Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Middle Eastern Studies
Header image Midden-Oostenstudies

Midden-Oostenstudies

Conflicten, terrorisme, revoluties: het Midden-Oosten is een bijzonder dynamische en fascinerende regio die actueler en relevanter is dan ooit. Ben je geïnteresseerd in de conflicten in Syrië, Jemen, Irak en Iran, wil je de rol van religie in de Turkse en Israëlische politiek beter begrijpen of wil je meer inzicht in de culturele achtergrond van vluchtelingen uit de regio?

Kies dan voor Midden-Oostenstudies in Groningen.

Belangrijke informatie voor aankomende studenten die in september 2020 beginnen met de opleiding

Midden-Oostenstudies in Groningen biedt een breed en divers programma met nadruk op actuele ontwikkelingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Je bestudeert vier kernthema's: geschiedenis, politiek, cultuur en religie.
Bij geschiedenis focust de opleiding op ontwikkelingen in de twintigste en eenentwintigste eeuw in landen als Egypte, Saoedi-Arabië, Israël, Turkije en Irak. Colleges over politiek geven je inzicht in thema’s als staatsvorming, dictatuur en conflict. Culturen in het Midden-Oosten bestudeer je aan de hand van bijvoorbeeld literatuur, architectuur en kunst. In modules over religie leer je alles over jodendom en islam en over de rol van religie in het hedendaagse Midden-Oosten. De hedendaagse thema’s die je bestudeert maken je vertrouwd met de regio en geven je inzicht in ontwikkelingen die ook voor Europa van groot belang zijn.

Naast deze thema’s leer je bij Midden-Oostenstudies een van de moderne talen uit de regio. Je kiest bij aanvang van de studie voor Modern Arabisch of Modern Hebreeuws. De taalopleiding in Groningen mondt uit in het buitenlandverblijf: in het tweede jaar verblijf je een half jaar in het Midden-Oosten. Studenten Arabisch gaan naar het Nederlands-Vlaams instituut in Caïro, Egypte of naar het Nederlands instituut in Rabat, Marokko. Studenten Hebreeuws studeren een semester aan de Ben Gurion University in Beer-Sheba, Israël. De opleiding faciliteert je verblijf en hieraan zijn geen extra studiekosten verbonden.

Lees hier meer over de afdeling Midden-Oosten Studies.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BA in Midden-Oostenstudies
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
56098
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Letteren
Studie in Cijfers
Waarom dit programma in Groningen?
 • Focus op het moderne Midden-Oosten en actuele ontwikkelingen
 • Breed profiel met zowel taal- als themacolleges: geschiedenis, politiek, cultuur en religie
 • Buitenlandverblijf in Egypte, Marokko of Israël onderdeel van het programma
 • Kleinschalige opleiding, betrokken staf en studenten, actieve studievereniging
Programma

In het eerste jaar maak je kennis met de vier thematische speerpunten van de opleiding: geschiedenis, politiek, cultuur en religie. Zo bestudeer je de moderne geschiedenis van de regio, maak je kennis met jodendom en islam, bespreek je actuele politieke ontwikkelingen bij het vak Landen en Samenlevingen en leer je culturen van het Midden-Oosten kennen aan de hand van belangrijke steden als Jeruzalem en Istanboel. Ook begin je met het leren van een van de moderne talen: Arabisch of Hebreeuws.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Geschiedenis van het moderne Midden-Oosten (5 EC)

Inleidend overzicht van de moderne geschiedenis van de regio.

Jodendom (5 EC)

Inleiding in de geschiedenis, geschriften, geloofsopvattingen en rituelen van het jodendom.

Taalvaardigheid Arabisch of Hebreeuws 1 (10 EC)

Taalvaardigheid: als voorbereiding op het buitenlandprogramma in Cairo, Rabat en Beer-Sheba.

Academische vaardigheden Midden-Oostenstudies 1 (5 EC)

Het aanleren van academische vaardigheden en het opzetten en schrijven van een academisch onderzoek.

