Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Middle Eastern Studies
Header image Midden-Oostenstudies

Midden-Oostenstudies

Conflicten, terrorisme, revoluties: het Midden-Oosten is een bijzonder dynamische en fascinerende regio die actueler en relevanter is dan ooit.

Ben je geïnteresseerd in de conflicten in Syrië, Jemen, Irak en Iran, wil je de rol van religie in de Turkse en Israëlische politiek beter begrijpen of wil je meer inzicht in de culturele achtergrond van vluchtelingen uit de regio?

Kies dan voor Midden-Oostenstudies in Groningen.

Midden-Oostenstudies in Groningen biedt een breed en divers programma met nadruk op actuele ontwikkelingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Je bestudeert vier kernthema's: geschiedenis, politiek, cultuur en religie.

Bij geschiedenis focust de opleiding op ontwikkelingen in de twintigste en eenentwintigste eeuw in landen als Egypte, Saoedi-Arabië, Israël, Turkije en Irak. Colleges over politiek geven je inzicht in thema’s als staatsvorming, dictatuur en conflict. Culturen in het Midden-Oosten bestudeer je aan de hand van bijvoorbeeld literatuur, architectuur en kunst. In modules over religie leer je alles over jodendom en islam en over de rol van religie in het hedendaagse Midden-Oosten. De hedendaagse thema’s die je bestudeert maken je vertrouwd met de regio en geven je inzicht in ontwikkelingen die ook voor Europa van groot belang zijn.

Naast deze thema’s leer je bij Midden-Oostenstudies een van de moderne talen uit de regio. Je kiest bij aanvang van de studie voor Modern Arabisch of Modern Hebreeuws. De taalopleiding in Groningen mondt uit in het buitenlandverblijf: in het tweede jaar verblijf je een half jaar in het Midden-Oosten. Studenten Arabisch gaan naar het Nederlands-Vlaams instituut in Caïro, Egypte of naar het Nederlands instituut in Rabat, Marokko. Studenten Hebreeuws studeren een semester aan de Ben Gurion University in Beer-Sheba, Israël. De opleiding faciliteert je verblijf en hieraan zijn geen extra studiekosten verbonden.

Lees hier meer over de afdeling Midden-Oosten Studies.

Meld je nu aan voor de Online Bachelorweek van 31 januari - 4 februari!

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BA in Midden-Oostenstudies
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
56098
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Letteren
Studie in Cijfers
Waarom dit programma in Groningen?
 • Focus op het moderne Midden-Oosten en actuele ontwikkelingen
 • Breed profiel met zowel taal- als themacolleges: geschiedenis, politiek, cultuur en religie
 • Buitenlandverblijf in Egypte, Marokko of Israël onderdeel van het programma
 • Kleinschalige opleiding, betrokken staf en studenten, actieve studievereniging
Programma

In het eerste jaar maak je kennis met de vier thematische speerpunten van de opleiding: geschiedenis, politiek, cultuur en religie. Zo bestudeer je de moderne geschiedenis van de regio, maak je kennis met jodendom en islam, bespreek je actuele politieke ontwikkelingen bij het vak Landen en Samenlevingen en leer je culturen van het Midden-Oosten kennen aan de hand van belangrijke steden als Jeruzalem en Istanboel. Ook begin je met het leren van een van de moderne talen: Arabisch of Hebreeuws.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Geschiedenis van het moderne Midden-Oosten (5 EC)

Inleidend overzicht van de moderne geschiedenis van de regio.

Jodendom (5 EC)

Inleiding in de geschiedenis, geschriften, geloofsopvattingen en rituelen van het jodendom.

Taalvaardigheid Arabisch of Hebreeuws 1 (10 EC)

Taalvaardigheid: als voorbereiding op het buitenlandprogramma in Cairo, Rabat en Beer-Sheba.

Academische vaardigheden Midden-Oostenstudies 1 (5 EC)

Het aanleren van academische vaardigheden en het opzetten en schrijven van een academisch onderzoek.

Islam (5 EC)

Inleiding in de geschiedenis, geschriften, geloofsopvattingen en rituelen van de islam

Landen en samenlevingen van het Midden-Oosten (5 EC)

Over culturele en maatschappelijke kenmerken van het Midden-Oosten als regio.

Steden in het Midden-Oosten 1 (5 EC)

Bestudering van Midden-Oosten steden: actualiteit en achtergronden van Jeruzalem en Cairo.

