Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Onderwijs

Veelgestelde vragen

Mijn vooropleiding voldoet niet precies aan de eisen. Kan ik wel de opleiding volgen?

Dat hangt af van je vooropleiding. Voor sommige opleidingen is er een schakeltraject dat je moet volgen. Uiteindelijk beslist de Toelatingscommissie over de omvang en aard van dat schakeltraject. Je kunt de Toelatingscommissie bereiken op toelatingscommissie.lerarenopleiding rug.nl.

Ik wil graag vanuit mijn huidige baan het onderwijs in. Hoe pak ik dat aan?

Als je vanuit het werkveld leraar wil worden, kan dat via een zij-instroomtraject. Je moet dan een schoolbestuur vinden dat jou als zij-instromer wil aannemen. Vervolgens ga je aan de slag als leraar en volg je tegelijkertijd bij de Lerarenopleiding je studie. Lees hier meer over het zij-instroomtraject.

Ik heb de Educatieve Minor afgerond. Kan ik dan vrijstellingen krijgen voor vakken van de Master?

Als je een Educatieve Minor/Module hebt afgerond kun je via de website bij de examencommissie van de Lerarenopleiding vrijstellingen aanvragen voor de Basiscursus en Masterstage 1 (in totaal 10 EC) van de master Educatie (tweejarig) of master LVHO (eenjarig).

Krijg ik een stagevergoeding als ik stage loop op een middelbare school?

Als je stage loopt op school in het kader van de Lerarenopleiding, kun je afspreken met je school dat je een stagevergoeding krijgt. De stagiair krijgt dan een stagevergoeding van de stageschool. Het bedrag is 500 euro bruto per maand, als je maximaal 6 lesuren van 50 minuten per week geeft. Sommige studenten krijgen geen stagevergoeding. Die studenten geven maximaal 4 lesuren van 50 minuten per week. Voor deeltijdstudenten die beduidend minder lesuren per week verzorgen geldt een andere richtlijn, afhankelijk van het aantal uren dat en de lengte van de periode waarin zelesgeven. Studenten hebben recht op deze stagevergoeding vanaf het moment dat ze zelfstandig lesgeven.

Ik werk al in het onderwijs. Kan ik mijn huidige baan als stageplek gebruiken?

Over het algemeen wel. Er moet wel een goede spreiding zijn over onder- en bovenbouw. Ook moet er voldoende begeleiding aanwezig zijn op je school. Overigens kun je in sommige gevallen gebruik maken van een zij-instroomsubsidie, ook als je al werkzaam bent in het onderwijs. Neem voor meer informatie contact op met studieadviseur Anna Verkade (a.t.verkade@rug.nl).

Hoeveel verdient een leraar eigenlijk?

Het hangt er een beetje van af in welke schaal je terecht komt. Als docent in het voortgezet onderwijs begin je meestal in schaal LB. Uiteindelijk kun je LD-docent worden. Zie de website van de Rijksoverheid voor een volledig overzicht.

Het collegegeld voor lerarenopleidingen is toch gehalveerd? Hoef ik maar de helft van het collegegeld te betalen?

De minister heeft besloten dat studenten die aan een lerarenopleiding beginnen maar de helft van het collegegeld hoeven te betalen. Maar: dit geldt alleen voor studenten die vanaf studiejaar 2018-2019 voor het eerst een (bachelor)studie zijn begonnen. De regeling geldt voor studenten die nominaal lopen en vanaf 2021-2022 aan een master aan de Lerarenopleiding beginnen (NB: op dit moment is nog onduidelijk of dit ook geldt voor de master Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen). Kijk voor meer info op deze site van de Rijksoverheid.

Welke financiële regelingen zijn er voor studenten die een lerarenopleiding willen volgen?

Voor studenten die een master volgen die opleidt tot het leraarschap zijn er diverse financiële regelingen.

  • Extra studiefinanciering: je krijgt een jaar langer studiefinanciering dan reguliere studenten.
  • Tegemoetkoming Leraren: als je niet onder de regeling voor extra studiefinanciering valt kun je hiervoor in aanmerking komen.
  • Subsidie Educatieve Module: als je een Educatieve module volgt kun je geen subsidie aanvragen. Wel kun je een subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de studiekosten.
  • Heb je al een master tot docent afgerond en wil je een tweede bevoegdheid behalen? Dan kun je subsidie aanvragen.
  • Ben je al werkzaam als docent in het onderwijs, maar ben je onbevoegd, wil je van tweedegraads naar eerstegraads of wil je een bevoegdheid voor een ander vak halen, kom je misschien in aanmerking voor een zij-instroomsubsidie. Studieadviseur Anna Verkade (a.t.verkade rug.nl) en zij-instroomcoördinator Dik Maandag (toelatingscommissie.lerarenopleiding rug.nl) kunnen je verder helpen.

Meer vragen?

Wend je dan tot de studieadviseur van de Lerarenopleiding Anna Verkade (a.t.verkade rug.nl). Of tot de studieadviseur van je faculteit.

Laatst gewijzigd:19 september 2023 15:50