Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Middle Eastern Studies
Header image Midden-Oostenstudies

Midden-Oostenstudies

Islamitische Staat, vluchtelingen, Israël en de Palestijnen: het Midden-Oosten is dagelijks in het nieuws. Volg je dat met meer dan gemiddelde interesse en wil je meer achtergronden leren kennen?

Kies dan voor Midden-Oostenstudies in Groningen.

Lees hier meer over de afdeling Midden-Oosten Studies .

Midden-Oostenstudies in Groningen legt nadruk op actuele ontwikkelingen. Je bestudeert vier kernthema's: geschiedenis, politiek, cultuur en religie. Je kiest Modern Arabisch of Modern Hebreeuws. Ook verblijf je een half jaar in het Midden-Oosten: in Egypte (Caïro), Marokko (Rabat) of Israël (Beer-Sheba). De actuele thema's die je bij Midden-Oostenstudies bestudeert, bieden jou alle kans om met de regio en haar achtergronden vertrouwd te raken.

Geïnteresseerd? Bezoek onze Open Dag!

Na de Bachelor Midden-Oostenstudies kun je verdergaan met de Master Midden-Oostenstudies. De vakspecifieke kennis en ervaring in de driejarige Bachelor geven je toegang tot diverse mooie functies en posities. Je wordt opgeleid tot een veelzijdige Midden-Oostenexpert, waaraan in deze tijd veel behoefte is. Je voorziet dus in een grote vraag naar kennis van de regio.

Onze studenten zijn werkzaam in onder andere politiek, diplomatie, media, samenleving, bedrijfsleven en wetenschap.


Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BA in Midden-Oostenstudies
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
56098
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Letteren
Studie in Cijfers
Waarom dit programma in Groningen?
 • De opleiding Midden-Oostenstudies is breed van opzet en richt zich op bestudering van de hele regio: Noord-Afrika, Midden-Oosten, Iran en Turkije
 • Taalvaardigheid Modern Standaard Arabisch of Modern Israëlisch Hebreeuws
 • Uitstekende contacten met een groot aantal buitenlandse universiteiten, zodat je alle gelegenheid krijgt om in het buitenland stage te lopen of het Midden-Oosten te bestuderen.
Programma

In het eerste jaar bestudeer je de geschiedenis en hedendaagse politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Je maakt kennis met de Islam en de voorlopers ervan in alle aspecten en leert de culturen van het Midden-Oosten kennen aan de hand van belangrijke steden zoals Jeruzalem en Istanboel. Een belangrijk onderdeel is taalstudie: Arabisch of Hebreeuws.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Geschiedenis van het moderne Midden-Oosten (5 EC)

Inleidend overzicht van de moderne geschiedenis van de regio.

Jodendom (5 EC)

Inleiding in de geschiedenis, geschriften, geloofsopvattingen en rituelen van het jodendom.

Taalvaardigheid Arabisch of Hebreeuws 1 (10 EC)

Taalvaardigheid: als voorbereiding op het buitenlandprogramma in Cairo, Rabat en Beer-Sheba.

Van Arabische Lente tot Islamitische Staat (10 EC, aanbevolen)

Minormodule over hedendaagse ontwikkelingen in het Midden-Oosten

Academische vaardigheden Midden-Oostenstudies 1 (5 EC)

Het aanleren van academische vaardigheden en het opzetten en schrijven van een academisch onderzoek.

Islam (5 EC)

Inleiding in de geschiedenis, geschriften, geloofsopvattingen en rituelen van de islam

Landen en samenlevingen van het Midden-Oosten (5 EC)

Over culturele en maatschappelijke kenmerken van het Midden-Oosten als regio.

Steden in het Midden-Oosten 1 (5 EC)

Bestudering van Midden-Oosten steden: actualiteit en achtergronden van Jeruzalem en Cairo.

Taalvaardigheid Arabisch of Hebreeuws 2 (10 EC)

Taalvaardigheid: als voorbereiding op het buitenlandprogramma in Cairo, Rabat en Beer-Sheba.

