Skip to ContentSkip to Navigation
EducationMaster's and PhD degree programmesSocial Sciences and Humanities EducationSocial Sciences and Humanities Education - Geography
Header image Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Aardrijkskunde

Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Aardrijkskunde

Wil je je na je bacheloropleiding verder verdiepen in de geografie, planologie of demografie, maar ook in de praktijk de vaardigheden ontwikkelen om les te geven? Dan is deze opleiding wat je zoekt.

De opleiding duurt 2 jaar en stelt je in staat om als 1e graads docent aan de slag te gaan. In het 1e jaar leer je meer over de vakinhoud. In het 2e jaar leer je deze kennis over te brengen en leer je meer over de fysische geografie.
Dit doe je door 3 dagen in de week aardrijkskunde te geven op een school in Noord-Nederland, voor een deel in de bovenbouw van havo/vwo. Je werkt van het observeren van ervaren docenten naar zelfstandig lesgeven toe. Middelbare scholieren wegwijs maken in de hun omringende complexe leefomgeving, maar ook het overdragen van informatie over en het inzichtelijk maken van ingewikkelde ruimtelijke maatschappelijke kwesties vereist vakmanschap.
Daarnaast verdiep je je op de universiteit in vakdidactiek en onderwijskunde. Een stagevergoeding in het 2e jaar is mogelijk, maar niet gegarandeerd.

Er zijn 9 promotievideo's van de lerarenopleiding die je een goed en realistisch beeld geven van de opleiding.

Er bestaat ook een eenjarige postmaster opleiding (Master LVHO). Meer informatie over deze opleiding vind je op Lerarenopleiding postmaster

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MSc in Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
Type opleiding
Educatieve master
Duur
24 maanden (120 ECTS)
Croho code
68532
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, September
Faculteit
Ruimtelijke wetenschappen
Waarom dit programma in Groningen?

De Educatieve Master voor aardrijkskunde in Groningen onderscheidt zich door de keuzevrijheid: je kunt zelf bepalen welke van de zes Masteropleidingen van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen voor jou het meest interessant is en wilt volgen in het eerste jaar van de Educatieve Master.

Tijdens het eerste jaar maak je bij de vakken Basiscursus en Masterstage 1 al kennis met het beroep van aardrijkskundedocent. Mocht je na deze kennismaking tot het inzicht zijn gekomen dat je jezelf toch niet voor de klas ziet staan dan kun je na het eerste jaar stoppen en dan heb je gewoon het diploma van de gekozen Masteropleiding op zak. De Lerarenopleiding regelt de scholen waar je Masterstages 1, 2 en 3 loopt. Masterstage 2 en 3 loop je doorgaans op dezelfde school. Op sommige scholen krijg je een vergoeding voor Masterstages 2 en 3. Het is van belang om voor 15 mei het formulier voor de aanvraag van een stageplaats in te vullen zodat je vanaf het begin van het schooljaar een school hebt om je stage te volgen.

Programma

In het 1e jaar wordt één van de Masteropleidingen van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen gevolgd. Als student van de Educatieve Master dien je deze keuzeruimte in semester 2 in te vullen met Basiscursus en Masterstage 1 aardrijkskunde (samen 10 EC). Overleg zo nodig met je coördinator hoe je dit kunt inpassen. In het 1e jaar van de opleiding schrijf je je in voor 2 opleidingen: voor een Masteropleiding en voor de tweejarige Educatieve Master.

Periodes
Vakken1234
Verplichte masteronderdelen van: Culturele geografie, Economische geografie, Socio-Spatial Planning, Real Estate Studies, Population Studies of Environmental and Infrastructure Planning (50 EC)
Basiscursus Master Lerarenopleiding (5 EC)
Masterstage 1 Leraar Aardrijkskunde (5 EC)

Het 2e jaar van de opleiding ben je 3 dagen (dinsdag t/m donderdag) in de week beschikbaar op je stageschool. Op maandag volg je colleges vakdidactiek en onderwijskunde en de vrijdag is beschikbaar voor opdrachten en lesvoorbereidingen. In de eerste helft van het jaar volg je op vrijdag colleges Landschappen van Nederland.

Periodes
Vakken1234
Vakdidactiek 1 Aardrijkskunde (5 EC)
Masterstage 2 Leraar Aardrijkskunde (15 EC)
Pedagogiek (5 EC)
Vakdidactiek 2 Aardrijkskunde (5 EC)
Masterstage 3 Leraar Aardrijkskunde (10 EC)
Vakdidactiek 3 Aardrijkskunde (10 EC)

Curriculum

Het is wenselijk om in september te beginnen zodat je de vakken Basiscursus en Masterstage 1 in het 2e deel van je 1e jaar volgt. Meer informatie over de vakken in deze master vind je op http://www.rug.nl/frw/education/master-info-frw/programma-master-lerarenopleiding-aardrijkskunde

Ook het verkrijgen van een stageplaats is dan eenvoudiger. Ook als student van de eenjarige master LVHO dien je waarschijnlijk het vak Landschappen van Nederland te volgen in verband met landelijke afspraken over de sociaal- en fysisch-geografische kennis die verwacht mag worden van een eerstegraads docent. Als je de Educatieve Minor hebt afgerond kun je bij de Examencommissie van de Lerarenopleiding een vrijstelling aanvragen voor Basiscursus en Masterstage 1.

