Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Dutch Studies
Header image Neerlandistiek

Neerlandistiek

Wat leren we van zestiende-eeuwse humor over de taboes en gevoeligheden van onze eigen tijd? Studeer je effectiever wanneer je veel van een scherm leest?

De MA Neerlandistiek geeft inzicht in hoe taal, communicatie en literatuur functioneren in de samenleving. Zo probeer je tijdens de onderzoekscolleges kinderen als taalvernieuwers te ontmaskeren of open je als eerste de dozen van een literair archief uit politiek roerige tijden.

In beide semesters maak je een eigen keuze uit verdiepende tutorials bij specialisten van onze opleiding, bijvoorbeeld over jeugd- en jongerenliteratuur, drogredenen of ecolinguïstiek. Je kunt je studie ook juist verbreden met colleges uit het landelijke MasterLanguage-aanbod. Op deze manier kun je zelf een specialistisch of een breed pakket samenstellen: bij de MA Neerlandistiek geef je zelf het programma vorm.

De opzet van dit masterprogramma bereidt je optimaal voor op de arbeidsmarkt doordat je een stage volgt en een carrièrecongres organiseert. Door jouw uitgebreide kennis van de Neerlandistiek ben je breed inzetbaar en kun je op allerlei plekken in het werkveld terecht: taal is overal.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA in Neerlandistiek
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
60849
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Letteren
Waarom dit programma in Groningen?
 • Een veelzijdige, brede wetenschappelijke opleiding met de focus op hoe taal, literatuur en communicatie functioneren in de samenleving.
 • Een maatschappelijke master met een oriëntatie op de arbeidsmarkt en stage.
 • Ruime mogelijkheden om het programma aan te passen aan je persoonlijke wensen.
 • Veel ruimte voor verdieping en verbreding in onderzoekscolleges en tutorials.
Programma

In de master is een kwart van het programma gereserveerd voor de oriëntatie op de verschillende beroepspraktijken. Zo volg je in het eerste semester onder andere de cursus Werkterreinen in de Neerlandistiek, die start met een verkenning van uiteenlopende domeinen in de samenleving waarin je als stagiaire/afgestudeerde je expertise kunt inzetten. Tijdens deze cursus organiseer je activiteiten om kennis te maken met alumni en organisaties waar je stage kunt lopen of na de studie aan het werk kunt.

Tijdens het tweede semester is het tijd om stage te lopen. Er is heel veel mogelijk. Instellingen als het Literatuurmuseum en het Letterenfonds bieden literair georiënteerde stageplaatsen aan. Ook zijn er stages mogelijk bij educatieve of literaire uitgeverijen en bij instellingen die zich met de ontwikkelingen in het (taal)onderwijs bezighouden, zoals Cedin of Cito. Tekstuele communicatiestages vind je bij tekstbureaus, communicatie-adviesbureaus of communicatieafdelingen van allerlei instellingen en bedrijven. Voor een taalkundige georiënteerde stage kun je bijvoorbeeld terecht bij een onderzoeksinstituut op het gebied van lexicologie, psycholinguïstiek of een regionale taal. Of wat dacht je van een mediastage, bijvoorbeeld bij een publieke of commerciële omroep?

Naast de maatschappelijke kant van het vakgebied, verdiep je je in het wetenschappelijk onderzoek binnen de Neerlandistiek. In de onderzoekscolleges taalkunde, oudere en moderne letterkunde en taalbeheersing buig je je met je docenten over interessante kwesties en manieren om deze te onderzoeken. Daarnaast personaliseer je je masterprogramma met twee tutorials. In deze tutorials ga je onder begeleiding van een docent aan de slag met een onderwerp naar keuze. Ook kun je kiezen voor colleges uit het landelijke MasterLanguage aanbod of onderzoekscolleges elders. Zo kun je goed voorbereid aan je scriptie beginnen, dat je natuurlijk schrijft over een onderwerp dat jou persoonlijk interesseert.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Onderzoekscollege Oudere NL Letterkunde (5 EC)
Onderzoekscollege Taalkunde (5 EC)
Werkterreinen in de Neerlandistiek (5 EC)
Ma-(onderzoeks)college elders A (5 EC, facultatief)
Master Language A (5 EC, facultatief)
Onderzoekscollege Moderne NL Letterkunde (5 EC)
Onderzoekscollege Taalbeheersing (5 EC)
Tutorial I (5 EC, facultatief)
Ma-(onderzoeks)college elders B (5 EC, facultatief)
Master Language B (5 EC, facultatief)
Tutorial II (5 EC, facultatief)
Ma-scriptie Nederlands (15 EC)
Ma-stage Nederlands (10 EC)

Curriculum

Het aanbod van de landelijke MasterLanguage wordt verzorgd door, en gegeven op verschillende Nederlandse universiteiten. Het programma wisselt jaarlijks, evenals de plaats waar het uitgevoerd wordt. Actuele informatie over het programma vind je hier: http://masterlanguage.nl/

Programma-opties
Masterstage (specialisatie)

Tijdens deze master is de stage een vast onderdeel van het programma.

