Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Psychology (NL)
Header image Psychology (NL)

Psychology (NL)

Ben jij klaar voor de vele uitdagingen van dé studie over gedrag, bewustzijn, en het brein? Dan is deze studie iets voor jou, want elke vorm van menselijke activiteit is doordrongen van psychologie.

In veel verschillende gebieden zoals zorg, opvoeding, werk, sport, milieu, verkeer, gezondheid, media en andere, houden psychologen zich bezig met menselijk gedrag en ontwikkeling. In klinische beroepen bijvoorbeeld, richt je je op het behandelen van mensen met emotionele of gedragsstoornissen of op patiënten met neurologische aandoeningen. Ontwikkelingsvragen spelen ook een belangrijke rol in klinisch werk, omdat de oorzaken van onaangepast gedrag vaak in de vroege jeugd liggen.

In onze bachelor

 • leer je theorieën over biologische, cognitieve, sociale en omgevingsfactoren die ons gedrag bepalen;
 • train je communicatieve en diagnostische vaardigheden, nodig voor de psychologische praktijk;
 • verwerf je een grondig inzicht in methodologische en statistische kennis en vaardigheden die essentieel zijn voor psychologisch onderzoek;
 • leer je reflecteren op psychologische theorieën;
 • leer je reflecteren op je eigen ontwikkeling als psycholoog;
 • krijg je de mogelijkheid om je te verdiepen in een gebied van je voorkeur en dat het best past bij je toekomstige masteropleiding.

Je kunt de bachelor Psychologie ook in het Engels volgen. De inhoud van de programma's is hetzelfde. Er kan een klein verschil zitten in het aanbod van de keuzevakken.

In de Nederlandstalige bachelor Psychologie volg je alle verplichte vakken in het Nederlands. De keuzevakken in het derde jaar kunnen Nederlandstalig of Engelstalig zijn. In de Engelstalige bachelor psychology volg je alle vakken in het Engels. Als je de Nederlandse taal voldoende beheerst, kun je ook keuzevakken in het Nederlands volgen.

Facts & Figures
Degree
BSc in Psychology
Course type
Bachelor
Duration
36 months (180 ECTS)
Croho code
56604
Language of instruction
Dutch, English
Start
September
Faculty
Behavioural and Social Sciences
Studie in CijfersShanghai Ranking
Why study this programme in Groningen?
 • de afdeling Psychologie in Groningen staat op de 56e plaats in de wereldranglijst volgens de World University Rankings 2023
 • internationaal georiënteerd en zeer breed programma op basis van erkende en veelzijdige expertise
 • gemakkelijke toegang tot de internationale wereld van onderzoek
 • sterke nadruk op integratie van onderzoeksresultaten binnen het onderwijs
 • aanbod Buddy Support: zittende studenten steunen nieuwe studenten bij het wennen aan het (studenten)leven in Groningen
Programme

Je krijgt introducties in:

 • biologische psychologie,
 • ontwikkelingspsychologie,
 • persoonlijkheidspsychologie,
 • sociale psychologie,
 • methoden van onderzoek en statistiek
 • cognitieve psychologie
 • geschiedenis en toepassingen

In kleine groepen volg je vaardighedenonderwijs, begeleid door een docentmentor. Dit richt zich op:

 • het verwerven van elementaire academische vaardigheden (lezen, presenteren, schrijven, studievaardigheden)
 • het toepassen van statistische kennis en methoden van onderzoek
 • het leren van professionele methoden voor gespreksvoering en groepsdynamiek
Semesters
CoursesCourse Catalog >1a1b2a2b
Statistiek I A
Theoretische introductie in onderzoeksmethoden
Academische vaardigheden
Praktische introductie in onderzoeksmethoden
Geschiedenis van de psychologie
Statistiek I B
Ontwikkelingspsychologie
Sociale en cross-culturele psychologie
Gespreks- en groepsvaardigheden
Biopsychologie
Cognitieve psychologie
Persoonlijkheid en individuele verschillen

De colleges zijn ingedeeld op basis van diverse werkvelden van psychologen:

 • arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie
 • klinische psychologie
 • klinische neuropsychologie
 • omgeving en sociaal gedrag
 • toepassen van psychologische theorieën in de praktijk

Statistiek, testtheorie en onderzoeksmethodologie worden als college en in practicumvorm gegeven. In kleine groepen leer je hoe je een eenvoudig onderzoek kunt opzetten, beschrijven, analyseren en presenteren. In de practica over professionele vaardigheden komen tests en diagnostiek aan de orde.