Islam (5 EC)

Inleiding in de geschiedenis, geschriften, geloofsopvattingen en rituelen van de islam

Landen en samenlevingen van het Midden-Oosten (5 EC)

Over culturele en maatschappelijke kenmerken van het Midden-Oosten als regio.

Steden in het Midden-Oosten 1 (5 EC)

Bestudering van Midden-Oosten steden: actualiteit en achtergronden van Jeruzalem en Cairo.

Taalvaardigheid Arabisch of Hebreeuws 2 (10 EC)

Taalvaardigheid: als voorbereiding op het buitenlandprogramma in Cairo, Rabat en Beer-Sheba.

Academische vaardigheden Midden-Oostenstudies 2 (5 EC)

Het aanleren en uitvoeren van verschillende onderzoeksmethodes die belangrijk zijn in het vakgebied

Steden in het Midden-Oosten 2 (5 EC)

Bestudering van Midden-Oosten steden: actualiteit en achtergronden van Bagdad en Istanbul.

In het tweede jaar worden de verschillende thema's uitgediept en op elkaar betrokken. Zo leer je bij Islam en Moderniteit alles over de relatie tussen religie en politiek in het Midden-Oosten en leer je films uit de regio te analyseren om inzicht te krijgen in de recente geschiedenis en de culturen in de regio. Daarnaast vervolg je je taalstudie en verblijf je in het tweede semester een half jaar in het Midden-Oosten: in Egypte, Marokko of Israël.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Modern Jodendom en Islam (5 EC)

De relatie tussen jodendom en islam in de moderne tijd

Cultuur van Midden-Oosten in de film (10 EC)

Bestudering van het Midden-Oosten op basis van films.

Taalvaardigheid Arabisch of Hebreeuws 3 (10 EC)

Taalvaardigheid: als voorbereiding op het buitenlandprogramma in Cairo, Rabat en Beer-Sheba.

Islam en Moderniteit (5 EC)

Ontwikkelingen in de islam in de moderne tijd.

Buitenlandprogramma (30 EC)

Semester in Cairo, Rabat of Beer-Sheba

In het eerste semester van het derde jaar volg je een Minor. In het tweede semester volg je verdiepende colleges over geweld en conflictbeheersing in het Midden-Oosten en over het thema literatuur en identiteit. Je sluit je Bachelor af met een scriptie.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Facultaire minor (30 EC)
Bachelorscriptie (10 EC)
Geweld en Conflictbeheersing in het Hedendaagse Midden-Oosten (10 EC)

Aspecten van geweldtoepassing en conflictbeheersing in de moderne tijd.

Literatuur en identiteit in het Midden-Oosten (10 EC)

De bestudering van literatuur in relatie tot identiteitsvorming in het Midden-Oosten

Programma-opties
Minoren (minor)

Het vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, universitaire minor of facultaire minor.

Meer informatie over deze optie

University of Groningen Honours College (honoursprogramma)

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Voor gemiddeld 16 weken
 • Maximaal 30 EC

Studenten wordt aangeraden een buitenlandprogramma te volgen. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • Natuur & Techniek
 • Natuur & Gezondheid
 • Economie & Maatschappij
 • Cultuur & Maatschappij
 • HBO propedeuse

  Extra taaleis Engels: minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen). Talencentrum Engels test (LCET) niveau C1 (B2 voor niet meer dan 2 onderdelen).

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt matching. Deelname is optioneel. Het advies is niet bindend.

Toelichting

Wil je in september beginnen met een bacheloropleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen? Meld je dan uiterlijk op 1 juni aan in Studielink. De opleiding geeft je de mogelijkheid om gebruik te maken van een matchingsactiviteit, om te zien of jij en de studie bij elkaar passen. Welke matchingsactiviteiten er precies zijn, verschilt per faculteit.

Heb je vragen over matching? Kijk dan op www.rug.nl/matching

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202101 september 2021
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2020-2021€ 2143voltijd

Gehalveerd wettelijk collegegeld voor eerstejaars:

https://www.rug.nl/education/tuition-fees-halved

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Na de Bachelor Midden-Oostenstudies kun je verdergaan met de Master Midden-Oostenstudies. Ook kan je met de Bachelor Midden-Oostenstudies toegang krijgen tot aanverwante Masters in bijvoorbeeld Geschiedenis, Internationale Betrekkingen, Ontwikkelingsstudies of Journalistiek.

