Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Dutch Studies
Header image Neerlandistiek

Neerlandistiek

Wat je zegt, ben je zelf… maar hoe toont jouw manier van praten je identiteit? Hoe kunnen populaire klimaatromans ons helpen om te gaan met de klimaatcrisis? Hoe gebruiken Nederlandse politici beeldspraak en wat denken ze ermee te bereiken? Wat leren we van zeventiende-eeuwse humor over de taboes en gevoeligheden van die tijd? Dit soort vragen komen aan de orde tijdens de MA Neerlandistiek. Het programma geeft inzicht in hoe taal, communicatie en literatuur functioneren in de samenleving.

Het masterprogramma sluit aan bij de actualiteit met twee overkoepelende thema’s: 'taal en identiteit' en 'tekst en debat'. Deze thema’s vormen de kapstok voor een breed palet van onderzoek. Denk hierbij aan onderzoekscolleges over cultuur en nationalisme of over redeneren in verschillende settings. Daarnaast kun je je specialiseren door tutorials te volgen over onderwerpen die jou persoonlijk aanspreken. Of je kunt je studie juist verbreden door colleges uit het landelijke MasterLanguage-aanbod te volgen. Aan het begin van het studiejaar maak je je eigen persoonlijke planning. De MA Neerlandistiek is maatwerk!

De opzet van dit masterprogramma bereidt je optimaal voor op de arbeidsmarkt. Door jouw kennis van verschillende terreinen op het gebied van de Neerlandistiek ben je breed inzetbaar en kun je op allerlei plekken in het werkveld terecht: taal is overal!

Meld je nu aan voor onze voorlichtingssessie tijdens de Online Masterweek van 20-24 maart!

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA in Neerlandistiek
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
60849
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Letteren
Waarom dit programma in Groningen?
 • Een veelzijdige, brede wetenschappelijke opleiding met de focus op hoe taal, literatuur en communicatie functioneren in de samenleving.
 • Een maatschappelijke master met een oriëntatie op de arbeidsmarkt en stage.
 • Ruime mogelijkheden om het programma aan te passen aan je persoonlijke wensen.
 • Veel ruimte voor verdieping en verbreding in onderzoekscolleges en tutorials.
Programma

In de master is een kwart van het programma gereserveerd voor de oriëntatie op de verschillende beroepspraktijken. Zo volg je in het eerste semester onder andere de cursus Werkterreinen in de Neerlandistiek, die start met een verkenning van uiteenlopende domeinen in de samenleving waarin je als stagiaire/afgestudeerde je expertise kunt inzetten. Tijdens deze cursus organiseer je activiteiten om kennis te maken met alumni en organisaties waar je stage kunt lopen of na de studie aan het werk kunt

Tijdens het tweede semester is het tijd om stage te lopen. Er is heel veel mogelijk. Instellingen als het Literatuurmuseum en het Letterenfonds bieden literair georiënteerde stageplaatsen aan. Ook zijn er stages mogelijk bij educatieve of literaire uitgeverijen en bij instellingen die zich met de ontwikkelingen in het (taal)onderwijs bezighouden, zoals Cedin of Cito. Tekstuele communicatiestages vind je bij tekstbureaus, communicatie-adviesbureaus of communicatieafdelingen van allerlei instellingen en bedrijven. Voor een taalkundige georiënteerde stage kun je bijvoorbeeld terecht bij een onderzoeksinstituut op het gebied van lexicologie, psycholinguïstiek of een regionale taal. Of wat dacht je van een mediastage, bijvoorbeeld bij een publieke of commerciële omroep?