Semesters
CoursesCourse Catalog >1a1b2a2b
Klinische psychologie
Testtheorie en testgebruik
Gespreks- en diagnostische vaardigheden
Statistiek II
Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie
Introductie in de Klinische Neuropsychologie
Onderzoeksmethoden: theorie en ethiek
Sociale omgeving en gedrag
Toepassen van psychologische theorieën in de praktijk
Onderzoeksmethoden: practicum
Psychologische werkvelden
Statistiek III
Wetenschapstheorie

De eerste twee studiejaren zijn voor iedereen hetzelfde en zijn breed georiënteerd. Je kunt in het derde jaar je vakkenpakket zo samenstellen dat je je optimaal voorbereidt op specialisaties van onze masteropleidingen. Er is een ruime keuze aan andere vakken binnen of buiten de opleiding, ook aan buitenlandse universiteiten.

Een belangrijk deel van het derde jaar vormt de bachelorthese. Dit is een wetenschappelijk verslag over een eigen onderzoek dat wordt uitgevoerd in een kleine groep en begeleid door een docent. De inhoudelijke kennis die je tijdens de opleiding hebt opgedaan, komt hier samen met de statistische, diagnostische en methodologische vaardigheden.

Semesters
CoursesCourse Catalog >1a1b2a2b
Cognitieve Psychologie
Controversies in Psychology
Deception in clinical settings
Experimental skills
Group dynamics
Introductie in de Klinische Neuropsychologie
Introduction to Qualitative Research Methods
Pers. documenten en de constructie v.d. levensloop
Psychopatholog symp. classif. and diagn.
Sport and performance psychology
The social psychology of communication
Traffic Psychology and Sustained Mobility
Well-being at work
Onderwijsvaardigheden
Bachelorthese
Literatuurtentamen
Onafhankelijk Maatschappelijk stageproject
Consumer and economic psychology
Human error
Interventions in individual development
Introduction to cognitive behavioural therapies
Mass psychology
Neuropsychology of Ageing and Dementia
Organizational development and change
Perception
Philosophy of Psychology
Social influence
Statistical solutions to research problems in psychology
Understanding Psychopathology
Capita Selecta Forensic Psychology
Clinical Neuropsychology
Cognition and Attention
Cognitive behavioural processes across disorders: A transdiagnostic approach
Conflict management
Diagnostiek in de ontwikkelingspsychologische praktijk
Forensische psychologie
Intergroup relations
Overview of Psychotherapy
Programming for psychologists
School Neuropsychology: Mind, Brain & Education
Social cognition and affect
Theorieën over ontwikkelingsgebieden
Groepsdynamische vaardigheden
Brain, Consciousness and Society
Capita Selecta Human Sexology
Cognitive neuroscience
Developmental Neuropsychology
Diagnostiek in de klinische psychologie
Interpersonal relations
Ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
Personnel Psychology
Seksuologie
Teaching and Mentoring in Psychology

Curriculum

Het onderwijsprogramma wordt net als andere opleidingen opgedeeld in 2 semesters (4 periodes) van elk ongeveer 10 weken, 7 collegeweken en 3 toets/beoordelings/reflectieweken.

Programme options
Honours College (honours program)

The Honours College gives talented, motivated students the opportunity to challenge themselves even more by offering an extra programme.

For the Bachelor programme 30 ECTS extra. The programme is followed in addition to the regular Bachelor's degree programme.

More information about this option

Study abroad

 • Study abroad is optional
 • Maximum of 30 EC

De opleiding biedt de mogelijkheid om een minor aan een buitenlandse universiteit te volgen.

Entry requirements

Admissible Dutch diploma profiles

Admission requirements

Specific requirementsMore information
previous education

Wanneer je niet in het bezit bent van een hbo-propedeuse of een vwo-diploma (of deze dateert van voor 1998), en je 21 jaar of ouder bent, dan kun je proberen om te worden toegelaten tot de bacheloropleiding psychologie via het Colloquium Doctum. Voor meer informatie zie: https://www.rug.nl/gmw/education/colloquium-doctum

Studenten die overstappen van een Psychologie bacheloropleiding van een andere Nederlandse universiteit, volgen dezelfde aanmeldings- en inschrijvingsprocedure als andere studenten, inclusief selectie. Na volledige inschrijving kunnen vrijstellingen worden aangevraagd via de Examencommissie. Let op: Meld je uiterlijk 15 januari 2025 aan via Studielink als eerstejaarsstudent.