Maar de kennis, inzichten en vaardigheden die je opdoet in de driejarige Bachelor bereiden je ook goed voor op de arbeidsmarkt. Je wordt opgeleid tot een veelzijdige Midden-Oostenexpert. Hieraan is in deze tijd veel behoefte bijvoorbeeld in relatie tot buitenlandpolitiek, vluchtelingenopvang en terrorisme en veiligheid. Onze oud-studenten werken zowel in het Midden-Oosten en Europa. Relatief veel afgestudeerden vinden een baan in de politiek en diplomatie, bijvoorbeeld bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken of op een ambassade. Ook werken oud-studenten regelmatig bij instanties die zich bezighouden met vluchtelingenopvang, integratie, veiligheid en contra-terrorisme. Maar ook kan je denken aan journalistiek, musea, het bedrijfsleven of de wetenschap: de brede achtergrond die je opdoet bij Midden-Oostenstudies geeft je veel opties voor vervolgstudie en loopbaan.

Onderzoek

De stafleden gelden allemaal als experts op hun vakgebied. Ze doen onderzoek dat goed aansluit bij het profiel van de opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van jihadisme, politieke islam en Arabische literatuur. Het onderwijs dat je krijgt is dus gedeeltelijk direct gebaseerd op het lopende onderzoek aan de Letterenfaculteit.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

 • Ask Your Question Here (please fill in this contact form, we will answer you as soon as possible.)
 • Fleur Valk (Student Ambassador)
 • Sjors van Ooij (Studieadviseur Midden-Oostenstudies)
  Email: studieadviseurmos rug.nl
 • Bureau Studentzaken (Je kunt via Bureau Studentzaken een afspraak maken met de studieadviseur.)
 • Bekijk deze videoSluiten
 • 
						Testimonial van	Pieke Assmann

  Precies wat ik hoopte dat het zou zijn

  – Pieke Assmann
  Lees verder

  De opleiding Midden-Oostenstudies is precies wat ik hoopte dat het zou zijn. In het programma staan vier kernthema's centraal: geschiedenis, politiek, cultuur en religie. Je leert actuele vraagstukken en onderwerpen vanuit verschillende perspectieven te benaderen, waarbij je steeds dieper ingaat op de stof. Diverse onderwerpen uit het nieuws komen terug in de colleges en worden gebruikt als voorbeelden om de stof uit te leggen.

  Ik vind het leuk om te zien dat alle kennis die je hebt opgedaan toegepast kan worden in het dagelijks leven.
  Een grote meerwaarde van Midden-Oostenstudies vind ik dat de studie de mogelijkheid biedt om een nieuwe taal te leren. Het is ongelooflijk dat je na een paar weken al een klein gesprekje in het Arabisch of Hebreeuws kunt voeren.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Jacobijn van den Berg

  De studie wordt levend in de praktijk

  – Jacobijn van den Berg
  Lees verder

  Wat ik leuk aan Midden Oostenstudies vind is dat het ook een hele praktische studie is. Je leert natuurlijk op colleges hoe bepaalde religies of culturen in elkaar zitten, en in de huidige samenleving zie je dit meteen terug. Daarnaast kun je Arabisch of Hebreeuws studeren en zet je dit een half jaar voort in de regio. Dit betekent niet alleen dat je makkelijker kan communiceren met bijvoorbeeld vluchtelingen in Nederland, maar ook dat je sneller de stap neemt om door landen in het Midden-Oosten te reizen. Veel studenten van MOS reizen naar verschillende landen in het Midden-Oosten, zoals Egypte, Iran of Marokko, waar alles wat je ooit hebt geleerd op de studie levend wordt in de praktijk. De opleiding is vrij klein en de meerderheid van de studenten zit bij de studievereniging, die bijvoorbeeld borrels, lezingen en reizen naar de regio organiseert.

