Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsMaster en PhD opleidingenKunst- en cultuurwetenschappenKunstgeschiedenis
Header image Kunstgeschiedenis

Kunstgeschiedenis

Wil je je goed voorbereiden op een carrière in de wereld van de beeldende kunst? Onze opleiding biedt je bij uitstek de kennis en expertise die daarvoor nodig zijn.

De eenjarige mastertrack Kunstgeschiedenis is een van de vijf tracks binnen de masteropleiding Kunst- en Cultuurwetenschappen.

In dit programma bestudeer je de geschiedenis en het maatschappelijk functioneren van oude, moderne en hedendaagse kunst. Je analyseert en interpreteert kunstwerken en je bestudeert ze binnen hun bredere, veelal museale context. Verder leer je tijdens de stage om je opgedane kennis toe te passen in andere instellingen dan uitsluitend musea. Denk bijvoorbeeld aan de kunsthandel en -uitleen, kunstveilingen en in de media. Minstens zo belangrijk is dat je je verdiept in de theorie en historiografie van het vak en leert daar kritisch op te reflecteren.

De mastertrack in Groningen kent twee zwaartepunten. Enerzijds ligt de focus op de Italiaanse en Nederlandse beeldende kunst uit de periode 1400-1700. Anderzijds kun je je specialiseren op het terrein van de twintigste-eeuwse en hedendaagse kunst en kunstkritiek. Materialen en toegepaste technieken zijn een terugkerend thema. Tijdens het programma kun je deelnemen aan een excursie naar het buitenland, naar Rome of Berlijn.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA in Kunst- & cultuurwetenschappen
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
60087
Voertaal
Engels
Start
September
Faculteit
Letteren
Waarom dit programma in Groningen?
 • Focus op Italiaanse Renaissance en Barok, Vroeg-Nederlandse kunst, 20e-eeuwse kunst, kunstkritiek en nieuwe media, materialen en technieken.
 • Excursies naar Rome en Berlijn.
 • Unieke specialisatie museumconservator, in samenwerking met enkele van de belangrijkste musea in Nederland en België.
Programma

De mastertrack Kunstgeschiedenis kent drie afstudeerrichtingen: Moderne en hedendaagse kunst (MHK), Oude beeldende kunst (OK) en de Conservatorenopleiding.

Studenten kiezen voor één van deze drie studiepaden en studeren daarin af. Voor de conservatorenopleiding gelden specifieke eisen. Alle studenten volgen het vak Art History Now, dat een theoretische & methodologische basis vormt en studenten met een grondige schrijf- en researchtraining voorbereidt op de scriptie. Binnen dit vak kunnen studenten zich op hun gewenste expertise concentreren. Daarnaast maken studenten een keuze uit het aanbod (zie het schema onderaan de pagina).

Periodes
VakkenCourse Catalog >123456
probeer maar wat
Art History Now: Theory, Method, Historiography (10 EC)

Core module for all tracks. Joost Keizer, Ann-Sophie Lehmann

Collections & Artefacts: Boijmans (10 EC, facultatief)

Peter de Ruiter, in collaboration with Museum Boijmans van Beuningen (Nadia Baadj for the Early modern variant)

Media, Materials, Makers: Arts and/as Research (10 EC, facultatief)

Linda Nijenhof, Ann-Sophie Lehmann, in collaboration with Frank Mohr Institute

Museums: The Making-Of (10 EC, facultatief)

Partly on-site module. Andreas Blühm, in collaboration with Groninger Museum

Topics in Italian Renaissance Art (10 EC, facultatief)

Jan de Jong, Joost Keizer

Excursion (5 EC)

Core module for all tracks.

Master Thesis: Curatorial & Museum studies (20 EC, facultatief)
Master Thesis: Early Modern European Art / Modern & Contemporary Art (15 EC, facultatief)

Modern & Contemporary Art / Early Modern European Art

Research Internship (10 EC, facultatief)
Tutorial: Curatorial & Museum studies (5 EC, facultatief)
Museum Internship: Curatorial & Museum studies (30 EC, facultatief)

Curriculum

Het eerste semester bestaat uit één module die voor alle studenten verplicht is (Art History Now) en twee andere modules passend bij de track die wordt gevolgd. Het tweede semester bestaat voor de studenten Moderne en Hedendaagse Kunst en Oude Kunst uit een scriptie (15 EC) en een stage (10 EC). Voor de studenten van de Conservatorenopleiding is dit een Tutorial (5 EC), scriptie (20 EC) plus stage (30 EC) in het derde semester. Alle studenten gaan op excursie (5 EC) in het tweede semester.

