Skip to ContentSkip to Navigation
Master en PhD opleidingenOnderwijswetenschappen
Header image Onderwijswetenschappen

Onderwijswetenschappen

Wil jij verder in onderwijs en onderwijsonderzoek? Je kennis en vaardigheden verdiepen en verbreden? Bijdragen aan onderwijswetenschap en verbetering van de onderwijspraktijk?

Onderwijswetenschappen is een multidisciplinair onderzoeksveld dat gebruik maakt van inzichten uit de ontwikkelingspsychologie, onderwijssociologie, economie en beleidsvorming.

Onze master bereid je voor op een carrière als onderzoeker en academische professional, in staat om uiteenlopende problemen in elk niveau van het formele onderwijs op te lossen. Je ontwikkelt brede kennis op het gebied van onderwijs, methodologische vaardigheden voor onderzoek naar onderwijs en reflectieve vaardigheden. Ook na de master kun je je blijven ontwikkelen als academische professional.

We bieden twee tracks:

Een empirisch-analytische benadering van onderzoek, effectiviteit en bewezen praktijken van onderwijs zijn kenmerkend voor onze master. Een langlopende gedachtelijn – terug te voeren op de eerste onderwijskundige hoogleraar van Nederland, Leon van Gelder - behelst focus op een sterke academische traditie richting onderwijsonderzoek op contact met de praktijk van het onderwijs, bijvoorbeeld deelname in onderwijscommissies, samenwerking met gemeenten en Hogescholen.

De opleiding is ook betrokken bij de research master Behavioural and Social Sciences

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MSc in Onderwijswetenschappen
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
60099
Voertaal
Engels, Nederlands
Start
Februari, September
Faculteit
Gedrags- en maatschappijwetenschappen
Waarom dit programma in Groningen?

Onze uitgangspunten: a) onderzoek centraal staat in het onderwijs, b) ons onderwijs vindt plaats binnen een inspirerende, academische gemeenschap, en c) onderwijs en onderzoek staan midden in de maatschappij.

Daarom heeft/biedt onze master:

 • een sterk empirisch-analytische benadering, waarbij we een evidence-based werkwijze hanteren en gebruik maken van inzichten uit onderwijssociologie, onderwijseconomie, beleidswetenschappen en onderwijsrecht
 • keuze uit differentiaties die aansluiten op de werkvelden waarbinnen onderwijskundigen werkzaam zijn
 • intensieve scriptiebegeleiding
 • de mogelijkheid om deel te nemen aan internationale onderzoeksprojecten (afstudeerproject)
Programma

Het eerste semester is grotendeels gereserveerd voor methodologische en theoretische verdieping. In de tweede helft van het eerste semester is daarnaast een stage of beroepsoriëntatie opgenomen, waarin de student zich aan de hand van een concrete vraagstelling oriënteert op het latere beroepsveld.

Het tweede semester staat, naast het volgen van enkele vakken, grotendeels in het teken van het werken aan de masterthesis, onder begeleiding van een onderzoeksprojectbegeleider. Een forum is de afronding van dit onderdeel. De student houdt hierin een mondelinge presentatie met debat over het onderzoeksproject.

Programma-opties
Learning in Interaction (track)

How do students learn in schools? What role do individual differences play in learning? How can you improve learning environments to more optimally help students learn and develop?

Common to all these processes is that they take place while and because we interact. Interaction is the motor of learning and development, and it is therefore key to improving education.While we all can recognize these interactions, in this Master track you will learn to take a scientific, evidence-based approach to examine these day-to-day interactions. We take a close look at the complex processes through which we learn academic subjects, we develop cognitive and meta-cognitive skills, and we acquire social competencies.Different theoretical perspectives and didactic approaches come together in this Master track to understand learning processes in context, and to examine the challenges that arise in optimizing learning environments to learners' needs.

Meer informatie over deze optie

Onderwijsinnovatie (track)

Om het beste uit leerlingen te halen moet onderwijs steeds onder de loep van nieuwe inzichten gelegd worden. Dat vraagt om academische professionals die vernieuwingen tot een succes weten te maken.

