Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenEuropese talen en culturen
Header image Europese talen en culturen

Europese talen en culturen

Programma

 • 1e jaar

  In the first semester you will have language proficiency course units in your chosen language. The first semester comprises also a number of introductory course units to introduce you to the three profiles that the European Languages and Cultures programme offers. In the second semester you will choose one or two of these profiles to specialise in throughout the rest of the degree programme.

  In het eerste semester start je met taalvaardigheidsvakken van de door jou gekozen taal. Daarnaast maak je in inleidende colleges kennis met de drie profielen van Europese talen en culturen. Vanaf het tweede semester maak je een keuze uit één of twee van de profielen voor het vervolg van je studie.

 • 2e jaar

  In the second year you will continue to specialise in one or two of the three profiles (Language and Society, Culture and Literature, and/or Politics and Society) and further develop your academic skills. Within your profile you can specialise in your chosen language and language area by focusing your written assignments and papers on them. In addition, you will follow more proficiency training and course units in your chosen language.

  Je gaat verder met een specialisatie in één of twee van de drie profielen (Taal en Maatschappij, Cultuur en Literatuur en/of Politiek en Maatschappij) en leer je je verder bekwamen in academische vaardigheden. Binnen jouw profiel kun je je in werkstukken en opdrachten richten op de taal en het taalgebied van je keuze. Daarnaast ga je verder met taalvaardigheid en vakken over jouw taalgebied.

 • 3e jaar

  In the first semester of the third year you have your minor. You can choose between the research minor, the work field minor with a placement, the pre-master/minor, the educative minor and the study-abroad minor. During the study-abroad minor you can raise your proficiency to near-native speaker level and follow in-depth course units. Your Bachelor's degree is rounded off with a thesis which must be written in your target language (with the exception of Russian).

  In het eerste semester van jaar 3 kies je je minor. Je kunt kiezen uit een research minor, een arbeidsmarktgerichte minor met stage, een pre-masterminor, een educatieve minor of een buitenlandminor. Tijdens de buitenlandminor studeer je aan een buitenlandse universiteit en breng je je taalvaardigheid op near-native niveau (zeer goede beheersing). In semester twee van jaar 3 sluit je je bachelor af met een scriptie die je schrijft in jouw doeltaal (met uitzondering van Russisch).

Programma-opties

 • Duits (specialisatie)

  Vwo-eindexamen Duits is verplicht om toegelaten te kunnen worden voor Duits als majortaal.

 • Italiaans (specialisatie)
 • Nederlands als vreemde taal (specialisatie)
 • Engels (specialisatie)

  Vwo-eindexamen Engels is verplicht om toegelaten te kunnen worden voor Engels als majortaal.

 • Frans (specialisatie)

  Vwo-eindexamen Frans is verplicht om toegelaten te kunnen worden voor Frans als majortaal.

 • Spaans (specialisatie)
 • Russisch (specialisatie)
 • Zweeds (specialisatie)
 • Europa: Politiek en Maatschappij (profiel)

  Je bestudeert de politieke geschiedenis, het ontstaan van moderne natiestaten en Europese (des)integratieprocessen vóór en na 1945.

  Hoe verhouden burgers zich tot hun regio, hun land en Europa?

 • Europa: Cultuur en Literatuur (profiel)

  Je leert analyseren hoe verschillende culturen en identiteiten zich verhouden tot het grotere Europa en hoe ze elkaar beïnvloeden. Daarbij gaat het om literatuur, maar ook om film, theater en muziek.

 • Europa: Taal en Maatschappij (profiel)

  Je bestudeert onder andere het ontstaan en de ontwikkeling van Europese talen binnen en buiten Europa. Zo is er aandacht voor taalgebruik, taalverandering en meertaligheid.

  Attention will be paid, for example, to language use, language change and multilingualism.

 • Minoren (minor)

  Het vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, educatieve minor, minor At work in the Netherlands, universitaire minor of pre-masterminor. De buitenlandminor is noodzakelijk voor de doeltaalaantekening op het bachelor-diploma van deze opleiding. Lees via de link hierboven meer over de inhoud van deze minoren.

 • University of Groningen Honours College (honoursprogramma)

  Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen, door een programma te bieden dat je naast je reguliere bachelor- of masteropleiding volgt.

