Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Educational Sciences
Header image Educational Sciences

Educational Sciences

Do you plan to continue in education and educational research? Would you like to deepen and broaden your knowledge and skills? Contributing to educational science and improving educational practice?

Educational sciences is a multi-disciplinary research field that uses insights from developmental psychology, educational sociology, economics, and policy-making.

Our master will prepare you for a career as a researcher and academic professional, capable of solving a variety of problems at every level of formal education. You will develop broad knowledge in the field of education, methodological skills for research into education, and reflective skills. Even after the master, you can continue to develop as an academic professional.

We offer two tracks:

An empirical-analytical approach to research, effectiveness and proven practices of teaching are characteristic of our master. A long-running line of thought - which can be traced back to the first educational professor in the Netherlands, Leon van Gelder - involves focusing on a strong academic tradition towards educational research on contact with the practice of education, for example participation in educational committees, cooperation with municipalities and colleges of higher education.

The programme is also involved in the research master Behavioural and Social Sciences .

Facts & Figures
Degree
MSc in Educational Sciences
Course type
Master
Duration
12 months (60 ECTS)
Croho code
60099
Language of instruction
English, Dutch
Start
February, September
Faculty
Behavioural and Social Sciences
Why study this programme in Groningen?

Onze uitgangspunten: a) onderzoek centraal staat in het onderwijs, b) ons onderwijs vindt plaats binnen een inspirerende, academische gemeenschap, en c) onderwijs en onderzoek staan midden in de maatschappij.

Daarom heeft/biedt onze master:

 • een sterk empirisch-analytische benadering, waarbij we een evidence-based werkwijze hanteren en gebruik maken van inzichten uit onderwijssociologie, onderwijseconomie, beleidswetenschappen en onderwijsrecht
 • keuze uit differentiaties die aansluiten op de werkvelden waarbinnen onderwijskundigen werkzaam zijn
 • intensieve scriptiebegeleiding
 • de mogelijkheid om deel te nemen aan internationale onderzoeksprojecten (afstudeerproject)
Programme

The first semester is largely reserved for methodological and theoretical deepening. The second half of the first semester also includes an internship or professional orientation, in which the student explores the later professional field on the basis of a concrete question.

The second semester, in addition to following a few courses, is largely devoted to working on the master's thesis, under the supervision of a research project supervisor. A forum is the completion of this part. The student gives an oral presentation with a debate about the research project.

Programme options
Learning in Interaction (track)

How do students learn in schools? What role do individual differences play in learning? How can you improve learning environments to optimally help students learn and develop?

Common to all processes referred to in the questions above, is that they take place while and because we interact. Interaction is the motor of learning and development, and therefore key to improving education.While we all can recognize these interactions, in this master’s track you will learn to take a scientific, evidence-based approach to better examine these day-to-day interactions. This master zooms in on the complex processes through which we learn academic subjects, develop cognitive and meta-cognitive skills, and acquire social competencies.Different theoretical perspectives and didactic approaches come together in this master’s track. You will understand learning processes in context, and be capable to examine the challenges that arise in optimizing learning environments to learners' needs.

More information about this option

Onderwijsinnovatie (track)

Om het beste uit leerlingen te halen moet onderwijs steeds onder de loep van nieuwe inzichten gelegd worden. Dat vraagt om academische professionals die vernieuwingen tot een succes weten te maken.

Als onderwijsvernieuwer fungeer je als brug tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk. Onze mastertrack reikt de academische kennis, vaardigheden en attitudes aan die je in staat stellen om onderwijsproblemen te doorgronden en onderwijsinnovatie in goede banen te leiden.Onderwijsinnovatie is complex. Om het geheel goed te doorzien, is reflecteren op doelen en processen van onderwijsverbetering op verschillende niveaus noodzakelijk. We onderscheiden drie niveaus:* macroniveau (onderwijsbeleid en wetgeving omtrent onderwijs)* mesoniveau (management, leiderschap, professionalisering van docenten en kwaliteitszorg binnen onderwijsorganisaties.)* microniveau (onderwijs- en klassikale processen , bijv. lesgeven en omgaan met diversiteit in de klas)Je verwerft geavanceerd begrip van de implementatie en evaluatie van onderwijsinnovaties en van de vereisten voor deze innovaties in de organisatie van scholen. Je leert onderscheiden wat wel en niet werkt en uitmaken onder welke omstandigheden hervormingen en interventies succesvol zijn.