Naast de maatschappelijke kant van het vakgebied, verdiep je je in het wetenschappelijk onderzoek binnen de Neerlandistiek. In de onderzoekscolleges taalkunde, oudere en moderne letterkunde en taalbeheersing buig je je met je docenten over interessante kwesties en manieren om deze te onderzoeken. Daarnaast personaliseer je je masterprogramma met twee tutorials. In deze tutorials ga je onder begeleiding van een docent aan de slag met een onderwerp naar keuze. Ook kun je kiezen voor colleges uit het landelijke MasterLanguage aanbod of onderzoekscolleges elders. Zo kun je goed voorbereid aan je scriptie beginnen, dat je natuurlijk schrijft over een onderwerp dat jou persoonlijk interesseert.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Onderzoekscollege Oudere Nederlandse Letterkunde: Humor en taboe (5 EC)
Onderzoekscollege Taalkunde: Semantische en pragmatische redeneerpatronen (5 EC)
Werkterreinen in de Neerlandistiek (5 EC)
Tutorial naar keuze A (5 EC, facultatief)
Tutorial naar keuze B (5 EC, facultatief)
Ma-(onderzoeks)college elders A (5 EC, facultatief)
Master Language A (5 EC, facultatief)
Onderzoekscollege Moderne Nederlandse Letterkunde: Literatuur en nationalisme (5 EC)
Onderzoekscollege Taalbeheersing: Identiteit in Interactie (5 EC)
Ma-(onderzoeks)college elders B (5 EC, facultatief)
Master Language B (5 EC, facultatief)
Ma-stage Nederlands (10 EC)
Masterscriptie Nederlandse Taal en Cultuur (15 EC)

Curriculum

Het aanbod van de landelijke MasterLanguage wordt verzorgd door, en gegeven op verschillende Nederlandse universiteiten. Het programma wisselt jaarlijks, evenals de plaats waar het uitgevoerd wordt. Actuele informatie over het programma vind je hier: http://masterlanguage.nl/

Programma-opties
Master Honours College (honoursprogramma)

Het master Honours programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

Het is een extra programma van 15 ECTS dat je naast je reguliere masteropleiding volgt. Het eenjarige programma heeft een interdisciplinair karakter, waarin je kennis gaat maken met diverse aspecten van leiderschap.

Meer informatie over deze optie

Masterstage (specialisatie)

Tijdens deze master is de stage een vast onderdeel van het programma.

Tijdens het vak Werkterreinen komen verschillende stagemogelijkheden aan bod. Eigen inbreng is mogelijk. In overleg met de stagecoördinator beslis je bij welke organisatie je stage gaat lopen.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen

In deze master word je gestimuleerd om zelf contacten te leggen met de internationale neerlandistiek, niet alleen vanwege het belang dat buiten onze landsgrenzen aan het Nederlands toegekend wordt, maar ook omdat daar een toekomstig werkterrein kan liggen. Je krijgt dan ook de gelegenheid om een deel van je studie aan een buitenlandse universiteit met een afdeling Nederlands te volgen en/of er stage te lopen.

Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
Leraar NederlandsAlle HBO instellingen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

Bachelor HBO eerstegraadsbevoegdheid Nederlands (rechtstreekse instroom)

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in NederlandsAlle HBO instellingenDeficiëntieprogramma van maximaal 60 EC
VooropleidingOrganisatieInstroom
Nederlandse Taal en CultuurAlle WO instellingenDrempelloze toelating
VooropleidingOrganisatieInstroom
Kunsten, Cultuur en MediaRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

+ een facultaire minor 30 ECTS (aan de RUG)

Communication and Information StudiesRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

+ een facultaire minor 30 ECTS (aan de RUG)

TaalwetenschapRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

+ een facultaire minor 30 ECTS (aan de RUG)

English Language and CultureRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

+ een facultaire minor 30 ECTS (aan de RUG)

Minorities & MultilingualismRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

+ een facultaire minor 30 ECTS (aan de RUG)

Nederlandse Taal en CultuurRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating
Europese talen en culturenRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Met ofwel het profiel Literatuur en Cultuur, ofwel het profiel Taal en Maatschappij + een facultaire minor 30 ECTS (aan de RUG)

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

De volgende bachelordiploma's volstaan voor toelating tot de master Neerlandistiek:

