Skip to ContentSkip to Navigation
EducationMaster's and PhD degree programmesArts and CultureLandscape History
Header image Landschapsgeschiedenis

Landschapsgeschiedenis

Geïnteresseerd in het ontstaan en de ontwikkeling van landschappen? Dit is de enige mastertrack in Nederland die gericht is op verleden, heden en toekomst van het Nederlandse en Europese landschap.

De eenjarige mastertrack Landschapsgeschiedenis is een van de vier tracks binnen de masteropleiding Kunst- en Cultuurwetenschappen.

In het programma Landschapsgeschiedenis bestudeer je de ontstaanswijze, opbouw en betekenis van het landschap. De kennis die je opdoet, leer je actief inzetten op het gebied van ruimtelijke ordening, erfgoedzorg en landschapsbeheer.

Je onderzoekt het verleden, het heden en de toekomst van de Nederlandse en Europese cultuurlandschappen. Je kijkt ook naar de ontwikkeling die het begrip landschap heeft doorgemaakt en ontdekt de gevarieerde betekenis die het landschap voor mensen heeft.

Je hanteert een sterk interdisciplinaire aanpak, waarbij diverse benaderingen worden gecombineerd. Zo kun je bijvoorbeeld archief- én stuifmeelonderzoek doen, bestudeer je de historische cartografie van een gebied in samenhang met de veldbodemkunde ervan of word je ingevoerd in de wereld van landgoederen en buitenplaatsen.

Het programma biedt een uitstekende combinatie van wetenschap en praktijk. Je leert zelfstandig onderzoek doen door werkbezoeken en veldexcursies, in stages en colleges, ook van gastdocenten.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA in Kunst- & cultuurwetenschappen
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
60087
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, September
Faculteit
Letteren
Waarom dit programma in Groningen?
 • Aandacht voor zowel verleden, heden als toekomst van de Nederlandse en Europese cultuurlandschappen.
 • Sterk interdisciplinaire aanpak, waarbij historische en landschappelijke benaderingen worden gecombineerd.
 • Uitstekende combinatie wetenschap en praktijk.
Programma
Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
LG: GIS voor Landschapshistorisch onderzoek (5 EC)
LG: Paleografie & Archiefonderzoek (5 EC)
LG: Landschappen van Nederland (10 EC)
LG: Actuele Vraagstukken (5 EC)
Masterscriptie Landschapsgeschiedenis (voorbereiding) (5 EC)
LG: Landschappen van Europa (5 EC)
LG: Historische Buitenplaatsen (10 EC, facultatief)
LG: Specialisatieproject (10 EC, facultatief)
Masterscriptie Landschapsgeschiedenis (15 EC)
Masterstage Landschapsgeschiedenis (10 EC, facultatief)
Programma-opties
Masterstage (specialisatie)

Tijdens deze mastertrack kun je een stage lopen voor 10 ECTS.

Je bepaalt zelf bij welke organisatie je stage loopt. Het Mobility Office kan je daarbij helpen. Via de link hierboven vind je voorbeelden van gelopen masterstages.

Master Honours College (honoursprogramma)

Het master Honours programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

Het is een extra programma van 15 ECTS dat je naast je reguliere masteropleiding volgt. Het eenjarige programma heeft een interdisciplinair karakter, waarin je kennis gaat maken met diverse aspecten van leiderschap.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer

Extra taaleis Engels: een vwo-diploma of een certificaat vwo Engels (cijfer 6 of hoger), minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen). Talencentrum Engels test (LCET) niveau C1 (B2 voor niet meer dan 2 onderdelen). Als je een VWO diploma hebt, hoef je geen taaltoets te overleggen.

vooropleiding

Studenten met een WO- of HBO-bachelordiploma in een verwante richting (bijv. Geschiedenis, Geografie, Planologie, Archeologie, Biologie, Bos- en Natuurbeheer, Tuin- & Landschapsarchitectuur) kunnen al dan niet met een voorbereidend pre-masterprogramma worden toegelaten. Zij dienen eerst contact op te nemen met de Toelatingscommissie Kunst- & Cultuurwetenschappen.

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
KunstgeschiedenisRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating
ArcheologieRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden van maximaal 30 EC

Extra informatie:

Studenten met de BA Archeologie en de minor Landschapsgeschiedenis hebben toegang tot de MA Landschapsgeschiedenis

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten15 januari 202001 februari 2020
15 augustus 202001 september 2020
EU/EEA studenten01 februari 202001 februari 2020
01 september 202001 september 2020
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
EU/EER2020-2021€ 2143voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Als afgestudeerde heb je een brede kennis van het landschap. Deze kennis kun je inzetten in ruimtelijke ordeningsprocessen, erfgoedbeheer en natuur- en landschapsbeheer. Mogelijke werkgevers in Nederland zijn de Rijksoverheid, provincies en grotere gemeenten. Ook kun je werken bij onderzoeksinstituten, ingenieurs- en adviesbureaus en (landschaps)architectenbureaus. Daarnaast kun je terecht bij natuurbeschermingsorganisaties, waterschappen en instellingen voor het hoger onderwijs.

Potentiële beroepen

 • Medewerker bij de Rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed
 • Projectmedewerker Natuurmonumenten
 • Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening
Onderzoek

Kenniscentrum Landschap

Het onderzoek op het gebied van Landschapsgeschiedenis vindt plaats binnen het levendige Kenniscentrum Landschap.

