onderwijsbestel, theorieën over beleidsvoering en sturing in het onderwijs centraal.

Vanuit die basis ga je bij 'Onderwijsorganisatie en –management' in op de verschillende manieren om een school zo effectief mogelijk te organiseren.

Bij 'Professionalisering en onderwijsbehoeften' kijk je naar de docent in de klas, specifiek naar de vaardigheden die de docent nodig heeft in een wereld van inclusief onderwijs en een leven lang leren.

Tijdens de 'stage' maak je kennis met het functioneren van een onderwijsinstelling of organisatie werkzaam ten behoeve van het onderwijsveld. Je neemt deel aan reguliere activiteiten en brengt daarnaast een specifiek vraagstuk, dat binnen de betreffende instelling of organisatie actueel is, in kaart en doet hiervan verslag.

De 'masterthese' is een beredeneerd verslag van een afgerond wetenschappelijk onderzoek in de vorm van een experiment, een veldonderzoek, een secundaire analyse of een literatuuronderzoek. In de masterthesis toon je dat je een eigen wetenschappelijke bijdrage kunt leveren.

Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
*Methods and Techniques for Evaluation Research (5 EC)
Onderwijsinnovatie en Onderwijsverbetering (5 EC)

is een centraal vak voor de gehele track, en richt zich op het reflecteren op de processen en doelen van schoolverbetering en –innovatie op verschillende niveaus van de onderwijsstructuur.

*Master thesis (25 EC)

beredeneerd verslag van een afgerond wetenschappelijk onderzoek in de vorm van een experiment, een veldonderzoek, een secundaire analyse of een literatuuronderzoek.

Onderwijsbeleid (5 EC)

inrichting van het onderwijsbestel, theorieën over beleidsvoering en sturing in het onderwijs

*Stage (5 of 10)

je maakt kennis met het functioneren van een onderwijsinstelling of organisatie werkzaam ten behoeve van het onderwijsveld. Je neemt deel aan reguliere activiteiten en brengt daarnaast een specifiek vraagstuk, dat binnen de betreffende instelling of organisatie actueel is, in kaart en doet hiervan verslag. Voor beschrijving van 5 EC stage: zie https://www.rug.nl/ocasys/gmw/vak/show?code=PAMAOW02, voor 10 EC stage: zie https://www.rug.nl/ocasys/gmw/vak/show?code=PAMAOW03

(indien voor een stage van 5 EC gekozen is): Student Diversity in the (Inclusive) Classroom (5 EC, facultatief)
Onderwijsorganisatie & management (5 EC)

op de verschillende manieren om een school zo effectief mogelijk te organiseren

Professionalisering en onderwijsbehoeften (5 EC)

hier kijk je naar de docent in de klas, specifiek naar de vaardigheden die de docent nodig heeft in een wereld van inclusief onderwijs en een leven lang leren.

Curriculum

Vakken gemarkeerd met een * zijn algemene vakken.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is niet voorzien
Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

Toelichting op de tabel "Doorstroommogelijkheden": Informatie over pre-master: http://www.spo-groningen.nl. Verwante HBO-opleidingen zijn: ALO/CALO, PABO (of PA), HBO-pedagogiek, HKP, HPO, HSAO, vierjarige tweedegraads lerarenopleidingen en HBO-psychologie.

schriftelijk verzoek

Studenten met een

 • ander bachelordiploma aan de RUG
 • bachelordiploma aan een andere universiteit dan RUG
 • niet verwant hbo- of universitair diploma
 • bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen of Onderwijskunde/Onderwetenschappen behaald aan een andere universiteit dan de RUG

dienen een toelatingsverzoek (met CV en kopie van diploma en cijferlijsten) in te dienen via https://www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-sciences/education/master/aanvraag-toelating-master-pedok

overige toelatingseisen

Neem contact op voor meer inlichtingen over:

 • de toelatingsprocedure -met de toelatingscommissie via toelatingscommissie.pedok@rug.nl
 • de inhoud van de tracks met de studieadviseurs via studieadvies.pedok@rug.n

Aanmeldingsprocedure

Neem contact op voor meer inlichtingen over:

* de toelatingsprocedure -met de toelatingscommissie via toelatingscommissie.pedok@rug.nl

* de inhoud van de tracks met de studieadviseurs via studieadvies.pedok@rug.nl

Voor Nederlandse studenten is starten in februari een mogelijkheid.