 • Bachelor Nederlandse taal en cultuur van de RUG of andere universiteit.
 • Bachelor Communicatie en Informatie, Taalwetenschap, Kunsten, Cultuur en Media, Minorities and Multilingualism, English Language and Culture, plus een facultaire minor Nederlandse taal en cultuur 30 ECTS aan de RUG.
 • Bachelor Europese Talen en Culturen met ofwel het profiel het profiel Literatuur en Cultuur, ofwel het profiel Taal en Maatschappij, aangevuld met een facultaire minor 30 ECTS (aan de RUG)
 • Bachelor hbo tweedegraadsbevoegdheid Nederlands plus een 60 ECTS premaster Nederlandse taal en cultuur aan de RUG.
 • Bachelor hbo eerstegraadsbevoegdheid Nederlands (rechtstreekse instroom)

Indien je een andere bachelor dan de bovenstaande hebt gevolgd, kun je het best contact opnemen met de studieadviseur van Neerlandistiek.

taaltoets cijfer
 • Voor studenten met een hbo-propedeuse of hbo-bachelordiploma geldt dat wordt afgezien van de taaleis Engels. Deze studenten hoeven dus niet aan de voorwaarden t.a.v. Engelse taalvaardigheid te voldoen.
 • Extra taaleis Engels: een vwo-diploma of een certificaat vwo Engels (cijfer 6 of hoger), minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen). Als je een VWO diploma hebt, hoef je geen taaltoets te overleggen.

Voor buitenlandse bachelordiploma's geldt de volgende taaleis:

 • De Toelatingscommissie kan voorafgaand aan de inschrijving verplichten tot het met goed gevolg afleggen van een toets Nederlands, af te nemen door een door de Toelatingscommissie aan te wijzen instantie.
 • Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt voldaan door het met goed gevolg afleggen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2, II). Dit examen garandeert een beheersing van het Nederlands op ERK niveau B2. Aanbeveling verdient evenwel een beheersing van het Nederlands op minimaal ERK niveau C1.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten15 augustus 202301 september 2023
15 augustus 202401 september 2024
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2022-2023€ 2209voltijd
EU/EER2023-2024€ 2314voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

We besteden in deze master veel aandacht aan de oriëntatie op de arbeidsmarkt en de start van een eigen professioneel netwerk. Zo krijg je een concreet beeld van je carrièremogelijkheden als afgestudeerd neerlandicus.

Alumni, vertegenwoordigers van uitgeverijen en tekstbureaus, en potentiële werkgevers in de culturele, beleidsmatige en educatieve sector geven je in gastcolleges en excursies inzicht in hoe je je kunt profileren voor functies in maatschappelijke domeinen waarin jouw expertise en jouw kennis van taal, taalgebruik en cultuur relevant zijn.

In het tweede gedeelte van je masterjaar volg je een stage. De voorbereiding daarvan gaat van start aan het begin van je masterjaar. De stage kun je desgewenst combineren met je afstudeerscriptie.

De integratieve opzet van dit masterprogramma maakt dat je als neerlandicus op de arbeidsmarkt maatschappelijk zeer waardevol bent.Potentiële beroepen

 • Redacteur
 • Communicatie-adviseur
 • Docent: in het middelbaar onderwijs, HBO, NT2 (Nederlands als tweede taal)
 • Organisator van culturele evenementen
 • Journalist
 • Ontwikkelaar van lesmateriaal, toetsen of (taal)onderwijsbeleid
 • Tekstschrijver
 • Beleidsmedewerker
 • Onderzoeker
 • Uitgever
Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek in de Master Neerlandistiek geeft inzicht in hoe taal, communicatie en literatuur functioneren in de samenleving.

Twee overkoepelende thema's 'taal en identiteit' en 'tekst en debat' vormen de kapstok voor een breed palet aan wetenschappelijk onderzoek.