Taalvaardigheid Arabisch of Hebreeuws 2 (10 EC)

Taalvaardigheid: als voorbereiding op het buitenlandprogramma in Cairo, Rabat en Beer-Sheba.

Academische vaardigheden Midden-Oostenstudies 2 (5 EC)

Het aanleren en uitvoeren van verschillende onderzoeksmethodes die belangrijk zijn in het vakgebied

Steden in het Midden-Oosten 2 (5 EC)

Bestudering van Midden-Oosten steden: actualiteit en achtergronden van Bagdad en Istanbul.

In het tweede jaar worden de verschillende thema's uitgediept en op elkaar betrokken. Zo leer je bij Islam en Moderniteit alles over de relatie tussen religie en politiek in het Midden-Oosten en leer je films uit de regio te analyseren om inzicht te krijgen in de recente geschiedenis en de culturen in de regio. Daarnaast vervolg je je taalstudie en verblijf je in het tweede semester een half jaar in het Midden-Oosten: in Egypte, Marokko of Israël.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Modern Jodendom en Islam (5 EC)

De relatie tussen jodendom en islam in de moderne tijd

Cultuur van Midden-Oosten in de film (10 EC)

Bestudering van het Midden-Oosten op basis van films.

Taalvaardigheid Arabisch of Hebreeuws 3 (10 EC)

Taalvaardigheid: als voorbereiding op het buitenlandprogramma in Cairo, Rabat en Beer-Sheba.

Islam en Moderniteit (5 EC)

Ontwikkelingen in de islam in de moderne tijd.

Buitenlandprogramma (30 EC)

Semester in Cairo, Rabat of Beer-Sheba

In het eerste semester van het derde jaar volg je een Minor. In het tweede semester volg je verdiepende colleges over geweld en conflictbeheersing in het Midden-Oosten en over het thema literatuur en identiteit. Je sluit je Bachelor af met een scriptie.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Facultaire minor (30 EC)
Bachelorscriptie (10 EC)
Geweld en Conflictbeheersing in het Hedendaagse Midden-Oosten (10 EC)

Aspecten van geweldtoepassing en conflictbeheersing in de moderne tijd.

Literatuur en identiteit in het Midden-Oosten (10 EC)

De bestudering van literatuur in relatie tot identiteitsvorming in het Midden-Oosten

Programma-opties
Minoren (minor)

Het vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, universitaire minor of facultaire minor.

Meer informatie over deze optie

University of Groningen Honours College (honoursprogramma)

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Voor gemiddeld 16 weken
 • Maximaal 30 EC

Studenten wordt aangeraden een buitenlandprogramma te volgen. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • VWO Natuur & Techniek

  Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.

 • VWO Natuur & Gezondheid

  Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.

 • VWO Economie & Maatschappij

  Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.

 • VWO Cultuur & Maatschappij

  Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.

 • HBO propedeuse

  Taaleis Engels: minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen). Cambridge C1 Advanced of C2 Proficiency met een minimum score van 180. Klik op de link voor meer informatie: https://www.rug.nl/let/studeren-bij-ons/bachelor/aanmelding-en-inschrijving/language-requirements-ba

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt matching. Deelname is optioneel. Het advies is niet bindend.

Toelichting

De Faculteit der Letteren gaat er van uit dat jij, via een bezoek aan de Open dagen, deelname aan een Eén Dag student en/of aan een Webklas, jezelf goed hebt voorbereid op de opleiding van jouw keuze. Op basis van deze voorlichtingsactiviteiten bepaal jijzelf of je goed matcht met de opleiding.

Vragen over matching bij de Faculteit der Letteren? Hier kun je verdere informatie vinden: www.rug.nl/matching

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202201 september 2022
01 mei 202301 september 2023
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2021-2022€ 1084voltijd
EU/EER2022-2023€ 2209voltijd

Gehalveerd wettelijk collegegeld voor eerstejaars:

Praktische informatie voor:

Na je studie

Onze studenten zijn werkzaam in:

 • politiek (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Defensie)
 • diplomatie (ambassades in Nederland en het Midden-Oosten)
 • media (TV, radio, kranten)
 • samenleving (vluchtelingenwerk, integratie, radicalisme, NGO's in de regio)
 • bedrijfsleven (SHELL, AKZO-NOBEL)
 • wetenschap (onderzoek, promotie)

Arbeidsmarkt

Na de Bachelor Midden-Oostenstudies kun je verdergaan met de Master Midden-Oostenstudies. Ook kan je met de Bachelor Midden-Oostenstudies toegang krijgen tot aanverwante Masters in bijvoorbeeld Geschiedenis, Internationale Betrekkingen, Ontwikkelingsstudies of Journalistiek.