Tijdens het vak Werkterreinen komen verschillende stagemogelijkheden aan bod. Eigen inbreng is mogelijk. In overleg met de stagecoördinator beslis je bij welke organisatie je stage gaat lopen.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen

In deze master word je gestimuleerd om zelf contacten te leggen met de internationale neerlandistiek, niet alleen vanwege het belang dat buiten onze landsgrenzen aan het Nederlands toegekend wordt, maar ook omdat daar een toekomstig werkterrein kan liggen. Je krijgt dan ook de gelegenheid om een deel van je studie aan een buitenlandse universiteit met een afdeling Nederlands te volgen en/of er stage te lopen.

Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in NederlandsAlle HBO instellingenVia een pre-master van maximaal 60 EC
Leraar NederlandsAlle HBO instellingen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

Bachelor HBO eerstegraadsbevoegdheid Nederlands (rechtstreekse instroom)

VooropleidingOrganisatieInstroom
Nederlandse Taal en CultuurAlle WO instellingenDrempelloze toelating
VooropleidingOrganisatieInstroom
Communication and Information StudiesRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

+ een facultaire minor 30 ECTS (aan de RUG)

TaalwetenschapRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

+ een facultaire minor 30 ECTS (aan de RUG)

Kunsten, Cultuur en MediaRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

+ een facultaire minor 30 ECTS (aan de RUG)

Minorities & MultilingualismRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

+ een facultaire minor 30 ECTS (aan de RUG)

English Language and CultureRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

+ een facultaire minor 30 ECTS (aan de RUG)

Nederlandse Taal en CultuurRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating
Europese Talen en CulturenRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Met ofwel het profiel Literatuur en Cultuur, ofwel het profiel Taal en Maatschappij + een facultaire minor 30 ECTS (aan de RUG)

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

De volgende bachelordiploma's volstaan voor toelating tot de master Neerlandistiek:

 • Bachelor Nederlandse taal en cultuur van de RUG of andere universiteit.
 • Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen, Taalwetenschap, Kunsten, Cultuur en Media, Minorities and Multilingualism, English Language and Culture, plus een facultaire minor Nederlandse taal en cultuur 30 ECTS aan de RUG.
 • Bachelor Europese Talen en Culturen met ofwel het profiel het profiel Literatuur en Cultuur, ofwel het profiel Taal en Maatschappij, aangevuld met een facultaire minor 30 ECTS (aan de RUG)
 • Bachelor hbo tweedegraadsbevoegdheid Nederlands plus een 60 ECTS premaster Nederlandse taal en cultuur aan de RUG.
 • Bachelor hbo eerstegraadsbevoegdheid Nederlands (rechtstreekse instroom)

Indien je een andere bachelor dan de bovenstaande hebt gevolgd, kun je het best contact opnemen met de studieadviseur van Neerlandistiek.

taaltoets cijfer

Voor buitenlandse bachelordiploma's geldt de volgende taaleis:

 • De Toelatingscommissie kan voorafgaand aan de inschrijving verplichten tot het met goed gevolg afleggen van een toets Nederlands, af te nemen door een door de Toelatingscommissie aan te wijzen instantie.
 • Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt voldaan door het met goed gevolg afleggen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2, II). Dit examen garandeert een beheersing van het Nederlands op ERK niveau B2. Aanbeveling verdient evenwel een beheersing van het Nederlands op minimaal ERK niveau C1.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten15 augustus 202401 september 2024
15 augustus 202501 september 2025
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

We besteden in deze master veel aandacht aan de oriëntatie op de arbeidsmarkt en de start van een eigen professioneel netwerk. Zo krijg je een concreet beeld van je carrièremogelijkheden als afgestudeerd neerlandicus.

Alumni, vertegenwoordigers van uitgeverijen en tekstbureaus, en potentiële werkgevers in de culturele, beleidsmatige en educatieve sector geven je in gastcolleges en excursies inzicht in hoe je je kunt profileren voor functies in maatschappelijke domeinen waarin jouw expertise en jouw kennis van taal, taalgebruik en cultuur relevant zijn.

In het tweede gedeelte van je masterjaar volg je een stage. De voorbereiding daarvan gaat van start aan het begin van je masterjaar. De stage kun je desgewenst combineren met je afstudeerscriptie.

De integratieve opzet van dit masterprogramma maakt dat je als neerlandicus op de arbeidsmarkt maatschappelijk zeer waardevol bent.

Potentiële beroepen

 • Redacteur
 • Communicatie-adviseur
 • Docent: in het middelbaar onderwijs, HBO, NT2 (Nederlands als tweede taal)
 • Organisator van culturele evenementen
 • Journalist
 • Ontwikkelaar van lesmateriaal, toetsen of (taal)onderwijsbeleid
 • Tekstschrijver
 • Beleidsmedewerker
 • Onderzoeker
 • Uitgever
Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek in de Master Neerlandistiek geeft inzicht in hoe taal, communicatie en literatuur functioneren in de samenleving.