knowledge minimum

Alle Nederlandse vwo-leerlingen zijn verplicht om wiskunde te volgen in het voortgezet onderwijs. Dit is voor verschillende vakken van essentieel belang, met name voor Statistiek, dat een grote plaats inneemt in de bachelor.

other admission requirements

Selectieprocedure
De Rijksuniversiteit Groningen hanteert een numerus fixus voor de bacheloropleiding Psychologie. Dit betekent dat slechts een beperkt aantal studenten (600) kan worden toegelaten. De beschikbare plekken worden via een selectieprocedure toegewezen. Zie deze pagina voor meer informatie.

Numerus Fixus

This programme has a numerus fixus with a maximum of 600 attendees a year.

Application deadlines

Type of studentDeadlineStart course
Dutch students15 January 202501 September 2025
EU/EEA students15 January 202501 September 2025
non-EU/EEA students15 January 202501 September 2025

Admission requirements

Specific requirementsMore information
previous education

Als je een niet-Nederlandse vooropleiding hebt die vergelijkbaar is met het Nederlandse vwo-diploma, ben je ook toelaatbaar. Bekijk hier wat de toelatingsvoorwaarden zijn: https://www.rug.nl/education/application-enrolment-tuition-fees/admission/procedures/non-dutch-qualification/

Een vuistregel voor studenten met een EU-diploma (hieraan kunnen geen rechten worden ontleend): Als je diploma toegang geeft tot academische universiteiten in het land van herkomst van je diploma, dan geeft het ook toegang tot universiteiten in Nederland.

knowledge minimum

Alle Nederlandse vwo-leerlingen zijn verplicht om wiskunde te volgen in het voortgezet onderwijs. Dit is voor verschillende vakken van essentieel belang, met name voor Statistiek, dat een grote plaats inneemt in de bachelor. We adviseren dan ook ten zeerste dat je gedurende je hele middelbare schoolcarrière wiskunde hebt gevolgd.

language test

Buitenlandse studenten die zich willen inschrijven voor een Nederlandstalige studie moeten voor het begin van de studie aantonen dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen. Concreet betekent dit dat ze het staatsexamen Nederlands als tweede taal, niveau II (NT2-II), met succes moeten hebben afgerond. Voor studenten die het Nederlands nog onvoldoende beheersen, biedt het talencentrum van de RUG een brede selectie van cursussen aan.

other admission requirements
De Rijksuniversiteit Groningen hanteert een numerus fixus voor de bacheloropleiding Psychologie. Dit betekent dat slechts een beperkt aantal studenten (600) kan worden toegelaten. De beschikbare plekken worden via een selectieprocedure toegewezen. Zie deze pagina voor meer informatie.

Numerus Fixus

This programme has a numerus fixus with a maximum of 600 attendees a year.

Application deadlines

Type of studentDeadlineStart course
Dutch students15 January 202501 September 2025
EU/EEA students15 January 202501 September 2025
non-EU/EEA students15 January 202501 September 2025
Tuition fees
NationalityYearFeeProgramme form
EU/EEA2024-2025€ 2530full-time
non-EU/EEA2024-2025€ 13100full-time

Practical information for:

After your studies

Met de bachelor psychologie ben je goed voorbereid op een vervolgstudie in de psychologie. Denk je al aan een specifieke master? Kijk dan goed naar de (aanvullende) voorwaarden. Ook voor sommige mastertracks van onze eigen master psychologie zijn aanvullende voorwaarden bovenop het bachelordiploma psychologie van toepassing. Onderaan deze pagina vind je ook andere masters die goed aansluiten op de bachelor psychologie.

NB In de loop van de tijd kan het aanbod van masters/tracks veranderen. Op dit moment is er slechts een beperkt aantal plaatsen in de master psychologie.

Career services BSS
Waar wil je na je studie aan het werk? Je kunt tijdens je studie al terecht bij Career Services van de faculteit. Zij helpen je bij het oriënteren op je loopbaan, het ontwikkelen van vaardigheden, solliciteren en een stage vinden.