Programma-opties
Moderne en hedendaagse Kunst (specialisatie)

Deze specialisatie omvat de beeldende kunst van de lange negentiende eeuw, de klassiek modernen en de avant-gardes na 1945, alsmede de brede waaier aan hedendaagse kunstvormen van fotografie, film, video en multi-media installatie tot digitale en post-digitale kunst. De thema's worden behandeld in de contexten van kunstproductie, handel, presentatie, conservatie, kritiek en medialisering. Daarnaast staan visual material culture, art theory, artistic research en de directe samenwerking met beeldende kunstenaars centraal. In het voorjaar vindt een excursie naar een Europese kunstmetropool plaats, de Biennale (Venetië) of de Documenta (Kassel). Een research internship biedt de mogelijkheid om bij onderzoeksprojecten mee te werken of bij een relevante instelling/museum stage te lopen; een tutorial stelt de student in staat zich inhoudelijk te verdiepen en academische expertise en competenties verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door deelname aan een summer/winterschool, de organisatie van een wetenschappelijk symposium, individueel werk met een docent, of een keuzevak, bijvoorbeeld bij KCM, East Asian Studies of History. De mastertrack wordt met een scriptie van 15 ECTS afgesloten.

Oude Beeldende Kunst (specialisatie)

De specialisatie Oude Kunst richt zich op de beeldende kunst van de veertiende tot en met de achttiende eeuw, in het bijzonder Italië en Nederland. Kunstwerken worden bestudeerd in samenhang met de historische omstandigheden waarin zij tot stand zijn gekomen, met speciale aandacht voor de rol van opdrachtgevers. Voor studenten die zich op Nederlandse kunst willen concentreren bestaat deze mogelijkheid binnen het vak Collections & Artefacts: Boijmans. In het voorjaar vindt een excursie naar Rome plaats. Een research internship biedt de mogelijkheid om bij onderzoeksprojecten mee te werken of bij een relevante instelling/museum stage te lopen; een tutorial stelt de student in staat zich inhoudelijk te verdiepen en academische expertise en competenties verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door deelname aan een summer/winterschool, de organisatie van een wetenschappelijk symposium, individueel werk met een docent, of een keuzevak, bijvoorbeeld bij Religous Studies. De mastertrack wordt met een scriptie van 15 ECTS afgesloten.

Conservatoren-opleiding (specialisatie)

Deze specialisatie combineert het vak Art History Now met een keuze uit de vakken die zich op het museum, verzamelen en tentoonstellen richten. Bij het succesvol afronden van alle studieonderdelen kan de student aansluitend een stage van een half jaar in een vooraanstaand museum in Nederland of het buitenland volgen. Bovengemiddelde studieresultaten en de afronding van de MA scriptie (20 ECTS) voor aanvang van de stage zijn een vereiste voor de deelname aan dit programma. Tijdens de stage worden de verworven kunsthistorische kennis en inzichten toegepast op de problematiek waarmee museumconservatoren en tentoonstellingsmakers in de dagelijkse praktijk te maken hebben, waarbij de stagiaire gezamenlijk door de instelling en de opleiding wordt begeleid.

Meer informatie over deze optie

Master Honours College (honoursprogramma)

Het master Honours programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

Het is een extra programma van 15 ECTS dat je naast je reguliere masteropleiding volgt. Het eenjarige programma heeft een interdisciplinair karakter, waarin je kennis gaat maken met diverse aspecten van leiderschap.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief

Kunstgeschiedenis is een internationale discipline. Tijdens de excursies maak je kennis met kunst in het buitenland, in musea, op kunstacademies en tentoonstellingsmakers. In de mastertrack kun je in het buitenland studeren of stagelopen.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer

Extra taaleis Engels: een vwo-diploma of een certificaat vwo Engels (cijfer 6 of hoger), minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen). Talencentrum Engels test (LCET) niveau C1 (B2 voor niet meer dan 2 onderdelen). Als je een VWO diploma hebt, hoef je geen taaltoets te overleggen.

vooropleiding

Bachelordiploma Kunstgeschiedenis.

