Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsMaster en PhD opleidingenMediastudiesJournalistiek (NL)
Header image Journalistiek (NL)

Journalistiek (NL)

Een gezonde samenleving heeft goede journalistiek nodig. Hoe en waarom is de journalistiek zo aan het veranderen? Hoe maak je zelf onafhankelijke, betrouwbare en boeiende journalistieke verhalen?

Door de wol geverfde journalisten begeleiden je intensief bij het ontdekken, onderzoeken en vertellen van die journalistieke verhalen, binnen en buiten onze newsroom. Je leert crossmediaal te werken in tekst, beeld en geluid voor verschillende platforms: online, televisie, radio, print. Verdieping, specialisatie en een ondernemende houding zijn daarbij van groot belang. Zo kun je als professional aan de slag op een redactie of je eigen journalistieke onderneming starten.

Je bestudeert hoe nieuwsmedia werken en in ontwikkeling zijn, wat onze journalistieke cultuur kenmerkt en hoe deze zich verhoudt tot bijvoorbeeld politiek en literatuur. Ook ontwikkelingen als globalisering, burgerschap en digitalisering komen daarbij aan bod. Je leert welke wetenschappelijke methodes en theorieën je het beste voor je onderzoek kunt gebruiken.

Dit programma heeft plaats voor max. 30 studenten. In het voorjaar doe je mee aan de selectieprocedure. Entreevoorwaarden: een bij aanvang van de master afgeronde universitaire bachelor en liefst een pakket van 30 ECTS uit de minor Minor Media Studies (of vergelijkbare vakken aan een andere universiteit).

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA in Mediastudies
Type opleiding
Master
Duur
18 maanden (90 ECTS)
Croho code
60831
Voertaal
Nederlands, Engels
Start
September
Faculteit
Letteren
Waarom dit programma in Groningen?

Bijzonder aan deze mastertrack is de combinatie van de studie van de journalistieke cultuur oftewel Journalism Studies met een breed scala aan journalistieke vaardigheden. De focus ligt daarbij op de journalistiek in en van de toekomst. Het programma staat open voor studenten van alle universitaire bachelors in Nederland.

Studenten hebben voor het maken van journalistieke producties toegang tot professionele faciliteiten, zoals een eigen redactieruimte met instructielokaal, krachtige werkstations, een radio- en televisiestudio, montageruimtes en opnameapparatuur. De opleiding heeft uitstekende relaties op de stage- en arbeidsmarkt, werkt samen met de NOS op het gebied van onderwijs en onderzoek, en onderhoudt relaties met buitenlandse universiteiten als Sheffield en Cardiff.

Programma

De eerste twee semesters bestaan uit theoretische vakken op het gebied van Journalism Studies en vakken journalistieke vaardigheden.

Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
Journalism Studies 1: Theory (5 EC)
Vaardigheden 1: Houding en interactie (5 EC)

Dit onderdeel beslaat 1/3 van semester I.

Vaardigheden 2: Het journalistieke verhaal (10 EC)

Dit onderdeel beslaat 2/3 van semester II.

Journalism Studies 2: Methodology (5 EC)
Theoretische Specialisatie I: Journalistiek en literaire cultuur (5 EC, facultatief)
Theoretische Specialisatie II: Journalism and Political Culture (5 EC, facultatief)
Theoretische Specialisatie III: Global Journalism (5 EC, facultatief)
Ma-scriptie Journalistiek: voorbereiding (5 EC)
Onderzoekscollege I (10 EC, facultatief)
Onderzoekscollege II (10 EC, facultatief)
Onderzoekscollege III (10 EC, facultatief)
Vaardigheden 3: Profilering en verdieping (10 EC)
Journalistieke Innovatie en Ondernemerschap (5 EC)

Het derde en laatste semester wordt besteed aan de masterscriptie en de verplichte redactiestage bij een nieuwsorganisatie.

Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
Ma-scriptie (15 EC)
Ma-stage Journalistiek (15 EC)

Studielast

Gemiddeld 40 uur college en zelfstudie per week

Curriculum

De mastertrack Journalistiek heeft geen afstudeerrichtingen. Wel zijn er keuzevakken waarmee je je eigen profiel kunt aanscherpen, zowel binnen het theorie- als binnen het praktijkgedeelte. Binnen het theoretisch gedeelte kun je kiezen uit drie theoretische specialisaties: Journalistiek en Literaire Cultuur, Journalism and Political Culture, en Global Journalism. Daarna kies je een van de onderzoekscolleges, die vrijwel jaarlijks van thema wisselen.

In 2018-2019 bieden we de onderzoekscolleges Wat verwacht het publiek van online journalistiek? (in samenwerking met Dagblad van het Noorden) en Popularisaton and Diversity in Visual Journalism aan. Het praktijkgedeelte is voor iedereen gelijk. Daarbij horen ook onderwerpen als storytelling, onderzoeksjournalistiek en online journalistiek. In de tweede helft van het programme kiest je bovendien voor een profiel: Online, Tekst, Beeld of Geluid. Drie keer per jaar werken alle studenten een of twee weken lang samen aan de nieuwssite journalist.io. Ook in de keuze voor stageplaats en scriptie-onderwerp kun je zelf je programma vormgeven.

Programma-opties
Keuzevakken (specialisatie)

De mastertrack Journalistiek heeft geen afstudeerrichtingen. Wel zijn er keuzevakken waarmee je je eigen profiel kunt aanscherpen, zowel binnen het theorie- als binnen het praktijkgedeelte.

Binnen het theoretisch gedeelte kun je kiezen uit drie theoretische specialisaties: Journalistiek en Literaire Cultuur, Journalism and Political Culture, en Global Journalism. Daarna kies je een van de drie onderzoekscolleges, die vrijwel jaarlijks van thema wisselen. In 2017-2018 ging het om Jongeren, sociale media en nieuwsgebruik, Popularisaton and Diversity in Visual Journalism en Foreign Corresponding and Crises.

Het praktijkgedeelte is tijdens de eerste helft van het programma voor iedereen gelijk. Daarbij horen ook onderwerpen als storytelling, onderzoeksjournalistiek en online journalistiek. In de tweede helft kies je voor een profiel: Online, Tekst, Beeld en Geluid. Drie keer per jaar werken alle studenten een of zelfs twee weken lang samen aan de nieuwssite journalist.io.

Ook in de keuze voor stageplaats en scriptie-onderwerp kun je zelf je programma vormgeven.

Master Honours College (honoursprogramma)

Het master Honours programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

Het is een extra programma van 15 ECTS dat je naast je reguliere masteropleiding volgt. Het eenjarige programma heeft een interdisciplinair karakter, waarin je kennis gaat maken met diverse aspecten van leiderschap.

Masterstage (track)

Tijdens deze mastertrack is de stage een vast onderdeel van het programma.

Je bepaalt zelf bij welke organisatie je stage loopt. Het Mobility Office kan je daarbij helpen. Via de link hierboven vind je voorbeelden van gelopen masterstages.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Maximaal 15 EC

Het is mogelijk de verplichte redactiestage in het buitenland te doen.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
ingangstoets

Kandidaten maken een selectietoets, bestaande uit een wetenschappelijke essay-opdracht en een opdracht rond actualiteit en nieuwswaarde. Zonder deelname aan de toets heeft het insturen van een dossier geen zin. De selectieprocedure sluit op 1 juni.

minimum kennis

Het strekt tot aanbeveling wanneer de premaster minor Journalistiek of Journalism van de RUG is gevolgd, of een vergelijkbaar pakket van een andere universiteit. Voor studenten van de BA Mediastudies strekt het tot aanbeveling wanneer het profiel Journalism is gevolgd. Ervaring in de journalistiek is meegenomen maar niet noodzakelijk; een nieuwsgierige instelling, stressbestendigheid, gevoel voor taal, brede belangstelling en kennis van de actualiteit wel.

taaltoets cijfer

Extra taaleis Engels: een vwo-diploma of een certificaat vwo Engels (cijfer 6 of hoger), minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen). Talencentrum Engels test (LCET) niveau C1 (B2 voor niet meer dan 2 onderdelen). Als je een VWO diploma hebt, hoef je geen taaltoets te overleggen.

vooropleiding

Toelating is mogelijk met alle WO-bachelors.

schriftelijk verzoek

Het dossier in het kader van de selectieprocedure bestaat uit een motivatiebrief, curriculum vitae, diploma of gewaarmerkte cijferlijst, pasfoto en eventueel eigen werk, aangevuld met de selectietoetsen.

