Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsMaster en PhD opleidingenEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
Header image Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen

Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen

Hoe leg je een ingewikkelde kwestie over erfelijkheid uit aan de lezers van je krant? Wat heeft die leerling nodig om toch zijn algebrasommen te snappen? Hoe vertel je aansprekend over waterbeheer?

Deze master bereidt je voor op een loopbaan in de communicatie over natuurwetenschappen of het onderwijs in de bètavakken.

Binnen de master zijn twee verschillende tracks: educatie of communicatie. Beiden hebben enkele vakken als gezamenlijke basis (bijvoorbeeld Vaardigheden of Ontwerpen), maar verder zijn de verplichte vakken per track verschillend.

De kennis die je hebt verworven in je bèta-georiënteerde bacheloropleiding is voor een breed publiek relevant. Met de masteropleiding Educatie en communicatie in de wiskunde en natuurwetenschappen verdiep en verbreed je je bètakennis én leer je hoe je die kennis kunt overbrengen.

In de vakken die je in de opleiding volgt, maak je kennis met allerlei aspecten van wetenschapscommunicatie en -educatie. Daarbij kun je denken aan het ontwerpen van educatief materiaal, de rol van allerlei soorten media binnen wetenschapscommunicatie en onderzoek op het gebied van bètacommunicatie en -educatie.

Kenmerkend voor de masteropleiding zijn interactieve colleges en praktische, realistische opdrachten. Tijdens gastcolleges kom je in contact met professionals uit je toekomstige werkveld.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MSc in Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
Type opleiding
Master
Duur
24 maanden (120 ECTS)
Croho code
60708
Voertaal
Engels, Nederlands
Start
September
Faculteit
Science and Engineering
Waarom dit programma in Groningen?
 • Biedt track bèta-educatie (lerarenopleiding) én track bètacommunicatie.
 • Lerarenopleiding is mogelijk met duale of niet-duale trajecten.
 • Tracks bètacommunicatie is praktijkgericht.
 • Onze faculteit kent twee Nobelprijswinnaars: de Nobelprijs voor Scheikunde voor Ben Feringa in 2016 en de Nobelprijs voor Natuurkunde voor Frits Zernike.
Programma

Curriculum

Beide tracks starten met een gezamenlijk deel. Iedereen doet een bèta-wetenschappelijk onderzoek in de eigen vakrichting. In het vak Vaardigheden WTEC leer je mondeling en schriftelijk communiceren. Ontwerpen WTEC gaat over het ontwerpproces van een website of lesmateriaal. Inleiding Onderzoek WTEC gaat in op onderzoeksmethoden.

Het programma duurt twee jaar en bestaat uit 120 ECTS.

Programma-opties
Bèta-educatie (track)

De specialisatie educatie bestaat deels uit vakken van de lerarenopleiding. Om je goed voor te bereiden op een baan in het onderwijs doe je in het eerste jaar de Basiscursus voor de lerarenopleiding.

Onderdeel van deze cursus is een stage op school. Het afsluitende jaar van de educatierichting is het Werkenleren traject. Je geeft les aan een aantal klassen in het voortgezet onderwijs. Je bent zelf verantwoordelijk voor de lessen in deze klassen, maar je hebt begeleiding op school en vanuit de opleiding. Je doet zodoende veel praktijkervaring op. Op maandag en vrijdag zijn er opleidingsactiviteiten zoals vakdidactiek, onderwijskunde en intervisiebijeenkomsten.

Voor meer informatie specifiek over de stages en het Werkenleren traject kun je ook terecht op de website van de Lerarenopleiding: http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/

Meer informatie over deze optie

Bèta-communicatie (track)

In de specialisatie communicatie leer je om op te treden als intermediair tussen wetenschap en technologie enerzijds, en het niet-gespecialiseerde publiek anderzijds.

Tijdens de opleiding verdiep je je in de positie van natuurwetenschappen in de maatschappij, in de historische achtergronden en de huidige stand van het natuurwetenschappelijk onderzoek. Je krijgt te maken met risicocommunicatie en publieke debatten in het vak Wetenschap communicatie en maatschappij.

Tijdens de vakken Wetenschapsvoorlichting en -journalistiek en Wetenschap in beeld orienteer je je op de voornaamste routes waarlangs wetenschappelijke kennis de samenleving bereikt. Denk daarbij aan de geschreven pers, musea, internet, radio en tv.

In de Externe Opdracht Wetenschapscommunicatie werk je gedurende een aantal weken voor een externe opdrachtgever. Je bent hierbij erg vrij in je keuze bij wie je de opdracht doet en wat je precies gaat doen. Veel studenten gaan werken voor een populairwetenschappelijk tijdschrift, voor een museum of website of voor een radio- of televisieprogramma.