Academische vaardigheden Midden-Oostenstudies 2 (5 EC)

Het aanleren en uitvoeren van verschillende onderzoeksmethodes die belangrijk zijn in het vakgebied

Steden in het Midden-Oosten 2 (5 EC)

Bestudering van Midden-Oosten steden: actualiteit en achtergronden van Bagdad en Istanbul.

Je bestudeert de Islam en andere Midden-Oosten religies in relatie tot identiteit en mentaliteit in het Midden-Oosten. Je bekijkt en analyseert representatieve films uit en over het Midden-Oosten om inzicht te krijgen in de culturen van de regio. Je vervolgt je taalstudie en verblijft in het tweede semester in het Midden-Oosten: in Egypte, Marokko of Israël.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Modern Jodendom en Islam (5 EC)

De relatie tussen jodendom en islam in de moderne tijd

Cultuur van Midden-Oosten in de film (10 EC)

Bestudering van het Midden-Oosten op basis van films.

Taalvaardigheid Arabisch of Hebreeuws 3 (10 EC)

Taalvaardigheid: als voorbereiding op het buitenlandprogramma in Cairo, Rabat en Beer-Sheba.

Islam en Moderniteit (5 EC)

Ontwikkelingen in de islam in de moderne tijd.

Buitenlandprogramma (30 EC)

Semester in Cairo, Rabat of Beer-Sheba

In het eerste semester volg je een Minor. In het tweede semester maak je uitgebreid kennis met de achtergronden van geweld in het Midden-Oosten, met grote aandacht voor de actualiteit. Je volgt colleges over literatuur en identiteit in de regio en ter afsluiting van de Bachelor schrijf je een scriptie.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Facultaire minor (30 EC)
Bachelorscriptie (10 EC)
Geweld en Conflictbeheersing in het Hedendaagse Midden-Oosten (10 EC)

Aspecten van geweldtoepassing en conflictbeheersing in de moderne tijd.

Literatuur en identiteit in het Midden-Oosten (10 EC)

De bestudering van literatuur in relatie tot identiteitsvorming in het Midden-Oosten

Programma-opties
Minoren (minor)

Het vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, universitaire minor of facultaire minor.

Meer informatie over deze optie

University of Groningen Honours College (honoursprogramma)

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Voor gemiddeld 16 weken
 • Maximaal 30 EC

Studenten wordt aangeraden een buitenlandprogramma te volgen. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • Natuur & Techniek
 • Natuur & Gezondheid
 • Economie & Maatschappij
 • Cultuur & Maatschappij
 • HBO propedeuse

  Extra taaleis Engels: minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen). Talencentrum Engels test (LCET) niveau C1 (B2 voor niet meer dan 2 onderdelen).

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt matching. Deelname is optioneel. Het advies is niet bindend.

Toelichting

Wil je in september beginnen met een bacheloropleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen? Meld je dan uiterlijk op 1 mei aan in Studielink. De opleiding geeft je de mogelijkheid om gebruik te maken van een matchingsactiviteit, om te zien of jij en de studie bij elkaar passen. Welke matchingsactiviteiten er precies zijn, verschilt per faculteit.

Heb je vragen over matching? Kijk dan op www.rug.nl/matching

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202001 september 2020
01 mei 202101 september 2021
EU/EEA studenten01 september 202001 september 2020
01 september 202101 september 2021
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
EU/EER2020-2021€ 2143voltijd

Gehalveerd wettelijk collegegeld voor eerstejaars:

https://www.rug.nl/education/tuition-fees-halved

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Je kunt zowel in het Midden-Oosten als ergens anders een baan vinden in de verslaggeving voor kranten, radio of tv, journalistieke bijdragen leveren aan de media, of een functie verwerven op ambassades, consulaten, wetenschappelijke instituten, musea en/of bibliotheken. Werk in vertalen en tolken bij vluchtelingenorganisaties, ministeries en universiteiten. Bovendien hebben veel bedrijven zakelijke belangen in het Midden-Oosten. Met passende bijvakken kun je ook in het bedrijfsleven aan de slag.