Studenten met een WO- of HBO-bachelordiploma in een verwante richting (bijv. BA Kunsten, Cultuur en Media of HBO-kunstopleiding of breed minorpakket Kunstgeschiedenis) kunnen worden toegelaten. Zij dienen daartoe contact op te nemen met de toelatingscommissie Kunstgeschiedenis.

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
KunstgeschiedenisRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating
VooropleidingOrganisatieInstroom
KunstgeschiedenisAlle WO instellingenDrempelloze toelating

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer

Additional requirements English: A VWO diploma or a subject certificate for VWO English (mark 6 or higher), minimum requirement of TOEFL iBT 90 (with a minimum of 21 on all items), or IELTS 6.5 (with a minimum of 6 on all items). Language Centre English Test (LCET) level C1 (B2 for no more than two components).

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten15 augustus 201901 september 2019
15 augustus 202001 september 2020
EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
non-EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
niet EU/EER2018-2019€ 11500voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
niet EU/EER2019-2020€ 12500voltijd
Na je studie

Arbeidsmarkt

Beeldende kunst in zijn algemeenheid is van grote betekenis in onze huidige samenleving. Dagelijks worden musea overstroomd met een miljoenenpubliek. Afhankelijk van je specialisatie en natuurlijk je eigen interesses zijn er veel mogelijkheden. Afgestudeerden op het terrein van de Oude of de Moderne en hedendaagse kunst werken dan ook in uiteenlopende beroepen.

Na een afgeronde studie Kunstgeschiedenis kun je je kunsthistoricus noemen. Je hebt met je titel een veelzijdige opleiding achter de rug, met veel kennis van kunstwerken, kunstenaars, hun opdrachtgevers, het werkveld, de praktijk en het publiek. De functies en werkzaamheden lopen sterk uiteen. Afgestudeerden werken vanouds in musea, ze verzorgen de collecties, maken tentoonstellingen, stellen educatieve programma's samen. Of ze werken in de media, voor kunstprogramma's, schrijven kunstkritieken of ze werken bij een uitgeverij. Ook gemeentelijke, provinciale of rijksdiensten zijn kunsthistorici werkzaam, in beleidsfuncties of uitvoerend, bijvoorbeeld in erfgoedbeheer. Juist in de laatste jaren is er enorm veel aandacht gekomen voor het cultuurhistorisch erfgoed en de maatschappelijke betekenis daarvan (cultuurtoerisme). Daar zijn mensen nodig die kunst in al haar aspecten op een aansprekende manier naar voren kunnen brengen.

Potentiële beroepen

 • Galeriehouder
 • Kunstconsultant
 • Beleidsmedewerker Cultuur bij (lokale) overheid
 • Conservator
 • Medewerker educatie museum
 • Medewerker PR museum
 • Tentoonstellingsmaker
 • Medewerker veilinghuis
 • Journalist
 • Inkoper bedrijvencollecties
 • Redacteur
 • Docent
 • Cultuurhistorisch toerisme
 • Restaurator
 • Monumentenzorg
 • Wetenschappelijk medewerker
Onderzoek

Our Department's graduates pursue a wide variety of jobs and professions, ranging from cultural policy makers, academics, museum staff, and the art market.

Het verrichten van onderzoek op het terrein van de kunstgeschiedenis is één van de mooiste uitdagingen die je als masterstudent kunt aangaan. In bijna alle kunsthistorische banen zit wel een onderzoekscomponent. Of je nu conservator bent in een prentenkabinet of beleidsmedewerker bij een gemeente, in beide gevallen wordt er een beroep gedaan op je onderzoeksvaardigheden en je kritische vermogen. Tijdens je master leer je wat kunsthistorisch onderzoek inhoudt, hoe je het zelf kan verrichten en welke mogelijkheden er zijn het toe te passen in de samenleving. Het onderzoeksveld is omvangrijk. Te denken valt aan analyse en interpretatie van kunstwerken, het je verdiepen in de techniek en materiele eigenschappen ervan, de museale en maatschappelijk context, met andere woorden de kunstwereld, theoretische vraagstukken en bijvoorbeeld archiefonderzoek. Idealiter sluit je onderzoek aan op de specialisaties van onze docenten, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Vanuit hun expertise kunnen zij je in ieder geval op hoog niveau begeleiden. Omdat de stafleden beschikken over talrijke internationale contacten is onderzoek in het buitenland één van de vele mogelijkheden. Daar is in het onderwijsprogramma voldoende ruimte voor.