De communicatie-track is gedeeltelijk tweetalig: de cursussen worden in het Engels gegeven, maar bij sommige cursussen kun je kiezen om de opdrachten in het Nederlands of in het Engels in te leveren.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
minimum kennis

Voor het volgen van de lerarenopleidingsvariant (Track Educatie) kunnen aanvullende eisen worden gesteld, te bepalen door de toelatingscommissie.

vooropleiding

Universitair bachelordiploma in wiskunde, informatica, kunstmatige intelligentie, natuurkunde, sterrenkunde, scheikunde, biologie, farmacie, technische opleidingen, of gerelateerde disciplines.

De masteropleiding Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen is toegankelijk voor iedereen die een bachelordiploma van een bèta-opleiding heeft behaald aan een universiteit in Nederland. Omdat er een grote diversiteit is aan zulke opleidingen zal de toelatingscommissie altijd beslissen over toelating.

In sommige gevallen kan het zijn dat je voor de educatierichting nog extra vakken moet doen om te beschikken over voldoende (brede) kennis. Daarom is altijd een toelatingsverzoek nodig voor de educatierichting; de toelatingscommissie beslist over welke aanvullende vakken vereist zijn.

Informatie over mogelijke toelating na HBO vind je op: www.rug.nl/fse/msc-admission

overige toelatingseisen

In principe ben je NIET toelaatbaar met:

 • Een hbo-bachelor
 • 2de-graads lerarenopleiding in combinatie met een hbo-bachelor

Het schakeltraject naar de EC-master is dan te groot. Een 1e-graads bevoegdheid (bijv. in de wiskunde) kun je dan alleen nog behalen via een hbo-master lerarenopleiding. Slechts enkele hbo-opleidingen geven wel toelating na een schakelprogramma:

 • Werktuigbouwkunde
 • Biomedisch Laboratorium Onderzoek
 • Chemie

Staat jouw opleiding niet in dit rijtje, maar denk je dat je toch een hbo-bachelordiploma hebt dat zeer bètawetenschappelijk is, neem dan contact op met de studieadviseur. Heb je al een universitair masterdiploma in een bèta-richting? Dan is er een verkort programma mogelijk via de LVHO: http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/onderwijs/lerarenopleidingalsmasternamaster/

Aanmeldingsprocedure

Kies je voor de specialisatie educatie dan moet je ook een voldoende brede vooropleiding hebben in het vak waar je leraar in wilt worden. Dit wordt in samenspraak met de opleidingen van de Faculteit vastgesteld. Het is mogelijk dat de toelatingscommissie eist dat je aanvullende bachelorvakken eerst haalt zodat je vooropleiding breed genoeg is en jij toelaatbaar bent.

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
WiskundeAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Communicatietrack drempelloos, educatietrack onder voorwaarden. Neem contact op met studie-adviseur.

BiologieAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Communicatietrack drempelloos, educatietrack onder voorwaarden. Neem contact op met studie-adviseur.

InformaticaAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Communicatietrack drempelloos, educatietrack onder voorwaarden. Neem contact op met studie-adviseur.

SterrenkundeAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Communicatietrack drempelloos, educatietrack onder voorwaarden. Neem contact op met studie-adviseur.

Scheikundige TechnologieAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Communicatietrack drempelloos, educatietrack onder voorwaarden. Neem contact op met studie-adviseur.

ScheikundeAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Communicatietrack drempelloos, educatietrack onder voorwaarden. Neem contact op met studie-adviseur.

Technische WiskundeAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Communicatietrack drempelloos, educatietrack onder voorwaarden. Neem contact op met studie-adviseur.

Technische NatuurkundeAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Communicatietrack drempelloos, educatietrack onder voorwaarden. Neem contact op met studie-adviseur.

Life Science and TechnologyAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Communicatietrack drempelloos, educatietrack onder voorwaarden. Neem contact op met studie-adviseur.

Kunstmatige IntelligentieAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Communicatietrack drempelloos, educatietrack onder voorwaarden. Neem contact op met studie-adviseur.

FarmacieAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Communicatietrack drempelloos, educatietrack onder voorwaarden. Neem contact op met studie-adviseur.

NatuurkundeAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Communicatietrack drempelloos, educatietrack onder voorwaarden. Neem contact op met studie-adviseur.

