Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Linguistics
Header image Taalwetenschap

Taalwetenschap

Kun je een grammatica ontwikkelen die op elke taal van toepassing is? Hoe wordt taal in onze hersenen opgeslagen? Deze bachelor richt zich op het taalvermogen van de mens.

Het taalvermogen stelt mensen in staat taal te leren, te begrijpen, te uiten en te gebruiken. Maar wat gebeurt er als er iets mis gaat met dat vermogen? Hoe onderzoek je mensen die een taalstoornis hebben? En welke technieken zijn er om taal te analyseren?

De bacheloropleiding Taalwetenschap duurt drie jaar. In de eerste twee jaar krijg je een overzicht van het vakgebied Taalwetenschap. In het derde jaar volg je in het eerste semester een minor, en in het tweede semester kies je een aantal onderzoekscolleges waarin je je specialiseert in de neurolinguïstiek of in de theoretische taalkunde.

Binnen de Neurolinguïstiek besteed je aandacht aan de relatie tussen taal en hersenen. Je bestudeert vooral taalstoornissen zoals afasie, dyslexie en stoornissen op het gebied van taalontwikkeling. De vakken die bij Theoretische Taalkunde worden onderwezen, hebben betrekking op de structuur van talen in het algemeen. Zo bestudeer je de structuur van klanken en zinnen, en betekenis van woorden.

In deze opleiding combineer je theoretisch taalkundige kennis met kennis uit de psychologie en de neurowetenschappen.

Je kunt Taalwetenschap ook combineren met de opleiding Logopedie aan de Hanzehogeschool in Groningen. Je volgt dan een verkort traject van Logopedie. Een afgerond Logopedietraject in combinatie met Taalwetenschap en de master Neurolinguïstiek levert een behandelbevoegdheid op, waarmee je aan de slag kunt als logopedist en klinisch linguïst.

Meld je nu aan voor de Online Bachelorweek of 31 januari - 4 februari!

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BA in Taalwetenschap
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
56803
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Letteren
Studie in Cijfers
Waarom dit programma in Groningen?

Waar in andere steden vaak de nadruk ligt op de hersenprocessen die ten grondslag liggen aan taal(stoornissen), gaat de opleiding in Groningen een stapje verder. Want voor onderzoek naar de neurologische kant van stoornissen kan nauw worden samengewerkt met psychologen, biologen, neurologen en andere medici. Onderzoek op zowel taalkundig als op (neuro)biologisch niveau dus!

Programma

In het eerste jaar krijg je veelal inleidende colleges op het gebied van neurolinguïstiek (relatie tussen taal en hersenen) en theoretische taalkunde, structuur en betekenis van taal. Op deze manier krijg je een goed beeld van de twee stromingen binnen de taalwetenschap. Ook maak je in het eerste semester kennis met verschillende stoornissen zoals afasie en dyslexie.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Stoornissen in de Taalontwikkeling 1 (5 EC)
Syntaxis I (5 EC)
Taalverwerking (5 EC)
Klankleer I (5 EC)
Semantiek I (5 EC)
Stoornissen in de Taalontwikkeling 2 (5 EC)
Statistiek I (5 EC)
Taalverwerving (5 EC)
Verworven Taalstoornissen 1 (5 EC)
Statistiek II (5 EC)
Taalverandering en taalcontact (5 EC)
Verworven Taalstoornissen 2 (5 EC)

Waar je in het eerste jaar vooral basisbegrippen en - vaardigheden leert, zul je in het tweede jaar meer de diepte ingaan. Door de combinatie van hoor- en werkcolleges lees je over recente onderzoeken en krijg je een goed beeld van wat er op dat moment in de taalwetenschap speelt zodat je een kritische wetenschappelijke houding ontwikkelt. Soms worden mensen uit het veld, promovendi of buitenlandse taalwetenschappers uitgenodigd om in colleges te vertellen over hun ervaringen.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Geschiedenis van de Taalkunde (5 EC)
Psycholinguïstiek (5 EC)
Taalfilosofie (5 EC)
Academische Vaardigheden & Ethiek (5 EC)
Klinische Linguïstiek Kinderen (5 EC)
Syntaxis II (5 EC)
Klinische Linguïstiek Volwassenen (5 EC)
Semantiek II (5 EC)
Morfologie (10 EC)
Klankleer II (5 EC)
Taal-en Neuro-imaging (5 EC)

In het derde jaar volg je in de eerste helft een minor. Dat kan een minor zijn die gerelateerd is aan de Taalwetenschap, of juist iets totaal anders waarmee jij je horizon kunt verbreden. In het tweede semester volg je een aantal onderzoekscolleges, waarbij je leert hoe je een wetenschappelijk onderzoek moet opzetten.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Minor (30 EC)
Afstudeerdossier: Klankleer (10 EC, facultatief)
Afstudeerdossier: Neurolinguïstiek (10 EC, facultatief)
Afstudeerdossier: Onderzoekscollege Stoornissen in de Taalontwikkeling (10 EC, facultatief)
Afstudeerdossier: Pragmatiek/Semantiek (10 EC, facultatief)
Afstudeerdossier: Syntaxis (10 EC, facultatief)

Curriculum

Disclaimer: I.v.m. een programmawijziging zullen de vakken van jaar 2 en 3 in de tabel hierboven nog wijzigen. Houd de website in de gaten voor de meest actuele informatie.

