Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Social Sciences and Humanities Education Social Sciences and Humanities Education - Geography
Header image Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Aardrijkskunde

Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Aardrijkskunde

Wil je je na je bachelor verder verdiepen in geografie, planologie of demografie én leren om die kennis over te brengen aan jongeren? Het onderwijs zoekt inspirerende docenten aardrijkskunde!

Wie herinnert zich niet die ene fantastische docent? Als leraar heb je een enorme invloed op de ontwikkeling van jongeren. Leerlingen willen een leraar die weet waar hij/zij het over heeft, dit op een actieve manier kan overbrengen én oog voor de leerling heeft. In deze tweejarige master ontwikkel je je niet alleen tot tot geograaf, planoloog of demograaf, maar ook tot docent aardrijkskunde voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs.

Het eerste jaar van de master heeft daarom een verdiepend karakter. Je volgt vakken uit een van de vijf masterprogramma’s van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. In het tweede semester loop je een korte stage om de basis van het lesgeven onder de knie te krijgen.

In het tweede jaar volg je vakken bij de Lerarenopleiding. Daar ligt de nadruk op de verbinding tussen theorie en praktijk. Door de theorie begrijp je hoe leerlingen aardrijkskunde leren - en wat dat betekent voor je lessen. Vanaf het begin van het jaar geef je die lessen op een school in Noord-Nederland.

Dat doe je niet alleen: je werkt veel samen met je medestudenten – met die van aardrijkskunde, maar ook die van andere vakken. De begeleiding is intensief, zowel op je stageschool als op de universiteit.

Na het behalen van je diploma ben je bevoegd om aardrijkskunde op alle niveaus van het voortgezet onderwijs te geven, maar ook op het mbo of in het volwassenenonderwijs.

Heb je al een master op het gebied van geografie? Of ben je nog bezig met je bachelor, maar wil je een educatieve minor volgen? Kijk op welke manieren je nog meer leraar kunt worden!

Master Open Dag
Ben je geïnteresseerd? Kom dan naar de Master Open Dag op donderdag 21 maart. Inschrijven voor de presentatie kan via de Master's Week webpagina (inschrijven kan vanaf 1 maart ).

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MSc in Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
Type opleiding
Educatieve master
Duur
24 maanden (120 ECTS)
Croho code
68532
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, September
Faculteit
Ruimtelijke wetenschappen
Waarom dit programma in Groningen?

De master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track aardrijkskunde in Groningen onderscheidt zich door de keuzevrijheid: je kunt zelf voor de 60 EC aan vakspecifieke onderdelen kiezen uit vijf masterprogramma's.

Tijdens het eerste jaar maak je bij de vakken Basiscursus en Masterstage 1 al kennis met het beroep van aardrijkskundedocent. Mocht je na deze kennismaking tot het inzicht zijn gekomen dat je jezelf toch niet voor de klas ziet staan dan kun je na het eerste jaar stoppen en dan heb je gewoon het diploma van de gekozen Masteropleiding op zak. De Lerarenopleiding regelt de scholen waar je Masterstages 1, 2 en 3 loopt. Masterstage 2 en 3 loop je doorgaans op dezelfde school. Op sommige scholen krijg je een vergoeding voor Masterstages 2 en 3. Het is van belang om voor 15 mei het formulier voor de aanvraag van een stageplaats in te vullen zodat je vanaf het begin van het schooljaar een school hebt om je stage te volgen.

Programma

In het 1e jaar volg je vakken uit één van de masteropleidingen van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. In semester 2 volg je de Basiscursus en Masterstage 1 (samen 10 EC), waarbij je de basis legt voor het lesgeven in het voortgezet onderwijs.

Het is belangrijk dat je je in je eerste jaar inschrijft voor zowel de masteropleiding bij FRW (60 EC) als voor de Master Educatie in Mens- en Maatschappijwetenschappen (track: aardrijkskunde) op de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Verplichte masteronderdelen van: Cultural Geography, Economic Geography, Society Sustainability and Planning, Real Estate Studies, Population Studies of Environmental and Infrastructure Planning (50 EC)
Basiscursus Master Lerarenopleiding (5 EC)
Masterstage 1 Leraar Aardrijkskunde (5 EC)

Het 2e jaar van de opleiding ben je 3 dagen (dinsdag t/m donderdag) in de week beschikbaar op je stageschool. Op maandag volg je colleges Vakdidactiek en Pedagogiek en de vrijdag is beschikbaar voor opdrachten en lesvoorbereidingen. In de eerste helft van het jaar volg je op vrijdag colleges Landschappen van Nederland.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Vakdidactiek 1 Aardrijkskunde (5 EC)
Masterstage 2 Leraar Aardrijkskunde (15 EC)
Vakdidactiek 2 Aardrijkskunde (5 EC)
Pedagogiek (5 EC)
Masterstage 3 Leraar Aardrijkskunde (10 EC)
Vakdidactiek 3 Aardrijkskunde (10 EC)

Curriculum

Het is wenselijk om in september te beginnen zodat je de vakken Basiscursus en Masterstage 1 in het 2e deel van je 1e jaar volgt.

Ook het verkrijgen van een stageplaats is dan eenvoudiger. Ook als student van de eenjarige master LVHO dien je waarschijnlijk het vak Landschappen van Nederland te volgen in verband met landelijke afspraken over de sociaal- en fysisch-geografische kennis die verwacht mag worden van een eerstegraads docent. Als je de Educatieve Minor hebt afgerond kun je bij de Examencommissie van de Lerarenopleiding een vrijstelling aanvragen voor Basiscursus en Masterstage 1.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is niet voorzien
 • Maximaal 30 EC
Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
Human Geography and PlanningRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

Advies: gebruik je Minor-programma om geografisch gerelateerde vakken te volgen.