More information about this option

Study abroad

 • Study abroad is optional

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationale instelling met partnerships over de hele wereld en een groot aantal buitenlandse studenten. Ook voor Nederlandse studenten is het mogelijk gedurende een periode van drie tot twaalf maanden in het buitenland te studeren. Dit kan in het kader van de bestaande samenwerkingsovereenkomsten, maar ook als 'freemover'.

Entry requirements

Transfer options

Transferring from...

Study programmeOrganizationTransition
Education in Primary Schools (age 4 - 12)All Universities of applied sciences

Via a pre-master with a maximum of 60 EC

Additional requirements:
 • (motivation-) letter
More information:

informatie pre-master: http://www.spo-groningen.nl, zie 'schriftelijk verzoek' voor informatie over toelatingsverzoek

Educational TheoryAll Universities of applied sciences

Via a pre-master with a maximum of 60 EC

Additional requirements:
 • (motivation-) letter
More information:

informatie pre-master: http://www.spo-groningen.nl , zie 'schriftelijk verzoek' voor informatie over toelatingsverzoek

Teacher Education in Physical EducationAll Universities of applied sciences

Via a pre-master with a maximum of 60 EC

Additional requirements:
 • (motivation-) letter
More information:

informatie pre-master: http://www.spo-groningen.nl zie 'schriftelijk verzoek' voor informatie over toelatingsverzoek

Applied PsychologyAll Universities of applied sciences

Via a pre-master with a maximum of 60 EC

Additional requirements:
 • (motivation-) letter
More information:

informatie pre-master: http://www.spo-groningen.nl Zie 'schriftelijk verzoek' voor informatie over toelatingsverzoek

Study programmeOrganizationTransition
Pedagogical SciencesUniversity of GroningenNo additional requirements
SociologyUniversity of Groningen

Additional requirements

Additional requirements:
 • (motivation-) letter
More information:

Enkel met de minor Onderwijssociologie (5+10 EC) ben je direct toelaatbaar. Zie 'schriftelijk verzoek' voor informatie over het toelatingsverzoek

Academic training primary school teacherUniversity of GroningenNo additional requirements
Study programmeOrganizationTransition
OrthopedagogiekAll Research universities

Additional requirements

More information:

zie 'schriftelijk verzoek' voor informatie over het toelatingsverzoek Met een diploma vergelijkbaar met RUG Bachelor Pedagogische Wetenschappen ben je waarschijnlijk toelaatbaar. De toelatingscommissie beoordeelt of je met jouw diploma toelaatbaar bent.

Admission requirements

Specific requirementsMore information
previous education

Toelichting op de tabel "Doorstroommogelijkheden": Informatie over schakelprogramma: http://www.spo-groningen.nl. Verwante HBO-opleidingen zijn: ALO/CALO, PABO (of PA), HBO-pedagogiek, HKP, HPO, HSAO, vierjarige tweedegraads lerarenopleidingen en HBO-psychologie.

(motivation-) letter

Studenten met een

 • ander bachelordiploma aan de RUG
 • bachelordiploma aan een andere universiteit dan RUG
 • niet verwant hbo- of universitair diploma
 • bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen of Onderwijskunde/Onderwetenschappen behaald aan een andere universiteit dan de RUG

dienen een toelatingsverzoek (met CV en kopie van diploma en cijferlijsten) in te dienen via https://www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-sciences/education/master/aanvraag-toelating-master-pedok

other admission requirements

Voor de toelatingseisen toegespitst op de tracks zie de pagina van Onderwijsinnovatie en Learning in Interaction.