Aanmeldingsprocedure

Om je aan te melden volg je de stappen in de Admission Guide Journalism/Journalistiek.

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
Alle HBO instellingen

Via een pre-master van maximaal 60 EC

Extra informatie:

Studenten met een HBO-opleiding volgen eerst een schakelprogramma van 60 ECTS, bestaande uit onderdelen van de BA Media Studies en de (premaster)minor Journalistiek/Journalism. Daarnaast geldt ook voor hen dat deelname aan de selectieprocedure verplicht is.

VooropleidingOrganisatieInstroom
Alle WO instellingen

Via een pre-master

Extra informatie:

Van Nederlandse kandidaten wordt verwacht dat zij minimaal 30 ECTS in de minor Media en Journalistieke Cultuur van de RUG hebben behaald tijdens hun bachelor, of vergelijkbare vakken aan een andere universiteit.

VooropleidingOrganisatieInstroom
Media StudiesRijksuniversiteit GroningenToelating onder voorwaarden

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
ingangstoetsGeen verdere informatie
taaltoets cijfer

Additional requirements English: A VWO diploma or a subject certificate for VWO English (mark 6 or higher), minimum requirement of TOEFL iBT 90 (with a minimum of 21 on all items), or IELTS 6.5 (with a minimum of 6 on all items). Language Centre English Test (LCET) level C1 (B2 for no more than two components).

vooropleiding

All validated bachelor degrees apply.

schriftelijk verzoekGeen verdere informatie

Aanmeldingsprocedure

To apply, please follow the steps in the Admission Guide Journalism/Journalistiek.

Numerus Fixus

Deze opleiding heeft een numerus fixus van maximaal 60 instromers per jaar.

De numerus fixus van 60 plaatsen per jaar geldt voor de tracks Journalistiek en Journalism samen.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
non-EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
niet EU/EER2018-2019€ 11500voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
niet EU/EER2019-2020€ 12500voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

De mastertrack Journalistiek biedt een uitstekende voorbereiding op de arbeidsmarkt. De meeste alumni werken in de journalistiek, in dienst van een nieuwsorganisatie of (steeds vaker) als freelancer/zzp'er. Anderen vinden werk op het terrein van communicatie en voorlichting, meestal in de non-profitsector of bij de overheid. Ook werk op het gebied van beleidsontwikkeling en -ondersteuning, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek komt regelmatig voor.

Ruim 60 procent van de afgestudeerden gaat werken in de journalistiek, als freelancer of in dienstverband. Nog eens 20 procent doet mediagerelateerd werk, bijvoorbeeld als pr/communicatiemedewerker of zelfstandig tekstschrijver. Zo'n 8 procent werkt als beleidsadviseur. Een klein deel van de studenten gaat door met een tweede master en/of promotieonderzoek.

In de Nationale Studenten Enquete 2017 kreeg het onderdeel Voorbereiding Beroepsloopbaan een 4.4 uit 5.

Potentiële beroepen

 • Journalist
 • Verslaggever
 • Beleidsmedewerker
 • Onderzoeker
 • PR medewerker
 • Voorlichter
Onderzoek

Onderzoek naar Journalism Studies

De theoriedocenten voeren gevarieerd onderzoek uit op het terrein van Journalism Studies, ook binnen grotere samenwerkingsprojecten met bijvoorbeeld de universiteiten in Sheffield en Cardiff. Tijdens de opleiding maak je als student kennis met dat onderzoeksterrein en leer je ook zelf onderzoek te doen. Dat gebeurt tijdens de theorie- en onderzoekscolleges en bij je masterscriptie.