Zo vraagt het functioneren van literatuur in de maatschappij – de problematiek die in letterkundig onderzoek van de afdeling centraal staat – om verbindingen met de cultuurgeschiedenis en –sociologie. Je kunt hierbij denken aan onderzoek naar bijvoorbeeld de leescultuur in een bepaald historisch tijdvak of de sociale betekenis van moderne bestsellers. Concrete onderzoeksprojecten en -expertises van letterkundigen staan vermeld op de websites van bijvoorbeeld de docenten Mathijs Sanders, Bart Ramakers, Lucas van der Deijl, Sandra van Voorst en Janneke Weijermars.

Het taalkundige onderzoek van de afdeling bestrijkt de diverse aspecten van het Nederlands als taalsysteem. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om onderzoek naar bepaalde woordbetekenissen of zinsstructuren of naar relaties tussen taal en muziek. Maar ook een vraag als hoe de taalverwerving bij tweetalige kinderen in zijn werk gaat valt net zo goed onder het taalkundige onderzoek. Zie voor concrete onderzoeksprojecten en expertises van taalkundigen de websites van bijvoorbeeld Petra Hendriks, Jack Hoeksema, Alexander Martin en Bart Hollebrandse.

Het taalbeheersingsonderzoek van de afdeling ligt op het terrein van de communicatiewetenschappen. Dit onderzoek streeft ernaar inzicht te verwerven in de principes en de vaardigheden die ten grondslag liggen aan talig handelen, zowel in teksten als bij mondelinge interactie, en: niet alleen in het heden maar ook in het verleden. Taalbeheersers doen bovendien onderzoek naar het verbeteren van de vaardigheden die bij de diverse vormen van talig handelen gebruikt worden. Concrete voorbeelden van taalbeheersingsonderzoek vind je op de websites van Kees de Glopper, Tom Koole, Myrte Gosen, Veerle Baaijen, Femke Kramer, Henrike Padmos en Ninke Stukker.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

 • Ask Your Question Here (please fill in this contact form, we will answer you as soon as possible.)
 • Dr. Sandra van Voorst (programmacoördinator)
  Email: s.van.voorst rug.nl
 • Albert Everaarts (Studieadviseur)
  Email: studieadviseurnederlands rug.nl
 • Sjors van Ooij (studieadviseur)
 • Jan van Gulik (Studentambassadeur)
  Email: j.b.van.gulik student.rug.nl
 • 
						Testimonial van	Eva Stegeman

  'Het literaire bedrijf is opener dan ik dacht'

  – Eva Stegeman
  Lees verder

  Eva Stegeman, 27 jaar, werkt als medewerker promotie en publiciteit bij Uitgeverij Cossee, waar ze zo’n dertig boeken per jaar uitgeven. ‘Ons belangrijkste selectiecriterium is literaire kwaliteit.’

  Op een dinsdagavond Skype ik met Eva Stegeman. Ons gesprek stond in eerste instantie voor de middag gepland, maar als medewerker promotie en publiciteit bij Uitgeverij Cossee is zij een drukbezet mens. ‘Ha Douwe! Lang niet gezien!’ Die woorden brengen onmiddellijk de herinneringen naar boven aan het onderzoek dat wij samen deden naar de emotionele ontwikkeling in de romans van W.F. Hermans en Harry Mulisch. ‘Het was een lange werkdag’, zegt ze.

  Hoe ben je, terwijl je met de bachelor Taalwetenschappen bezig was, op het idee gekomen om de master Neerlandistiek te doen?

  ‘Ik vond het altijd al heel interessant om te puzzelen met taal, om te discussiëren over de etymologie van woorden en grammaticale zinsconstructies. Vanuit die liefde voor taal begon ik aan de bachelor Taalwetenschappen, zonder dat ik daarbij een concreet beroep voor ogen had. Tijdens mijn bestuursjaar bij de studievereniging raakte ik bevriend met studenten Nederlands en werd ik enthousiast over de literatuurvakken die zij volgden. Zodoende besloot ik de bachelor Taalwetenschappen te combineren met de premaster Nederlands. Dat was goed te doen, omdat ik de vrije ruimte bij Taalwetenschappen kon invullen met de vakken over literatuur die ik volgde voor de premaster Nederlands.’

