Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Onderwijs Stages

Stages

De stage vormt een belangrijk onderdeel van de Lerarenopleiding. Begeleiders op de stageschool (vakcoaches en schoolopleiders) en op de opleiding (stage-examinatoren en vakdidactici) zorgen samen voor een stimulerende stage-omgeving. Hier vinden begeleiders meer informatie over de stage van de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen.

Ben je student in de master Educatie en wil je een stageplek aanvragen voor Masterstage 2 en 3? Vul dan dit formulier in.

Nieuws

Geen actueel nieuws beschikbaar op dit moment.

Agenda

Geen actuele evenementen beschikbaar op dit moment.

Opleidingsscholen

Ommelanden
Fryske Opliedingsskoalle (FROSK)