Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsBacheloropleidingenEuropese talen en culturen
Header image Europese talen en culturen

Europese talen en culturen

Je leert een taal en cultuur door en door kennen. Daarnaast leer je relaties leggen tussen die taal, de cultuur en bredere Europese taalkundige, culturele, maatschappelijke en politieke fenomenen.

De brede studie Europese talen en culturen (ETC) speelt in op de groeiende behoefte aan mensen die uitblinken in talen én inzicht hebben in de grote vragen die binnen Europa spelen, zoals de plaats van Europa in de wereld.

Vanaf 1 september 2015 wordt ook een Engelstalig programma van ETC aangeboden dat inhoudelijk overeenkomt met het Nederlandstalige programma. Je bestudeert een moderne taal (Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands als vreemde taal, Russisch, Spaans of Zweeds), maar bekijkt deze taal ook vanuit het perspectief van andere talen en culturen in Europa. Je verdiept je in de Europese geschiedenis, literatuur, samenleving en politiek. Zo leer je zowel nationale als regionale culturen binnen Europa begrijpen in hun onderlinge samenhang, verschillen en overeenkomsten.

Het programma kent een flexibele opzet. Je specialiseert je in één van de profielen:

Met de keuze van je minor kun je je eigen accenten leggen. Tijdens een buitenlandverblijf in het derde jaar kun jij je onderdompelen in de taal en cultuur van je keuze. In je tweede en derde jaar volg je vakinhoudelijke colleges die in de door jou gekozen taal onderwezen worden. Je sluit je bachelor af met een scriptie.


Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BA in Europese Talen en Culturen
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
56124
Voertaal
Nederlands, Engels
Start
September
Faculteit
Letteren
Studie in Cijfers
Waarom dit programma in Groningen?
 • Verdieping in moderne Europese vraagstukken én het grondig leren kennen van een taal en cultuur.
 • Ruime taalkeuze: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Zweeds.
 • Intensieve colleges taalvaardigheid, doorgaans in kleine groepen.
 • Specialisatie in drie profielen: Taal & Maatschappij, Cultuur & Literatuur, Politiek & Maatschappij.
 • Vrije-keuze ruimte.
 • Beoogde taalbeheersing op near-native niveau.
Programma

In het eerste semester start je met taalvaardigheidsvakken van de door jou gekozen taal. Daarnaast maak je in inleidende colleges kennis met de drie profielen van Europese talen en culturen. Vanaf het tweede semester maak je een keuze uit één of twee van de profielen voor het vervolg van je studie.

Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
Studying Europe (5 EC)
Taal en Maatschappij Hoorcollege + Werkcollege (5 EC)
Taalvaardigheid 1a+1b gekozen taal (10 EC)
Cultuur en Literatuur Hoorcollege + Werkcollege (5 EC)
Politiek en maatschappij Hoorcollege + Werkcollege (5 EC)
Themacollege 1 in gekozen profiel (5 EC)
Taalvaardigheid 2a + 2b gekozen taal (10 EC)
Vrije ruimte (10 EC)
Themacollege 2 in gekozen profiel (5 EC)

Je gaat verder met een specialisatie in één of twee van de drie profielen (Taal en Maatschappij, Cultuur en Literatuur en/of Politiek en Maatschappij) en leer je je verder bekwamen in academische vaardigheden. Binnen jouw profiel kun je je in werkstukken en opdrachten richten op de taal en het taalgebied van je keuze. Daarnaast ga je verder met taalvaardigheid en vakken over jouw taalgebied.

Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
Themacollege 3 in gekozen profiel (5 EC)
Taalvaardigheid 3a + 3b gekozen taal (10 EC)
Vrije ruimte (10 EC)
Themacollege 4 in gekozen profiel (5 EC)
Taalspecifieke module 1 Politiek en Maatschappij (5 EC)
Themacollege 5 in gekozen profiel (5 EC)
Vrije ruimte (10 EC)
Taalspecifieke module 1 Cultuur en Literatuur (5 EC)
Taalspecifieke module 1 Taal en Maatschappij (5 EC)

In het eerste semester van jaar 3 kies je je minor. Je kunt kiezen uit een buitenlandminor, een career minor met de optie van een stage, opdracht voor een werkgever of ondernemerschap, een facultaire minor, een educatieve minor of een universitaire minor. Tijdens de buitenlandminor studeer je aan een buitenlandse universiteit en breng je je taalvaardigheid op near-native niveau (zeer goede beheersing).