  Hoe kijk je terug op de master Neerlandistiek?

  ‘Fantastisch! Het was een heel brede master met zeer diverse vakken. Ik wilde mij daarbinnen vooral richten op de literatuur en doordat ik het vakkenpakket voor een deel zelf kon samenstellen, lukte dat. Ook het kleinschalige karakter waardeerde ik zeer. Het kwam geregeld voor dat je met tien studenten les kreeg van twee docenten. Die persoonlijke begeleiding maakte dat ik meer en meer mijn weg vond in de literatuur.

  Voor ik aan de master Neerlandistiek begon, betwijfelde ik of ik wel geschikt was voor het boekenvak. Als kind las ik best veel, maar in mijn middelbareschooltijd las ik niet veel meer dan de boeken die ik moest lezen voor mijn lijst. Die twijfel verdween toen ik voor de master stage liep bij Uitgeverij Atlas Contact; daar werd ik verliefd op het boekenvak. Ik besloot een tweede master te volgen, over Europese letterkunde aan de Radboud Universiteit, omdat ik vond dat ik een beter beeld van de wereldliteratuur nodig had om echt aan de slag te kunnen.’

  Tegenwoordig werk je bij Uitgeverij Cossee. Wat is dat voor een uitgeverij?

  ‘We zijn een niet al te grote, onafhankelijke uitgeverij. Met zijn achten geven we zo’n dertig boeken per jaar uit. Daarbij richten wij ons voornamelijk op vertaalde fictie van bijvoorbeeld J.M. Coetzee, Bernhard Schlink en David Grossman. Daarnaast geven we ook van oorsprong Nederlandse literatuur uit. Eva Meijer, Ida Simons en Gerbrand Bakker zijn daarin grote namen.

  Als kleine uitgeverij zijn we ook niet zo heel commercieel. Zo zullen we niet zo snel een boek over sport uitgeven om daar heel rijk van te worden…’ ‘Behalve als Gerbrand Bakker een prachtige roman over topsport schrijft’, opper ik. Ze schiet in de lach. ‘Dat geven we zeker uit!’

  Hoe selecteren jullie de werken die jullie uitgeven?

  ‘Ons belangrijkste selectiecriterium is literaire kwaliteit. Qua buitenlandse literatuur komt veel binnen via onze uitgevers Eva Cossée en Christoph Buchwald. Zij hebben goede connecties met uitgevers van over de hele wereld. Uiteindelijk moeten we allemaal onze ogen open houden. Als één van ons enthousiast is over een manuscript, vraagt diegene anderen om mee te lezen. Tegen de tijd dat we besluiten om een boek uit te geven heeft vrijwel iedereen in de uitgeverij de tekst gelezen.’

  Wat houden je werkzaamheden in?

  ‘Mijn belangrijkste taak als medewerker promotie en publiciteit is om ervoor te zorgen dat onze boeken, op wat voor manier dan ook, aandacht krijgen in de media. Daarnaast zorg ik ervoor dat auteurs kunnen optreden als er een nieuw boek van ze verschijnt. Tot slot onderhoud ik via sociale media het contact met de lezers. Zij moeten uiteindelijk onze boeken, waar wij zo van overtuigd zijn, willen kopen.’

  Bij Uitgeverij Cossee verschijnen geregeld heruitgaven van oudere werken. Ik heb zelf bijvoorbeeld zeer genoten van Een dwaze maagd van Ida Simons en van Suriname, ik ben van Bea Vianen. Hoe zet je zo’n vergeten klassieker in de markt?

  ‘Dat kan soms lastig zijn. Als je bijvoorbeeld een boekpresentatie organiseert, vinden bezoekers het fijn als de auteur daarbij aanwezig is. Als de auteur al jaren dood is, wordt dat nogal ingewikkeld.’ We schieten allebei onbedaarlijk in de lach. Ze vervolgt: ‘Bij Strafhok van Bea Vianen konden we dat oplossen, omdat haar dochter, Kunti Elstak, haar opwachting wilde maken. Mensen vonden het interessant om op die manier toch dichtbij Bea Vianen te komen.