Soms leidt dat tot publicaties in de vorm van artikelen of boeken. Een voorbeeld is het boek De hoofdredacteur. Over ondernemend leiderschap in de journalistiek (2011), dat voortkwam uit een onderzoekscollege met dat onderwerp.

De afdeling stimuleert de deelname van studenten aan congressen en symposia over journalistiek en Journalism Studies. Ook kun je gevraagd worden om als studentassistent mee te helpen aan een onderzoek.

Een paar langer lopende onderzoeksprojecten:

Op de medewerkerspagina's vind je meer over de onderzoeksprojecten van de docenten.

Voorbeelden van masterscripties zijn te vinden in de scriptie repository .

Nu aanmeldenDownload brochureOpen dagen en evenementenContact
MasterdagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Journalistiek (NL), neem dan contact op:

 • Bekijk deze videoSluiten
 • 
								Testimonial van	Ingrid Woudwijk

  “Het voordeel van deze master is dat het eerste half jaar heel breed is.”

  – Ingrid Woudwijk
  Lees verder

  Mijn naam is Ingrid Woudwijk. Na mijn bachelor Media en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam ben ik in september begonnen aan de Nederlandstalige master Journalistiek aan de RUG. Het voordeel van deze master is dat het eerste half jaar heel breed is. Je bent in het begin veel aan het schrijven, maar daarna ga je ook bezig met beeld en geluid..

  Je krijgt veel praktijkles, iets wat ik bij mijn bachelor soms miste. Naast de drie dagen praktijklessen, verdiep je je ook in de theorieën die met journalistiek te maken hebben. Op maandag hebben we een college en een werkgroep. Dinsdag is een zelfstudiedag, die je ook wel echt nodig hebt. Het is dus een drukke studie. Het is iets drukker dan ik verwachtte door de vele opdrachten die je moet doen. Desondanks vind ik het wel erg leuk en leerzaam, en zou ik de opleiding zeker aanraden als je journalistieke ambities hebt.

  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten

Selectie

De mastertrack Journalistiek heeft, samen met de mastertrack Journalism, maximaal 60 plaatsen per jaar en kent alleen een startmoment in september. Vanaf januari begint de selectieprocedure, tot 1 mei. Nadat je je hebt opgegeven, ontvang je de selectietoetsen. Je hebt 5 werkdagen de tijd om deze te maken en in te sturen, samen met je aanmeldingsdossier. De Toelatingscommissie beslist of je rechtstreeks kunt worden toegelaten of dat je eerst een premasterprogramma moet doen. Soms houdt de Toelatingscommissie een aanvullend gesprek met kandidaten. Opgeven voor de procedure kan via de Admissions Guide Journalistiek/Journalism .

Lees meer

Studieverenigingen

Max L. Snijders

Max L. Snijders is een studievereniging voor studenten die aan de Rijksuniversiteit Groningen de mastertrack journalistiek volgen.
De vereniging is vernoemd naar de eerste Nederlandse hoogleraar journalistiek en oud-hoofdredacteur van het Utrechts Nieuwsblad.
https://www.facebook.com/svmaxlsnijders

MESA

MESA is the study association of the bachelor of Media Studies. The association aims to help the cultural and academic growth of its members as well as improve contact between them. Additionally, the association plays a vital role in promoting and introducing the bachelor to both new and prospective students
https://mesagroningen.nl
Lees meer
Studentprofiel

de master: geknipt voor studenten die…

 • een brede belangstelling hebben
 • willen weten hoe de journalistiek in elkaar zit
 • een goed verhaal willen vertellen
 • actief en ondernemend zijn
 • een zwak hebben voor het laatste nieuws
 • goede journalistiek belangrijk vinden
Studiebegeleiding

Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexe zaken verwijst de studieadviseur je door naar een studentendecaan.

Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, bijvoorbeeld over studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij het Studenten Service Centrum (SSC).