Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Arts and Culture Landscape History
Header image Landschapsgeschiedenis

Landschapsgeschiedenis

De master Landschapsgeschiedenis is de enige mastertrack in Nederland die gericht is op verleden, heden en toekomst van het Nederlandse en Europese landschap.

Landschap speelt een centrale rol bij de oplossing van belangrijke vraagstukken. In de programma Landschapsgeschiedenis bestudeer je de ontstaanswijze, opbouw en betekenis van het landschap. De kennis die je opdoet, leer je actief inzetten op het gebied van ruimtelijke ordening, erfgoedzorg, landschapsbeleid, landschapsplanning en landschapsbeheer.

De master biedt je mogelijkheden voor je individuele ontwikkeling en samenwerking met je medestudenten. Naast verplichte vakken over het Nederlandse en Europese landschap zijn er ok een aantal keuzemodules waarin:

 • je word ingevoerd in de wereld van landgoederen en buitenplaatsen;
 • je in veldpractica en excursies kennis kunt maken met de rijke variatie aan cultuurlandschappen in Nederland;
 • je tijdens een buitenlandse excursie naar Noordwest-Italië of Zuid-Engeland leert over een aantal hoofdthema’s van de Europese landschapsgeschiedenis;
 • je tijdens een stage in Nederland of in het buitenland ervaring kunt opdoen met de praktijk van het landschapsonderzoek, de landschapsplanning of het landschapsbeheer;
 • je onder begeleiding van een van onze docenten zelfstandig een goede wetenschappelijke paper leert schrijven door middel van je eigen masterscriptie-onderzoek.

Landschapsgeschiedenis hanteert een sterk interdisciplinaire aanpak, waarbij diverse benaderingen worden gecombineerd binnen de driehoek aarde, mens en natuur. Zo krijg je een praktische scholing in het analyseren van de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het landschap met behulp van bronnen en methoden uit verschillende vakgebieden: Geografische Informatie Systemen (GIS); historisch-geografisch veldwerk; archiefonderzoek; oud schrift (Paleografie); veldbodemkunde; landschapsbelevingsonderzoek; historische kartografie; naamkunde (toponymie); oral history; pollenonderzoek (paleobotanie).

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA in Kunst- & cultuurwetenschappen
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
60087
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, September
Faculteit
Letteren
Waarom dit programma in Groningen?
 • sterk interdisciplinaire benadering: bronnen en onderzoeksmethoden uit verschillende vakgebieden worden met elkaar verbonden tot een samenhangend beeld van opbouw en geschiedenis van het landschap;
 • goede verbinding van wetenschap en praktijk: de opleiding is niet louter academisch van opzet, maar richt zich evenzeer op de maatschappelijke praktijk van landschapsbeheer, erfgoedzorg, landschapsbeleid en ruimtelijke ordening;
 • de masteropleiding omvat ook veel praktisch werk: praktijkcursussen, veldwerk, werkbezoeken, excursies;
 • de opleiding heeft een uitstekend netwerk van instellingen voor stages en verdieping van de studie, in zowel binnen- als en buitenland;
 • ruime mogelijkheden om een persoonlijk accent te geven aan de eigen opleiding (thematisch, disciplinair, periode, landschap, nationaal-internationaal);
 • goede mogelijkheden om landschapsgeschiedenis te verbinden met architectuur- en stedenbouwgeschiedenis, archeologie, ecologie, geschiedenis, geografie, planologie en landschapsarchitectuur;
 • enige plaats in Nederland waar in de opleiding uitgebreid aandacht wordt besteed aan kastelen, buitenplaatsen, landgoederen, parken, tuinen en andere vormen van groen erfgoed;
 • veel mogelijkheden tot contact met andere studenten (eigen e-mailnetwerk; borrels; excursies);
 • veel persoonlijke aandacht van docenten (veel contacturen; diverse individuele gesprekken per studiejaar);
 • zeer goede banenkansen na afloop van de master.
Programma