*Corona update*
Voor RUG bachelorstudenten: voorwaarden voor 'Zachte Knip' toelating
Registration procedure

Onderwijsinnovatie and Learning in Interaction

Zie https://www.rug.nl/education/master/nederlandse-studenten/aanmelding-en-inschrijving/

Zie ook de trackpagina's van Onderwijsinnovatie en Learning in Interaction

Voor inlichtingen over de inhoud van de master kun je contact opnemen met de studieadviseur via: studieadvies.pedok@rug.nl


Application deadlines

Type of studentDeadlineStart course
Dutch students01 June 202301 September 2023
01 December 202301 February 2024
01 June 202401 September 2024
01 December 202401 February 2025
EU/EEA students01 June 202301 September 2023
01 June 202401 September 2024
non-EU/EEA students01 May 202401 September 2024

Admission requirements

Specific requirementsMore information
previous education

see the pages of our tracks

other admission requirements

Admission requirements

 • Bachelor's degree in Education or a Bachelor's degree in a subject related to education
 • good knowledge of research methodology and related statistics (a diagnostic test is available on the website)* good knowledge of educational psychology
 • advanced analytic and synthetic cognitive skills
 • English language requirement: TOEFL 580 or IELTS 6.5
 • all applications are subject to an academic assessment by the Admission Board

Language requirements

ExamMinimum score
C1 Advanced (formerly CAE)C1
C2 Proficiency (formerly CPE)C2
IELTS overall band6.5
IELTS listening6
IELTS reading6
IELTS writing6
IELTS speaking6
TOEFL paper based580
TOEFL computer based237
TOEFL internet based92

Registration procedure

For the admission requirements specifically for the tracks see the page of Onderwijsinnovatie and Learning in Interaction


Who to contact for more information about:

* the admission procedure: the admission committee via toelatingscommissie.pedok@rug.nl

* the content of the tracks: with the study advisors via studieadvies.pedok@rug.nl

Application deadlines

Type of studentDeadlineStart course
Dutch students01 June 202301 September 2023
01 December 202301 February 2024
01 June 202401 September 2024
01 December 202401 February 2025
EU/EEA students01 June 202301 September 2023
01 June 202401 September 2024
non-EU/EEA students01 May 202401 September 2024
Tuition fees
NationalityYearFeeProgramme form
EU/EEA2023-2024€ 2314full-time
non-EU/EEA2023-2024€ 17800full-time

Practical information for:

After your studies

Job prospects

The Master of Educational Sciences prepares you for policy and advisory positions. You can advise pupils and teachers, but also school teams, boards and policy makers. You will deal with learning and organisational problems, such as the introduction of educational innovations. You can also work within the government on educational policy and the development of new forms and methods of education.

Areas of activity for educationalists:

 • Policy advisor, educational developer, staff member, quality care employee, study advisor, school dean or career counselor at large educational institutions such as universities, teacher training courses, intermediate or higher vocational education, or adult education.
 • Education policy officer with the municipal, provincial or national government
 • For educational guidance services as school, teacher or pupil counselor/coach
 • Employee at educational support services
 • Policy officer at the umbrella organizations of education or associations
 • School supervisor / educational manager/coordinator within an educational institution
 • (Deputy) Director/management
 • Scientific research: Governments, companies, research bureaus, educational institutions, university (Ph.D.: scholarships for a.o. the learning teacher or Research Master (as side entrant))
 • Teacher at intermediate or higher vocational education (HBO/MBO)
 • The media (radio, television, press) as educational journalists

Job examples

 • Beleidsadviseur, onderwijsontwikkelaar, stafmedewerker, studieadviseur, schooldecaan, beroepskeuzebegeleider

  bij universiteiten, lerarenopleidingen, MBO/HBO of volwasseneneducatie

 • Beleidsmedewerker

  bij een gemeentelijke, provinciale of landelijke overheid

 • Onderwijsinspecteur

  bij OCW

 • School-, docent- of leerlingbegeleider/coach

  bij onderwijsbegeleidingsdiensten zoals de landelijke Pedagogische Centra, Stichting voor Leerplanontwikkeling (SLO), CITO en educatieve uitgeverijen

 • Schoolbegeleider, onderwijsmanager of coördinator

  bij een onderwijsinstelling

 • Medewerker Onderwijsondersteunende diensten
 • (Adjunct-)directeur / manager
 • Wetenschappelijk onderzoeker

  bij overheden, bedrijven, onderzoeksbureaus, onderwijsinstellingen, universiteit

 • Promovendus

  bijvoorbeeld via beurs voor o.a. de lerende leraar of de Research Master (als zij-instromer

 • Docent

  op een HBO/MBO

 • Onderwijsjournalist

  bij radio, televisie, pers

Research

GION: Gronings instituut voor onderzoek van onderwijs

GION (Groningen Institute for Research and Education) makes a concrete contribution to better education through scientific research. Education is better if it has more favourable consequences for the cognitive and affective development of pupils. The aim of the research institute is to increase knowledge about education and to improve educational practice. GION, therefore, conducts both fundamental research and commissioned research.