Een van de vier hoofddoelen van het Kenniscentrum Landschap van de RUG is de uitbouw en verdieping van de wetenschappelijke kennis over de opbouw, ontstaansgeschiedenis en actuele betekenis van de Nederlandse en Europese cultuurlandschappen. Dit fundamenteel-wetenschappelijke onderzoek wordt uitgevoerd binnen (meerjarige) onderzoeksprojecten van universitaire medewerkers, promovendi en postdocs van de leerstoelgroep Landschapsgeschiedenis. Organisatorisch wordt dit onderzoek ondergebracht in het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen (ICOG).

Het Centrum richt zich op vijf thema's:

 • Holocene kust- en veenlandschappen van het Wadden- en Zuiderzeegebied: kolonisatie, ontginning en waterbeheer ca 800 – ca 1600
 • Landschap, economie en samenleving van de Pleistocene zandlandschappen van de Nederlanden tijdens de middeleeuwen  en vroege nieuwe tijd;
 • Vergelijkend en interdisciplinair onderzoek naar kastelen, buitenplaatsen en landgoederen vroeger en nu;
 • De landschapsbiografie als instrument voor ruimtelijke planning, landschapsontwerp en landschapsbeheer;
 • Historische ecologie als instrument voor de verbinding van natuurbeheer en erfgoedzorg.

Meer informatie: prof.dr.ir. Theo Spek

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Master weekBroerstraat 5Meer informatie
Master Event FSSNettelbosje 2Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Landschapsgeschiedenis, neem dan contact op:

 • 
						Testimonial van	Rianne Luring

  Het is een goede balans tussen de verdiepende theorie en de praktijk van de Landschapsgeschiedenis. Als ik de master zou moeten samenvatten in drie woorden, dan zouden dat de woorden uniek, interdisciplinair en vrij zijn.

  – Rianne Luring
  Lees verder

  Ik heb voor de Master Landschapsgeschiedenis gekozen omdat deze master een goede aanvulling is op mijn bachelor Landschapsarchitectuur. Het studieprogramma leek mij erg interessant en afwisselend, en de docenten waren ook allemaal heel enthousiast.

  Uniek, interdisciplinair en vrij

  Inmiddels ben ik zelf ook erg enthousiast over de master! Het is een goede balans tussen de verdiepende theorie en de praktijk van de Landschapsgeschiedenis. Als ik de master zou moeten samenvatten in drie woorden, dan zouden dat de woorden uniek, interdisciplinair en vrij zijn. Je kunt ervoor kiezen om veel practica te doen in de vorm van veldweken. Daarnaast is de master interdisciplinair, wat betekent dat het vak te maken heeft met heel veel andere vakgebieden. Afhankelijk van je bachelor en/of interesse kun je combinaties maken tussen deze verschillende vakgebieden. Je kiest zelf welke vakken je volgt (er zijn natuurlijk wel een aantal verplichte vakken) en daarnaast kun je echt je eigen wending geven aan de vakken, door de onderwerpen te kiezen die jouw interesse hebben.

  Werkdruk

  De tijd die je aan de master kwijt bent, is afhankelijk van je eigen studieplanning. Ik ben over het algemeen vijf dagen in de week met de master bezig, waarbij de verhouding grofweg 25% college en 75% zelfstudie is.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Masterambassadeur Mirjam de Boer

  Tijdens excursies en veldwerk kun je het geleerde meteen toepassen in de praktijk

  – Masterambassadeur Mirjam de Boer
  Lees verder

  De inhoud van de master is breed en interdisciplinair; er komen veel vakgebieden samen. Afhankelijk van je interesses en vooropleiding kun je zo zelf richting geven aan je master. Natuurlijk zijn er wel een aantal verplichte vakken. Naast de theoretische vakken ga je ook de praktijk in. Er wordt een aantal excursies en veldwerk georganiseerd zodat je het geleerde meteen kunt toepassen in de praktijk. Ook is het contact met de docenten persoonlijk. Je wordt snel geholpen met vragen en ze denken graag mee over de invulling van je master.

  Afhankelijk van je eigen studieplanning ben je vijf dagen per week bezig met de studie. De colleges beslaan zo’n 25% en de zelfstudie 75%, maar dit is natuurlijk voor iedereen anders.

  Zelf ben ik heel enthousiast over de master. De goede balans tussen theorie en praktijk en het persoonlijke karakter van de master inspireren mij om het beste uit mezelf en de master te halen.

  Lees meer over Mirjam de Boer en waarom ze heeft gekozen Landschapsgeschiedenis in Groningen te studeren!

  Vragen? Stuur Mirjam een e-mail!

  Sluiten

Research Master

Ben je geïnteresseerd in een onderzoeksgerichte carrière? Kijk ook eens bij ons Research Masterprogramma Kunst- en Cultuurwetenschappen.

Lees meer

Studieverenigingen

Meander

Meander is de studievereniging van de opleiding Kunst & Architectuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Je krijgt als lid korting op je studieboeken, je krijgt elk jaar een Meanderalmanak en drie à vier keer per jaar het LUX-magazine. Je krijgt korting op alle door Meander georganiseerde feesten, lezingen, excursies, symposia en andere activiteiten. Bovendien organiseert Meander regelmatig excursies in binnen- en buitenland.
https://www.studieverenigingmeander.nl/
Lees meer
Studiebegeleiding

Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexe zaken verwijst de studieadviseur je door naar een studentendecaan. Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, bijvoorbeeld over studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij het Studenten Service Centrum (SSC).