In semester twee van jaar 3 sluit je je bachelor af met een scriptie die je schrijft in jouw doeltaal (met uitzondering van Russisch).

Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
Minor (30 EC)
Taalspecifieke module 2a (5 EC)
Themacollege 6 in gekozen profiel (5 EC)
Bachelorscriptie (10 EC)
Taalspecifieke module 2b (5 EC)
Themacollege 7 in gekozen profiel (5 EC)

Curriculum

N.B. Het kan zijn dat er nog enkele kleine wijzigingen in het vakkenaanbod worden doorgevoerd. We zijn voortdurend bezig om de opleiding te verbeteren.

Programma-opties
Duits (specialisatie)

Vwo-eindexamen Duits is verplicht om toegelaten te kunnen worden voor Duits als majortaal.

Meer informatie over deze optie

Italiaans (specialisatie)
Nederlands als vreemde taal (specialisatie)
Engels (specialisatie)

Vwo-eindexamen Engels is verplicht om toegelaten te kunnen worden voor Engels als majortaal.

Meer informatie over deze optie

Frans (specialisatie)

Vwo-eindexamen Frans is verplicht om toegelaten te kunnen worden voor Frans als majortaal.

Meer informatie over deze optie

Spaans (specialisatie)
Russisch (specialisatie)
Zweeds (specialisatie)
Europa: Politiek en Maatschappij (profiel)

Je bestudeert de politieke geschiedenis, het ontstaan van moderne natiestaten en Europese (des)integratieprocessen vóór en na 1945.

Hoe verhouden burgers zich tot hun regio, hun land en Europa?

Meer informatie over deze optie

Europa: Cultuur en Literatuur (profiel)

Je leert analyseren hoe verschillende culturen en identiteiten zich verhouden tot het grotere Europa en hoe ze elkaar beïnvloeden. Daarbij gaat het om literatuur, maar ook om film, theater en muziek.

Meer informatie over deze optie

Europa: Taal en Maatschappij (profiel)

Je bestudeert onder andere het ontstaan en de ontwikkeling van Europese talen binnen en buiten Europa. Zo is er aandacht voor taalgebruik, taalverandering en meertaligheid.

Attention will be paid, for example, to language use, language change and multilingualism.

Meer informatie over deze optie

Minoren (minor)

Het vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Je kunt kiezen uit een buitenlandminor, een career minor met de optie van een stage, opdracht voor een werkgever of ondernemerschap, een facultaire minor, een educatieve minor of een universitaire minor. Lees via de link hierboven meer over de inhoud van deze minoren.

Meer informatie over deze optie

University of Groningen Honours College (honoursprogramma)

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen, door een programma te bieden dat je naast je reguliere bachelor- of masteropleiding volgt.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Maximaal 30 EC

Een taal en cultuur echt doorgronden doe je natuurlijk het beste in het land of taalgebied zelf. Daarom kun je in het derde jaar een half jaar studeren in een land waar jouw doeltaal gesproken wordt. Dompel je onder in de taal, cultuur, gewoontes en het studentenleven. De Faculteit der Letteren heeft uitstekende contacten met gerenommeerde universiteiten binnen en buiten Europa. Een buitenlandverblijf is leerzaam, maar vooral ook heel erg leuk. En bovendien: het staat goed op je cv!

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • HBO propedeuse

  Additional requirements English: Minimum requirement of TOEFL iBT 90 (with a minimum of 21 on all items), or IELTS 6.5 (with a minimum of 6 on all items). Language Centre English Test (LCET) level C1 (B2 for no more than two components).

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

Als je van plan bent om Engels, Frans of Duits als majortaal te kiezen is een vwo-eindexamen in de betreffende taal verplicht. Voor Italiaans, Russisch en Zweeds heb je geen voorkennis nodig. Wie voor Spaans kiest, kan op twee verschillende niveau's instromen: op beginnersniveau (geen voorkennis vereist) of met een VWO-eindexamen.

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt matching. Deelname is optioneel. Het advies is niet bindend.