Als onderwijsvernieuwer fungeer je als brug tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk. Onze mastertrack reikt de academische kennis, vaardigheden en attitudes aan die je in staat stellen om onderwijsproblemen te doorgronden en onderwijsinnovatie in goede banen te leiden.Onderwijsinnovatie is complex. Om het geheel goed te doorzien, is reflecteren op doelen en processen van onderwijsverbetering op verschillende niveaus noodzakelijk. We onderscheiden drie niveaus:* macroniveau (onderwijsbeleid en wetgeving omtrent onderwijs)* mesoniveau (management, leiderschap, professionalisering van docenten en kwaliteitszorg binnen onderwijsonrganisaties.)* microniveau (onderwijs- en klassikale processen , bijv. lesgeven en omgaan met diversiteit in de klas)Je verwerft geavanceerd begrip van de implementatie en evaluatie van onderwijsinnovaties en van de vereisten voor deze innovaties in de organisatie van scholen. Je leert onderscheiden wat wel en niet werkt en uitmaken onder welke omstandigheden hervormingen en interventies succesvol zijn.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationale instelling met partnerships over de hele wereld en een groot aantal buitenlandse studenten. Ook voor Nederlandse studenten is het mogelijk gedurende een periode van drie tot twaalf maanden in het buitenland te studeren. Dit kan in het kader van de bestaande samenwerkingsovereenkomsten, maar ook als 'freemover'.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

Toelichting op de tabel "Doorstroommogelijkheden": Informatie over schakelprogramma: http://www.spo-groningen.nl. Verwante HBO-opleidingen zijn: ALO/CALO, PABO (of PA), HBO-pedagogiek, HKP, HPO, HSAO, vierjarige tweedegraads lerarenopleidingen en HBO-psychologie.

schriftelijk verzoek

Studenten met een

 • ander bachelordiploma aan de RUG
 • bachelordiploma aan een andere universiteit dan RUG
 • niet verwant hbo- of universitair diploma
 • bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen of Onderwijskunde/Onderwetenschappen behaald aan een andere universiteit dan de RUG

dienen een toelatingsverzoek (met CV en kopie van diploma en cijferlijsten) in te dienen via https://www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-sciences/education/master/aanvraag-toelating-master-pedok

overige toelatingseisen

Voor de toelatingseisen toegespitst op de tracks zie de pagina van Onderwijsinnovatie en Learning in Interaction.

Vragen?
Contactpersonen voor vragen over toelating, de inhoud van de opleiding en meer vind je onder de knop Contact lager op deze pagina.

Aanmeldingsprocedure

Onderwijsinnovatie and Learning in Interaction

Zie https://www.rug.nl/education/nederlandse-studenten/inschrijven/master

Zie ook de trackpagina's van Onderwijsinnovatie en Learning in Interaction

Voor inlichtingen over de inhoud van de master kun je contact opnemen met de studieadviseur via: studieadvies.pedok@rug.nl


Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
Opleiding tot leraar BasisonderwijsAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma van maximaal 60 EC

Aanvullende eisen:
 • schriftelijk verzoek
Extra informatie:

informatie pre-master: http://www.spo-groningen.nl, zie 'schriftelijk verzoek' voor informatie over toelatingsverzoek

PedagogiekAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma van maximaal 60 EC

Aanvullende eisen:
 • schriftelijk verzoek
Extra informatie:

informatie pre-master: http://www.spo-groningen.nl , zie 'schriftelijk verzoek' voor informatie over toelatingsverzoek

Opleiding tot Leraar van de eerste graad in Lichamelijke OpvoedingAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma van maximaal 60 EC

Aanvullende eisen:
 • schriftelijk verzoek
Extra informatie:

informatie pre-master: http://www.spo-groningen.nl zie 'schriftelijk verzoek' voor informatie over toelatingsverzoek

Toegepaste PsychologieAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma van maximaal 60 EC

Aanvullende eisen:
 • schriftelijk verzoek
Extra informatie:

informatie pre-master: http://www.spo-groningen.nl Zie 'schriftelijk verzoek' voor informatie over toelatingsverzoek

VooropleidingOrganisatieInstroom
Pedagogische WetenschappenRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating
SociologieRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Aanvullende eisen:
 • schriftelijk verzoek
Extra informatie:

Enkel met de minor Onderwijssociologie (5+10 EC) ben je direct toelaatbaar. Zie 'schriftelijk verzoek' voor informatie over het toelatingsverzoek

VooropleidingOrganisatieInstroom
OnderwijskundeAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Aanvullende eisen:
 • schriftelijk verzoek
Extra informatie:

zie 'schriftelijk verzoek' voor informatie over het toelatingsverzoek.