  Daarnaast zie je dat er interesse is in vergeten meesterwerken. Zo heeft Uitgeverij Lebowski het werk van John Williams opnieuw onder de aandacht gebracht. Dat begon met Stoner . Veel lezers en uitgeverijen dachten toen: welke klassiekers zijn wij nog meer vergeten? Wij hebben wel de naam dat wij boeken herontdekken, die door een breed publiek worden gewaardeerd. Dat maakt dat kranten en tijdschriften geneigd zijn om een boek te bespreken als we aankondigen: “We hebben er weer eentje herontdekt.”

  Hoe kijk je aan tegen de positie van Uitgeverij Cossee binnen het literaire bedrijf?

  ‘We geven al jarenlang ongeveer 30 boeken per jaar uit en we hebben niet de ambitie om in dat opzicht te groeien. We willen heel selectief blijven in wat we uitgeven. Wat dat betreft hebben we echt een andere positie dan uitgeverijen die wel 200 boeken per jaar uitbrengen. Zij kunnen meer risico’s nemen, vangen het verlies van slecht verkopende boeken op met bestsellers. Wij staan bekend om de literaire kwaliteit die we leveren, denk ik, om de aandacht die we aan onze boeken geven. Daarin worden we gewaardeerd. Ik zie ons dan ook niet zo snel uit het literaire landschap verdwijnen.’

  Heb je tips voor studenten die net als jij bij een uitgeverij aan de slag willen?

  ‘Ga stage lopen. Veel van mijn huidige collega’s zijn oud-stagiairs van Uitgeverij Cossee. Dus dat is wel de manier om daar binnen te komen. Voordat ik op het idee kwam dat ik misschien wel bij een literaire uitgeverij aan de slag wilde, was ik bang dat het literaire bedrijf niet zo toegankelijk zou zijn en ik, afkomstig van Taalwetenschap, het er misschien niet zou redden. Maar al tijdens mijn stage bij Uitgeverij Atlas Contact voelde ik me heel welkom en zag ik hoe open het boekenvak is. Ik zou niet anders meer willen.’

  Met die opmerking ronden we het gesprek af. Het was intrigerend om met haar te praten over hoe vanuit haar liefde voor taal, haar liefde voor de literatuur tot bloei kwam. De manier waarop zij haar weg vond binnen het literaire bedrijf, heeft mij zeer geïnspireerd. Wat leiden wij hier mooie duizendpoten op.  Sluiten

Studieverenigingen

ZaZa

ZaZa Instituutsvereniging Nederlands is de studievereniging van de studie Nederlandse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Als studievereniging voor Nederlands kan het niet anders dan dat ZaZa naar het ons zo geliefde alfabet is vernoemd: zonder letters immers geen literatuur en geen Nederlandse taal. Neem de eerste en de laatste letter van ons alfabet, verdubbel ze allebei, voeg een vleugje creativiteit toe en daar is onze naam: ZaZa. ZaZa heeft als doel om studenten met een passie voor de Nederlandse taal samen te brengen door middel van zowel studiegerelateerde als niet-studiegerelateerde activiteiten. Dat doel wordt nagestreefd met behulp van twaalf actieve commissies, twee lustrumcommissies en een ondersteunend orgaan.
http://www.zaza-nederlands.nl/
Lees meer
Studiebegeleiding

Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, bijvoorbeeld studievertraging, functiebeperking of langdurig ziek zijn, kun je terecht bij een studentendecaan.

Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren zoals studiestress en faalangsttrainingen, effectief studeren, presenteren of academische schrijfvaardigheid. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC). Met deze faciliteiten zorgen we er samen met jou voor dat je je gehele studie met veel plezier en goede resultaten kunt volbrengen.