Programma-opties
Minoren (minor)

Het vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, universitaire minor of facultaire minor.

Meer informatie over deze optie

Honours College (honoursprogramma)

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Voor gemiddeld 16 weken
 • Maximaal 30 EC
Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • VWO Natuur & Techniek

  Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.

 • VWO Natuur & Gezondheid

  Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.

 • VWO Economie & Maatschappij

  Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.

 • VWO Cultuur & Maatschappij

  Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.

 • HBO propedeuse

  Taaleis Engels: minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen). Cambridge C1 Advanced of C2 Proficiency met een minimum score van 180. Klik op de link voor meer informatie: https://www.rug.nl/let/studeren-bij-ons/bachelor/aanmelding-en-inschrijving/language-requirements-ba

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt matching. Deelname is optioneel. Het advies is niet bindend.

Toelichting

De Faculteit der Letteren gaat er van uit dat jij, via een bezoek aan de Open dagen, deelname aan een Eén Dag student en/of aan een Webklas, jezelf goed hebt voorbereid op de opleiding van jouw keuze. Op basis van deze voorlichtingsactiviteiten bepaal jijzelf of je goed matcht met de opleiding.

Vragen over matching bij de Faculteit der Letteren? Hier kun je verdere informatie vinden: www.rug.nl/matching

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202201 september 2022
01 mei 202301 september 2023
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2021-2022€ 1084voltijd
EU/EER2022-2023€ 2209voltijd

Gehalveerd wettelijk collegegeld voor eerstejaars:

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Meestal zul je na het volgen van deze bachelor nog een master gaan volgen. Afhankelijk van je afstudeervariant, kom je na je master Taalwetenschap terecht in het onderzoek of in banen waarin je kennis over taalstoornissen kunt toepassen. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als neurolinguïst, als onderzoeker, als therapeut of als expert in tweede taalverwerving of meertaligheid. Daarnaast kun je kiezen voor een baan als docent of coach in de communicatiebranche.

Potentiële beroepen

 • Taalonderzoeker
 • Docent
 • Klinisch linguïst
Onderzoek

De term 'wetenschappelijk onderwijs' zegt het al: aan een universiteit zijn onderwijs en onderzoek altijd nauw met elkaar verbonden. Alle hoogleraren en bijna alle docenten waarvan je college krijgt doen ook onderzoek in hun vakgebied. Het onderwijs dat je krijgt is dus deels gebaseerd op het lopende onderzoek aan de faculteit.

Al het onderzoek op het gebied van de taalkunde is ondergebracht bij het onderzoeksinstituut CLCG (Center for Language and Cognition Groningen). Wil je meer weten over dit onderzoek, kijk dan op de website.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Online BachelorweekBroerstraat 5Meer informatie
Bachelor Open DagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

 • Ask Your Question Here (please fill in this contact form, we will answer you as soon as possible.)
 • Sjors van Ooij (Studieadviseur)
  Email: studieadviseurtaalwetenschap rug.nl
 • Mirte van Dijken (Student Ambassador)
 • 
						Testimonial van	Annemarie Akker

  Taalwetenschap combineert theoretische taalkundige kennis met kennis uit de psychologie en neurowetenschappen

  – Annemarie Akker
  Lees verder

  Mijn naam is Annemarie Akker. In 2016 ben ik begonnen met de bachelor Taalwetenschap. In het tweede jaar ben ik gestart met de pre-master Nederlandse Taal en Cultuur, naast Taalwetenschap. Naast mijn studie werk ik bij de Albert Heijn op verschillende afdelingen. Ook ga ik een aantal keer per week hardlopen, met name als de zon schijnt, en ben ik actief bij de studievereniging TW!ST.

  Waarom Taalwetenschap?