M Pedagogische WetenschappenAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

zie 'schriftelijk verzoek' voor informatie over het toelatingsverzoek Met een diploma vergelijkbaar met RUG Bachelor Pedagogische Wetenschappen ben je waarschijnlijk toelaatbaar. De toelatingscommissie beoordeelt of je met jouw diploma toelaatbaar bent.

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

see the pages of our tracks

overige toelatingseisen

Admission requirements

 • Bachelor's degree in Education or a Bachelor's degree in a subject related to education
 • good knowledge of research methodology and related statistics (a diagnostic test is available on the website)* good knowledge of educational psychology
 • advanced analytic and synthetic cognitive skills
 • English language requirement: TOEFL 580 or IELTS 6.5
 • all applications are subject to an academic assessment by the Admission Board

Taaleisen

ExamenMinimum score
C1 Gevorderd (voormalig CAE)C1
C2 Bekwaamheid (voormalig CPE)C2
IELTS gemiddelde score6.5
IELTS luistervaardigheid6
IELTS leesvaardigheid6
IELTS schrijfvaardigheid6
IELTS spreekvaardigheid6
TOEFL papieren versie580
TOEFL computerversie237
TOEFL internetversie92

Aanmeldingsprocedure

For the admission requirements specifically for the tracks see the page of Onderwijsinnovatie and Learning in Interaction


Who to contact for more information about:

* the admission procedure: the admission committee via toelatingscommissie.pedok@rug.nl

* the content of the tracks: with the study advisors via studieadvies.pedok@rug.nl

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 juni 201901 september 2019
01 december 201901 februari 2020
01 juni 202001 september 2020
01 december 202001 februari 2021
EU/EEA studenten01 juni 201901 september 2019
01 juni 202001 september 2020
non-EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
niet EU/EER2018-2019€ 11500voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
niet EU/EER2019-2020€ 12500voltijd
Na je studie

Arbeidsmarkt

De master Onderwijskunde bereidt je voor op beleids- en adviesfuncties. Je kunt leerlingen en docenten adviseren, maar ook schoolteams, besturen en beleidsmakers. Je houdt je bezig met leerproblemen en organisatorische problemen, zoals bij het invoeren van onderwijsvernieuwingen. Daarnaast kun je binnen de overheid werken aan onderwijsbeleid en het ontwikkelen van nieuwe onderwijsvormen en -methoden.

Werkterreinen voor onderwijskundigen:

 • Beleidsadviseur, onderwijsontwikkelaar, stafmedewerker, kwaliteitszorgmedewerker, studieadviseur, schooldecaan of beroepskeuzebegeleider bij grote onderwijsinstellingen zoals universiteiten, lerarenopleidingen, MBO/HBO of volwasseneneducatie
 • Beleidsmedewerker onderwijs bij gemeentelijke, provinciale of landelijke overheid (bij OCW als beleidsmedewerker of onderwijsinspecteur)
 • Bij onderwijsbegeleidingsdiensten als school-, docent- of leerlingbegeleider/coach
 • Medewerker bij onderwijsondersteunende diensten zoals de landelijke Pedagogische Centra, Stichting voor Leerplanontwikkeling (SLO), CITO en educatieve uitgeverijen
 • Beleidsmedewerker bij de onderwijskoepels of bonden zoals de Mbo-raad, de Hbo-raad, de VSNU, de AOB
 • Schoolbegeleider / onderwijsmanager / coördinator binnen een onderwijsinstelling
 • (Adjunct-)directeur/management
 • Wetenschappelijk onderzoek: Overheden, bedrijven, onderzoeksbureaus, onderwijsinstellingen, universiteit (promoveren: beurzen voor o.a. de lerende leraar of Research Master (als zij-instromer))
 • Docent HBO/MBO
 • De media (radio, televisie, pers) als onderwijsjournalist

Potentiële beroepen

 • Beleidsadviseur, onderwijsontwikkelaar, stafmedewerker, studieadviseur, schooldecaan, beroepskeuzebegeleider

  bij universiteiten, lerarenopleidingen, MBO/HBO of volwasseneneducatie

 • Beleidsmedewerker

  bij een gemeentelijke, provinciale of landelijke overheid

 • Onderwijsinspecteur

  bij OCW

 • School-, docent- of leerlingbegeleider/coach

  bij onderwijsbegeleidingsdiensten zoals de landelijke Pedagogische Centra, Stichting voor Leerplanontwikkeling (SLO), CITO en educatieve uitgeverijen