Maar de kennis, inzichten en vaardigheden die je opdoet in de driejarige Bachelor bereiden je ook goed voor op de arbeidsmarkt. Je wordt opgeleid tot een veelzijdige Midden-Oostenexpert. Hieraan is in deze tijd veel behoefte bijvoorbeeld in relatie tot buitenlandpolitiek, vluchtelingenopvang en terrorisme en veiligheid. Onze oud-studenten werken zowel in het Midden-Oosten en Europa. Relatief veel afgestudeerden vinden een baan in de politiek en diplomatie, bijvoorbeeld bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken of op een ambassade. Ook werken oud-studenten regelmatig bij instanties die zich bezighouden met vluchtelingenopvang, integratie, veiligheid en contra-terrorisme. Maar ook kan je denken aan journalistiek, musea, het bedrijfsleven of de wetenschap: de brede achtergrond die je opdoet bij Midden-Oostenstudies geeft je veel opties voor vervolgstudie en loopbaan.

Onderzoek

De stafleden gelden allemaal als experts op hun vakgebied. Ze doen onderzoek dat goed aansluit bij het profiel van de opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van jihadisme, politieke islam en Arabische literatuur. Het onderwijs dat je krijgt is dus gedeeltelijk direct gebaseerd op het lopende onderzoek aan de Letterenfaculteit.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Online BachelorweekBroerstraat 5Meer informatie
Bachelor Open DagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

 • Ask Your Question Here (please fill in this contact form, we will answer you as soon as possible.)
 • Maaike Kroese (Studieadviseur)
  Email: studieadviseurmos rug.nl
 • Maimoena Hulshof (Student Ambassador)
 • 
						Testimonial van	Pieke Assmann

  Precies wat ik hoopte dat het zou zijn

  – Pieke Assmann
  Lees verder

  De opleiding Midden-Oostenstudies is precies wat ik hoopte dat het zou zijn. In het programma staan vier kernthema's centraal: geschiedenis, politiek, cultuur en religie. Je leert actuele vraagstukken en onderwerpen vanuit verschillende perspectieven te benaderen, waarbij je steeds dieper ingaat op de stof. Diverse onderwerpen uit het nieuws komen terug in de colleges en worden gebruikt als voorbeelden om de stof uit te leggen.

  Ik vind het leuk om te zien dat alle kennis die je hebt opgedaan toegepast kan worden in het dagelijks leven.
  Een grote meerwaarde van Midden-Oostenstudies vind ik dat de studie de mogelijkheid biedt om een nieuwe taal te leren. Het is ongelooflijk dat je na een paar weken al een klein gesprekje in het Arabisch of Hebreeuws kunt voeren.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Jacobijn van den Berg

  De studie wordt levend in de praktijk

  – Jacobijn van den Berg
  Lees verder

  Wat ik leuk aan Midden Oostenstudies vind is dat het ook een hele praktische studie is. Je leert natuurlijk op colleges hoe bepaalde religies of culturen in elkaar zitten, en in de huidige samenleving zie je dit meteen terug. Daarnaast kun je Arabisch of Hebreeuws studeren en zet je dit een half jaar voort in de regio. Dit betekent niet alleen dat je makkelijker kan communiceren met bijvoorbeeld vluchtelingen in Nederland, maar ook dat je sneller de stap neemt om door landen in het Midden-Oosten te reizen. Veel studenten van MOS reizen naar verschillende landen in het Midden-Oosten, zoals Egypte, Iran of Marokko, waar alles wat je ooit hebt geleerd op de studie levend wordt in de praktijk. De opleiding is vrij klein en de meerderheid van de studenten zit bij de studievereniging, die bijvoorbeeld borrels, lezingen en reizen naar de regio organiseert.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Lotte Oldejans

  In plaats van mij te mengen in debatten, wilde ik op zoek naar kennis en nuance

  – Lotte Oldejans
  Lees verder

  Ahlan wa sahlan! Mijn naam is Lotte, ik ben 22 jaar en ik kom uit Enschede. Ik zit in het derde jaar van Midden-Oostenstudies en ik begin tegelijkertijd met de studie Human Geography & Regional and Urban Planning. Naast mijn studie heb ik wat bijbaantjes gehad en ben ik actief geweest bij studievereniging Siduri, maar dit jaar wil ik weer iets nieuws ondernemen als vrijwilliger bij Humanitas. In mijn vrije tijd doe ik graag yoga, lees ik boeken en ben ik bezig met de Turkse en Arabische taal.