Job prospects

Psychologen komen terecht in banen waar grondige kennis van de menselijke mogelijkheden en beperkingen belangrijk is. Je kunt een baan vinden in de geestelijke gezondheidszorg. Hierbij moet je denken aan hulpverlening of therapie. Psychologen komen ook terecht in het bedrijfsleven of bij organisaties. Ze worden bijvoorbeeld ingezet bij de werving van nieuw personeel, bij coaching of trainingen. Ten slotte is het mogelijk om bij onderzoeksinstituten aan de slag te gaan of universiteiten.

Job examples

 • Forensic psychologist
 • Student psychologist
 • Vocational and organizational expert
 • Sport psychologist
 • Prevention officer
 • Market researcher
 • Career and organizational consultant
 • Neuro psychologist in hospital/health care organization
 • Gerontologist
 • Health care psychologist (GZ-psychologist)
 • Communicatieadviseur
 • Traffic psychologist
 • Psychotherapist
 • Marketing consultant
 • Cognitive ergonomist
 • Policy researcher
 • Information officer
 • Crisis manager
Research

Veel docenten zullen onderzoek doen binnen het Heymans Instituut voor Psychologisch Onderzoek. De veelzijdigheid van het onderzoek -van fundamenteel tot zeer toegepast - komt tot uiting in 9 expertise velden van het instituut.


Onze onderzoekers en hun onderzoek

Om je te helpen je te oriënteren in psychologisch onderzoek worden op deze site periodiek steeds drie onderzoekers uit verschillende deelgebieden van de psychologie naar voren gehaald. Interessante plekken om eens rond te kijken en ideeën op te doen voor een onderwerp voor een masterthese.
Projecten van prof.dr. M.M. (Monicque) Lorist
Projecten van prof.dr. T.T. (Tom) Postmes
Projecten van dr. B.D. (Brian) Ostafin

Mindwise

Op het blog van de afdeling Psychologie delen onderzoekers, docenten en studenten hun kennis en ervaringen. Hier kun je een goed beeld krijgen van waar het in de expertise velden over gaat aan de hand van actuele onderwerpen.

Mindwise blogs geschreven vanuit de expertise velden:
Experimental Psychology | Organizational Psychology | Environmental Psychology | Social Psychology | Clinical Psychology and Experimental Psychopathology | Theory and History of Psychology | Developmental Psychology | Psychometrics and Statistics | Clinical Neuropsychology

Apply nowBrochureEventsContact
Open Dagdiverse locatiesMore information

Contact

 • Studentenassistenten Voorlichting Psychologie (Stel je vragen over hoe het is om Psychologie in Groningen te studeren aan studenten.)
  Email: voorlichting.psychologie rug.nl
 • Studieadviseur Psychologie (studieadviseurs Psychologie)
  Email: studieadvies.psy rug.nl
 • 
						Testimonial of student Maaike Mulder

  Mijn advies is om vooral langs te gaan bij de RUG om sfeer te proeven. Ik voelde me namelijk tijdens de open dagen direct vertrouwd met de universiteit.

  – student Maaike Mulder
  Read more

  Mijn naam is Maaike Mulder. Ik ben 22 jaar oud en ik zit nu in het derde jaar van de Bachelor Psychologie. Ik kom zelf uit Groningen, dus de keuze om ook hier te gaan studeren, was voor mij snel gemaakt.

  Ik merkte direct veel verschil tussen het studeren aan de RUG en tussen het middelbare schoolleven. Vergeleken met de middelbare school heb ik bij Psychologie relatief weinig contacturen per week, de rest is thuisstudie. Dit was wel even wennen, maar de vrijheid die je krijgt om je tijd zelf in te delen vond ik fijn. Verder heb ik ervaren dat de RUG je als gloednieuwe student goed informeert over wat er allemaal van je verwacht wordt binnen je studie, maar ook wat er allemaal te doen is buiten je studie. Hiermee bedoel ik onder andere de introductie van de studievereniging, commissies en studenten(sport)verengingen.

  De Bachelor Psychologie vind ik goed georganiseerd en opgebouwd. In het eerste jaar krijg je vakken in vrijwel elke richting uit de psychologie. Vervolgens volg je in je tweede jaar nog een aantal theorievakken en leer je vooral veel over het doen van onderzoek en gespreksvoering. Je derde jaar mag je volledig zelf invullen qua vakken, zodat je meer kunt leren over de onderwerpen die jij leuk vindt of kan je juist verdieping geven aan nieuwe en meer onbekende onderwerpen. Binnen dit jaar heb ik bijvoorbeeld de minor Neurowetenschappen aan de Faculteit Science and Engineering gedaan.

  Mijn advies is om vooral langs te gaan bij de RUG om sfeer te proeven. Ik voelde me namelijk tijdens de open dagen direct vertrouwd met de universiteit.

  Close
 • 
						Testimonial of student Anthony Pinakoulakis

  There are so many things waiting to be discovered and so many questions to be answered. A truly fascinating field to study!

  – student Anthony Pinakoulakis
  Read more

  My name is Anthony Pinakoulakis, I am 21 years old and I come from Crete, a wonderful island located in Southern Greece. Moreover, I am a second year Psychology student at the University of Groningen.

  Why did you choose the University of Groningen?
  Groningen is an ideal student city, as it offers everything that an international student can ask for. It has a large student population; therefore, you can find all kinds of activities. At the same time, however, the city is small and cosy enough to feel part of it. Furthermore, the university has a great reputation, especially in Psychology, where it consistently ranks within the top 50 programmes in the world.

  Why did you choose Psychology?
  I am fascinated by the human mind, the brain and human behaviour. In fact, we know so much, yet so little about these topics. Why do we dream? How can we improve memory? What does it mean to be self-actualized? There are so many questions that still have to be answered. The field of Psychology is like a fertile crop that has not yet been harvested. There are so many things waiting to be discovered and so many questions to be answered. A truly fascinating field to study!

  What skills do you acquire as a student at the University of Groningen?
  Over the course of my studies at the University of Groningen, an essential skill that I have developed is time management. Because the Dutch system focuses less on lectures and more on self-study, students are responsible for creating their own study schedule and sticking to it. In addition, my communication skills have also improved. The university’s culture has played an important role in that, through exposing me to an environment that includes people from a variety of different cultures and backgrounds. Being able to meet with other people and socialize will definitely be a useful skill in the future.

  What are your plans after graduation?
  Forensic Psychology is my favourite field within the discipline; therefore, I would like to study it on a Master’s level. Furthermore, I want to gain some experience through internships and volunteer work. My long term goal is to join an international law enforcement agency like Interpol and work on the departments of crimes against children or counter-terrorism.

  My advice to those considering studying in Groningen.
  To summarize, Groningen is an excellent place study. As a city, it is large enough to have many things going on and small enough to feel part of it. It has approximately 60,000 students and an excellent academic institution. If you choose to study here, you will probably not regret it. Just make sure you bring along a warm coat, as you will certainly need it!

  Close
 • 
						Testimonial of student Aline de Boer

  Binnen mijn studie vind ik vooral de sociale- en cognitieve psychologie interessant.

  – student Aline de Boer
  Read more

  Mijn naam is Aline de Boer, ik ben 22 jaar en kom uit Drachten. In eerste instantie koos ik voor de studie Psychobiologie in Amsterdam. Na een half jaar kwam ik erachter dat ik deze studie minder leuk vond dan verwacht. Vervolgens heb ik een aantal studiekeuzeworkshops gevolgd en heb ik ervoor gekozen om Psychologie te studeren in Groningen.

  Psychologie gaat over gedrag, over hoe en waarom mensen zich gedragen zoals ze doen en welke factoren daarin meespelen. Binnen mijn studie vind ik vooral de sociale- en cognitieve psychologie interessant. Bij cognitieve psychologie leer je onder andere hoe je brein je voor de gek kan houden. Een mooi voorbeeld hiervan is dat je herinneringen kunt hebben van situaties die nooit hebben plaatsgevonden.

  Voor sociale psychologie heb ik bijvoorbeeld het vak Social Influence gevolgd. Dit gaat onder andere over hoe mensen (onbewust) door hun omgeving kunnen worden beïnvloed. Je leert ook over bijvoorbeeld heuristieken. Dit zijn als het ware vuistregels om op een efficiënte manier de wereld te kunnen begrijpen. Tijdens dit vak leerden we door middel van een video-opdracht de theorie toe te passen op een maatschappelijk probleem. Bijvoorbeeld hoe je ervoor kunt zorgen dat minder mensen roken bij de ingang van het UMCG.

  Na de bachelor wil ik een master volgen. Ik twijfel nog tussen Applied Social Psychology, Applied Cognitive Neuroscience en de research master. Lesgeven of onderzoek doen spreekt mij aan, maar het lijkt mij ook leuk om later consultant te worden en bijvoorbeeld samen met een groepje interventies voor een bedrijf of gemeente te bedenken.