Vanaf september 2018 gaat deze opleiding verder als Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen: Aardrijkskunde met croho-code 68532, track 8551.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is ontraden
 • Maximaal 30 EC

Studeren in het buitenland is geen mogelijkheid.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
aanvullend vak

Als je een pre master moet volgen om toegelaten te worden tot een Masteropleiding van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en daarop aansluitend de Master LVHO wilt volgen is het raadzaam dit te bespreken met de coördinator van de Masteropleiding. In overleg met de coördinator van de lerarenopleiding zal bepaald worden of, en zo ja hoe, je ook toelaatbaar bent tot de lerarenopleiding. Je bent namelijk niet automatisch toelaatbaar tot de Lerarenopleiding als je een Masteropleiding op de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen hebt afgerond.

minimum kennisGeen verdere informatie
vooropleiding

Indien je een andere bacheloropleiding gevolgd hebt die grote overlap heeft met Sociale Geografie & Planologie zal individueel beoordeeld worden of je voldoende onderwezen bent in de verschillende facetten van de geografie om toegelaten te worden. Tot de eenjarige Masteropleiding LVHO wordt je toegelaten indien je aantoonbaar voldoende 'vakinhoudelijke bagage' hebt. Dat is het geval indien je zowel een Bachelor- als een Masteropleiding in de richting van aardrijkskunde hebt gevolgd. Wanneer je de bachelor Technische Planologie volgt, dien je een programma van maximaal 30 EC te volgen waarin in voldoende mate culturele en regionale geografie en demografie is opgenomen. Omdat de programma's van de opleidingen SG&P en TP tussen 2015-2016 en 2017-2018 veranderen moet individueel bepaald worden welke cursussen gevolgd moeten worden. Neem contact op met de coördinator Chris Diederiks (h.c.diederiks@rug.nl) om je programma vast te stellen.

overige toelatingseisen

Als je een tweedegraads lesbevoegdheid voor aardrijkskunde hebt dien je altijd de tweejarige Educatieve Master te volgen. De coördinator van de Masteropleiding die je in het eerste jaar van de Educatieve Master wilt gaan volgen bepaalt de inhoud van het premasterprogramma. De Examencommissie van de Lerarenopleiding bepaalt voor welke vakken uit het tweede jaar je vrijstellingen kunt krijgen.

Heb je je middelbare schooldiploma buiten Nederland behaald? Dan kan de Toelatingscommissie eisen dat j

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
Human Geography & Urban and Regional PlanningRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

Advies: gebruik je Minor-programma om geografisch gerelateerde vakken te volgen.

Spatial Planning and DesignRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

Advies: gebruik je Minor-programma om geografisch gerelateerde vakken te volgen zoals:

 • Population Geographies
 • Rural-Urban Relations
 • Migration and Development
 • Regio in Kwestie: Amerika
 • Population and Development
 • People, Place and Culture
 • Geography, Planning and European Union

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten15 januari 202001 februari 2020
15 augustus 202001 september 2020
EU/EEA studenten01 augustus 202001 september 2020
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Natuurlijk kun je na deze masteropleiding terecht in het voortgezet onderwijs, met een nadruk op de bovenbouw van havo en vwo. De opleiding is ook relevant voor een loopbaan in het hbo en op de universiteit.

De vaardigheden en kennis die je in deze masteropleiding opdoet vormen echter ook een goede basis voor werk in andere sectoren waar voorlichting en informatieoverdracht in de meest brede zin aan bod komt zoals bij(educatieve) uitgeverijen en in de (educatieve en onderzoek)journalistiek. Het overgrote deel van de recent afgestudeerden die een baan in het onderwijs ambiëren is erin geslaagd om een functie te vinden als aardrijkskundedocent.

Tijdens je studie kan je voor ondersteuning van je carrière voorbereiding terecht bij de Careers Company en RUG Career Services.

Meer informatie over de Careers Company: http://www.rug.nl/frw/career
Meer informatie over de RUG Career Services: http://www.rug.nl/careerservices

Bekijk waar onze alumni terechtkomen in deze graphic

Potentiële beroepen

 • Eerstegraads docent aardrijkskunde

  Eerstegraads docent aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs

Onderzoek

Het laatste halfjaar van de lerarenopleiding staat het onderdeel Lesson Study op het programma. In dit studieonderdeel voer je een wetenschappelijk opgezet lesontwerp uit dat je helpt met een onderzoeksmatige houding naar het leren van je leerlingen te kijken.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Master weekBroerstraat 5Meer informatie
Master Event FSSNettelbosje 2Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Aardrijkskunde, neem dan contact op:

Studieverenigingen

Ibn Battuta

Faculteitsvereniging van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.
https://www.ibnbattuta.nl/
Lees meer
Studiebegeleiding

Vanuit de opleiding krijg je een tutor toegewezen die je eerste aanspreekpunt is bij vragen. Daarnaast heeft elk schoolvak tenminste een vakdidacticus die schoolvakspecifieke kennis heeft.