Research themes

GION's research focuses on four research themes:

 • Learner, teacher and instruction
  Research on what happens in the classroom. How do students learn? What do teachers do in the classroom? In what ways can we improve student learning?
 • School boards and educational policy
  Research conducted at the level of the school (organization). How are schools managed? How do employees and management work together? In which ways can we improve educational policy?
 • Society, culture and politics
  Sometimes research questions exceed the level of the class or school. These studies are broad, diverse and focus on the social, cultural and/or political side of education. For example, GION has conducted education/research surveys into the national level of pupils in the field of language and movement education.
 • Educational research methodologies
  Some of our researchers focus on theoretical and fundamental aspects of scientific research. For example, on the way in which research is carried out within the educational field and on which methods are used.

For the research interests of staff members involved in our tracks see the track pages of Onderwijsinnovatie and Learning in Interaction

Apply nowBrochureEventsContact

Contact

 • Academic Advisor Educational Sciences ((questions about the programme))
  Email: studieadvies.pedok rug.nl
 • Toelatingscommissie Ped. &onderwijswetenschappen ((voor studenten met een Nederlands diploma))
  Email: toelatingscommissie.pedok rug.nl
 • Dr. Anneke Timmermans (Programme coordinator)
  Email: masteredusci rug.nl
 • Admission Office (Contact form) ((for students with a non-Dutch diploma))
 • Secretariaat Gion
  Telephone: +(0)50 363 9159
 • 
						Testimonial of student Kirsten Bieleveld

  Je wordt echt gemotiveerd om na te denken over wat je wilt, te snuffelen aan het werkveld, je krijgt heel veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.

  – student Kirsten Bieleveld
  Read more

  Ik heb als bachelor de academische pabo (AOLB) gedaan. Daarna wilde ik heel graag nog een master doen en Onderwijskunde sprak me het meeste aan. Je kunt daarin verschillende specialisaties volgen en vooral de richting 'Beleid, Organisatie en Management' trok me. Deze specialisatie volg ik nu.

  Je wordt in feite opgeleid om na te denken over vraagstukken op het macroniveau van het onderwijs. Bij de AOLB werk je juist op het microniveau, je richt je veelal op de vraag 'hoe geef ik les?' In deze master gaat het over de kwesties die op een 'hoger' niveau plaatsvinden, beleid, organisatie, een stukje politiek. Dat vind ik heel interessant.
  Dat andere perspectief betekende wel dat ik moest omschakelen, ook omdat ik in de eerste periode veel theorie kreeg, terwijl ik gewend was om ook met de praktijk bezig te zijn. Gelukkig vond ik de stof enorm interessant, vooral bij het vak Onderwijsbeleid. Veel facetten van onderwijsbeleid kwamen erin aan bod en je werd als student echt aan het denken gezet.

  Wat ik ook heel waardevol vond, was dat de actualiteit bij de theorie werd betrokken. Aan het begin van ieder college kregen we als studenten de mogelijkheid om iets in te brengen dat we in het nieuws hadden gelezen, en dat op de één of andere manier met educatie te maken had. Daar hadden we het dan over met z'n allen. Het zorgde ervoor dat ik merkte dat onderwijs echt een hot item is.

  Officieel moet je voor Onderwijskunde veertien dagen stage lopen, verspreid over ongeveer zeven weken. Ik heb mijn stage iets anders aangepakt. Ik wilde graag aan de slag bij de PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, maar dat kon alleen als ik langere tijd beschikbaar was. Toen ik dat voorlegde op de opleiding, kreeg ik de ruimte om de stage zo in te richten als ik het wilde. Ik vind dat ze dat hier sowieso echt goed doen: je wordt echt gemotiveerd om na te denken over wat je wilt, te snuffelen aan het werkveld, je krijgt heel veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.

  Door mijn stage probeer ik erachter te komen of onderwijsbeleid iets voor me is. Misschien wil ik na mijn studie ook wel voor de klas. Het liefste zou ik een soort combinatiebaan willen. Een hybride leraar zijn, als het ware: een paar dagen voor de klas en daarnaast bijvoorbeeld een onderzoeks- of beleidsfunctie.