Toelichting

Wil je in september beginnen met een bacheloropleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen? Meld je dan uiterlijk op 1 mei aan in Studielink. De opleiding geeft je de mogelijkheid om gebruik te maken van een matchingsactiviteit, om te zien of jij en de studie bij elkaar passen. Welke matchingsactiviteiten er precies zijn, verschilt per faculteit.

Heb je vragen over matching? Kijk dan op www.rug.nl/matching

Studiekeuzecheck

If you intend to start with a bachelor degree programme at the University of Groningen in September, make sure to apply before May 1 in Studielink. The degree programme will give you the option to participate in a matching activity to see if you and the degree programme are a match. Which matchings activity they provide depends on the faculty and programme.

Any questions about matching? Check www.rug.nl/matching

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer

Minimum requirement of TOEFL iBT 90 (with a minimum of 21 on all items), or IELTS 6.5 (with a minimum of 6 on all items). Language Centre English Test (LCET) level C1 (B2 for no more than two components).

vooropleiding

A Dutch VWO diploma, a German Abitur, an International Baccalaureate diploma, a European Baccalaureate or an equivalent will grant you admission to European Languages and Cultures. If you plan to choose English, French or German as major language, you need to have A-levels/vwo-eindexamen/Abitur or an equivalent in these languages. For Italians, Russian and Swedish, no previous knowledge is necessary. For Spanish, we offer two different levels: one for advanced learners and one for beginners. Students with a Dutch 'hbo propedeuse' diploma also need to meet the language requirements mentioned above.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
non-EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
niet EU/EER2018-2019€ 8300voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
niet EU/EER2019-2020€ 8900voltijd

Gehalveerd wettelijk collegegeld voor eerstejaars: https://www.rug.nl/education/tuition-fees-halved

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Er is een groeiende behoefte aan mensen die uitblinken in talen én inzicht hebben in kwesties die in Europa spelen. Zij zijn nodig om barrières te slechten, conflicten op te lossen, te onderhandelen, kennis over te dragen, te adviseren en om helder te kunnen debatteren en opiniëren.

Potentiële beroepen

 • Beleidsmedewerker bij een gemeente, een ministerie, of een Non-Governmental Organisation
 • Communicatieadviseur
 • Docent aan een universiteit, HBO, MBO of taleninstituut.
 • Journalist (krant, radio/tv, nieuwe media)
 • Leraar in het middelbaar onderwijs
 • Manager in het (internationale) bedrijfsleven
 • Medewerker bij internationale organisaties zoals de Europese Unie
 • Medewerker op een ambassade
 • Onderzoeker aan een universiteit
 • Politiek adviseur
 • Uitgever of redacteur bij een uitgeverij
 • Vertaler
Onderzoek

De term 'wetenschappelijk onderwijs' zegt het al: aan een universiteit zijn onderwijs en onderzoek altijd nauw met elkaar verbonden. Alle hoogleraren en bijna alle docenten van wie je college krijgt doen ook onderzoek in hun vakgebied. Het onderwijs dat je krijgt is dus deels gebaseerd op het lopende onderzoek aan de faculteit.

Nu aanmeldenDownload brochureOpen dagen en evenementenContact
Open DagBroerstraat 5Meer informatie
Open DagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Europese talen en culturen, neem dan contact op:

 • 
								Testimonial van	Aleksandra Giersz

  Een rijke verscheidenheid aan vakken

  – Aleksandra Giersz
  Lees verder

  Ik heb voor Europese talen en culturen gekozen vanwege de rijke verscheidenheid aan vakken en de mogelijkheid om je het studieprogramma helemaal eigen te maken. Na het behandelen van de basisaspecten van de profielen (taalwetenschap, literatuur, politiek en geschiedenis), kun je je specialiseren in je eigen interessegebieden.

  Naast mijn passie voor talen ben ik ook een groot liefhebber van literatuur. ELC geeft me de mogelijkheid om twee talen tot op near-native niveau te leren en bovendien verschillende aspecten van de literatuur die deze talen hebben voortgebracht te bestuderen.

  Door de zelfstudie-aanpak kan ik ook buiten de colleges en buiten de bibliotheek kennis verwerven. Congressen, taalcafés, culturele avonden... er is zoveel te doen!