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
minimum kennis

BEFORE YOU APPLY

Make sure to visit 'MSc Application Procedure' at: http://www.rug.nl/fwn/fmns-programme/admissions/msc/ for all the necessary information about the procedure and admission requirements.

taaltoets cijfer

PLEASE NOTE: our language proficiency requirements differ from those of the other programmes at the Faculty of Science and Engineering. To be admitted for the Dutch-taught Education-track, you will need to prove your proficiency in Dutch by means of an NT2-II test. To be admitted for the English-taught Communication-track, all applicants must satisfy the following minimum scores:

 • IELTS section scores: 7.0 for speaking and writing; 6.5 for reading and listening
 • TOEFL section scores: 25 (speaking), 27 (writing), 21 (reading and listening)
 • University of Groningen Language Centre English test section scores: C1 speaking and writing; B2 or C1 for reading and listening
 • Cambrigde English CAE or CPE certificate: overall score at least 180

For exemptions and information on how to submit your language test, please visit ….. https://www.rug.nl/fse/programme/admissions/msc/language-requirements

vooropleiding

Bachelor's degree programme in mathematics, computing science, physics, astronomy, chemistry, biology, pharmacy, engineering, or related disciplines. This is merely an indication of required background knowledge. The admissions board determines whether the specific contents of this/these course(s) meet the admission requirements of the master programme for which you applied.

Taaleisen

ExamenMinimum score
C1 Gevorderd (voormalig CAE)C1
IELTS gemiddelde score7
IELTS luistervaardigheid6.5
IELTS leesvaardigheid6.5
IELTS schrijfvaardigheid7
IELTS spreekvaardigheid7

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
non-EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Met de specialisatie communicatie heb je veel beroepsmogelijkheden. Alumni werken onder andere als voorlichter bij NWO en ASTRON, redacteur of journalist bij het Technisch Weekblad Zo Zit Dat! en Hoe?Zo! Radio, bij het Museon en het Natuurmuseum Nijmegen, als freelance wetenschapscommunicator of zijn het wetenschappelijk onderzoek ingegaan. Door je brede opleiding ben je ook interessant voor beleidsfuncties of werk in de kennistransfer.

Met de specialisatie educatie word je opgeleid tot eerstegraads docent in je vakgebied zoals biologie, informatica, natuurkunde, scheikunde of wiskunde. Maar ook een baan in onderwijsontwikkeling of onderzoek van onderwijs is mogelijk.

Potentiële beroepen

 • Voorlichter bij een museum of instituut
 • Wetenschapsjournalist voor een dagblad of omroep
 • Docent op een middelbare school of hogeschool
Onderzoek

Instituut voor Didactiek en Onderwijsontwikkeling

Het Instituut voor Didactiek en Onderwijsontwikkeling, IDO, werkt aan een onderzoeksprogramma gericht op verbetering van het onderwijs in wiskunde en de natuurwetenschappen. Onderzoeksprojecten worden uitgevoerd in het voortgezet onderwijs en het universitair onderwijs.

Het IDO verzorgt onderwijs op de gebieden bètadidactiek en wetenschapscommunicatie, o.a. in de tweejarige Nederlandstalige master Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen. Deze master wordt in samenwerking met de Lerarenopleiding verzorgd.

Het IDO werkt aan de ontwikkeling van onderwijs in de FSE samen met het facultaire Servicecentrum voor Onderwijsontwikkeling en met de opleidingsinstituten.

Zie voor meer informatie: http://www.rug.nl/research/didactiek-onderwijsontwikkeling/

Nu aanmeldenDownload brochureOpen dagen en evenementenContact
Campus TourNijenborgh 9Meer informatie
MasterdagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen, neem dan contact op:

 • 
								Testimonial van	Johanna Stegink

  Breder dan je eigen vakgebied

  – Johanna Stegink
  Lees verder

  'Deze master bevalt me goed! Je bent zoveel breder bezig dan alleen je eigen vakgebied. Dus het is niet alleen wiskunde voor mij, maar ik moet ook iets over biologie of scheikunde kunnen uitleggen. Zo moesten we laatst een kort filmpje over bioplastics maken, zoals in Klokhuis. Dat was geweldig, we deden alles zelf: een script maken, filmen, monteren.

  Je bent dus vaak praktisch bezig in deze master. De werkdruk is ook heel anders dan in de bachelor: je moet elke week wel opdrachten uitvoeren en inleveren in plaats van vooral aan het einde van de periode. Omdat het aantal studenten niet heel groot is, is er veel contact met de docenten. Daardoor nemen we ook actief deel aan de colleges, je kunt makkelijk zelf iets inbrengen. Het is hier niet zo dat een docent een uur lang staat te vertellen.

  Ik heb voor de communicatiekant gekozen om meer opties te hebben dan lesgeven. Je leert feitelijk lesgeven aan een breder publiek dan alleen scholieren. Overigens wil ik hierna ook nog de educatiespecialisatie volgen. En daarna? Dat hangt er vanaf hoe het lesgeven me bevalt en wat voor werk ik kan vinden. Ik wil in ieder geval mensen enthousiast maken voor wiskunde!'

  Sluiten