Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Social Sciences and Humanities Education Social Sciences and Humanities Education - Social studies
Header image Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer

Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer

Je verdiepen in politieke en maatschappelijke ontwikkelingen - én leren die kennis over te brengen aan jongeren? Het onderwijs zoekt inspirerende docenten maatschappijleer!

Wie herinnert zich niet die ene fantastische docent? Als leraar heb je een enorme invloed op de ontwikkeling van jongeren. Leerlingen willen een leraar die weet waar hij/zij het over heeft, dit op een actieve manier kan overbrengen én oog voor de leerling heeft. In deze tweejarige opleiding ontwikkel je je tot docent voor de bovenbouw van de havo en het vwo.

In het eerste jaar van je master volg je het programma ‘Politiek, Maatschappij en Beleid’ van de master Sociologie. Je verdiept je daar in de onderwerpen die je later ook je leerlingen moet onderwijzen – rond politiek, recht en de pluriforme samenleving. In het tweede semester loop je een korte stage om te kijken of het onderwijs iets voor je is.

In het tweede jaar volg je vakken bij de Lerarenopleiding. Daar ligt de nadruk op de verbinding tussen theorie en praktijk. Door de theorie begrijp je hoe leerlingen zich maatschappijleer eigen maken - en wat dat betekent voor je lessen. Vanaf het begin van het jaar geef je die lessen op een school in Noord-Nederland.

Dat doe je niet alleen: je werkt veel samen met je medestudenten – in je eigen vak, maar ook met die van andere schoolvakken. De begeleiding is intensief, zowel op je stageschool als op de universiteit.

Na het behalen van je diploma ben je bevoegd om in het hele voortgezet onderwijs, het mbo of het praktijkonderwijs te werken.


Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA/MSc in Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
Type opleiding
Educatieve master
Duur
24 maanden (120 ECTS)
Croho code
68532
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, September
Faculteit
Gedrags- en maatschappijwetenschappen
Waarom dit programma in Groningen?
 • De master Sociologie van de RUG is een Topopleiding - volgens de Keuzegids Masters van Elsevier.
 • Het lerarenopleidingsgedeelte is heel praktijkgericht.
 • Als afgestudeerde aan een universitaire lerarenopleiding heb je een sterke positie op de arbeidsmarkt.
Programma

Je volgt in je eerste jaar 50 ECTS aan vakken van de master Sociologie, track 'Politiek, Beleid en Maatschappij'. In het tweede semester volg je het vak Neem regie van de Lerarenopleiding. Hierin leer je de basis van het lesgeven en volg je een korte stage.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Beleidsontwerp (5 EC)
Onderzoeksforum (5 EC)
PMB: Klassieke Werken (5 EC)
Beleidsevaluatie (5 EC)
PMB: Toekomst van de Partijendemocratie (5 EC)
Pro-sociaal gedrag (5 EC)
Neem regie (10 EC)
Scriptie Sociologie (20 EC)

In het tweede jaar van de opleiding volg je 10 ECTS aan keuzevakken uit de master Sociologie. Daarnaast volg je op de woensdag colleges op de Lerarenopleiding (Geef les, Verken je schoolvak, Vorm je visie, Verdiep je schoolvak en Onderzoek het leren). De overige dagen loop je stage. Je draait onder begeleiding van een werkplekbegeleider (begeleider op school) en instituutsopleider (begeleider vanuit de opleiding) mee op school: je bereidt lessen voor en geeft ze, neemt deelt aan leerlingbespreki

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Geef les (5 EC)
Keuzevakken sociologie (10 EC, facultatief)
Verken je schoolvak (15 EC)
Vorm je visie (5 EC)
Onderzoek het leren (10 EC)
Verdiep je schoolvak (15 EC)

Curriculum

Het eerste jaar bestaat voornamelijk uit inhoudelijke cursussen Sociologie en Politicologie en schrijf je een masterscriptie Sociologie. In het tweede semester maak je middels een stage kennis met de onderwijspraktijk. Het tweede jaar bestaat voor een groot deel uit stage waarin je een eigen klas krijgt. Daarnaast volg je een aantal vakken die betrekking hebben op lesgeven in het voortgezet onderwijs en het ontwerpen van lesmateriaal.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is ontraden
Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
SociologieAlle WO instellingenDrempelloze toelating
PoliticologieAlle WO instellingenDrempelloze toelating
BestuurskundeAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Ter beoordeling toelatingscommissie, zie hieronder.