  Naast mijn studie ben ik student-assistent voor het vak Sociale Omgeving en Gedrag, zet ik me in voor de studiecommissie van VIP, en geef ik twee keer per week begeleiding vanuit Team050. Dit is een organisatie die zich inzet voor het begeleiden van (met name) jongeren en kinderen. Ook vind ik het leuk om in mijn vrije tijd met vrienden af te spreken, Zweeds te leren, te squashen, of iets creatiefs te doen.

  Tot slot wil ik studiekiezers meegeven dat het kan helpen om niet té rationeel na te denken over je studiekeuze. Ga bij jezelf na hoe je je voelt bij het bezoeken van een open dag of de studiestad. Voelt het goed en zie jij jezelf hier al rondlopen? Wees daarnaast niet bang om een ‘verkeerde’ keuze te maken. Je leert er alleen maar van. Bovendien zijn er vaak meerdere juiste keuzes. Er kunnen meerdere studies goed bij je passen

  Close
 • 
						Testimonial of student Emma van der Kooi

  Na mijn bachelor zou ik graag de master ontwikkelingspsychologie of klinische psychologie willen doen.

  – student Emma van der Kooi
  Read more

  Mijn naam is Emma en ik ben 25 jaar oud. Ik ben opgegroeid in de stad Groningen en ben een stadjer in hart en nieren. Voordat ik aan dit programma begon heb ik eerst Toegepaste Psychologie gestudeerd aan de Hanzehogeschool en vervolgens in een jaar mijn propedeuse gehaald.

  Hierna ben ik 2,5 jaar gaan werken en kwam ik erachter dat ik heel graag in de toekomst mijn eigen therapeutische praktijk zou willen hebben. Omdat ik zo gemakkelijk door mijn HBO propedeuse vloog dacht ik universiteit moet ik ook kunnen en heb ik vervolgens meegedaan aan de selectie van de bachelor Psychologie.

  Ik ben er afgelopen jaren achter gekomen dat ik het super interessant vind hoe de mensen om mij heen werken. Ik vind het heel leuk om gedrag van mensen te voorspellen en hierop in te haken. Ik luister graag naar mensen en geef graag advies. Als kind wilde ik altijd al weten waarom en met wie en dat heb ik nog steeds. Ik combineer dat met mijn interesse voor de mens en voornamelijk hoe het brein werkt.

  Naast mijn studie heb ik een baan als persoonlijk begeleider bij hulpbehoevende kinderen. Dat is ontzettend leuk, dankbaar en leerzaam werk. Ik heb inmiddels heel veel verschillende casussen gehad en daar leer je heel veel van. Het is ook heel leuk om de stof die je tijdens de opleiding leert toe te kunnen toepassen.

  Na mijn bachelor zou ik graag de master ontwikkelingspsychologie of klinische psychologie willen doen. Ik ben gek op kinderen en sinds ik werk als persoonlijk begeleider zie ik hoeveel impact ieder persoon heeft op de ontwikkeling van een kind. Naast een eigen praktijk lijkt het mij heel mooi om een onderwijsprogramma te ontwikkelen voor kinderen over hoe je in contact komt met je gevoel. Ook lijkt het mij mooi om lezingen te geven over dit onderwerp.

  Naast mijn werk en studie lees ik veel zelfhulpboeken en ben ik veel bezig met zelfontwikkeling. Ik kijk graag documentaires en daarnaast schrijf ik poëzie. Sinds een half jaar ben ik ook onderdeel van Noord Woord om deze passie te ontwikkelen.

  Close
 • 
						Testimonial of lecturer Laurent Krook

  Psychologie sluit heel mooi aan bij het concept van de onderwijseenheid. Het is overal toepasbaar.

  – lecturer Laurent Krook
  Read more

  Ik geef les bij de onderwijseenheid. Dat houdt in dat je een selectie van de basisvakken van de bachelor psychologie, zowel de Engels- als de Nederlandstalige opleiding doceert.

  Ik verzorg in 3 dagen een viertal vakken, namelijk onderzoeksmethoden, de bachelor thesis, onderzoekspractica en de mentorgroepen. De andere 2 dagen van de week doe ik dingen voor mezelf, buiten de bachelor psychologie om. Vaak probeer ik zelf programmeerervaring op te doen in de ICT richting, voornamelijk met het oog op dataverzameling en analyse.