 • Schoolbegeleider, onderwijsmanager of coördinator

  bij een onderwijsinstelling

 • Medewerker Onderwijsondersteunende diensten
 • (Adjunct-)directeur / manager
 • Wetenschappelijk onderzoeker

  bij overheden, bedrijven, onderzoeksbureaus, onderwijsinstellingen, universiteit

 • Promovendus

  bijvoorbeeld via beurs voor o.a. de lerende leraar of de Research Master (als zij-instromer

 • Docent

  op een HBO/MBO

 • onderwijsjournalist

  bij radio, televisie, pers

Onderzoek

GION: Gronings instituut voor onderzoek van onderwijs

.Door onderzoek vergroten we de kennis over het onderwijs en met het toepassen van onderzoeksresultaten verbeteren we de onderzoekspraktijk. Het GION (Gronings Instituut voor Onderzoek en Onderwijs) levert door wetenschappelijk onderzoek een concrete bijdrage aan beter onderwijs. Het onderwijs is beter, als het gunstiger gevolgen heeft voor de cognitieve en affectieve ontwikkeling van leerlingen.

Doel van het onderzoeksinstituut is het vergroten van de kennis over het onderwijs en het verbeteren van de onderwijspraktijk. Het GION verricht daarom zowel fundamenteel onderzoek als opdrachtonderzoek.

Onderzoeksthema's

Het onderzoek van het GION concentreert zich op vier onderzoeksthema's:

 • Leerling, leraar en instructie
  Een deel van het onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen GION onderwijs/onderzoek richt zich op wat er in de klas gebeurt. Hoe leren leerlingen? Wat doen docenten in de klas? Op welke manieren kunnen we het leren van leerlingen verbeteren?
 • School, bestuur en beleid
  Ook doet het GION onderzoek op het niveau van de school(organisatie). Hoe worden scholen bestuurd? Hoe werken medewerkers en directie samen? Op welke manieren kunnen we onderwijskundig beleid verbeteren
 • Maatschappij, cultuur en politiek
  Soms overstijgen onderzoeksvragen het niveau van de klas of de school. Deze onderzoeken zijn breed, divers en gericht op de maatschappelijke, culturele en/of de politieke kant van het onderwijs. Zo heeft GION onderwijs/onderzoek peilingsonderzoeken uitgevoerd naar het landelijke niveau van leerlingen op het gebied van taal en bewegingsonderwijs.
 • Methodologie van onderwijsonderzoek
  Daarnaast zijn er binnen het GION onderzoekers werkzaam die zich richten op theoretische en fundamentele aspecten van wetenschappelijk onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld gericht zijn op de manier waarop men onderzoeken binnen het onderwijsveld uitvoert en welke methodes hierbij gehanteerd worden.
Nu aanmeldenDownload brochureOpen dagen en evenementenContact
MasterdagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Onderwijswetenschappen, neem dan contact op:

 • 
								Testimonial van	alumnus Ginette Perdok

  Grijp alle kansen die je krijgt aangereikt, je weet nooit waartoe het kan leiden!

  – alumnus Ginette Perdok
  Lees verder

  Nadat ik de pabo had voltooid, heb ik vier jaar voor de klas gestaan. Ik wilde meer uitdaging en ben daarom weer gaan studeren. Eerst heb ik bij de Stichting Pedagogisch Onderwijs Groningen (SPO) het schakelprogramma gevolgd en daarna ben ik begonnen met de master Onderwijskunde.

  Naast het volgen van het schakelprogramma stond ik ook twee dagen voor de klas. Die combinatie vond ik wel zwaar. De uiteenlopende vakken van de master Onderwijskunde maken deze studie tot een uitdaging. Doordat je steeds met verschillende dingen bezig bent, zoals opdrachten, presentaties en tentamens, heb je veel afwisseling. Lastig vond ik de piekbelasting. Op een gegeven moment volgde ik een aantal vakken en een tutorgroep en was ik ook al druk bezig met mijn afstudeeronderzoek. Ik had toen minder tijd voor leuke dingen en was vaak tot 's avonds laat bezig.

  Na mijn studie zou ik graag bij een uitgever aan het werk willen om mee te schrijven aan methodes. Daarnaast zou ik graag een aantal dagen voor de klas blijven staan.