Onderzoek

De stafleden doen allemaal onderzoek en hebben hun eigen specialismen zoals jihadisme, de Egyptische Moslim Broeders, Religie en Cognitie of Hebreeuwse en Arabische literatuur. Het onderwijs dat je krijgt is dus deels gebaseerd op het lopende onderzoek aan de faculteit.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Open dagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Midden-Oostenstudies, neem dan contact op:

 • Ask Your Question Here (please fill in this contact form, we will answer you as soon as possible.)
 • Fleur Valk (Student Ambassador)
 • Sjors van Ooij (Studieadviseur Midden-Oostenstudies)
  Email: studieadviseurmos rug.nl
 • Bureau Studentzaken (Je kunt via Bureau Studentzaken een afspraak maken met de studieadviseur.)
 • 
						Testimonial van	Marije Coster

  Focus op moderne Midden-Oosten

  – Marije Coster
  Lees verder

  Ik zit in het derde jaar van mijn promotietraject aan de RUG. Deze week heb ik een presentatie voor een internationale conferentie in Groningen voorbereid. Ik onderzoek de begintijd van de islam. Zonder kennis van Arabisch en de islam zou dat niet mogelijk zijn.

  Tijdens mijn studie was ik ook actief in twee christelijke studentenverenigingen. Ik heb er leren samenwerken, leidinggeven, een visie ontwikkelen en praktische zaken te regelen. Dat is, denk ik, van belang geweest tijdens mijn sollicitatieperiode. Moest ik opnieuw voor een opleiding kiezen, dan zou ik opnieuw Midden-Oostenstudies kiezen, in combinatie met een tweede studie en misschien niet in Groningen. Want inmiddels vind ik de klassieke fase van de islam interessanter dan het moderne Midden-Oosten, waar de focus van de studie nu nog meer op ligt dan in mijn studietijd.

  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • 
						Testimonial van	Pieke Assmann

  Precies wat ik hoopte dat het zou zijn

  – Pieke Assmann
  Lees verder

  De opleiding Midden-Oostenstudies is precies wat ik hoopte dat het zou zijn. In het programma staan vier kernthema's centraal: geschiedenis, politiek, cultuur en religie. Je leert actuele vraagstukken en onderwerpen vanuit verschillende perspectieven te benaderen, waarbij je steeds dieper ingaat op de stof. Diverse onderwerpen uit het nieuws komen terug in de colleges en worden gebruikt als voorbeelden om de stof uit te leggen.

  Ik vind het leuk om te zien dat alle kennis die je hebt opgedaan toegepast kan worden in het dagelijks leven.
  Een grote meerwaarde van Midden-Oostenstudies vind ik dat de studie de mogelijkheid biedt om een nieuwe taal te leren. Het is ongelooflijk dat je na een paar weken al een klein gesprekje in het Arabisch of Hebreeuws kunt voeren.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Jacobijn van den Berg

  De studie wordt levend in de praktijk

  – Jacobijn van den Berg
  Lees verder

  Wat ik leuk aan Midden Oostenstudies vind is dat het ook een hele praktische studie is. Je leert natuurlijk op colleges hoe bepaalde religies of culturen in elkaar zitten, en in de huidige samenleving zie je dit meteen terug. Daarnaast kun je Arabisch of Hebreeuws studeren en zet je dit een half jaar voort in de regio. Dit betekent niet alleen dat je makkelijker kan communiceren met bijvoorbeeld vluchtelingen in Nederland, maar ook dat je sneller de stap neemt om door landen in het Midden-Oosten te reizen. Veel studenten van MOS reizen naar verschillende landen in het Midden-Oosten, zoals Egypte, Iran of Marokko, waar alles wat je ooit hebt geleerd op de studie levend wordt in de praktijk. De opleiding is vrij klein en de meerderheid van de studenten zit bij de studievereniging, die bijvoorbeeld borrels, lezingen en reizen naar de regio organiseert.

