Skip to ContentSkip to Navigation

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Bachelor Psychologie

Wil je lesgeven aan kinderen en ben je ook geïnteresseerd in studies als Pedagogische Wetenschappen, Psychologie, Sociologie, Orthopedagogiek of Onderwijswetenschappen?

Sta je graag met beide benen in de praktijk en heb je ook behoefte aan theoretische verdieping? In de Academische opleiding leraar basisonderwijs komen al deze puzzelstukjes bij elkaar!

Hbo-propedeuse

Heb je geen vwo-diploma? Je kunt ook instromen met een hbo-propedeuse of -diploma. Je moet dan aantonen dat je voldoende voorkennis op VWO-6 niveau hebt door middel van één of meerdere aanvullende examens.

Matching

De matching bij de RUG en Hanzehogeschool is vrijwillig. Sta je als student ingeschreven bij NHL Stenden Hogeschool? Dan geldt nog wel een verplichte studiekeuze-check. NHL Stenden Hogeschool informeert je hierover.

De matching/studiekeuze-check bestaat uit:

  • Een stage van een dag op een basisschool
  • Verslag van de stage

Aanmelding na 1 mei

Studenten die zich na 1 mei aanmelden moeten aan de matching deelnemen en zullen daar per mail over geïnformeerd worden na aanmelding. Het is aan de opleiding om te bepalen of jij nog toegelaten kunt worden. 

Na 31 juli kun je je niet meer aanmelden voor de opleiding.

Career Services

Jouw loopbaan begint al tijdens je studie. Career Services BSS helpt bij het vormgeven van die loopbaan. Welke richting wil je op met je studie, wat kan je na je studie doen? Denk je aan een loopbaan als psycholoog, manager, docent, gedragswetenschapper, consultant, onderzoeker, HR adviseur of onderwijskundige? Of heb je nog geen idee over je loopbaan maar wil je graag informatie over mogelijkheden of waar te beginnen met oriënteren?

Open dagen

8 juni 2024

Voorlichtingsdag voor ouders van aankomende studenten

Algemene informatie voor ouders over de RUG, de stad Groningen, studiekeuze, studiebegeleiding, studiekosten en huisvesting.

4 en 5 oktober 2024

Onderwijsbeurs Noordoost

De RUG is aanwezig op de Onderwijsbeurs Noordoost in de Evenementenhal te Hardenberg.

8 november 2024

Bachelor Open Dag

Open dag voor studiekiezers die informatie willen over de bacheloropleidingen van de RUG.

najaar 2024

Webklassen

Vier weken online studeren om te zien of een opleiding echt bij je past.

22 november 2024

Masterweek GMW

Voorlichting voor hbo- en universitaire studenten die informatie willen over de masteropleidingen van de RUG.

9 t/m 13 december 2024

Webinarweek Numerus Fixusopleidingen

Online voorlichting over onze numerus fixusopleidingen voor scholieren die in 2025 gaan studeren.

Mail een student

Wil je graag iets weten over de studie van een ervaringsdeskundige?
Onze studentassistenten van de AOLB beantwoorden je vragen: voorlichting.aolb rug.nl!

Ate, student AOLB
Ate
Anna, student AOLB
Anna
Matthijs, student AOLB
Matthijs
Isabel, student AOLB
Isabel
Laatst gewijzigd:04 juli 2024 16:57