  Groningen is een fijne stad om te studeren. Je vindt er alles wat je nodig hebt om het studentenleven aangenaam te maken, maar het is toch lekker kleinschalig.

  Ik ben erg blij met de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt, zowel op professioneel als op persoonlijk gebied. Tegen aankomende studenten zou ik willen zeggen: grijp alle kansen die je krijgt aangereikt, je weet nooit waartoe het kan leiden!

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	alumnus Jasper 't Hart

  Adviseur kwaliteit en onderwijs / projectleider digitale geletterdheid bij 02G2

  – alumnus Jasper 't Hart
  Lees verder

  Na de pabo te hebben gedaan, ben ik in het basisonderwijs gaan werken. Al snel dacht ik: daar moet méér uit te halen zijn.

  Ik zag veel dingen die beter en scherper zouden kunnen. Een klein voorbeeldje: in het basisonderwijs wordt eigenlijk alleen met post-toetsen gewerkt. Dat vond ik raar, want als je een kind verder wilt helpen, moet je eigenlijk ook de beginsituatie meten. Dus vaak deed ik de rekentoetsen voor het eind van de periode aan het begin, om te kijken wat m’n klas wel en niet kon en daar het lesprogramma op aan te passen. Dat soort dingen zou veel meer moeten gebeuren, vond ik.

  Maar je moet wel een beetje beslagen ten ijs komen als je dingen wilt veranderen, dus ik ging opnieuw studeren. Eerst Pedagogiek en daarna een master Onderwijskunde, richting Onderwijs en Beleid. Ik wilde graag meer weten van onderwijs en leren, er gefundeerd iets van vinden. Ik heb veel geleerd tijdens mijn opleiding, én dankzij mijn diploma kon ik op de plek terechtkomen waar ik nu zit.

  Die plek is bij de Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). De afgelopen tweeënhalf jaar was ik daar adviseur onderwijs en kwaliteit. Samen met collega’s geven we advies in het primair en voortgezet onderwijs op onderwijskundig gebied. In elk schoolplan staat ‘wij faciliteren het ontwikkelingsproces van de leerling’, maar dat kun je natuurlijk niet waar maken door gewoon een methode uit een boek te volgen. Zorgen dat de mooie plannen werkelijkheid worden, dat was mijn werk. Daarbij heb ik veel gehad aan de leertheoretische visies die tijdens mijn studie aan bod zijn gekomen.

  Op dit moment ben ik tevens projectleider digitale geletterdheid. We zijn in samenwerking met de SLO en kennisnet bezig om digitale geletterdheid in het onderwijs een plek te geven. We ontwikkelen een leerlijn waarin digitale geletterdheid door middel van vakintegratie een plek krijgt in het curriculum.

  Wanneer leerlingen bezig zijn met opdrachten waarin digitale geletterdheid een onderdeel is , en ik vraag ze: ‘wat vinden jullie nou van deze les’, dan zeggen ze: ‘ja, eindelijk een school die snapt dat boeken op de I-pad zetten geen digitale geletterdheid is, wij zetten vaardigheden en kennis in om te leren.’ Voor de leerlingen van nu is het de normale werkelijkheid dat ze andere opdrachten krijgen, dat ze worden uitgedaagd – dat zijn ze gewend! Ik krijg er echt energie van om op een vernieuwende manier met onderwijs bezig te zijn.

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	alumnus Emma Nitert

  De sfeer in de stad Groningen gaf voor mij de doorslag!

  – alumnus Emma Nitert
  Lees verder

  Al van kinds af aan heeft het onderwijs mij erg getrokken. Op de basisschool gaf ik zelfs al aan dat ik graag juf wilde worden! Later ben ik me meer gaan interesseren in het gedrag van mensen en het opvoeden van kinderen en jongeren. Ook ging mijn interesse uit naar hoe mensen leren en welke problemen hierbij kunnen ontstaan.

  Na het vwo besloot ik dat ik naar de universiteit wilde en de studie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde sloot erg goed aan bij mijn interesses. Ik twijfelde tussen twee universiteiten en heb uiteindelijk vanwege de sfeer voor Groningen gekozen.