  Ik heb zelf de interfacultaire research master Behavioral and Cognitive Neuroscience afgerond. Mijn originele plan was om daarna een PhD traject te volgen. Ik heb wel gesolliciteerd maar dat werd het uiteindelijk net niet. Hierna heb ik gesolliciteerd bij de onderwijseenheid en kwam ik erachter dat ik het eigenlijk veel leuker vind om les te geven dan om onderzoek te doen.

  Wat ik leuk vind aan mijn vakgebied is dat de onderwijseenheid een soort alomvattend idee is: elke student moet deze vakken volgen. Je leert studenten de basis van het academisch leren; academisch schrijven, academisch presenteren of bijvoorbeeld empirisch onderzoek verrichten. Je legt de fundering voor een academische toekomst, vervolgens kunnen studenten zelf onderzoeken wat echt hun interesses zijn bij de meer gespecialiseerde afdelingen.

  Psychologie sluit heel mooi aan bij het concept van de onderwijseenheid. Het is overal toepasbaar. Het is een heel breed concept dus net als binnen de psychologie zijn er weer allemaal kleinere vakgebieden. Het is heel leuk om samen te leren van verschillende disciplines en in te zien hoe je verschillende disciplines met elkaar kan verbinden. Ik denk dat voor veel mensen een bachelor psychologie en een master in een psychologische richting een ontzettend goede fundering is voor een carrière. Ongeacht de richting van hun opleiding of het werk dat ze willen doen, omdat het zó alomvattend is.

  Als aankomend student kan je hier een hele internationale omgeving verwachten omdat we zowel de Engelstalige als Nederlandstalige Bachelor psychologie aanbieden. Studenten krijgen hier ook veel vrijheid. Er zijn veel mogelijkheden om zelf je vakkenpakket samen te stellen en met eigen initiatieven en ideeën aan te komen. Verder kan je natuurlijk een ontzettend leuke, jonge en bruisende stad verwachten.

  Close
 • 
						Testimonial of docent Don van Ravenzwaaij

  Statistiek is een middel dat gebruikt wordt om uit een heleboel verschillende vakgebieden conclusies te trekken.

  – docent Don van Ravenzwaaij
  Read more

  Ik geef les binnen de Bachelor psychologie en de Research Master in Behavioural and Social Sciences. Ik geef onder andere de vakken Statistics en Statistical Solutions to Problems in Psychology. Deze vakken verzorg ik geheel Engelstalig.

  Ik begon als zoveel andere studenten aan het vak statistiek met het idee dat statistiek nou eenmaal een verplichte horde was. Maar ik ging het door m’n studie heen steeds leuker vinden. Zo kwam ik er achter dat statistiek geen abstract idee is wat in de collegezaal blijft hangen: je kunt het in het dagelijks leven toepassen. Een voorbeeld hiervan is bij bordspelen. Tijdens een potje Risk twijfelde ik met hoeveel legers ik mijzelf het beste kon verdedigen. Dankzij mijn eerstejaars statistiek vak kwam ik op het idee dat ik statistiek kon gebruiken om uit te rekenen wat optimaal was! Niet alleen voor de wetenschap, maar ook voor de dagelijkse praktijk

  Wat is nou mijn eigen passie als onderzoeker? Ik vind mijn vakgebied in zekere zin wetenschap overstijgend. Statistiek is een middel dat gebruikt wordt om uit een heleboel verschillende vakgebieden conclusies te trekken. Het is heel belangrijk dat dit goed gebeurt en dat probeer ik altijd op de studenten over te brengen. Met redelijk succes ook; er zijn altijd fanatieke studenten die verder willen komen in de statistiek.

  Statistiek past binnen de opleiding psychologie door de sociale cases waar we mee werken. In principe is statistiek overal toepasbaar, alleen per studie verandert wel de methode die je gebruikt. De studie psychologie is ontzettend breed. Je kunt onderzoek doen naar veel verschillende onderwerpen. Ik heb zelf bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar “speedy decision making”: hoe nemen mensen onder tijdsdruk beslissingen? Met psychologie kan je natuurlijk veel thema's behandelen; maar uiteindelijk gaat het allemaal over onszelf.

  Psychologie in Groningen is in vergelijking met andere psychologie opleidingen in Nederland erg onderzoek gericht. Dat betekent dat studenten verhoudingsgewijs een brede statistische vooropleiding krijgen. Het grootste voordeel hiervan is dat wanneer je ambities hebt om de wetenschap in te gaan, je hier aan het goede adres bent.