Twee overkoepelende thema's 'taal en identiteit' en 'tekst en debat' vormen de kapstok voor een breed palet aan wetenschappelijk onderzoek.

Zo vraagt het functioneren van literatuur in de maatschappij – de problematiek die in letterkundig onderzoek van de afdeling centraal staat – om verbindingen met de cultuurgeschiedenis en –sociologie. Je kunt hierbij denken aan onderzoek naar bijvoorbeeld de leescultuur in een bepaald historisch tijdvak of de sociale betekenis van moderne bestsellers. Concrete onderzoeksprojecten en -expertises van letterkundigen staan vermeld op de websites van bijvoorbeeld de docenten Mathijs Sanders, Bart Ramakers, Lucas van der Deijl, Sandra van Voorst en Janneke Weijermars.

Het taalkundige onderzoek van de afdeling bestrijkt de diverse aspecten van het Nederlands als taalsysteem. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om onderzoek naar bepaalde woordbetekenissen of zinsstructuren of naar relaties tussen taal en muziek. Maar ook een vraag als hoe de taalverwerving bij tweetalige kinderen in zijn werk gaat valt net zo goed onder het taalkundige onderzoek. Zie voor concrete onderzoeksprojecten en expertises van taalkundigen de websites van bijvoorbeeld Petra Hendriks, Alexander Martin en Bart Hollebrandse.

Het taalbeheersingsonderzoek van de afdeling ligt op het terrein van de communicatiewetenschappen. Dit onderzoek streeft ernaar inzicht te verwerven in de principes en de vaardigheden die ten grondslag liggen aan talig handelen, zowel in teksten als bij mondelinge interactie, en: niet alleen in het heden maar ook in het verleden. Taalbeheersers doen bovendien onderzoek naar het verbeteren van de vaardigheden die bij de diverse vormen van talig handelen gebruikt worden. Concrete voorbeelden van taalbeheersingsonderzoek vind je op de websites van Kees de Glopper, Tom Koole, Myrte Gosen, Veerle Baaijen, Femke Kramer, Henrike Padmos en Ninke Stukker.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

 • Ask Your Question Here (please fill in this contact form, we will answer you as soon as possible.)
 • Dr. Sandra van Voorst (programmacoördinator)
  Email: s.van.voorst rug.nl
 • Albert Everaarts (Studieadviseur)
  Email: studieadviseurnederlands rug.nl
 • Sjors van Ooij (studieadviseur)
 • Jet Sterkman (Studentambassadeur)
  Email: j.w.sterkman student.rug.nl

'Het literaire bedrijf is opener dan ik dacht'


Eva Stegeman, 27 jaar, werkt als medewerker promotie en publiciteit bij Uitgeverij Cossee, waar ze zo'n dertig boeken per jaar uitgeven. 'Ons belangrijkste selectiecriterium is literaire kwaliteit.'

Lees meer over Eva en haar ervaring bij Uitgeverij Cossee

Lees meer

'Marketing is het vertellen van een goed verhaal'

Iris van der Wal, 25 jaar, werkt als marketeer voor Vorm Martini (interieurdesign) en Zwartwoud (circulaire maatwerk interieurprojecten): Ik vind dat ieder bedrijf een neerlandicus nodig heeft.

Lees meer over Iris en haar ervaring bij Vorm Martini en Zwartwoud

Lees meer

'Ik hoop dat leerlingen leren genieten van de schoonheid van taal'

Douwe Slootman, 29 jaar, is docent aan de tweedegraads lerarenopleiding Nederlands aan Windesheim. ‘Ik hoop dat het schoolvak Nederlands in de toekomst meer bijdraagt aan bewuste geletterdheid.’

Lees meer over Douwe en zijn ervaring bij de lerarenopleiding Nederlands van Windesheim

Lees meer

Studieverenigingen

ZaZa

ZaZa Instituutsvereniging Nederlands is de studievereniging van de studie Nederlandse Taal en Cultuur en Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Als studievereniging voor Nederlands en Taalwetenschap kan het niet anders dan dat ZaZa naar het ons zo geliefde alfabet is vernoemd: zonder letters geen Nederlandse) taal. Neem de eerste en de laatste letter van ons alfabet, verdubbel ze, voeg een vleugje creativiteit toe en daar is onze naam: ZaZa. ZaZa heeft als doel om studenten met een passie voor de Nederlandse taal/literatuur en de taalwetenschap samen te brengen door middel van zowel studiegerelateerde als niet-studiegerelateerde activiteiten. Dat doel wordt nagestreefd met behulp van elf actieve commissies, twee lustrumcommissies en twee ondersteunende organen.
http://www.zaza-nederlands.nl/
Lees meer
Studiebegeleiding

Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, bijvoorbeeld studievertraging, functiebeperking of langdurig ziek zijn, kun je terecht bij een studentendecaan.

Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren zoals studiestress en faalangsttrainingen, effectief studeren, presenteren of academische schrijfvaardigheid. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC). Met deze faciliteiten zorgen we er samen met jou voor dat je je gehele studie met veel plezier en goede resultaten kunt volbrengen.