  Close
 • 
						Testimonial of alumnus Stefan Gijsbertsen

  Na een tijdje besloot ik te solliciteren bij een basisschool en ben daar directeur geworden, dat vond ik fantastisch.

  – alumnus Stefan Gijsbertsen
  Read more

  Ik heb eerst de pabo gedaan. Toen ik daarop zat leek het me fantastisch om daar zelf les te geven. Na de pabo heb ik eerst een tijdje lesgegeven in het speciaal onderwijs, maar omdat ik graag op de pabo les wilde geven besloot ik de Master Onderwijskunde te gaan doen. Ik moest eerst de premaster doen en heb daarna in één jaar de master gehaald.

  Ik werkte tijdens de master fulltime als ambulant begeleider in het voortgezet onderwijs. Ik begeleide leerkrachten in het omgaan met kinderen met gedragsproblemen. Het was wel zwaar om dat te combineren, maar het is me door keihard te werken gelukt. De universiteit was namelijk wel even wat anders dan de pabo. Het was een stuk moeilijker en ik werd voor het eerst echt uitgedaagd, wat ik heel leuk vond.

  Toen ik klaar was met de master ben ik meteen op de pabo gaan werken. Uiteindelijk viel me dit een beetje tegen. Na een tijdje besloot ik te solliciteren bij een basisschool en ben daar directeur geworden, dat vond ik fantastisch.

  Ik heb nog elke dag heel veel aan mijn master, vooral aan de methode en technieken die ik daar geleerd heb. Het is heel handig om te weten hoe wetenschappelijk onderzoek in elkaar zit. Het stimuleert je onderzoekende houding. Ik bepaal daardoor vanuit onderzoek mijn onderwijs en niet vanuit emotie. Een objectieve blik is namelijk wel nodig in het onderwijs, dat vaak juist een emotionele cultuur heeft. Als iemand tegen me zegt; 'de kinderen zijn vandaag druk want het stormt buiten', dan zal ik eerst vragen waar dat dan staat.

  Op dit moment werk ik als beleidsmedewerker op een scholengemeenschap met negen basisscholen. Ik richt me op de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van de scholen. Ik heb vooral contact met directeuren van scholen. Ik ga met hen in gesprek over de kwaliteit van het onderwijs en help ze daarmee. Ik vind het heel leuk om me bezig te houden met de vraag hoe een basisschool nou eigenlijk moet functioneren en ervoor te zorgen dat de kwaliteit beter wordt.

  Ik kan studenten Onderwijskunde het advies geven zelf ook les te gaan geven. Dat helpt je om je in te leven in de situatie van docenten.

  Close
 • 
						Testimonial of alumnus Jasper 't Hart

  Adviseur kwaliteit en onderwijs / projectleider digitale geletterdheid bij 02G2

  – alumnus Jasper 't Hart
  Read more

  Na de pabo te hebben gedaan, ben ik in het basisonderwijs gaan werken. Al snel dacht ik: daar moet méér uit te halen zijn.

  Ik zag veel dingen die beter en scherper zouden kunnen. Een klein voorbeeldje: in het basisonderwijs wordt eigenlijk alleen met post-toetsen gewerkt. Dat vond ik raar, want als je een kind verder wilt helpen, moet je eigenlijk ook de beginsituatie meten. Dus vaak deed ik de rekentoetsen voor het eind van de periode aan het begin, om te kijken wat m’n klas wel en niet kon en daar het lesprogramma op aan te passen. Dat soort dingen zou veel meer moeten gebeuren, vond ik.

  Maar je moet wel een beetje beslagen ten ijs komen als je dingen wilt veranderen, dus ik ging opnieuw studeren. Eerst Pedagogiek en daarna een master Onderwijskunde, richting Onderwijs en Beleid. Ik wilde graag meer weten van onderwijs en leren, er gefundeerd iets van vinden. Ik heb veel geleerd tijdens mijn opleiding, én dankzij mijn diploma kon ik op de plek terechtkomen waar ik nu zit.