Spatial Planning and DesignRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

Advies: gebruik je Minor-programma om geografisch gerelateerde vakken te volgen zoals:

 • Population Geographies
 • Rural-Urban Relations
 • Migration and Development
 • Geographies of the United States
 • Population and Development
 • People, Place and Culture
 • Geography, Planning and European Union

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

Met de bacheloropleidingen Human Geography and Urban & Regional Planning en Spatial Planning and Design ben je direct toelaatbaar tot de Master Educatie voor het vak aardrijkskunde. Studenten Spatial Planning and Design wordt wel geadviseerd in hun minorruimte vakken op te nemen met een cultuur-geografische en demografische inhoud.

Indien je een andere bacheloropleiding gevolgd hebt zal individueel beoordeeld worden of je voldoende onderwezen bent in de verschillende aspecten van de geografie om toegelaten te worden. Te denken valt aan opleidingen zoals Aarde & Economie, Future Planet Studies, Bodem-Water-Atmosfeer, Landschapsarchitectuur & Ruimtelijke Planning, Internationaal Land- en Waterbeheer en Geografie, Planologie en Milieu.

Tot de eenjarige Masteropleiding LVHO word je toegelaten indien je aantoonbaar voldoende 'vakinhoudelijke bagage' hebt gehad in je bachelor- en masteropleiding.

Als je wilt weten of je toelaatbaar bent tot de tweejarige of eenjarige educatieve master voor aardrijkskunde kun je contact opnemen met de toelatingscommissie (toelatingscommissie.lerarenopleiding rug.nl). Voeg diploma's en vakkenlijsten toe van de opleidingen die je hebt afgerond en nog volgt.

aanvullend vak

Als je een premaster moet volgen om toegelaten te worden tot een Masteropleiding van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en deze wilt combineren met de Master Educatie is het raadzaam dit te bespreken met de coördinator van de Masteropleiding. In overleg met de coördinator van de lerarenopleiding zal bepaald worden of, en zo ja hoe, je ook toelaatbaar bent tot de Lerarenopleiding. Je bent namelijk niet automatisch toelaatbaar tot de Lerarenopleiding als je een Masteropleiding op de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen hebt afgerond.

overige toelatingseisen

Als je een tweedegraads lesbevoegdheid voor aardrijkskunde hebt dien je altijd de tweejarige master Educatie te volgen. De coördinator van de Masteropleiding die je in het eerste jaar van de master wil gaan volgen, bepaalt de inhoud van het premasterprogramma. De Examencommissie van de Lerarenopleiding bepaalt voor welke vakken uit het tweede jaar je vrijstellingen kunt krijgen.

Heb je je middelbare schooldiploma buiten Nederland behaald? Dan kan de Toelatingscommissie eisen dat je aantoont het Nederlands op NTII-niveau te beheersen.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 januari 202501 februari 2025
15 mei 202501 september 2025

Je kunt deze master beginnen in september en februari. De vakken van de Lerarenopleiding worden echter maar op één moment in het jaar aangeboden. Het verdient daarom de voorkeur om in september te beginnen. Heb je al een educatieve minor gevolgd of heb je al een tweedegraads bevoegdheid? Neem dan contact op met de toelatingscommissie op toelatingscommissie.lerarenopleiding rug.nl.

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Scholarships:

Check the StudyInn website for information about scholarships.

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Natuurlijk kun je na deze masteropleiding terecht in het voortgezet onderwijs, met een nadruk op de bovenbouw van havo en vwo. De opleiding is ook relevant voor een loopbaan in het hbo en op de universiteit.

De vaardigheden en kennis die je in deze masteropleiding opdoet vormen echter ook een goede basis voor werk in andere sectoren waar voorlichting en informatieoverdracht in de meest brede zin aan bod komt zoals bij (educatieve) uitgeverijen en in de (educatieve en onderzoek)journalistiek. Het overgrote deel van de recent afgestudeerden die een baan in het onderwijs ambiëren is erin geslaagd om een functie te vinden als aardrijkskundedocent.

Bekijk waar onze alumni terechtkomen in deze graphic!

Potentiële beroepen

 • Eerstegraads docent aardrijkskunde

  Eerstegraads docent aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs

Onderzoek

Het laatste halfjaar van de lerarenopleiding staat het onderdeel Lesson Study op het programma. In dit studieonderdeel voer je een wetenschappelijk opgezet lesontwerp uit dat je helpt met een onderzoeksmatige houding naar het leren van je leerlingen te kijken.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

Studieverenigingen

Ibn Battuta

Ibn Battuta is de Faculteitsvereniging van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.
Door lid te worden van Ibn Battuta kun je deelnemen aan de sociale borrels, buitenlandse reizen, lezingen en alle andere activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd. Op deze evenementen kom je in contact met studenten van alle studiejaren, wat een geweldige manier is om vrienden te maken die een leven lang kunnen meegaan! Ibn Battuta organiseert ook informatieve en carrièregerichte activiteiten. Onze informatieve activiteiten, zoals lezingen, In-Housedays en de Carrièredag, zullen je helpen om je te oriënteren op je toekomst.
https://www.ibnbattuta.nl/
Lees meer
Studiebegeleiding

Vanuit de opleiding krijg je een stage-examinator toegewezen die je eerste aanspreekpunt is bij vragen. Daarnaast heeft elk schoolvak tenminste een vakdidacticus die schoolvakspecifieke kennis heeft.