  Het aantal contacturen laat ook toe dat ik deel kan nemen aan extra curriculaire activiteiten. Als actief lid van een dans- en toneelvereniging kan ik stellen dat er geen betere manier is om je literatuurkennis toe te passen dan door zelf iets te creëren!

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	Marie-anne Wits

  Je wordt je bewust van wie je zelf bent

  – Marie-anne Wits
  Lees verder

  Zweden en het Zweeds bestuderen is als in een beslagen spiegel kijken: alles wat je ziet is net iets anders dan je gewend bent, maar de verschillen zijn zo subtiel dat je je ook bewust wordt van wie je zelf bent. Zweeds is vrij snel te leren, dus je kunt na een paar maanden zelf Zweedse romans en essays gaan lezen. Naast Zweeds studeer ik Literatuur en zit ik in de redactie van de studievereniging om anderen een platform te geven voor hun verhalen.

  Wat opvalt tijdens het schrijven, lezen en denken in een andere taal is hoe bepalend woorden zijn voor hoe je nadenkt over jezelf, de wereld, en wat er mogelijk is. Ik kan je nu het verband tussen hamburgers en politiek bijvoorbeeld uitleggen. Met Zweeds leer je hoe het kan dat studeren daar gratis is, dat het voor Vikingen logisch was om naar Groenland te varen en waarom meisjes met Sankta Lucia brandende kaarsen in hun haar zetten.

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	Valentine

  I chose the English-taught track so I could keep improving my English, while also learning a new language

  – Valentine
  Lees verder

  Hi! My name is Valentine, I'm 19 and I come from Amersfoort. I'm currently in the second year of my Bachelor's programme in European Languages and Cultures, and I'm following the English-taught track.

  I chose the Language and Society profile, with Spanish as my Major language. Alongside my degree programme, I’m a member of a student volleyball club and I enjoy having fun with my friends.

  Why European Languages and Cultures?

  I chose this degree programme because I really wanted to study a language, without being limited to just that one language. The European Languages and Cultures programme gave me the opportunity to study one or more languages, while also learning about linguistics, which really interests me. I chose the English-taught track so I could keep improving my English, while also learning a new language.

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	Holly-Jane Shaddock

  The programme is very broad, and the options available mean that you are able to shape your own study according to what interests you the most

  – Holly-Jane Shaddock
  Lees verder

  The University of Groningen (UG) is the ideal university for international students, as everyone is so welcoming and open. Everyone speaks English, so there is no need to speak Dutch, although there are plenty of opportunities to learn the language if you wish.

  I am so happy that I chose to study European Languages and Cultures, as the programme is very broad, and the options available mean that you are able to shape your own study according to what interests you the most. My language skills have improved greatly, and the chance to study abroad for a semester was fantastic! The staff here always encourages you to try new things and help you to achieve your goals. I feel very lucky to have had such supportive professors during my time studying here, and my confidence has grown hugely throughout my time in Groningen.

  Read more about Holly Jane and ask her your question about studying in Groningen

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	Irina Sarah Dragomir

  I've chosen my programme for the interdisciplinary knowledge and research potential in European literature, linguistics and politics

  – Irina Sarah Dragomir
  Lees verder

  After having spent three years in another Dutch city and one year abroad, I decided to follow a second bachelor. At that time, I was still living away from Groningen and my main decision to study at this university involved a careful examination of the programme I was going to follow and a comparative analysis with other universities that provided a similar package of courses..

  The languages that all international students bring with them makes Groningen ‘feel’ like a truly internationalized, open-minded, tolerant and young city. The university has so many different student associations which organize events, parties, guest lectures, proms and competitions, that it is difficult to fit everything that there is in your free time! There is always a diverse choice of activities and I truly believe that any kind of student from any cultural background can and will feel part of the university community and part of Groningen.

  Read more about Irina Dragomir and ask her your question about studying in Groningen

  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • 
								Testimonial van	Studentambassadeur Danique Torrenga

  Wat mij erg aanstaat is dat je hier niet slechts één taal leert, maar je het hele programma zelf samen kan stellen met de vele vakken die het programma aanbiedt.