De eenjarige mastertrack Landschapsgeschiedenis is een van de vier tracks binnen de masteropleiding Kunst- en Cultuurwetenschappen. Het programma biedt een uitstekende combinatie van wetenschap en praktijk. Je leert zelfstandig onderzoek doen door werkbezoeken en veldexcursies, in stages en colleges, ook van gastdocenten.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
LG: Actuele Vraagstukken (5 EC)
LG: GIS voor Landschapshistorisch onderzoek (5 EC)
LG: Landschappen van Nederland (10 EC)
LG: Archiefonderzoek (5 EC)
Masterscriptie Landschapsgeschiedenis (voorbereiding) (5 EC)
LG: Landschappen van Europa (5 EC)
LG: Historische Buitenplaatsen (10 EC, facultatief)
LG: Specialisatieproject (10 EC, facultatief)
Masterscriptie Landschapsgeschiedenis (15 EC)
Masterstage Landschapsgeschiedenis (10 EC, facultatief)
Programma-opties
Masterstage (specialisatie)

Tijdens deze mastertrack kun je een stage lopen voor 10 ECTS.

Je bepaalt zelf bij welke organisatie je stage loopt. Bureau Studentzaken kan je daarbij helpen.

Honours programma voor masterstudenten (honoursprogramma)

Het master Honours programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

Het is een extra programma van 15 ECTS dat je naast je reguliere masteropleiding volgt. Het eenjarige programma heeft een interdisciplinair karakter, waarin je kennis gaat maken met diverse aspecten van leiderschap.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
KunstgeschiedenisRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating
ArcheologieRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden van maximaal 30 EC

Extra informatie:

Studenten met de BA Archeologie en de minor Landschapsgeschiedenis hebben toegang tot de MA Landschapsgeschiedenis

VooropleidingOrganisatieInstroom
KunstgeschiedenisAlle WO instellingenDrempelloze toelating

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

Studenten met een WO- of HBO-bachelordiploma in een verwante richting (bijv. Geschiedenis, Geografie, Planologie, Archeologie, Biologie, Bos- en Natuurbeheer, Tuin- & Landschapsarchitectuur) kunnen al dan niet met een voorbereidend pre-masterprogramma worden toegelaten. Zij dienen eerst contact op te nemen met de Toelatingscommissie Kunst- & Cultuurwetenschappen.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten15 augustus 202201 september 2022
15 januari 202301 februari 2023
15 augustus 202301 september 2023
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2022-2023€ 2209voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Als afgestudeerde heb je een brede kennis van het landschap. Deze kennis kun je inzetten in ruimtelijke ordeningsprocessen, erfgoedbeheer en natuur- en landschapsbeheer.

Arbeidsmarkt

Mogelijke werkgevers in Nederland zijn de Rijksoverheid, provincies en grotere gemeenten. Ook kun je werken bij onderzoeksinstituten, ingenieurs- en adviesbureaus en (landschaps)architectenbureaus. Daarnaast kun je terecht bij natuurbeschermingsorganisaties, waterschappen en instellingen voor het hoger onderwijs.

Potentiële beroepen

 • Beleidsmedewerker/landschapsadviseur bij een waterschap
 • Onderzoeker/projectleider op een landschapsarchitectenbureau
 • Promotieonderzoeker bij een universiteit of onderzoeksinstituut
 • Zelfstandig landschapsadviseur/onderzoeker (eigen bedrijf)
 • Projectleider bij een natuur- of landschapsorganisatie
 • Beleidsmedewerker/adviseur erfgoed/cultuurhistorie/landschap/ruimtelijke ordening bij een gemeente, provincie, rijksdienst of ministerie
 • Onderzoeker/projectleider bij een cultuurhistorisch of archeologisch adviesbureau
Onderzoek

Kenniscentrum Landschap

Het onderzoek op het gebied van Landschapsgeschiedenis vindt plaats binnen het levendige Kenniscentrum Landschap.