  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • 
						Testimonial van	Fleur Valk

  Ik wilde graag beter begrijpen waarom het Midden-Oosten vaak 'de brandhaard van de wereldpolitiek' wordt genoemd

  – Fleur Valk
  Lees verder

  Over Fleur

  Ik ben Fleur Valk, 22 jaar oud en ik studeer Midden-Oostenstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Omdat ik naast Midden-Oostenstudies ook de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur volg, begin ik dit jaar aan het vierde jaar van de opleiding. Ik ben opgegroeid in Nijmegen, maar woon al sinds het begin van mijn studie op kamers in Groningen. Naast mijn studie werk ik bij een educatieve uitgeverij en ben ik student-assistent bij Nederlands. Verder ben ik mijn hele studententijd actief geweest bij de studievereniging van Nederlands en speel ik sinds twee jaar tennis bij Veracket.

  Waarom Midden-Oostenstudies?

  In 2015 begon ik met de bachelor Nederlands omdat ik graag journalist wilde worden. Wanneer ik het nieuws las, merkte ik dat ik het meest geïnteresseerd was in het nieuws over het Midden-Oosten. Vanuit dit oogpunt heb ik besloten om ook de bachelor Midden-Oostenstudies te gaan volgen. Ik wilde graag beter begrijpen waarom de regio vaak “de brandhaard van de wereldpolitiek” wordt genoemd. Het Midden-Oosten is een gebied van tegenstellingen waar verschillende belangen (politieke, maatschappelijke en economische) een grote rol spelen. Maar het is niet te vergeten ook de bakermat van hedendaagse beschavingen en het religieuze centrum van drie wereldreligies. Met haar rijke geschiedenis, is het Midden-Oosten voor mij de interessantste regio die er is. Midden-Oostenstudies is een opleiding waarin je in een relatief korte tijd toch veel inzicht krijgt in deze complexe regio. Door een divers en diepgaand studieprogramma, focus je je niet alleen op de geschiedenis, politiek, cultuur en religie, maar leer je ook actief een taal (Hebreeuws of Arabisch). Je ontdekt hoe belangrijk het verleden vaak is geweest om de conflicten in het hedendaagse Midden-Oosten te kunnen begrijpen en verklaren. Daarnaast leer je niet alleen om kritisch te kijken naar de regio zelf, maar ook naar de rol van het Westen. Het absolute hoogtepunt voor mij was het buitenlandsemester in Egypte. Dit is een unieke ervaring waardoor je in de praktijk kunt brengen wat je hebt geleerd, je taalvaardigheid met sprongen vooruitgaat en je de kans krijgt om je te mengen in een compleet andere cultuur.

  Lees meer over Fleur Valk en waarom zij gekozen heeft MOS in Groningen te studeren!

  Vragen? Stuur Fleur een e-mail!

  Sluiten

Webklas

Zit je op het vwo en wil je graag weten hoe dat is, studeren? De opleiding Midden-Oosten Studies biedt een webklas aan! Een webklas is een door de RUG gemaakte cursus in Nestor (een elektronische leeromgeving) voor scholieren uit 5 en 6 vwo. Je kunt in zo'n cursus in tien studielasturen kennismaken met Midden-Oosten Studies door teksten te lezen, opdrachten te maken en met elkaar en de docent te discussiëren.

Interesse? Meld je dan aan voor de webklas.

Lees meer

Studieverenigingen

Siduri

Siduri is de studievereniging voor zowel Bachelor- als Masterstudenten van Midden-Oostenstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Siduri wil een verbindende omgeving creëren voor haar studenten door het organiseren van studiegerelateerde activiteiten, zoals symposia, lezingen en reizen naar verschillende landen in het Midden-Oosten, maar ook socials en een jaarlijks kerstdiner.
https://siduri.nl
Lees meer
(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Studiebegeleiding

De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid met behulp van een docentmentor en studentmentoren.

Tijdens de mentorbijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je hele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. De studieadviseur kan je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of cursussen van Studieondersteuning.

Aansluitende master programma's