Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Social Sciences and Humanities Education
Header image Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

Wil je je verdiepen in aardrijkskunde, economie, filosofie, geschiedenis, godsdienst & levensbeschouwing of maatschappijleer en je vak leren over te brengen? Het onderwijs zoekt inspirerende docenten!

Wie herinnert zich niet die ene fantastische docent? Als leraar heb je een enorme invloed op de ontwikkeling van jongeren. Leerlingen willen een leraar die weet waar hij/zij het over heeft, dit op een actieve manier kan overbrengen én oog voor de leerling heeft. In deze tweejarige master ontwikkel je je niet alleen tot wetenschapper, maar ook tot docent voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs. Je kunt daarbij kiezen uit de tracks aardrijkskunde, economie & bedrijfseconomie, filosofie, geschiedenis, godsdienst & levensbeschouwing of maatschappijleer.

Het eerste jaar van de master heeft daarom een verdiepend karakter: je ontwikkelt jezelf als expert in je vak. Je volgt vakken uit vakmaster; welke master dat is, verschilt per track. In het tweede semester loop je een korte stage om de basis van het lesgeven onder de knie te krijgen.

In het tweede jaar volg je vakken bij de Lerarenopleiding. Daar ligt de nadruk op de verbinding tussen theorie en praktijk. Door de theorie begrijp je hoe leerlingen je vak leren - en wat dat betekent voor je lessen. Vanaf het begin van het jaar geef je die lessen op een school in Noord-Nederland.

Dat doe je niet alleen: je werkt veel samen met je medestudenten. De begeleiding is intensief, zowel op je stageschool als op de universiteit.

Na het behalen van je diploma ben je bevoegd om les te geven op alle niveaus van het voortgezet onderwijs – maar ook op het mbo of in het volwassenenonderwijs.

Heb je al een master op je vakgebied? Of ben je nog bezig met je bachelor, maar wil je een educatieve minor volgen? Kijk op welke manieren je nog meer leraar kunt worden!

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA/MSc in Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
Type opleiding
Educatieve master
Duur
24 maanden (120 ECTS)
Croho code
68532
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, September
Faculteit
Gedrags- en maatschappijwetenschappen
Waarom dit programma in Groningen?

De vakken die je bij de Lerarenopleiding volgt kenmerken zich door de verbinding tussen praktijk (30 EC stage) en theorie. Ook werk je intensief samen met studenten van andere vakken. Daardoor kijk je over de grenzen van je eigen vak heen. Tenslotte leer je je functioneren als docent te baseren op onderzoeksresultaten – en het functioneren van je leerlingen en jezelf kritisch tegen het licht te houden.

Programma

Je volgt in je eerste jaar 50 EC aan vakken van je vakmaster. Welke master dat is, verschilt per track. In het tweede semester volg je de Basiscursus en Masterstage 1 van de Lerarenopleiding. Hierin leer je de basis van het lesgeven en volg je een korte stage.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Onderdelen van het reguliere programma van de master (50 EC)
Basiscursus Master Lerarenopleiding (5 EC)
Masterstage 1 (5 EC)

In het tweede jaar van de opleiding volg je de resterende 10 EC van de vakspecifieke onderdelen van je master. Daarnaast volg je op de maandag colleges op de Lerarenopleiding (Vakdidactiek 1, 2 en 3 en Pedagogiek). De overige dagen loop je stage. Je krijgt - onder begeleiding van een vakcoach en tutor op school – je eigen klassen onder je hoede. Je bereidt lessen voor en geeft ze, neemt deelt aan leerlingbesprekingen etc.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Vakdidactiek 1 (5 EC)
Pedagogiek (5 EC)
Masterstage 2 (15 EC)
Vakdidactiek 2 (5 EC)
Onderdelen van het reguliere programma van de master (10 EC)
Masterstage 3 (10 EC)
Vakdidactiek 3 (10 EC)
Programma-opties
Aardrijkskunde (track)
Filosofie (track)
Economie en Bedrijfseconomie (track)
Geschiedenis (track)
Maatschappijleer (track)
Godsdienst en levensbeschouwing (track)

Studeren in het buitenland

  • Studeren in het buitenland is niet voorzien
Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer

Heb je je middelbare schooldiploma buiten Nederland behaald? Dan kan de Toelatingscommissie eisen dat je aantoont het Nederlands op NTII-niveau te beheersen

overige toelatingseisen

Zie voor toelatingseisen de pagina's van de specifieke tracks:

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 januari 202501 februari 2025
15 mei 202501 september 2025

Je kunt deze master beginnen in september en februari. De vakken van de Lerarenopleiding worden echter maar op één moment in het jaar aangeboden. Het verdient daarom de voorkeur om in september te beginnen. Heb je al een educatieve minor gevolgd of geef je al les in het voortgezet onderwijs? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstellingen. Neem daarvoor contact op met de toelatingscommissie op toelatingscommissie.lerarenopleiding rug.nl.

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Voor studenten die overwegen om een lerarenopleiding te gaan doen zijn er financiële tegemoetkomingen, zoals een extra jaar studiefinanciering. Kijk op https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/tegemoetkoming-leraren.jsp voor een overzicht.

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Career services BSS
Waar wil je na je studie aan het werk? Je kunt tijdens je studie al terecht bij Career Services van de faculteit. Zij helpen je bij het oriënteren op je loopbaan, het ontwikkelen van vaardigheden, solliciteren en een stage vinden.

Onderzoek
Studiebegeleiding

In de opleiding tot leraar zijn er meerdere personen die je intensief begeleiden: je vakdidacticus en je tutor op de opleiding, je vakcoach en je schoolopleider op de stageschool. Daarnaast krijg je bij ondersteuning van de studieadviseurs van de vakmaster; op de Lerarenopleiding van studieadviseur Chris Diederiks (h.c.diederiks rug.nl).