  De keuze voor Taalwetenschap was niet de meest makkelijke keuze die ik heb moeten maken. Na de havo heb ik eerst mijn propedeuse in de Scheikunde gehaald, zodat ik naar de universiteit mocht. De overstap van Scheikunde naar Taalwetenschap lijkt onlogisch en dat is ook meer dan waar, want de twee vakken hebben weinig overeenkomsten. De logische stap was om eerst met Scheikunde te beginnen, maar de liefde voor Nederlands bleef kriebelen, waardoor ik de overstap maakte naar de universiteit. Om toch de bètakant te behouden, leek Taalwetenschap de perfecte oplossing. In de opleiding komen namelijk de aspecten aan bod die ik zo leuk vond bij het vak Nederlands, maar ook de meer biologische/medische kant van het bèta-profiel. Zo ga je bijvoorbeeld in het vak semantiek diep in op betekenissen van woorden, maar leer je ook wat er aan de hand is bij een persoon met dyslexie of afasie.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Mirte van Dijken

  Ik vind het leuk dat je naast de algemene theorie over talen, ook leert over de relatie tussen taal en de hersenen, zoals bij dyslexie en afasie

  – Mirte van Dijken
  Lees verder

  Leuk dat je belangstelling hebt voor de opleiding Taalwetenschap. Mijn naam is Mirte van Dijken en ik ben in 2018 begonnen met de bachelor. Afgelopen zomer heb ik mijn diploma behaald en nu ben ik gestart met de mastertrack Neurolinguïstiek. Naast mijn studie volg ik danslessen, heb ik een vast oppasadres, trek ik veel op met mijn vrienden in de stad en houd ik van koken.

  Waarom Taalwetenschap?

  Het maken van de juiste studiekeuze kan lastig zijn, wat voor mij ook zeker het geval is geweest. Ik wist nooit precies wat ik wilde studeren. Wel heb ik altijd interesse gehad in de werking van de hersenen en wist ik dat ik mensen wilde helpen. Voordat ik met Taalwetenschap begon, heb ik nog twee compleet verschillende opleidingen geprobeerd. Nadat ik niet was aangenomen voor Geneeskunde ben ik van Biologische- en Medische research overgestapt naar Communicatie- en informatiewetenschappen, maar beide opleidingen waren het niet voor mij. Vervolgens kwam ik bij Taalwetenschap en hier voelde ik me gelijk op mijn plek. Het leuke hieraan vind ik dat je de theorie over talen in het algemeen leert, maar ook vakken krijgt over de relatie tussen taal en de hersenen, zoals bij dyslexie en afasie. Dus de psychologie en neurologie wat ik altijd al interessant vond, komt in deze opleiding ook weer terug. Taalwetenschap is dus veel meer dan alleen maar leren over taal.

  Lees meer over Mirte en waarom zij koos voor een studie Taalwetenschappen in Groningen!

  Vragen? Stuur Mirte een e-mail!

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Elise Oosterhuis

  'Een dag student' bevestigde mijn keuze voor Taalwetenschap

  – Elise Oosterhuis
  Lees verder

  Voor mijn studiekeuze heb ik veel voorlichtingen bezocht. Er vielen al heel veel studies af, omdat ik geen natuur- en scheikunde in mijn pakket had. Op websites van universiteiten heb ik verschillende studies bekeken. Talen en culturen interesseren mij erg veel, alleen wilde ik niet een specifieke taal studeren. Na een aantal voorlichtingen en open dagen had ik een top 3. Namelijk, Pedagogische wetenschappen, Taalwetenschap en Rechten. Ik heb me nog eens verdiept in deze studies op een andere open dag, en daardoor kwam taalwetenschap op nummer 1 te staan. Om mijn keuze te bevestigen heb ik meegedaan aan Een dag student aan de RUG. Dit was erg leuk en na een jaar deze studie te hebben gedaan, ben ik nog erg tevreden met mijn keuze. Bij Taalwetenschap leer je geen specifieke taal, maar heb je het over taal in het algemeen. Bovendien krijg je bij deze studie ook nog eens de kans om de klinische kant op te gaan, wat ik altijd al graag heb gewild.


  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Femke Leijten

  Verbreed je horizon!

  – Femke Leijten
  Lees verder

  Vooral de neurologiekant van de opleiding Taalwetenschap spreekt mij aan. Wat het programma bijzonder maakt is dat het de mogelijkheid biedt om via een speciaal programma de hbo-bachelor Logopedie te volgen. Dit doe ik sinds dit jaar en het is voor mij een praktische uitbreiding op de theoretische kennis van de universitaire studie.

  Naast mijn studies ben ik ook actief bij de studievereniging van Taalwetenschap, TW!ST. Daar beheer ik het geld als penningmeester. Het doen van een bestuursjaar voegt zeker iets toe aan mijn studententijd. Het leert je beter plannen, samenwerken en (in mijn geval) beter omgaan met geld. Ook ben ik al vier jaar actief lid bij studentenroeivereniging Gyas. Hier heb ik een commissie gedaan en ben ik actief als roeier, stuurvrouw en coach. Behalve een fantastische tijd heeft me dit veel vrienden en contacten opgeleverd en ben ik socialer, daadkrachtiger en extroverter geworden. Mijn mening is dus vooral: verbreed je horizon! Doe veel verschillende dingen, want uiteindelijk helpen ze je allemaal in de toekomst.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Anne Pros

  Mensen weer een stem geven

  – Anne Pros
  Lees verder

  Ik werk als logopedist bij een grote zorgorganisatie. Hier behandel ik volwassenen die spraak-, taal- of slikproblemen hebben, vaak als gevolg van een beroerte of andere neurologische problemen, zoals Multiple Sclerose of de ziekte van Parkinson.

  Wat ik het meest waardeer in deze functie is dat ik mensen kan helpen. Communicatie is ontzettend belangrijk en daarom vind ik het fijn dat ik mensen die hier problemen mee hebben, soms zelfs van de één op de andere dag, kan helpen en weer een stem kan geven, bijvoorbeeld na een beroerte

  Voor de toekomst wil ik zo veel mogelijk mijn logopedische kennis uitbreiden. Ook zou ik graag officieel afasietherapeut worden en uiteindelijk als logopedist én klinisch linguïst aan het werk willen, bijvoorbeeld in een revalidatiecentrum.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Dianne Hermink

  Onbekend terrein

  – Dianne Hermink
  Lees verder

  Mijn keuze voor taalwetenschap bleek de juiste te zijn. Ik heb het erg naar mijn zin, helemaal sinds ik ook in Groningen op kamers woon. Afspreken met vrienden en studiegenoten wordt dan toch wat makkelijker! En ik kan gaan sporten via de ACLO, de studentensportvoorziening.

  Taalwetenschap is een onbekend vakgebied als je van de middelbare school komt. Vooral werkcolleges vind ik erg leuk, omdat je in discussie kunt gaan met medestudenten en de docent. Inmiddels ben ik ook begonnen m et het Honours College, zodat ik nog meer uit mijn studie kan halen. Tijdens de studie krijgen we vanaf het begin te maken met de theoretische kant én de toegepaste kant. Zo kom je er snel achter welke kant je het meeste aantrekt en waar je verder in wilt. Je moet wel veel meer zelf plannen dan op de middelbare school, maar gelukkig gaat dat me goed af. Ik zou graag tijdens mijn bachelor een tijdje in het buitenland studeren. Misschien wel Spanje, ik heb namelijk gekozen voor de minor Spaans.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Inge Salomons

  Ik voel me thuis in dit vakgebied

  – Inge Salomons
  Lees verder

  Toen ik Taalwetenschap ging studeren had ik een vrij goed beeld van de opzet van de studie. Nu ik mijn eerste jaar er bijna op heb zitten kan ik zeggen dat al mijn verwachtingen overtroffen zijn. Ik voel me ontzettend thuis in dit vakgebied en bij de opleiding.

  Ik houd van hard werken en miste soms nog wel wat uitdaging, maar die heb ik nu gevonden bij het Honours College. Deze combinatie, samen met een bestuursfunctie bij studievereniging TW!ST, maakt dat ik het heel erg naar mijn zin heb in Groningen. Ook vind ik het fijn dat er naast de verplichte vakken minorruimte is.

  Sluiten

Webklas

Zit je op het vwo en wil je graag weten hoe dat is, studeren? De opleiding Taalwetenschap biedt een webklas aan! Een webklas is een door de RUG gemaakte online cursus voor scholieren uit 5 en 6 vwo. Je kunt in zo'n cursus in tien studielasturen kennismaken met Taalwetenschap door teksten te lezen, opdrachten te maken en met elkaar en de docent te discussiëren.

Interesse? Meld je dan aan voor de webklas.

Lees meer

Aanmeldings- en inschrijfprocedure voor logopedisten

Lees meer

Studieverenigingen

Tw!st

TW!ST is de studievereniging voor de studenten Taalwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Door het organiseren van zowel studiegerelateerde als niet-studiegerelateerde activiteiten wil TW!ST haar studenten op een andere manier verenigen dan alleen in een studiegerelateerde omgeving. Studiegerelateerde activiteiten zijn onder andere bedrijfsbezoeken, symposia en andere lezingen. Niet-studiegerelateerde activiteiten zijn activiteiten zoals socials, een jaarlijks gala en caféquizzen.
http://twistgroningen.nl/
Lees meer
Studentprofiel

Heb jij gevoel voor taal? Ben je kritisch? Kijk je verder dan je neus lang is? En schroom je niet om teksten te schrijven, te lezen en te analyseren? Dan is Taalwetenschap iets voor jou!

(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (deeltijd: 20 ECTS) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Studiebegeleiding

De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.

Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of de cursussen van Studieondersteuning.

Aansluitende master programma's