  Waarom Midden-Oostenstudies?

  Tijdens mijn laatste jaar op de middelbare school had ik een brede interesse voor geschiedenis, politiek, taal, religie, journalistiek… maar ik kon niet beslissen wat ik nou het allerleukste vond. Totdat ik achter het bestaan van Midden-Oostenstudies kwam. De regio had altijd al mijn aandacht getrokken door het nieuws, maar ook door geroeptoeter in mijn omgeving en op televisie over onderwerpen als de Islam en immigratie. In plaats van mij te mengen in debatten, wilde ik op zoek naar kennis en nuance. Na de middelbare school ben ik eerst gaan reizen door het Midden-Oosten en deze bijzondere ervaring bevestigde mijn studiekeuze. Na twee jaar studeren groeien mijn kennis, nieuwsgierigheid en enthousiasme nog altijd!

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Maimoena Hulshof

  Ik vind het belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de wereld.

  – Maimoena Hulshof
  Lees verder

  Ahlan wa sahlan! Mijn naam is Maimoena, ik ben 20 jaar oud en kom uit Groningen. Ik zit nu in mijn tweede jaar van de bachelor Midden-Oostenstudies aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Ik heb een actief leven in de stad en spendeer veel tijd (in de roeiboot) bij de studentenroeivereniging 'Aegir'. Daarnaast heb ik een bijbaan in de horeca, woon ik in een actief studentenhuis met 11 anderen, hou ik van gezelligheid en ben ik altijd wel in voor een belevenis!

  Waarom Midden-Oostenstudies?

  Ik hou ontzettend veel van reizen en de wereld ontdekken. Daarnaast fascineren onderwerpen als religie, cultuur, oorlog en maatschappij mij al van jongs af aan. Ik vind het belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de wereld. In de regio van het Midden-Oosten komen deze onderwerpen samen de hele wereld bekommert zich hier om. Anderzijds heeft deze regio een wereldwijde invloed, wat vaak tot verhitte discussies leidt. Deze onderwerpen worden dan ook bij de opleiding uitgebreid behandeld. Bij Midden-Oostenstudies maak je ook kennis met een taal, namelijk Arabisch of Hebreeuws. Dit is erg voordelig voor de toekomst, want wie kan nou zeggen dat hij/zij Arabisch spreekt, of Hebreeuwse geschriften kan ontcijferen? Al met al viel alles voor mij op z’n plek, volgde ik mijn intuïtie en ben ik nog altijd erg tevreden met de keuze die ik heb gemaakt.

  Lees meer over Maimoena en waarom zij koos voor Midden-Oostenstudies in Groningen!

  Vragen? Stuur Maimoena een e-mail!

  Sluiten

Webklas

Zit je op het vwo en wil je graag weten hoe dat is, studeren? De opleiding Midden-Oosten Studies biedt een webklas aan! Een webklas is een door de RUG gemaakte cursus in Nestor (een elektronische leeromgeving) voor scholieren uit 5 en 6 vwo. Je kunt in zo'n cursus in tien studielasturen kennismaken met Midden-Oosten Studies door teksten te lezen, opdrachten te maken en met elkaar en de docent te discussiëren.

Interesse? Meld je dan aan voor de webklas.

Lees meer

Studieverenigingen

Siduri

Siduri is de studievereniging voor zowel Bachelor- als Masterstudenten van Midden-Oostenstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Siduri wil een verbindende omgeving creëren voor haar studenten door het organiseren van studiegerelateerde activiteiten, zoals symposia, lezingen en reizen naar verschillende landen in het Midden-Oosten, maar ook socials en een jaarlijks kerstdiner.
https://siduri.nl
Lees meer
(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (deeltijd: 20 ECTS) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Studiebegeleiding

De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid met behulp van een docentmentor en studentmentoren.

Tijdens de mentorbijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je hele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. De studieadviseur kan je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of cursussen van Studieondersteuning.

Aansluitende master programma's