  De methodologische vakken en statistiek vond ik de minst leuke vakken. Daarvoor moest ik net wat meer doen dan voor de pedagogiek- en onderwijskundevakken. Toch heb ik tijdens mijn masteronderzoek gemerkt dat deze vakken essentieel zijn om onderzoek te kunnen doen.
  Ik vond het best een uitdaging om zelf een onderzoek op te zetten in mijn masterjaar. Met hulp van mijn begeleiders is het me gelukt om een goed onderzoek op te zetten en uit te voeren. Ik heb dit als zeer leerzaam ervaren.

  Om rond te kunnen komen heb ik naast mijn studie een bijbaantje gehad. Ik heb bijles gegeven aan verschillende kinderen. In mijn vrije tijd was ik actief in verschillende commissies en korfbalde ik drie keer per week.

  Tijdens mijn master heb ik een korte stage gelopen bij de Pedagogisch Technische Hogeschool Windesheim. Ik hield me onder andere bezig met het ontwikkelen van een curriculum van een lesmodule 'Coaching', heb workshops van cursisten van een didactische opleiding mogen beoordelen en een les voor het vak Onderwijssociologie ontworpen en gegeven aan cursisten. Ik vond mijn stage erg leuk en leerzaam. Mede hierdoor weet ik nu welk beroep ik graag zou willen uitoefenen: ik zou graag aan het werk willen als docent op een hogeschool. Het liefst zou ik het vak Pedagogiek of Onderwijskunde willen geven en studenten begeleiden.

  Ik raad aankomende studenten aan om op tijd te beginnen met leren voor de tentamens en hierbij een planning te maken. Dat werkte voor mij heel goed. Ook bleef bij mij de stof beter hangen als ik naar een college was geweest. Verder is het heel leuk en leerzaam om naast je studie ook wat commissie- of bestuurservaring op te doen en het staat goed op je cv!

  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • 
								Testimonial van	student Kirsten Bieleveld

  Je wordt echt gemotiveerd om na te denken over wat je wilt, te snuffelen aan het werkveld, je krijgt heel veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.

  – student Kirsten Bieleveld
  Lees verder

  Ik heb als bachelor de academische pabo (AOLB) gedaan. Daarna wilde ik heel graag nog een master doen en Onderwijskunde sprak me het meeste aan. Je kunt daarin verschillende specialisaties volgen en vooral de richting 'Beleid, Organisatie en Management' trok me. Deze specialisatie volg ik nu.

  Je wordt in feite opgeleid om na te denken over vraagstukken op het macroniveau van het onderwijs. Bij de AOLB werk je juist op het microniveau, je richt je veelal op de vraag 'hoe geef ik les?' In deze master gaat het over de kwesties die op een 'hoger' niveau plaatsvinden, beleid, organisatie, een stukje politiek. Dat vind ik heel interessant.
  Dat andere perspectief betekende wel dat ik moest omschakelen, ook omdat ik in de eerste periode veel theorie kreeg, terwijl ik gewend was om ook met de praktijk bezig te zijn. Gelukkig vond ik de stof enorm interessant, vooral bij het vak Onderwijsbeleid. Veel facetten van onderwijsbeleid kwamen erin aan bod en je werd als student echt aan het denken gezet.

  Wat ik ook heel waardevol vond, was dat de actualiteit bij de theorie werd betrokken. Aan het begin van ieder college kregen we als studenten de mogelijkheid om iets in te brengen dat we in het nieuws hadden gelezen, en dat op de één of andere manier met educatie te maken had. Daar hadden we het dan over met z'n allen. Het zorgde ervoor dat ik merkte dat onderwijs echt een hot item is.

  Officieel moet je voor Onderwijskunde veertien dagen stage lopen, verspreid over ongeveer zeven weken. Ik heb mijn stage iets anders aangepakt. Ik wilde graag aan de slag bij de PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, maar dat kon alleen als ik langere tijd beschikbaar was. Toen ik dat voorlegde op de opleiding, kreeg ik de ruimte om de stage zo in te richten als ik het wilde. Ik vind dat ze dat hier sowieso echt goed doen: je wordt echt gemotiveerd om na te denken over wat je wilt, te snuffelen aan het werkveld, je krijgt heel veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.

  Door mijn stage probeer ik erachter te komen of onderwijsbeleid iets voor me is. Misschien wil ik na mijn studie ook wel voor de klas. Het liefste zou ik een soort combinatiebaan willen. Een hybride leraar zijn, als het ware: een paar dagen voor de klas en daarnaast bijvoorbeeld een onderzoeks- of beleidsfunctie.