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

Studenten met

 • een bachelor Sociologie of Politicologie geven direct toegang na een formele goedkeuring door de toelatingscommissie.
 • een afgeronde premaster Sociologie zijn ook toelaatbaar.
 • een universitaire Ba Bestuurskunde dienen een verzoek tot toelating in bij de toelatingscommissie van de Lerarenopleiding. Dit kan per email aan de toelatingscommissie: toelatingscommissie.lerarenopleiding rug.nl.
taaltoets cijfer

Heb je je middelbare schooldiploma buiten Nederland behaald? Dan kan de toelatingscommissie eisen dat je aantoont het Nederlands op NTII-niveau te beheersen.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 januari 202501 februari 2025
01 mei 202501 september 2025

Je kunt in deze tweejarige opleiding met de vakken van sociologie beginnen in februari. Dit wordt echter niet aangeraden, aangezien het programma van het lerarenopleidingsgedeelte hier niet goed op aansluit.

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd
EU/EER2024-2025€ 1863deeltijd
EU/EER2024-2025€ 1863duaal

Omdat de educatieve master opleidt tot een zogenoemd 'tekort beroep', geldt dat er een extra jaar studiefinanciering wordt toegekend.

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Als afgestudeerde heb je een eerstegraadsbevoegdheid in het onderwijs. Dat wil zeggen dat je op alle niveaus in het voortgezet onderwijs mag lesgeven; daarnaast op het mbo, het volwassenenonderwijs en in het praktijkonderwijs. Afgestudeerden aan een universitaire lerarenopleiding vinden over het algemeen snel een baan. Daarnaast ben je een sociaal wetenschapper. Dat maakt dat je breed inzetbaar bent binnen, maar ook buiten het onderwijs.

Career services BSS
Waar wil je na je studie aan het werk? Je kunt tijdens je studie al terecht bij Career Services van de faculteit. Zij helpen je bij het oriënteren op je loopbaan, het ontwikkelen van vaardigheden, solliciteren en een stage vinden.

Potentiële beroepen

 • Eerstegraads docent

  Alle niveaus in het voortgezet onderwijs

 • Sociaal wetenschapper, beleids- en bestuursfunctionaris

  bij de overheid en in het bedrijfsleven

 • Diverse onderwijsfuncties

  bij hbo-instellingen

Onderzoek

Je schrijft in deze opleiding een scriptie bij Sociologie. Het onderzoek bij Sociologie aan de RUG is gericht op vijf thema's: de sociale ontwikkeling van jongeren, normen en netwerken, duurzame samenwerking, gezond en gelukkig ouder worden en analyse van sociale netwerken. Bij de Lerarenopleiding ontwikkel je een onderzoeksmatige houding als docent. Dat wil zeggen dat je leert hoe je je academische vaardigheden inzet in de lespraktijk en in de organisatie van de school.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

 • Tessa Veenstra MSc (studieadviseur)
  Email: studieadviseur.sociologie.gmw rug.nl
  Telefoon: +31 (0)50 36 37210
 • 
						Testimonial van	alumnus Tom Drukker

  Als ze moeten stemmen, hoop ik dat mijn leerlingen niet zomaar wat roepen.

