Skip to ContentSkip to Navigation
Research The Centre of Landscape Studies Voor organisaties / praktijk

Onderzoek in opdracht

Wilt u nieuw wetenschappelijk onderzoek laten doen naar het landschap van uw regio, gebied of streek? U kunt uw onderzoek laten uitvoeren bij het Kenniscentrum Landschap. Jonge wetenschappers krijgen de kans om uw project uit te voeren onder wetenschappelijke begeleiding en kwaliteitsbewaking van Theo Spek.

Landschapsonderzoek in opdracht geven bij het Kenniscentrum Landschap.
Landschapsonderzoek in opdracht geven bij het Kenniscentrum Landschap.


Onderzoek aanvragen

Het Kenniscentrum biedt u betrouwbare wetenschappelijke kennis voor beleid, planvorming, ontwerp, inrichting, beheer, voorlichting en educatie op het gebied van landschap, cultuurhistorie en erfgoed.

Voor een persoonlijk oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met prof.dr.ir Theo Spek (theo.spek@rug.nl).


Expertise en producten

Onze expertise ligt op het gebied van cultuurhistorie en landschap. Wij zijn gespecialiseerd op inventarisaties, landschapsbiografieën, waardestellingen, inrichtings- en beheersadviezen, ontwikkelen van databases, cursussen en workshops.

In deze lijst staan producten die we kunnen leveren:

 • Cultuurhistorische en landschappelijke inventarisaties van terreinen, microregio’s, regio’s of plangebieden, uitgewerkt in een digitale culturele atlas (GIS) en een bijbehorende rapportage;
 • Landschapsbiografieën: de vervaardiging van een toegankelijk geschreven en rijk geïllustreerd overzicht van de opbouw, ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorische waarden van terreinen, microregio’s, regio’s of plangebieden; aangevuld met een digitale culturele atlas (GIS);
 • Cultuurhistorische waardestellingen van landschappen en het daarin aanwezige erfgoed;
 • Adviezen voor inrichting en beheer van landschappen en het daarin aanwezige erfgoed;
 • De ontwikkeling van databases en websites op het terrein van cultuurhistorie en landschap, al dan niet gekoppeld aan digitale GIS-georiënteerde inventarisaties;
 • Presentaties, cursussen of workshops op het terrein van landschap en erfgoed.

Omwille van de wetenschappelijke onafhankelijkheid van het Kenniscentrum Landschap zal met opdrachtverzoeken op het terrein van beleidsvorming en beleidsadvisering terughoudend worden omgegaan. Wel is het Kenniscentrum Landschap bereid om in planvormingsprocedures bestaande of nieuw vergaarde wetenschappelijke kennis in te brengen en te delen met anderen.


Reeds uitgevoerde projecten

Voorbeelden van recent uitgevoerde en/of lopende onderzoeksprojecten zijn:

 1. Cultuurhistorische atlas van de Vecht (Overijssel)
 2. Landschapsbiografie Ballooërveld (Drenthe)
 3. Landschapsgeschiedenis Huis Ter Hansouwe (Drenthe)
 4. Landschapsbiografie Leenderbos (Noord-Brabant)
 5. Cultuurhistorische Inventarisatie bovenloop Koningsdiep (Friesland)
 6. Cultuurhistorische Inventarisatie middenloop Koningsdiep (Friesland)
 7. Website Noord-Nederlandse cultuurlandschappen
 8. Digitale dorpsatlas Drentsche Aa i.s.m. de BOKD
 9. De tuinen van Gerrit Vlaskamp (Groningen)
 10. Biografie Landgoed Oostbroek (Utrecht)
 11. Cultuurhistorie en ecologie in Nederland en Vlaanderen
 12. Digitale cultuurhistorische atlas Nationaal park Hoge Veluwe (Gelderland)
 13. Toolboek Rondje Rand,Instrumenten en inspiratie voor waardering en aanpak van stads- en dorpsranden i.s.m. Sandra van Assen Stedenbouw
 14. Cultuurhistorische inventarisatie t.b.v. Cultuurhistorische Waardenkaart Overijssel
 15. Website Leestekens in het Landschap i.s.m. Landschapsbeheer Nederland
 16. Landschapsbiografie Drentsche Aa
 17. Landschapsbiografie Terheyl
 18. Vooronderzoek naar jonge heideontginningen en ruilverkavelingen in Drenthe (1880 – 1980)
 19. Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’ i.s.m. Landschapsbeheer Groningen en Friesland, het Terpencentrum (RUG) en museum Wierdenland


Voorbeeld: Landschapsbiografie Drentsche Aa

Het schrijven van landschapsbiografieën is een hoeksteen van het Kenniscentrum Landschap. Door verschillende disciplines te combineren ontstaat een holistische landschapsanalyse. Deze combinatie geeft een scherper inzicht in de wisselwerking tussen mens, natuur en landschap.

Vogelzicht over de Drentsche Aa.
Vogelzicht over de Drentsche Aa.

Transformatie tot esdorpenlandschap

In 2015 verscheen het boek "Landschapsbiografie Drentsche Aa". Het beschrijft hoe het stroomdal van de Drentsche Aa in de loop van de tijd is getransformeerd tot het prachtige Esdorpenlandschap van nu.

Samenwerking met verschillende vakgebieden

Wij van het Kenniscentrum Landschap hebben deze biografie samen met een groep auteurs uit verschillende gebieden geredigeerd. Het is ongebruikelijk dat de bevindingen van aardwetenschappen, archeologie, historische geografie, bouwgeschiedenis en ecologie worden gecombineerd in één overzichtswerk. Dit is wat onze landschapsbiografieën zo belangrijk en bijzonder maakt.

Aansprekende kaarten en reconstructies

Wetenschappelijke kennis is vertaald in fraaie kaarten, reconstructies, foto's en beelden die het verleden tot leven brengen. Hierdoor bieden wij een toegankelijk, rijk geïllustreerd beeld- en leesboek voor iedereen die van de Drentsche Aa houdt.

Het boek is verkrijgbaar bij Van Gorcum en natuurlijk bij uw gespecialiseerde boekhandel.


Heeft u vragen of meer informatie nodig?

Wilt u meer weten over het onderzoek of heeft u vragen? Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Theo Spek.

prof.dr.ir. Theo Spek 050 363 8951 / 06 20136689

Laatst gewijzigd:20 juni 2022 13:56