Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Arts and Culture Landscape History
Header image Landschapsgeschiedenis

Landschapsgeschiedenis

De master Landschapsgeschiedenis is de enige mastertrack in Nederland die gericht is op verleden, heden en toekomst van het Nederlandse en Europese landschap.

Landschap speelt een centrale rol bij de oplossing van belangrijke vraagstukken. In de programma Landschapsgeschiedenis bestudeer je de ontstaanswijze, opbouw en betekenis van het landschap. De kennis die je opdoet, leer je actief inzetten op het gebied van ruimtelijke ordening, erfgoedzorg, landschapsbeleid, landschapsplanning en landschapsbeheer.

Landschapsgeschiedenis hanteert een sterk interdisciplinaire aanpak, waarbij diverse benaderingen worden gecombineerd binnen de driehoek aarde, mens en natuur. Zo krijg je een praktische scholing in het analyseren van de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het landschap met behulp van bronnen en methoden uit verschillende vakgebieden: Geografische Informatie Systemen (GIS); historisch-geografisch veldwerk; archiefonderzoek; oud schrift (Paleografie); veldbodemkunde; landschapsbelevingsonderzoek; historische kartografie; naamkunde (toponymie); oral history; pollenonderzoek (paleobotanie).

De master biedt je mogelijkheden voor je individuele ontwikkeling en samenwerking met je medestudenten. Naast verplichte vakken over het Nederlandse en Europese landschap zijn er ook een aantal keuzemodules waarin:

 • je wordt ingevoerd in de wereld van landgoederen en buitenplaatsen;
 • je in veldpractica en excursies kennis kunt maken met de rijke variatie aan cultuurlandschappen in Nederland;
 • je tijdens een buitenlandse excursie naar Noordwest-Italië of Zuid-Engeland leert over een aantal hoofdthema’s van de Europese landschapsgeschiedenis;
 • je tijdens een stage in Nederland of in het buitenland ervaring kunt opdoen met de praktijk van het landschapsonderzoek, de landschapsplanning of het landschapsbeheer;
 • je onder begeleiding van een van onze docenten zelfstandig een goede wetenschappelijke onderzoek leert schrijven door middel van je eigen masterscriptie.Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA in Kunst- & cultuurwetenschappen
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
60087
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, September
Faculteit
Letteren
Waarom dit programma in Groningen?

De master landschapsgeschiedenis kun je alleen in Groningen studeren. Dit is de enige master waarin de geschiedenis van het landschap van Nederland en Europa centraal staat. Even uniek is de mastervak historische landgoederen en landgoederen.

 • sterk interdisciplinaire benadering: bronnen en onderzoeksmethoden uit verschillende vakgebieden worden met elkaar verbonden tot een samenhangend beeld van opbouw en geschiedenis van het landschap;
 • goede verbinding van wetenschap en praktijk: de opleiding is niet louter academisch van opzet, maar richt zich evenzeer op de maatschappelijke praktijk van landschapsbeheer, erfgoedzorg, landschapsbeleid en ruimtelijke ordening;
 • de masteropleiding omvat ook veel praktisch werk: praktijkcursussen, veldwerk, werkbezoeken, excursies;
 • de opleiding heeft een uitstekend netwerk van instellingen voor stages en verdieping van de studie, in zowel binnen- als en buitenland;
 • ruime mogelijkheden om een persoonlijk accent te geven aan de eigen opleiding (thematisch, disciplinair, periode, landschap, nationaal-internationaal);
 • goede mogelijkheden om landschapsgeschiedenis te verbinden met architectuur- en stedenbouwgeschiedenis, archeologie, ecologie, geschiedenis, geografie, planologie en landschapsarchitectuur;
 • enige plaats in Nederland waar in de opleiding uitgebreid aandacht wordt besteed aan kastelen, buitenplaatsen, landgoederen, parken, tuinen en andere vormen van groen erfgoed;
 • veel mogelijkheden tot contact met andere studenten (eigen e-mailnetwerk; borrels; excursies);
 • veel persoonlijke aandacht van docenten (veel contacturen; diverse individuele gesprekken per studiejaar);
 • zeer goede banenkansen na afloop van de master.
Programma