  Close
 • 
						Testimonial of lecturer Joost Heutink

  Je ziet het vak direct terug in de praktijk!

  – lecturer Joost Heutink
  Read more

  Mijn naam is Joost Heutink en ik ben universitair docent binnen de bachelor Psychologie en de master Klinische Neuropsychologie. Studenten kunnen mij in hun tweede jaar terugzien bij het vak Introductie in de klinische neuropsychologie. In de bachelor heeft neuropsychologie maar een kleine rol, maar het is een ontzettend interessant vakgebied! Ik wil studenten dan ook graag enthousiasmeren voor de gelijknamige master.

  Binnen het vakgebied van de neuropsychologie onderzoeken we de relatie tussen hersenen en gedrag. Bij mensen met een aangeboren of op latere leeftijd opgelopen hersenaandoening kunnen er stoornissen zijn in onder andere perceptie, taal, geheugen, motoriek, aandacht, planning en gedrag. Deze stoornissen leren ons veel over hoe de hersenen werken. Met deze kennis kunnen we patiënten beter helpen om zo goed mogelijk met hun functiebeperking om te gaan en optimaal te participeren in de maatschappij. Dit is precies wat ik zo mooi vind aan mijn werk: de verwevenheid tussen wetenschappelijk onderzoek en de klinische beroepspraktijk, waarin de patiënt centraal staat.

  Patiënten spelen ook binnen mijn colleges een belangrijke rol. Ik presenteer veel casussen en er komen ook mensen met een hersenaandoening tijdens hoorcolleges vertellen over de problemen die ze ervaren. De wetenschappelijke theorieën die ik in mijn vak behandel helpen studenten om de problemen van deze mensen te begrijpen. Tegelijkertijd helpen de patiënten ook om theorieën te toetsen en in een context te plaatsen. Studenten leren zo met een kritische blik naar theorieën te kijken, waarbij deze niet abstract blijven. Je ziet het direct terug in de praktijk!

  Neuropsychologie is bovendien erg interessant omdat het constant in ontwikkeling is. Er worden namelijk steeds nieuwe dingen over de hersenen ontdekt. Door middel van onderzoek begrijpen we de hersenen steeds iets beter, wat we vervolgens ten goede aanwenden!

  Close

Study associations

VIP

VIP is the study association for the Psychology students at the University of Groningen.
VIP organizes study-related and social activities. As a VIP-member, you receive a discount on study books as well as a discount on VIP activities. On this website, you can find more information about VIP, our events, committees, and the book sale.
https://www.vipsite.nl/
Read more
(Binding) study advice
 • A minimum of 45 EC in the first 12 months (binding)

You will be offered study advice after the first year of study. You can expect a positive result if you have earned more than 45 ECTS credit points (out of a total of 60 ECTS). If you have earned fewer than 45 ECTS and are issued a negative result, you will not be allowed to continue with your degree programme.

You will receive preliminary study advice in December to make sure that you know where you stand. Please contact your study advisor as soon as possible if you have any questions about the BSA system. N.B. Some degree programmes use a tutoring system; please check with your study advisor.

Study support

Bij de opleiding psychologie is veel aandacht voor studiebegeleiding. Er zijn binnen de opleiding psychologie studieadviseurs voor zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige opleiding. Aarzel niet om contact op te nemen of een afspraak te maken met een van de studieadviseurs. Zie https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/study-and-supervision of kijk onder de Contact knop. Studenten van wie de studievoortgang niet naar wens verloopt worden opgeroepen voor een gesprek.

In het hele eerste jaar van de opleiding maak je deel uit van eenzelfde groep. Je wordt begeleid door mentoren die in nauw contact staan met de studieadviseurs.

Daarnaast wordt er bij het eerstejaars vak 'Academische Vaardigheden' gewerkt aan begeleiding bij het leren studeren in een academische omgeving, bijvoorbeeld door het leren maken van studieplanning, oefenen met het maken van samenvattingen, mindmaps en andere studie-hulptechnieken. Wanneer er in het eerste jaar problemen met de studie lijken te ontstaan, word je doorverwezen naar een studieadviseur.

Verder kun je gecoacht worden door een masterstudent: er bestaat een coachwerkplaats waarin masterstudenten en pas afgestudeerde arbeids-, organisatie- en personeelspsychologen een korte opleiding tot coach volgen, waarna ze medestudenten uit de bacheloropleiding coachen.

Related master's programmes