  – Studentambassadeur Danique Torrenga
  Lees verder

  Over Danique Torrenga

  Hallo! Mijn naam is Danique Torrenga en ik ben 19 jaar. Ik zit in het tweede jaar van Europese talen en culturen. Binnen dit programma studeer ik Frans als major-taal, Spaans als tweede taal en heb ik als profiel Cultuur en Literatuur gekozen. Naast het studeren hou ik mij graag bezig met muziek: ik speel piano en gitaar. Daarnaast judo ik elke week en doe ik graag iets leuks met vriendinnen. Dit jaar ben ik studentambassadeur voor mijn opleiding. Dit houdt in dat ik aankomende studenten help met hun studiekeuze op bijvoorbeeld open dagen.

  Waarom Europese talen en culturen?

  Ik heb deze studie gekozen omdat ik altijd al enorm geïnteresseerd was in de Franse taal. Al snel wist ik dat ik docente Frans wilde worden en heb ik gekeken naar welke studie hier het beste bij aansloot. Wat mij erg aanstaat is dat je hier niet slechts één taal leert, maar je het hele programma zelf samen kan stellen met de vele vakken die het programma aanbiedt.

  Lees meer over Danique Torrenga en waarom zij gekozen heeft Europese Talen en Culturen in Groningen te studeren!

  Vragen? Stuur Danique een e-mail!

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	Student Ambassador Emilia Waterhouse

  I chose to study European languages because Europe is incredibly influential and I believe in the future of Europe.

  – Student Ambassador Emilia Waterhouse
  Lees verder

  About Emilia

  My name is Emilia Waterhouse, I am 20 and I study European languages and cultures. I am half German and half English and grew up bilingual. I love languages and travelling, history, fitness and photography. After finishing my A-levels in the UK I took a gap year and travelled in Thailand as a volunteer working with elephants abused during the industrialization and cleaning beaches. I also travelled in Europe and in Canada where I worked in a hostel in Quebec to learn French. I then came to Groningen and studied a year of law before beginning my first year in European languages and cultures.

  Why European languages and cultures?

  I study European languages and cultures with a major in Spanish. I chose Spanish because I think it’s beautiful, also because it will be very useful as there is an extremely large Spanish-speaking population and because I already speak French and German. I chose to study European languages because Europe is incredibly influential and I believe in the future of Europe. I chose cultures because I am interested in history and differing lifestyles.

  Read more about Emilia Waterhouse and why she chose to study European Languages and Cultures in Groningen!

  Questions? Send Emilia an e-mail!


  Sluiten

Webklas

Zit je op het vwo en wil je graag weten hoe dat is, studeren? De opleiding Europese talen en culturen biedt een webklas aan! Een webklas is een door de RUG gemaakte online cursus voor scholieren uit 5 en 6 vwo. Je kunt in zo'n cursus in tien studielasturen kennismaken met Geschiedenis door teksten te lezen, opdrachten te maken en met elkaar en de docent te discussiëren.

Interesse? Schrijf je hier in.

Lees meer

Studieverenigingen

Esperia

Esperia is de studievereniging voor studenten Europese Talen en Culturen. Wij organiseren allerlei leuke en inhoudelijke activiteiten zoals het introductiekamp, maandelijkse borrels, reizen en bedrijfsbezoeken. Bij Esperia leer je je studiegenoten echt kennen, wat zowel professioneel als persoonlijk ontzettend waardevol is. Als kers op de taart zorgt Esperia ook nog voor korting op je studieboeken!
We organise all sorts of fun and interesting activities, such as the introduction camp, monthly drinks, trips and business visits. Esperia makes you really get to know your fellow students, which is both professionally and personally meaningful. To top it all, Esperia also provides discounts on your study books.
http://www.svesperia.nl/

Grimm und Kluge

Grimm und Kluge is het genootschap voor studenten die geïnteresseerd zijn in de Duitse taal en cultuur.
Het organiseert academische en sociale activiteiten voor zijn leden, maar ook voor alle andere Esperianen. Grimm und Kluge is in 1958 opgericht als studievereniging voor de studie Duitse Taal en Cultuur, maar werd een genootschap binnen Esperia, toen Duitse Taal en Cultuur onderdeel van Europese Talen en Culturen werd.
http://www.svesperia.nl/study-info/grimm-und-kluge/
Lees meer
(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Studiebegeleiding

De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.

Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of de cursussen van Studieondersteuning.

Aansluitende master programma's