De eenjarige mastertrack Landschapsgeschiedenis is een van de zeven tracks binnen de masteropleiding Kunst- en Cultuurwetenschappen. Het programma biedt een uitstekende combinatie van wetenschap en praktijk. Je leert zelfstandig onderzoek doen door werkbezoeken en veldexcursies, in stages en colleges, ook van gastdocenten.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
LG: Actuele Vraagstukken (5 EC)
LG: GIS voor Landschapshistorisch onderzoek (5 EC)
LG: Landschappen van Nederland (10 EC)
LG: Archiefonderzoek (5 EC)
Masterscriptie Landschapsgeschiedenis (voorbereiding) (5 EC)
LG: Landschappen van Europa (5 EC)
LG: Specialisatieproject (10 EC, facultatief)
Masterscriptie Landschapsgeschiedenis (15 EC)
Masterstage Landschapsgeschiedenis (10 EC, facultatief)
Programma-opties
Masterstage (specialisatie)

Tijdens deze mastertrack kun je een stage lopen voor 10 ECTS.

Je bepaalt zelf bij welke organisatie je stage loopt. Bureau Studentzaken kan je daarbij helpen.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
KunstgeschiedenisRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating
American StudiesRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Studenten met de Facultaire Minor (30 ECTS) History in Art, Architecture and Landscape zijn enkel via de Toelatingscommissie toelaatbaar tot deze mastertrack.

Communication and Information StudiesRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Studenten met de Facultaire Minor (30 ECTS) History in Art, Architecture and Landscape zijn enkel via de Toelatingscommissie toelaatbaar tot deze mastertrack.

Kunsten, Cultuur en MediaRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

(Excl. Visual Art programma) - Studenten met de Facultaire Minor (30 ECTS) History in Art, Architecture and Landscape zijn enkel via de Toelatingscommissie toelaatbaar tot deze mastertrack.

English Language and CultureRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Studenten met de Facultaire Minor (30 ECTS) History in Art, Architecture and Landscape zijn enkel via de Toelatingscommissie toelaatbaar tot deze mastertrack.

Europese Talen en CulturenRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Studenten met de Facultaire Minor (30 ECTS) History in Art, Architecture and Landscape zijn enkel via de Toelatingscommissie toelaatbaar tot deze mastertrack.

Geschiedenis (deeltijd)Rijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Studenten met de Facultaire Minor (30 ECTS) History in Art, Architecture and Landscape zijn enkel via de Toelatingscommissie toelaatbaar tot deze mastertrack.

Media StudiesRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Studenten met de Facultaire Minor (30 ECTS) History in Art, Architecture and Landscape zijn enkel via de Toelatingscommissie toelaatbaar tot deze mastertrack.

Midden-OostenstudiesRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Studenten met de Facultaire Minor (30 ECTS) History in Art, Architecture and Landscape zijn enkel via de Toelatingscommissie toelaatbaar tot deze mastertrack.

Nederlandse Taal en CultuurRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Studenten met de Facultaire Minor (30 ECTS) History in Art, Architecture and Landscape zijn enkel via de Toelatingscommissie toelaatbaar tot deze mastertrack.

VooropleidingOrganisatieInstroom
KunstgeschiedenisAlle WO instellingenDrempelloze toelating

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

Studenten met een bachelordiploma in Kunstgeschiedenis worden direct toegelaten tot deze mastertrack. Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen met een bachelordiploma in:

 • American Studies
 • Communication & Information Sciences
 • English Language and Culture
 • European Languages and Cultures
 • Geschiedenis
 • Kunst, Cultuur en Media (excl. Visual Art programma)
 • Media Studies
 • Minorities & Multilingualism
 • Nederlandse Taal en Cultuur

met de Facultaire Minor (30 ECTS) History in Art, Architecture and Landscape zijn enkel via de Toelatingscommissie toelaatbaar tot deze mastertrack.

Studenten met een achtergrond in een vergelijkbaar veld, bijvoorbeeld Geschiedenis, Geografie, Planologie, Archeologie, Biologie, Bos- en Natuurbeheer, Tuin- & Landschapsarchitectuur kunnen al dan niet met een voorbereidend pre-masterprogramma worden toegelaten. De Toelatingscommissie zal beoordelen of je educatieve/ academische achtergrond aan de toelatingseisen voldoet en zal het curriculum en niveau van je vorige opleidingen hierin meenemen.

taaltoets cijfer

Extra taaleis Engels: een VWO diploma of een certificaat VWO Engels (cijfer 6 of hoger), minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen). Cambridge C1 Advanced of C2 Proficiency met een minimum score van 180.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten15 augustus 202401 september 2024
15 januari 202501 februari 2025
15 augustus 202501 september 2025
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Als afgestudeerde heb je een brede kennis van het landschap. Deze kennis kun je inzetten in ruimtelijke ordeningsprocessen, erfgoedbeheer en natuur- en landschapsbeheer.