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	alumnus Stefan Gijsbertsen

  Na een tijdje besloot ik te solliciteren bij een basisschool en ben daar directeur geworden, dat vond ik fantastisch.

  – alumnus Stefan Gijsbertsen
  Lees verder

  Ik heb eerst de pabo gedaan. Toen ik daarop zat leek het me fantastisch om daar zelf les te geven. Na de pabo heb ik eerst een tijdje lesgegeven in het speciaal onderwijs, maar omdat ik graag op de pabo les wilde geven besloot ik de Master Onderwijskunde te gaan doen. Ik moest eerst de premaster doen en heb daarna in één jaar de master gehaald.

  Ik werkte tijdens de master fulltime als ambulant begeleider in het voortgezet onderwijs. Ik begeleide leerkrachten in het omgaan met kinderen met gedragsproblemen. Het was wel zwaar om dat te combineren, maar het is me door keihard te werken gelukt. De universiteit was namelijk wel even wat anders dan de pabo. Het was een stuk moeilijker en ik werd voor het eerst echt uitgedaagd, wat ik heel leuk vond.

  Toen ik klaar was met de master ben ik meteen op de pabo gaan werken. Uiteindelijk viel me dit een beetje tegen. Na een tijdje besloot ik te solliciteren bij een basisschool en ben daar directeur geworden, dat vond ik fantastisch.

  Ik heb nog elke dag heel veel aan mijn master, vooral aan de methode en technieken die ik daar geleerd heb. Het is heel handig om te weten hoe wetenschappelijk onderzoek in elkaar zit. Het stimuleert je onderzoekende houding. Ik bepaal daardoor vanuit onderzoek mijn onderwijs en niet vanuit emotie. Een objectieve blik is namelijk wel nodig in het onderwijs, dat vaak juist een emotionele cultuur heeft. Als iemand tegen me zegt; 'de kinderen zijn vandaag druk want het stormt buiten', dan zal ik eerst vragen waar dat dan staat.

  Op dit moment werk ik als beleidsmedewerker op een scholengemeenschap met negen basisscholen. Ik richt me op de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van de scholen. Ik heb vooral contact met directeuren van scholen. Ik ga met hen in gesprek over de kwaliteit van het onderwijs en help ze daarmee. Ik vind het heel leuk om me bezig te houden met de vraag hoe een basisschool nou eigenlijk moet functioneren en ervoor te zorgen dat de kwaliteit beter wordt.

  Ik kan studenten Onderwijskunde het advies geven zelf ook les te gaan geven. Dat helpt je om je in te leven in de situatie van docenten.

  Sluiten
Studentprofiel

Jij

 • wilt je ontwikkelen als academische professional in het domein van onderwijs
 • hebt interesse in een brede vakinhoudelijke kennis van onderwijs, waarbij je gebruik wilt gaan maken van visies, modellen en methoden van onderzoek
 • wilt kritisch leren reflecteren op implicaties van onderzoek voor het onderwijs
 • bent gedreven om onderwijs te optimaliseren, beschrijven, verklaren
 • wilt bijdragen aan de kwaliteit, effectiviteit, doelmatigheid en aantrekkelijkheid van onderwijs.
(Bindend) studieadvies

Masterstudenten Onderwijskunde krijgen actieve voortgangsbegeleiding. Er wordt gestart met een studieplanningsgesprek met de studieadviseur, gevolgd door een tweede gesprek einde 1e semester voor bespreking van het verloop van de studieplanning.

Studiebegeleiding

Tutor: Iedere masterstudent heeft een tutor (staflid) die het studieplan beoordeelt en de student begeleidt bij de uitvoering daarvan. De tutor bewaakt de programmatische samenhang van de vakken die de student kiest. Op gezette tijden komen studenten bijeen in een tutorgroep. Onder begeleiding van een onderzoeksprojectbegeleider (staflid van een onderzoeksgroep) wordt gewerkt aan de 'masterthesis', het afstudeerproject.

Studieadviseur: Met vragen of problemen van meer persoonlijke aard die van invloed zijn op de studie kan de student terecht bij de studieadviseur van de master Onderwijskunde. In het kader van een tijdige signalering van studieproblemen of studievertraging biedt de masteropleiding een actieve voortgangsbegeleiding aan, met aan het begin van het masterjaar een planningsgesprek met de studieadviseur, gevolgd door een voortgangsgesprek aan het eind van het 1e semester.