  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • 
						Testimonial van	Fleur Valk

  Ik wilde graag beter begrijpen waarom het Midden-Oosten vaak 'de brandhaard van de wereldpolitiek' wordt genoemd

  – Fleur Valk
  Lees verder

  Over Fleur

  Ik ben Fleur Valk, 22 jaar oud en ik studeer Midden-Oostenstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Omdat ik naast Midden-Oostenstudies ook de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur volg, begin ik dit jaar aan het vierde jaar van de opleiding. Ik ben opgegroeid in Nijmegen, maar woon al sinds het begin van mijn studie op kamers in Groningen. Naast mijn studie werk ik bij een educatieve uitgeverij en ben ik student-assistent bij Nederlands. Verder ben ik mijn hele studententijd actief geweest bij de studievereniging van Nederlands en speel ik sinds twee jaar tennis bij Veracket.

  Waarom Midden-Oostenstudies?

  In 2015 begon ik met de bachelor Nederlands omdat ik graag journalist wilde worden. Wanneer ik het nieuws las, merkte ik dat ik het meest geïnteresseerd was in het nieuws over het Midden-Oosten. Vanuit dit oogpunt heb ik besloten om ook de bachelor Midden-Oostenstudies te gaan volgen. Ik wilde graag beter begrijpen waarom de regio vaak “de brandhaard van de wereldpolitiek” wordt genoemd. Het Midden-Oosten is een gebied van tegenstellingen waar verschillende belangen (politieke, maatschappelijke en economische) een grote rol spelen. Maar het is niet te vergeten ook de bakermat van hedendaagse beschavingen en het religieuze centrum van drie wereldreligies. Met haar rijke geschiedenis, is het Midden-Oosten voor mij de interessantste regio die er is. Midden-Oostenstudies is een opleiding waarin je in een relatief korte tijd toch veel inzicht krijgt in deze complexe regio. Door een divers en diepgaand studieprogramma, focus je je niet alleen op de geschiedenis, politiek, cultuur en religie, maar leer je ook actief een taal (Hebreeuws of Arabisch). Je ontdekt hoe belangrijk het verleden vaak is geweest om de conflicten in het hedendaagse Midden-Oosten te kunnen begrijpen en verklaren. Daarnaast leer je niet alleen om kritisch te kijken naar de regio zelf, maar ook naar de rol van het Westen. Het absolute hoogtepunt voor mij was het buitenlandsemester in Egypte. Dit is een unieke ervaring waardoor je in de praktijk kunt brengen wat je hebt geleerd, je taalvaardigheid met sprongen vooruitgaat en je de kans krijgt om je te mengen in een compleet andere cultuur.

  Lees meer over Fleur Valk en waarom zij gekozen heeft MOS in Groningen te studeren!

  Vragen? Stuur Fleur een e-mail!

  Sluiten

Webklas

Zit je op het vwo en wil je graag weten hoe dat is, studeren? De opleiding Midden-Oosten Studies biedt een webklas aan! Een webklas is een door de RUG gemaakte cursus in Nestor (een elektronische leeromgeving) voor scholieren uit 5 en 6 vwo. Je kunt in zo'n cursus in tien studielasturen kennismaken met Midden-Oosten Studies door teksten te lezen, opdrachten te maken en met elkaar en de docent te discussiëren.

Interesse? Meld je dan aan voor de webklas.

Lees meer

Studieverenigingen

Siduri

Siduri is de studentenvereniging van de opleiding Midden-Oostenstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen. De vereniging is er voor alle studenten met belangstelling voor het Midden-Oosten ongeacht de studierichting, de politieke overtuiging en de ideologieën die hierbij een rol kunnen spelen.
Voor de eerstejaars studenten Midden-Oostenstudies die lid worden bij onze vereniging organiseren we een introductiekamp. Deze vindt plaats op 6-8 september. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de volgende link: https://siduri.nl/introductiekamp-2/"
https://siduri.nl
Lees meer
(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Studiebegeleiding

De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid met behulp van een docentmentor en studentmentoren.

Tijdens de mentorbijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je hele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. De studieadviseur kan je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of cursussen van Studieondersteuning.

Aansluitende master programma's