  Die plek is bij de Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). De afgelopen tweeënhalf jaar was ik daar adviseur onderwijs en kwaliteit. Samen met collega’s geven we advies in het primair en voortgezet onderwijs op onderwijskundig gebied. In elk schoolplan staat ‘wij faciliteren het ontwikkelingsproces van de leerling’, maar dat kun je natuurlijk niet waar maken door gewoon een methode uit een boek te volgen. Zorgen dat de mooie plannen werkelijkheid worden, dat was mijn werk. Daarbij heb ik veel gehad aan de leertheoretische visies die tijdens mijn studie aan bod zijn gekomen.

  Op dit moment ben ik tevens projectleider digitale geletterdheid. We zijn in samenwerking met de SLO en kennisnet bezig om digitale geletterdheid in het onderwijs een plek te geven. We ontwikkelen een leerlijn waarin digitale geletterdheid door middel van vakintegratie een plek krijgt in het curriculum.

  Wanneer leerlingen bezig zijn met opdrachten waarin digitale geletterdheid een onderdeel is , en ik vraag ze: ‘wat vinden jullie nou van deze les’, dan zeggen ze: ‘ja, eindelijk een school die snapt dat boeken op de I-pad zetten geen digitale geletterdheid is, wij zetten vaardigheden en kennis in om te leren.’ Voor de leerlingen van nu is het de normale werkelijkheid dat ze andere opdrachten krijgen, dat ze worden uitgedaagd – dat zijn ze gewend! Ik krijg er echt energie van om op een vernieuwende manier met onderwijs bezig te zijn.

  Close
 • 
						Testimonial of alumnus Emma Nitert

  De sfeer in de stad Groningen gaf voor mij de doorslag!

  – alumnus Emma Nitert
  Read more

  Al van kinds af aan heeft het onderwijs mij erg getrokken. Op de basisschool gaf ik zelfs al aan dat ik graag juf wilde worden! Later ben ik me meer gaan interesseren in het gedrag van mensen en het opvoeden van kinderen en jongeren. Ook ging mijn interesse uit naar hoe mensen leren en welke problemen hierbij kunnen ontstaan.

  Na het vwo besloot ik dat ik naar de universiteit wilde en de studie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde sloot erg goed aan bij mijn interesses. Ik twijfelde tussen twee universiteiten en heb uiteindelijk vanwege de sfeer voor Groningen gekozen.

  De methodologische vakken en statistiek vond ik de minst leuke vakken. Daarvoor moest ik net wat meer doen dan voor de pedagogiek- en onderwijskundevakken. Toch heb ik tijdens mijn masteronderzoek gemerkt dat deze vakken essentieel zijn om onderzoek te kunnen doen.
  Ik vond het best een uitdaging om zelf een onderzoek op te zetten in mijn masterjaar. Met hulp van mijn begeleiders is het me gelukt om een goed onderzoek op te zetten en uit te voeren. Ik heb dit als zeer leerzaam ervaren.

  Om rond te kunnen komen heb ik naast mijn studie een bijbaantje gehad. Ik heb bijles gegeven aan verschillende kinderen. In mijn vrije tijd was ik actief in verschillende commissies en korfbalde ik drie keer per week.

  Tijdens mijn master heb ik een korte stage gelopen bij de Pedagogisch Technische Hogeschool Windesheim. Ik hield me onder andere bezig met het ontwikkelen van een curriculum van een lesmodule 'Coaching', heb workshops van cursisten van een didactische opleiding mogen beoordelen en een les voor het vak Onderwijssociologie ontworpen en gegeven aan cursisten. Ik vond mijn stage erg leuk en leerzaam. Mede hierdoor weet ik nu welk beroep ik graag zou willen uitoefenen: ik zou graag aan het werk willen als docent op een hogeschool. Het liefst zou ik het vak Pedagogiek of Onderwijskunde willen geven en studenten begeleiden.

  Ik raad aankomende studenten aan om op tijd te beginnen met leren voor de tentamens en hierbij een planning te maken. Dat werkte voor mij heel goed. Ook bleef bij mij de stof beter hangen als ik naar een college was geweest. Verder is het heel leuk en leerzaam om naast je studie ook wat commissie- of bestuurservaring op te doen en het staat goed op je cv!


  Close
 • 
						Testimonial of alumnus Ginette Perdok

  Grijp alle kansen die je krijgt aangereikt, je weet nooit waartoe het kan leiden!

