Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Social Sciences and Humanities Education Social Sciences and Humanities Education - History
Header image Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Geschiedenis

Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Geschiedenis

Wil je je na je bachelor verder verdiepen in geschiedenis én leren om die kennis over te brengen aan jongeren? Het onderwijs zoekt inspirerende docenten geschiedenis!

Wie herinnert zich niet die ene fantastische docent? Als leraar heb je een enorme invloed op de ontwikkeling van jongeren. Leerlingen willen een leraar die weet waar hij/zij het over heeft, dit op een actieve manier kan overbrengen én oog voor de leerling heeft. In deze tweejarige master ontwikkel je je niet alleen tot historisch wetenschapper, maar ook tot docent Geschiedenis voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs.

Het eerste jaar van de master heeft daarom een verdiepend karakter: je ontwikkelt jezelf als historicus. Je volgt vakken van de mastertrack Geschiedenis Vandaag. In het tweede semester loop je een korte stage om de basis van het lesgeven onder de knie te krijgen.

In het tweede jaar volg je vakken bij de Lerarenopleiding. Daar ligt de nadruk op de verbinding tussen theorie en praktijk. Door de theorie begrijp je hoe leerlingen geschiedenis leren - en wat dat betekent voor je lessen. Vanaf het begin van het jaar geef je die lessen op een school in Noord-Nederland.

Dat doe je niet alleen: je werkt veel samen met je medestudenten – met die van geschiedenis, maar ook die van andere vakken als filosofie en aardrijkskunde. De begeleiding is intensief, zowel op je stageschool als op de universiteit.

Na het behalen van je diploma ben je bevoegd om geschiedenis op alle niveaus van het voortgezet onderwijs te geven – maar ook op het mbo of in het volwassenenonderwijs.

Heb je al een master op het gebied van geschiedenis? Of ben je nog bezig met je bachelor, maar wil je een educatieve minor volgen? Kijk op welke manieren je nog meer leraar kunt worden!

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA in Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
Type opleiding
Educatieve master
Duur
24 maanden (120 ECTS)
Croho code
68532
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, September
Faculteit
Letteren
Waarom dit programma in Groningen?

De master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track geschiedenis onderscheidt zich door de toepassing van geschiedenis op academisch niveau. In de geschiedenisvakken die je bij de Faculteit der Letteren volgt, schrijf je niet alleen maar papers. Je kunt er ook voor kiezen om een tentoonstelling te maken of een andere praktische toepassing van je onderzoek te hanteren.

De vakken die je bij de Lerarenopleiding volgt kenmerken zich door de verbinding tussen praktijk (30 EC stage) en theorie. Ook werk je intensief samen met studenten van andere vakken. Daardoor kijk je over de grenzen van je eigen vak heen. Tenslotte leer je je functioneren als docent te baseren op onderzoeksresultaten – en het functioneren van je leerlingen en jezelf kritisch tegen het licht te houden.

Programma

Je volgt in je eerste jaar 50 EC aan vakken van de master Geschiedenis Vandaag. Daarbinnen is een speciale mastertrack gericht op onderwijs en educatie, maar je kunt ook kiezen voor onderdelen uit de richtingen Media, Cultuur en Erfgoedsector of Geschiedenis voor Beleid, Bestuur en Politiek. In het tweede semester volg je de Basiscursus en Masterstage 1 van de Lerarenopleiding. Hierin leer je de basis van het lesgeven en volg je een korte stage.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Onderdelen van het reguliere programma van de master (50 EC)
Basiscursus Master Lerarenopleiding (5 EC)
Masterstage 1 (5 EC)

In het tweede jaar van de opleiding volg je de resterende 10 EC van de vakspecifieke onderdelen van je master. Daarnaast volg je op de maandag colleges op de Lerarenopleiding (Vakdidactiek 1, 2 en 3 en Pedagogiek). De overige dagen loop je stage. Je krijgt - onder begeleiding van een vakcoach en tutor op school – je eigen klassen onder je hoede. Je bereidt lessen voor en geeft ze, neemt deelt aan leerlingbesprekingen etc.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Vakdidactiek 1 (5 EC)
Pedagogiek (5 EC)
Masterstage 2 (15 EC)
Vakdidactiek 2 (5 EC)
Onderdelen van het reguliere programma van de master (10 EC)
Masterstage 3 (10 EC)
Vakdidactiek 3 (10 EC)
Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
GeschiedenisRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer

Heb je je middelbare schooldiploma buiten Nederland behaald? Dan kan de Toelatingscommissie eisen dat je aantoont het Nederlands op NTII-niveau te beheersen.

vooropleiding
 • WO Bachelordiploma Geschiedenis
overige toelatingseisen

Kijk voor informatie over toelating en aanmelding op: http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 december 202101 februari 2022
01 mei 202201 september 2022
01 december 202201 februari 2023

Je kunt deze master beginnen in september en februari. De vakken van de Lerarenopleiding worden echter maar op één moment in het jaar aangeboden. Het verdient daarom de voorkeur om in september te beginnen. Heb je al een educatieve minor gevolgd of geef je al les in het voortgezet onderwijs? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstellingen. Neem daarvoor contact op met de toelatingscommissie op toelatingscommissie.lerarenopleiding rug.nl.

Voor vragen over het masterprogramma Geschiedenis Vandaag, neem contact op met studieadviseurs Hidde de Haas of Bob van der Borg (historyadvice rug.nl). Voor vragen over het programma van de Lerarenopleiding kun je terecht bij studieadviseur Chris Diederiks.

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2021-2022€ 1084voltijd
EU/EER2021-2022€ 798deeltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Natuurlijk kun je na het behalen van je diploma aan de slag als docent geschiedenis. Dat kan in de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs, op het mbo of in het volwassenenonderwijs. De vaardigheden en kennis die je in deze masteropleiding opdoet vormen echter ook een goede basis voor werk in andere sectoren waar voorlichting en informatieoverdracht (aan jongeren) onderdeel van je werk vormt. Denk bijvoorbeeld aan educatieve uitgeverijen of de journalistiek.

Als je aan de slag gaat als docent blijft de Lerarenopleiding je ondersteunen. In het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord kun je je aansluiten bij netwerken van collega’s die je op weg helpen om je te blijven ontwikkelen als docent. Ook vind je er een ruim aanbod aan andere nascholingsactiviteiten.


Arbeidsmarkt

 • Alumni van de Lerarenopleiding vinden elkaar op LinkedIn.
 • Hulp nodig bij de planning van je loopbaan? RUG Career Services helpt!

Potentiële beroepen

 • Docent Geschiedenis
Onderzoek

In de Geschiedenisvakken ligt de nadruk op toepassing van geschiedenis op academisch niveau. Je leert je het verleden in het heden bloot te leggen en vanuit een historisch perspectief inzicht te geven in actuele kwesties. Bij de Lerarenopleiding ontwikkel je een onderzoeksmatige houding als docent. Dat wil zeggen dat je leert hoe je je academische vaardigheden inzet in de lespraktijk en in de organisatie van de school.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

 • Drs. Bob van der Borg (studieadviseur)
  Email: studieadviesgeschiedenis rug.nl
 • Drs. Hidde de Haas
  Email: studieadviesgeschiedenis rug.nl
 • Drs. Chris Diederiks (Studieadviseur Lerarenopleiding)
  Email: h.c.diederiks rug.nl

Studieverenigingen

Ubbo Emmius

Ubbo Emmius is de studieverenging van de opleiding Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Ubbo Emmius is een vereniging waar gezelligheids- en vakinhoudelijke evenementen met elkaar worden gecombineerd. GHD Ubbo Emmius heeft een paar jaar terug een carrièrecommissie in het leven geroepen om haar leden te adviseren en te informeren op het gebied van studie, stage en beroepen. De commissie organiseert jaarlijks twee excursies naar instituten of bedrijven, bijvoorbeeld het Europees Parlement in Brussel. Daarnaast wordt er elk jaar een carrièrecongres georganiseerd met sprekers uit verschillende beroepscategorieën en alumni die de geschiedenisstudent wegwijs moet maken in het leven na de studietijd.
https://www.ubbo-emmius.nl/home
Lees meer
Studiebegeleiding

In de opleiding tot leraar zijn er meerdere personen die je intensief begeleiden: je vakdidacticus en je tutor op de opleiding, je vakcoach en je schoolopleider op de stageschool. Daarnaast krijg je bij Letteren ondersteuning van studieadviseurs Hidde de Haas en Bob van der Borg (historyadvice rug.nl), op de Lerarenopleiding van studieadviseur Chris Diederiks (h.c.diederiks rug.nl).

Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, zoals studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC).