Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Onderwijs

Leraar worden

Is het onderwijs wat voor jou? Natuurlijk! Er is niets mooier dan jongeren elke dag bij te staan in hun ontwikkeling. En dan ook nog eens bezig te zijn met een onderwerp dat jij fantastisch vindt! Om les te mogen geven heb je een bevoegdheid nodig. Er zijn verschillende manieren om een bevoegdheid te halen. De Lerarenopleiding van de RUG biedt de volgende trajecten aan:

Educatieve Minor | 30 ECTS | Tijdens je bachelor

Wil je tijdens je bachelor al een lesbevoegdheid halen? Volg dan de Educatieve Minor, een programma van 30 ECTS dat je volgt als onderdeel van je bachelor. In een half jaar haal je dan een beperkte tweedegraads bevoegdheid; je mag daarmee les geven in de onderbouw van havo/vwo en op het vmbo. Lees meer over de Educatieve Minor.

Educatieve Module | 30 ECTS | Na je bachelor of master

Heb je onlangs of langer geleden een bachelor of master afgerond en wil je het onderwijs in? Kijk dan eens naar de Educatieve Module. In een programma van 30 ECTS (een half jaar studie) haal je dan een beperkte tweedegraads bevoegdheid; je mag daarmee les geven in de onderbouw van havo/vwo en op het vmbo. Lees meer over de Educatieve Module.

Master Educatie | 120 ECTS | Na je bachelor

Je bachelor afgerond? Volg dan de tweejarige Master Educatie. Je verdiept je op masterniveau in je vak én je haalt een eerstegraads lesbevoegdheid. Daarmee mag je in de bovenbouw van havo/vwo, het vmbo, mbo en volwassenenonderwijs lesgeven. Lees meer over de tweejarige masters Educatie.

Master LVHO | 60 ECTS | Na je master

Heb je al een master afgerond? Volg dan de eenjarige Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (LVHO). In deze master loop je een uitgebreide stage en verdiep je je in (vak)didactische en pedagogische achtergronden. Je haalt een eerstegraads lesbevoegdheid. Daarmee mag je in de bovenbouw van havo/vwo, het vmbo, mbo en volwassenenonderwijs lesgeven. Lees meer over de master LVHO.

Zij-instroom | 2e-graads naar 1e-graads

Geïnteresseerd in een zij-instroomtraject, heb je al een bevoegdheid of wil je de opleiding in deeltijd doen? We kijken samen met jou hoe we je persoonlijke traject vorm kunnen geven. Lees meer over de mogelijkheden.

Andere opties

Eerste- en tweedegraads opleidingen elders in Noord-Nederland

Wil je docent in het voortgezet onderwijs worden, maar zijn de opleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen niet wat je zoekt? Hogeschool NHL Stenden biedt tweede- en eerstegraads lerarenopleidingen aan in een groot aantal middelbare schoolvakken. De Hanzehogeschool biedt opleidingen tot docent beeldende kunst & vormgeving en docent lichamelijke opvoeding aan.

Leerkracht in het basisonderwijs

In het basisonderwijs aan de slag? Doe dan de bachelor Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB). Deze opleiding is geen onderdeel van de Lerarenopleiding, maar wordt wel binnen de Rijksuniversiteit Groningen aangeboden. De AOLB is een samenwerkingsverband tussen de RUG, de Hanzehogeschool en Hogeschool NHL Stenden. Zowel de Hanzehogeschool als NHL Stenden bieden daarnaast opleidingen tot leraar basisonderwijs (de pabo) aan.

Laatst gewijzigd:04 juli 2023 11:39