  – alumnus Ginette Perdok
  Read more

  Nadat ik de pabo had voltooid, heb ik vier jaar voor de klas gestaan. Ik wilde meer uitdaging en ben daarom weer gaan studeren. Eerst heb ik bij de Stichting Pedagogisch Onderwijs Groningen (SPO) het schakelprogramma gevolgd en daarna ben ik begonnen met de master Onderwijskunde.

  Naast het volgen van het schakelprogramma stond ik ook twee dagen voor de klas. Die combinatie vond ik wel zwaar. De uiteenlopende vakken van de master Onderwijskunde maken deze studie tot een uitdaging. Doordat je steeds met verschillende dingen bezig bent, zoals opdrachten, presentaties en tentamens, heb je veel afwisseling. Lastig vond ik de piekbelasting. Op een gegeven moment volgde ik een aantal vakken en een tutorgroep en was ik ook al druk bezig met mijn afstudeeronderzoek. Ik had toen minder tijd voor leuke dingen en was vaak tot 's avonds laat bezig.

  Na mijn studie zou ik graag bij een uitgever aan het werk willen om mee te schrijven aan methodes. Daarnaast zou ik graag een aantal dagen voor de klas blijven staan.

  Groningen is een fijne stad om te studeren. Je vindt er alles wat je nodig hebt om het studentenleven aangenaam te maken, maar het is toch lekker kleinschalig.

  Ik ben erg blij met de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt, zowel op professioneel als op persoonlijk gebied. Tegen aankomende studenten zou ik willen zeggen: grijp alle kansen die je krijgt aangereikt, je weet nooit waartoe het kan leiden!

  Close

Career Services BSS

Your career starts while you are studying. Career Services BSS helps to shape that career.

As a Faculty of Behavioural and Social Sciences student, you can contact Career Services BSS for advice, information and support. Read more ...

Read more

Study associations

ODIOM

As an AOLB student, you can become a member of ODIOM, the friendly and active study association of the programmes Pedagogical Sciences, Educational Sciences, the AOLB and the Switching Programme of Pedagogy (SPO).
As a member, you benefit from discounts on all required textbooks and receive the newsletter every two weeks. ODIOM has over 800 members and organises a wide range of educational, sporting and social activities every year, such as guest lectures, excursions to pedagogical and educational institutions, the introduction camp for first-year students, trips abroad, get-togethers and parties. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
https://www.odiom.nl/
Read more
Student profile

Jij

 • wilt je ontwikkelen als academische professional in het domein van onderwijs
 • hebt interesse in een brede vakinhoudelijke kennis van onderwijs, waarbij je gebruik wilt gaan maken van visies, modellen en methoden van onderzoek
 • wilt kritisch leren reflecteren op implicaties van onderzoek voor het onderwijs
 • bent gedreven om onderwijs te optimaliseren, beschrijven, verklaren
 • wilt bijdragen aan de kwaliteit, effectiviteit, doelmatigheid en aantrekkelijkheid van onderwijs.
(Binding) study advice

Masterstudenten Onderwijskunde krijgen actieve voortgangsbegeleiding. Er wordt gestart met een studieplanningsgesprek met de studieadviseur, gevolgd door een tweede gesprek einde 1e semester voor bespreking van het verloop van de studieplanning.

Study support

Tutor: Iedere masterstudent heeft een tutor (staflid) die het studieplan beoordeelt en de student begeleidt bij de uitvoering daarvan. De tutor bewaakt de programmatische samenhang van de vakken die de student kiest. Op gezette tijden komen studenten bijeen in een tutorgroep. Onder begeleiding van een onderzoeksprojectbegeleider (staflid van een onderzoeksgroep) wordt gewerkt aan de 'masterthesis', het afstudeerproject.

Studieadviseur: Met vragen of problemen van meer persoonlijke aard die van invloed zijn op de studie kan de student terecht bij de studieadviseur van de master Onderwijskunde. In het kader van een tijdige signalering van studieproblemen of studievertraging biedt de masteropleiding een actieve voortgangsbegeleiding aan, met aan het begin van het masterjaar een planningsgesprek met de studieadviseur, gevolgd door een voortgangsgesprek aan het eind van het 1e semester.