Een van de vier hoofddoelen van het Kenniscentrum Landschap van de RUG is de uitbouw en verdieping van de wetenschappelijke kennis over de opbouw, ontstaansgeschiedenis en actuele betekenis van de Nederlandse en Europese cultuurlandschappen. Dit fundamenteel-wetenschappelijke onderzoek wordt uitgevoerd binnen (meerjarige) onderzoeksprojecten van universitaire medewerkers, promovendi en postdocs van de leerstoelgroep Landschapsgeschiedenis. Organisatorisch wordt dit onderzoek ondergebracht in het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen (ICOG).

Het Centrum richt zich op vijf thema's:

 • Holocene kust- en veenlandschappen van het Wadden- en Zuiderzeegebied: kolonisatie, ontginning en waterbeheer ca 800 – ca 1600
 • Landschap, economie en samenleving van de Pleistocene zandlandschappen van de Nederlanden tijdens de middeleeuwen en vroege nieuwe tijd;
 • Vergelijkend en interdisciplinair onderzoek naar kastelen, buitenplaatsen en landgoederen vroeger en nu;
 • De landschapsbiografie als instrument voor ruimtelijke planning, landschapsontwerp en landschapsbeheer;
 • Historische ecologie als instrument voor de verbinding van natuurbeheer en erfgoedzorg.

Meer informatie: prof.dr.ir. Theo Spek

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

 • 
						Testimonial van	Rianne Luring

  Het is een goede balans tussen de verdiepende theorie en de praktijk van de Landschapsgeschiedenis. Als ik de master zou moeten samenvatten in drie woorden, dan zouden dat de woorden uniek, interdisciplinair en vrij zijn.

  – Rianne Luring
  Lees verder

  Ik heb voor de Master Landschapsgeschiedenis gekozen omdat deze master een goede aanvulling is op mijn bachelor Landschapsarchitectuur. Het studieprogramma leek mij erg interessant en afwisselend, en de docenten waren ook allemaal heel enthousiast.

  Uniek, interdisciplinair en vrij

  Inmiddels ben ik zelf ook erg enthousiast over de master! Het is een goede balans tussen de verdiepende theorie en de praktijk van de Landschapsgeschiedenis. Als ik de master zou moeten samenvatten in drie woorden, dan zouden dat de woorden uniek, interdisciplinair en vrij zijn. Je kunt ervoor kiezen om veel practica te doen in de vorm van veldweken. Daarnaast is de master interdisciplinair, wat betekent dat het vak te maken heeft met heel veel andere vakgebieden. Afhankelijk van je bachelor en/of interesse kun je combinaties maken tussen deze verschillende vakgebieden. Je kiest zelf welke vakken je volgt (er zijn natuurlijk wel een aantal verplichte vakken) en daarnaast kun je echt je eigen wending geven aan de vakken, door de onderwerpen te kiezen die jouw interesse hebben.

  Werkdruk

  De tijd die je aan de master kwijt bent, is afhankelijk van je eigen studieplanning. Ik ben over het algemeen vijf dagen in de week met de master bezig, waarbij de verhouding grofweg 25% college en 75% zelfstudie is.

  Sluiten

Research Master

Ben je geïnteresseerd in een onderzoeksgerichte carrière? Kijk ook eens bij ons Research Masterprogramma Kunst- en Cultuurwetenschappen.

Lees meer

Studieverenigingen

Meander

Meander is de studievereniging voor Kunst- en Architectuurgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. Het doel van deze studievereniging is om haar leden te verenigen en aanvullende activiteiten aan te bieden waarbij zowel sociale als educatieve aspecten een rol spelen. De activiteiten die Meander organiseert variëren van interessante lezingen tot excursies in het buitenland.
Tijdens deze activiteiten wordt ook de academische achtergrond van de docent aan de orde gesteld om een link te leggen met de toekomstige loopbaan van de studenten Kunst- en Architectuurgeschiedenis.
https://www.studieverenigingmeander.nl/
Lees meer
Studiebegeleiding

Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexe zaken verwijst de studieadviseur je door naar een studentendecaan. Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, bijvoorbeeld over studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij het Studenten Service Centrum (SSC).