Mogelijke werkgevers in Nederland zijn de Rijksoverheid, provincies en grotere gemeenten. Ook kun je werken bij onderzoeksinstituten, ingenieurs- en adviesbureaus en (landschaps)architectenbureaus. Daarnaast kun je terecht bij natuurbeschermingsorganisaties, waterschappen en instellingen voor het hoger onderwijs.

Potentiële beroepen

 • Beleidsmedewerker/landschapsadviseur bij een waterschap
 • Onderzoeker/projectleider op een landschapsarchitectenbureau
 • Promotieonderzoeker bij een universiteit of onderzoeksinstituut
 • Zelfstandig landschapsadviseur/onderzoeker (eigen bedrijf)
 • Projectleider bij een natuur- of landschapsorganisatie
 • Beleidsmedewerker/adviseur erfgoed/cultuurhistorie/landschap/ruimtelijke ordening bij een gemeente, provincie, rijksdienst of ministerie
 • Onderzoeker/projectleider bij een cultuurhistorisch of archeologisch adviesbureau
Onderzoek

Kenniscentrum Landschap

Het onderzoek op het gebied van Landschapsgeschiedenis vindt plaats binnen het levendige Kenniscentrum Landschap.

Een van de vier hoofddoelen van het Kenniscentrum Landschap van de RUG is de uitbouw en verdieping van de wetenschappelijke kennis over de opbouw, ontstaansgeschiedenis en actuele betekenis van de Nederlandse en Europese cultuurlandschappen. Dit fundamenteel-wetenschappelijke onderzoek wordt uitgevoerd binnen (meerjarige) onderzoeksprojecten van universitaire medewerkers, promovendi en postdocs van de leerstoelgroep Landschapsgeschiedenis. Organisatorisch wordt dit onderzoek ondergebracht in het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen (ICOG).

Het Centrum richt zich op vijf thema's:

 • Holocene kust- en veenlandschappen van het Wadden- en Zuiderzeegebied: kolonisatie, ontginning en waterbeheer ca 800 – ca 1600
 • Landschap, economie en samenleving van de Pleistocene zandlandschappen van de Nederlanden tijdens de middeleeuwen en vroege nieuwe tijd;
 • Vergelijkend en interdisciplinair onderzoek naar kastelen, buitenplaatsen en landgoederen vroeger en nu;
 • De landschapsbiografie als instrument voor ruimtelijke planning, landschapsontwerp en landschapsbeheer;
 • Historische ecologie als instrument voor de verbinding van natuurbeheer en erfgoedzorg.

Meer informatie: prof.dr.ir. Theo Spek

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

Je krijgt veel handvatten aangereikt om zelf fundamenteel of toegepast onderzoek te doen

Na mijn bachelor Natuur- en Landschapstechniek wilde ik mij meer verdiepen in het landschap van Nederland. Je komt dan al snel uit bij de mastertrack Landschapsgeschiedenis. Hier krijg je naast de theorie over het Nederlandse landschap, veel handvatten aangereikt om zelf fundamenteel of toegepast onderzoek te doen.

De theoretische kennis komt onder andere terug in het vak Landschappen van Nederland, waar je uitgebreid leert hoe alle landschappen in ons land zijn opgebouwd en ontstaan. Eén van de onderzoeksmethodes die je leert is paleografie: het leren lezen van oude handschriften. Daarnaast krijg je uitgebreide kennis van historische cartografie en GIS-software.

Al deze vakken gebruik in mijn dagelijkse werk nog steeds erg veel. Want mijn werk bestaat voor een groot deel uit toegepast onderzoek. Eerst als zzp'er, tegenwoordig als Projectleider Cultuurhistorie bij Cultuurland Advies. Bij dit adviesbureau ben ik verantwoordelijk voor de cultuurhistorische tak. Wij zetten het toegepast onderzoek om in een kansrijk product. Je moet dan denken aan een cultuurhistorische waardenkaart voor een gemeente, een kansencatalogus voor een landschapsontwerper of een visie voor een lokale vereniging.

Het leuke daaraan is dat ik niet alleen bezig ben met het daadwerkelijke onderzoek, maar ook intensief bezig ben met het proces. Van het bedenken van het product tot het analyseren van beleid en van het leiden van een discussie tot het geven van een presentatie. Dat maakt dat niet alleen het Nederlandse landschap veel variatie in mijn werk biedt, maar zeker ook alle zaken daaromheen.

Lees meer

"De werkdynamiek tussen studenten en docenten is uniek in deze master. Ik studeerde met veel plezier omdat ik wist dat ik op elk moment ondersteuning kon zoeken."

Landschap is voor mij belangrijk

Ik was op zoek naar een master waar wetenschappelijk werk een directe impact kan hebben in het veld. Dat het onderwerp landschap voor mij belangrijk is, bleek al tijdens mijn bachelor cultuurwetenschappen en vormgeving. Ik voelde me aangetrokken tot onderwerpen als ”eco criticism”, waar ik onderzoek deed naar “land art”, en “sustainable communities”, waardoor ik een blog begon voor seizoen- en streekgerechten.


Verscheidenheid aan mogelijkheden

Toen ik de Master Landschapsgeschiedenis tegenkwam, vielen mij de schellen van de ogen en realiseerde ik mij dat dit is waar ik in de toekomst aan zou willen werken. De verscheidenheid aan mogelijkheden om nieuwe kennis te genereren en toe te passen spreekt mij tot op de dag van vandaag aan. Tijdens deze studie heb ik naast de hard skills, oftewel uitgebreide kennis van de geschiedenis van het landschap van zandgebieden in Noordwest Europa, ook veel soft skills kunnen opbouwen. Ik heb geleerd om met mijn medestudenten met plezier en flexibiliteit aan moeilijke projecten te werken.


Persoonlijke ontwikkeling

De werkdynamiek tussen studenten en docenten is uniek in deze master. Ik studeerde met veel plezier omdat ik wist dat ik op elk moment ondersteuning kon zoeken. Mijn persoonlijke ontwikkeling werd organisch uitgedaagd en gestimuleerd. Ik vond de studiedruk niet overweldigend omdat de omgeving me in staat stelde te groeien en niet te stikken onder de studielast.

Lees meer

Het is een goede balans tussen de verdiepende theorie en de praktijk van de Landschapsgeschiedenis. Als ik de master zou moeten samenvatten in drie woorden, dan zouden dat de woorden uniek, interdisciplinair en vrij zijn.

Ik heb voor de Master Landschapsgeschiedenis gekozen omdat deze master een goede aanvulling is op mijn bachelor Landschapsarchitectuur. Het studieprogramma leek mij erg interessant en afwisselend, en de docenten waren ook allemaal heel enthousiast.

Uniek, interdisciplinair en vrij

Inmiddels ben ik zelf ook erg enthousiast over de master! Het is een goede balans tussen de verdiepende theorie en de praktijk van de Landschapsgeschiedenis. Als ik de master zou moeten samenvatten in drie woorden, dan zouden dat de woorden uniek, interdisciplinair en vrij zijn. Je kunt ervoor kiezen om veel practica te doen in de vorm van veldweken. Daarnaast is de master interdisciplinair, wat betekent dat het vak te maken heeft met heel veel andere vakgebieden. Afhankelijk van je bachelor en/of interesse kun je combinaties maken tussen deze verschillende vakgebieden. Je kiest zelf welke vakken je volgt (er zijn natuurlijk wel een aantal verplichte vakken) en daarnaast kun je echt je eigen wending geven aan de vakken, door de onderwerpen te kiezen die jouw interesse hebben.

Werkdruk

De tijd die je aan de master kwijt bent, is afhankelijk van je eigen studieplanning. Ik ben over het algemeen vijf dagen in de week met de master bezig, waarbij de verhouding grofweg 25% college en 75% zelfstudie is.

Lees meer

Research Master

Ben je geïnteresseerd in een onderzoeksgerichte carrière? Kijk ook eens bij ons Research Masterprogramma Kunst- en Cultuurwetenschappen.

Lees meer

Studieverenigingen

Meander

Meander is de studievereniging voor Kunst- en Architectuurgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. Het doel van deze studievereniging is om haar leden te verenigen en aanvullende activiteiten aan te bieden waarbij zowel sociale als educatieve aspecten een rol spelen. De activiteiten die Meander organiseert variëren van interessante lezingen tot excursies in het buitenland.
Tijdens deze activiteiten wordt ook de academische achtergrond van de docent aan de orde gesteld om een link te leggen met de toekomstige loopbaan van de studenten Kunst- en Architectuurgeschiedenis.
https://www.studieverenigingmeander.nl/
Lees meer
Studiebegeleiding

Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexe zaken verwijst de studieadviseur je door naar een studentendecaan. Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, bijvoorbeeld over studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij het Studenten Service Centrum (SSC).