Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesLerarenopleidingOnderwijsStages

Stages

De stage vormt een belangrijk onderdeel van de Lerarenopleiding. Begeleiders op de stageschool (vakcoaches en schoolopleiders) en op de opleiding (tutoren en vakdidactici) zorgen samen voor een stimulerende stage-omgeving. Hier vinden begeleiders meer informatie over de stage van de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen.

Agenda

Opleidingsscholen

Ommelanden
Fryske Opliedingsskoalle (FROSK)