  – alumnus Tom Drukker
  Lees verder

  Ik heb lang getwijfeld toen ik een master moest kiezen. Uiteindelijk heeft het onderwijs als sector de doorslag gegeven, vooral vanwege de ideële overtuiging dat goed onderwijs ertoe doet.
  Onderwijs zie ik als een essentiële schakel tussen persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Voor de klas staan trok me toen nog niet eens zozeer. Maar ik dacht wel: als je iets in het onderwijs wilt doen, moet je voor de klas gestaan hebben, met je voeten in de klei.

  Als docent maatschappijleer wil ik mijn leerlingen leren op basis van argumenten een standpunt in te nemen over een sociaal probleem of een maatschappelijke ontwikkeling. Als ze straks mogen stemmen, hoop ik dat ze een weloverwogen keuze maken. Of dat nu een stem op een linkse of op een rechtse partij is doet er niet toe. Ik hoop alleen niet dat ze zomaar wat roepen.

  In het nieuwe examenprogramma voor het verdiepende keuzevak maatschappijwetenschappen zie ik wel meer sociologie. Het gaat over begrippen als binding, verhouding, vorming en verandering. Daar herken ik de hoofdvragen van de sociologie in: sociale cohesie, sociale ongelijkheid, identiteit en rationalisering. Voor een Havo 4-klas is dat wat abstract. Aan de hand van thema's als onderwijs en massamedia probeer ik die concepten concreet te maken.

  De educatieve master heeft twee componenten: de vakinhoud – wat leer je ze? – en vakdidactiek – hoe doe je dat? In maatschappijleer staan de thema's politiek, recht, de verzorgingsstaat en de pluriforme samenleving centraal. Sociologische concepten als sociale cohesie en sociale ongelijkheid komen binnen die onderwerpen wel aan bod, maar van mij zou het nog wel wat sociologischer mogen.

  Didactiek – hoe leren leerlingen en hoe kun je daar als docent aan bijdragen? – is te leren. Ik maak nog steeds gebruik van de lesopzet die ik tijdens de educatieve master heb ontwikkeld. Maar als docent heb je ook een bepaalde persoonlijkheid nodig. Er zijn permanent 25 paar ogen op je gericht. Als je dat moeilijk vindt, sta je al met 1-0 achter. Het leraarschap is niet voor iedereen weggelegd, denk ik. Tijdens je stage kom je er gauw genoeg achter of het iets voor je is.

  Na de master: de eerste jaren kostte het lesgeven me veel energie. Maar het gaat me steeds beter af. Ik heb mijn bakens ook wat verzet. Eerst had ik hoge verwachtingen over wat ik leerlingen kon leren, maar nu haal ik vooral voldoening uit persoonlijk contact.

  Naast mijn werk als docent maak ik op school onderdeel uit van de beleidsgroep en de onderzoeksgroep. In de beleidsgroep bespreken we onder andere het nieuwe schoolplan, waarin bijvoorbeeld wordt vastgelegd hoe we als school willen omgaan met sociale media. In de onderzoeksgroep volgen we de implementatie van onderwijsinnovaties, zoals digitaal toetsen. Het aantrekkelijke van het onderwijs is dat je in deeltijd kunt werken. Naast het lesgeven ben ik nu ook begonnen met het opzetten van een bureautje voor sociaalwetenschappelijk onderzoek.'

  Wil je Tom iets vragen over de educatieve master of over zijn werk als docent maatschappijleer?
  Neem dan contact met hem op via tomdrukker@gmail.com

  Sluiten
Studentprofiel
 • je bent geïnteresseerd in en betrokken bij de wereld om je heen
 • je wil jouw kennis overbrengen en bijdragen aan de ontwikkeling van jonge mensen
 • je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • je voelt je aangetrokken tot of bent al werkzaam in het onderwijs
Studiebegeleiding

In de opleiding tot leraar zijn er meerdere personen die je intensief begeleiden: je vakdidacticus en je instituutsopleider op de opleiding, je werkplekbegeleider en je schoolopleider op de stageschool. Daarnaast staan de studieadviseurs van zowel sociologie als de Lerarenopleiding voor je klaar.