Nu aanmeldenDownload brochureOpen dagen en evenementenContact
MasterdagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Kunstgeschiedenis, neem dan contact op:

 • 
								Testimonial van

  Kunsthistoricus bij Studio Haas

  Lees verder

  Na mijn studie werd ik gedwongen om creatief te zijn, want binnen de kunstsector is het hard werken om een baan te vinden. Toch ben ik blij dat ik kunsthistoricus ben geworden, want het is een waardevolle studie.

  Binnen de mastertrack koos ik voor de richting Oude Kunst. Ik vind het namelijk zeer interessant dat al die kunstwerken, vele eeuwen oud, vandaag de dag nog in de spotlights staan. Deze kunstwerken hebben ons nog steeds veel te vertellen en daar wilde ik meer van weten! 

  Eén van de vakken die ik binnen voor deze richting heb gevolgd is Toepassing en Overdracht. Tijdens dit vak ontwikkelde ik de vaardigheden om de intenties van kunstenaar en opdrachtgevers te achterhalen met behulp van technieken zoals visuele analyse en literatuuronderzoek. Met het bestuderen van een kunstwerk komt heel verrassend de tijd waarin het is ontstaan weer tot leven.

  Op dit moment werk ik samen met een kunsthistorica Moderne Kunst aan een project waarbij we de kunst in de openbare ruimte in vele gemeenten onder de aandacht willen brengen. Wij willen kunstliefhebbers en toevallige voorbijgangers ter plekke aanknopingspunten geven bij het bekijken van een kunstwerk. In weer en wind naar kunst kijken is anders dan in een museum. Buiten worden meer zintuigen aangesproken dan alleen de ogen en daar leer je als kijker veel van.

  Het heeft veel pluspunten om ondernemer te zijn, ik bepaal zelf wat ik interessant vind en waar ik me mee bezig houd. En wat is er nou leuker dan kunst!?

  Sluiten
 • 
								Testimonial van

  Stage bij het Metropolitan Museum of Art in New York

  Lees verder

  Ik heb in mijn tijd bij het Metropolitan Museum ontzettend veel geleerd. Ik werkte in de Robert Lehman Collection, één van de zeventien curatorial departments, en deed onderzoek naar de vroeg Nederlandse schilderijen uit deze collectie, om er vervolgens catalogue entries over te schrijven.

  Ik heb heel veel geleerd door te werken onder de co-supervisie van Maryan Ainsworth, een van de grootste specialisten binnen mijn vakgebied, en daarnaast was het fantastisch om mijn opgedane kennis in de praktijk te kunnen toepassen en de schilderijen, waar ik tijdens mijn studie zo veel over geleerd had, van dichtbij te kunnen bestuderen. Daarnaast maakte ik onderdeel uit van het MuSe (Museum Seminar) programma: elke maandag werden er voor de groep stagiaires lezingen, discussies, Q&A sessies, exhibition tours en excursies georganiseerd. Op deze manier heb ik de diversiteit van de verschillende disciplines binnen het Met leren kennen, heb ik heel veel geleerd over het reilen en zeilen van een enorme organisatie waar rond de 3000 mensen werken en over de samenwerking tussen de verschillende afdelingen.

  Voor een studie als Kunstgeschiedenis is praktijkervaring essentieel. Niet alleen om op eigen initiatief professionele ervaring op te doen, maar ook om erachter te komen wat je het beste ligt. Door mijn tijd bij het Met weet ik wat ik wil, heb ik inspirerende en interessante mensen leren kennen, mijn theoretische kennis uitgebreid, gewerkt in een van de grootste kunstmusea ter wereld, een nieuwe cultuur leren kennen en simpelweg een fantastische tijd gehad. Ik kan iedereen dan ook van harte aanraden: ga stage lopen! Lees meer

  Sluiten
 • 
								Testimonial van

  Stage bij het Fotomuseum Provincie Antwerpen

  Lees verder

  Mijn stageopdracht was het samenstellen van een overzichtstentoonstelling van het werk van Carl De Keyzer. Deze Belgische Magnum-fotograaf heeft veel projecten, boeken en prijzen op zijn naam staan. Mijn taak was divers: van het vinden van een geschikte vormgever tot en met het contact met Carl De Keyzer en het meedenken bij het maken van de selectie van zijn foto's. Naast deze hoofdtaak draaide ik mee in de lopende zaken van het museum.

  Door mijn stage heb ik opgedane kennis en vaardigheden kunnen toepassen maar er is ook een nieuwe wereld voor mij open gegaan, namelijk die van de museumorganisatie en de contacten met kunstenaars en fotografen die willen exposeren. De wisselwerking die tijdens een stage ontstaat tussen studie- en praktijkonderdelen, was voor mij heel inspirerend: ik heb er zelfs mijn masterscriptie aan gewijd! Dat ik tenslotte via mijn stage een artikel heb kunnen schrijven dat gepubliceerd is, was een extra kans die ik niet graag had willen missen.

  Kortom, ik heb een leerzame en leuke tijd doorgebracht in het Fotomuseum Provincie Antwerpen. Overigens, Antwerpen is een leuke stad met veel bezienswaardigheden en veel horecagelegenheden met een uitgesproken sfeer. Wat te denken van een middeleeuwse eetpartij in een oud gewelf of proeven van Kwak-bier. Over huisvesting hoef je je ook niet druk te maken: een “kot” kun je vinden via de Antwerpse universiteit of via de vele aanplakbiljetten in de stad en de prijs is zeker niet hoger dan in Groningen. Lees meer

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	Muriel Ramuz

  Although you can choose between both old and modern and contemporary art, the boundaries of these two options are not defined. If you have a wide range of interests you can further specialise your degree, exploring unknown territory.

  – Muriel Ramuz
  Lees verder

  Although I am quite busy, the programme has been exactly what I expected it to be when I started: a diverse and challenging Masters. I am very excited about the dynamic nature of the programme and the activities involved in it. Although you can choose between both old and modern and contemporary art, the boundaries of these two options are not defined. If you have a wide range of interests you can further specialise your degree, exploring unknown territory.

  Between Theory and Practice

  You get acquainted with the rich tradition of art theory through challenging texts, while being instructed on how to critically analyse the material. While the theory is interesting, it takes time to deepen your understanding of the coursework. At the same time, you will examine the boundary between theory and practice through collaboration with establishments such as the Groninger Museum, Boijmans van Beuningen, and the Frank Mohr Institute. The programme prompts you to get involved in the field of Art History.

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	Master Ambassador Barber van der Laan

  Broadening, inspiring and interesting

  – Master Ambassador Barber van der Laan
  Lees verder

  If I had to summarize the Art Historical Master program in only three words, I would call it broadening, inspiring and interesting – and would therefore recommend it to anyone interested in art history! The program challenges you to develop your own critical opinion on topics in the art historical discourse, thereby broadening your perspective.

  The courses are incredibly interesting and very diverse. Whether you wish to specialize in contemporary art, early modern art, or focus on a future career as a curator – this program offers you tools to pursue your preferred track! You can construct your own schedule by picking courses that fit your personal interests. For example, I chose to follow an Early Modern course on the Italian Renaissance, as well as a curatorial course that revolves around the Boijmans Van Beuningen museum in Rotterdam. In the second semester, there is room for an internship if you like. With a total of three courses each semester and only 10 hours of classes each week, the master track requires quite some self-study.

  Read more about Barber van der Laan and why she chose to study Art History in Groningen!

  Questions? Send Barber an e-mail!

  Sluiten

Research Master

Ben je geïnteresseerd in een onderzoeksgerichte carrière? Kijk ook eens bij ons Research Masterprogramma Kunst- en Cultuurwetenschappen.

Lees meer

Studieverenigingen

Meander

Meander is de studievereniging van de opleiding Kunst & Architectuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Je krijgt als lid korting op je studieboeken, je krijgt elk jaar een Meanderalmanak en drie à vier keer per jaar het LUX-magazine. Je krijgt korting op alle door Meander georganiseerde feesten, lezingen, excursies, symposia en andere activiteiten. Bovendien organiseert Meander regelmatig excursies in binnen- en buitenland.
https://www.studieverenigingmeander.nl/
Lees meer
Studiebegeleiding

Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexe zaken verwijst de studieadviseur je door naar een studentendecaan. Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, bijvoorbeeld over studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij het Studenten Service Centrum (SSC).