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
Opleiding tot leraar BasisonderwijsAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma

Extra informatie:

informatie premaster: http://www.spo-groningen.nl, zie 'schriftelijk verzoek' voor informatie over toelatingsverzoek

Opleiding tot Leraar van de eerste graad in Lichamelijke OpvoedingAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma

Extra informatie:

informatie pre-master: http://www.spo-groningen.nl zie 'schriftelijk verzoek' voor informatie over toelatingsverzoek

PedagogiekAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma van maximaal 60 EC

Extra informatie:

informatie pre-master: http://www.spo-groningen.nl, zie 'schriftelijk verzoek' voor informatie over toelatingsverzoek

Toegepaste PsychologieAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma van maximaal 60 EC

Extra informatie:

informatie pre-master: http://www.spo-groningen.nl Zie 'schriftelijk verzoek' voor informatie over toelatingsverzoek

VooropleidingOrganisatieInstroom
OnderwijskundeAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

zie 'schriftelijk verzoek' voor informatie over het toelatingsverzoek Met een diploma vergelijkbaar met RUG Bachelor Pedagogische Wetenschappen ben je waarschijnlijk toelaatbaar. De toelatingscommissie beoordeelt of je met jouw diploma toelaatbaar bent.

Academische opleiding leraar basisonderwijsAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

zie 'schriftelijk verzoek' voor informatie over het toelatingsverzoek Met een diploma vergelijkbaar met RUG Bachelor Pedagogische Wetenschappen ben je waarschijnlijk toelaatbaar. De toelatingscommissie beoordeelt of je met jouw diploma toelaatbaar bent.

VooropleidingOrganisatieInstroom
Pedagogische WetenschappenRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating
SociologieRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Enkel met de minor Onderwijssociologie (5+10 EC) ben je direct toelaatbaar. zie 'schriftelijk verzoek' voor informatie over het toelatingsverzoek

PsychologieRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Aanvullende eisen:
 • schriftelijk verzoek
Extra informatie:

zie 'schriftelijk verzoek' voor informatie over het toelatingsverzoek

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 december 201901 februari 2020
01 juni 202001 september 2020
01 december 202001 februari 2021
EU/EEA studenten01 juni 202001 september 2020
non-EU/EEA studenten01 mei 202001 september 2020
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Het werkveld van onderwijsinnovators is groot en de arbeidsmarkt divers. Het overgrote deel van onze alumni zijn werkzaam in het onderwijs en de vraag naar onderwijsprofessionals met een masterdiploma is relatief hoog. Soms uit zich dit direct in relatief hogere salarissen, maar veelal betreft het hier betere doorstroommogelijkheden binnen en tussen onderwijsgerelateerde instanties.

Potentiële beroepen

Onderwijsinnovators zijn in een breed scala van posities nodig, van curriculumontwerpers of beleidsmakers tot directeuren van basisscholen of werknemers bij een onderwijsadviesbureaus.

Onderzoek

.

Ons onderzoek wordt uitgevoerd binnen het Groningse Instituut voor Onderwijskundig Onderzoek (GION), waardoor er een goede aansluiting is tussen het onderzoek dat we doen en het onderwijs dat we geven. Dit betekent dat jouw onderzoeksproject (Masterthese) wordt begeleid door onderzoekers die actief zijn in het onderzoeksveld en dat je project nauw verbonden zal zijn met een groter onderzoeksinitiatief.

Voorbeelden van actueel onderzoek vind je op de GION-webpagina's.

Staf Onderwijsinnovatie

prof. dr. Roel Bosker
Expertise: Onderwijs en ongelijke kansen, bewegen en leren, evidence based onderwijs, referentieniveaus, peilingen, onderwijsevaluatie en multilevel modellen.

prof. dr. Adrie Visscher
Expertise: Opbrengstgericht Werken

dr. Hanke Korpershoek
Expertise: evidence-based education, keuzetheorieën, motivatie, nieuwsgierigheid, klassenmanagement, schoolsystemen en onderwijs in Oost-Azie.

dr. Ralf Maslowksi
Expertise: Onderwijsbeleid, onderwijsorganisatie, burgerschapseducatie, vergelijkende onderwijskunde

dr. Lyset Rekers-Mombarg
Expertise: Schooleffectiviteits- en evaluatieonderzoek in het primair en secundair onderwijs, onderzoek naar onderwijsorganisatie en -beleid, meetniveau analyses,

dr. Lieneke Ritzema
Expertise: schrijfonderwijs, Engelstalige vaardigheid, stage-coördinator, coördinator wetenschapswinkel

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Master weekBroerstraat 5Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Onderwijsinnovatie, neem dan contact op: