Skip to ContentSkip to Navigation
Research Kenniscentrum Landschap

Kenniscentrum Landschap

Het Kenniscentrum Landschap is een interdisciplinair expertisecentrum dat zich richt op wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling over het verleden, heden en toekomst van het Nederlandse en Europese landschap.

Het Kenniscentrum Landschap is er
  • Voor studenten: Met de master Landschapsgeschiedenis word je opgeleid tot landschapsspecialist in het natuur- en landschapsbeheer, de erfgoedzorg, de ruimtelijke ordening en aangrenzende werkvelden.
  • Voor promovendi: Na je master kun je promoveren bij het Kenniscentrum Landschap op het gebied van historische landschappen of kastelen, buitenplaatsen en landgoederen.
  • Voor organisaties: Het Kenniscentrum Landschap biedt u betrouwbaar wetenschappelijke onderzoek dat u kunt inzetten in beleid, planvorming, ontwerp, inrichting, beheer, voorlichting en educatie op het gebied van landschap, cultuurhistorie en erfgoed.
  • Voor praktijkmensen: U kunt uw landschapskennis verspreiden en delen via cursussen, symposia, excursies en andere activiteiten van het kenniscentrum.