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Studying Europe (5 EC)
Taal en Maatschappij Hoorcollege + Werkcollege (5 EC)
Taalvaardigheid 1a+1b gekozen taal (10 EC)
Cultuur en Literatuur Hoorcollege + Werkcollege (5 EC)
Politiek en maatschappij Hoorcollege + Werkcollege (5 EC)
Themacollege 1 in gekozen profiel (5 EC)
Taalvaardigheid 2a + 2b gekozen taal (10 EC)
Vrije ruimte (10 EC)
Themacollege 2 in gekozen profiel (5 EC)
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Themacollege 3 in gekozen profiel (5 EC)
Taalvaardigheid 3a + 3b gekozen taal (10 EC)
Vrije ruimte (10 EC)
Themacollege 4 in gekozen profiel (5 EC)
Taalspecifieke module 1 Politiek en Maatschappij (5 EC)
Themacollege 5 in gekozen profiel (5 EC)
Vrije ruimte (10 EC)
Taalspecifieke module 1 Cultuur en Literatuur (5 EC)
Taalspecifieke module 1 Taal en Maatschappij (5 EC)
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Minor (30 EC)
Taalspecifieke module 2a (5 EC)
Themacollege 6 in gekozen profiel (5 EC)
Bachelorscriptie (10 EC)
Taalspecifieke module 2b (5 EC)
Themacollege 7 in gekozen profiel (5 EC)

N.B. There might be some minors changes in the programme. We are constantly busy making the degree programme better and more attractive.

For course descriptions see: https://www.rug.nl/let/vakken-etc

Voor uitgebreide vakomschrijvingen zie: www.rug.nl/let/vakken-etc.

N.B. Het kan zijn dat er nog enkele kleine wijzigingen in het vakkenaanbod worden doorgevoerd. We zijn voortdurend bezig om de opleiding te verbeteren.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Maximaal 30 EC

The best way to really learn a language and culture is by actually visiting the country or language area. That is why the third year comprises a one-semester stay in a country where your target language is spoken – so that you can immerse yourself in the local language, culture, customs and student life.

The Faculty of Arts has excellent contacts with a number of renowned universities within and outside Europe. A stay abroad is very useful, but also a lot of fun. And it looks good on your CV!

 • A study period abroad is compulsory.
 • Student workload: max. 30 ECTS (one semester)

Een taal en cultuur echt doorgronden doe je natuurlijk het beste in het land of taalgebied zelf. Daarom kun je in het derde jaar een half jaar studeren in een land waar jouw doeltaal gesproken wordt. Dompel je onder in de taal, cultuur, gewoontes en het studentenleven. De Faculteit der Letteren heeft uitstekende contacten met gerenommeerde universiteiten binnen en buiten Europa. Een buitenlandverblijf is leerzaam, maar vooral ook heel erg leuk. En bovendien: het staat goed op je cv!

(Bindend) studieadvies

 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

You will be offered study advice after the first year of study. You can expect a positive result if you have earned more than 45 ECTS credit points (out of a total of 60 ECTS). If you have earned fewer than 45 ECTS and are issued a negative result, you will not be allowed to continue with your degree programme.

You will receive preliminary study advice in December to make sure that you know where you stand. Please contact your study advisor as soon as possible if you have any questions about the BSA system.

N.B. Some degree programmes use a tutoring system; please check with your study advisor.

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Waarom in Groningen?
 • In-depth study of modern European issues as well as acquiring thorough knowledge of a language and culture
 • Wide range of languages: English, French, German, Italian, Russian, Spanish and Swedish
 • Intensive language proficiency course units, usually in small groups
 • Three specialisation profiles: Language and Society, Culture and Literature, Politics and Society
 • Wide range of Minors to choose from.
 • Language proficiency training to near-native speaker level.
 • Verdieping in moderne Europese vraagstukken én het grondig leren kennen van een taal en cultuur.
 • Ruime taalkeuze: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Zweeds.
 • Intensieve colleges taalvaardigheid, doorgaans in kleine groepen.
 • Specialisatie in drie profielen: Taal & Maatschappij, Cultuur & Literatuur, Politiek & Maatschappij.
 • Vrije-keuze ruimte.
 • Beoogde taalbeheersing op near-native niveau.

If you have any questions or doubts about your studies, you can always contact the study advisor. He or she knows all the ins and outs of the programme, Minors, study abroad and personal planning. Study advisors are impartial and everything that is discussed is treated confidentially. They can also help you find the right institutions and student desks for your problems.

De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.

Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of de cursussen van Studieondersteuning.

 • Testimonial van Valentine Spithorst

  I chose the English-taught track so I could keep improving my English, while also learning a new language

  Hi! My name is Valentine, I'm 19 and I come from Amersfoort. I'm currently in the second year of my Bachelor's programme in European Languages and Cultures, and I'm following the English-taught track.

  I chose the Language and Society profile, with Spanish as my Major language. Alongside my degree programme, I’m a member of a student volleyball club and I enjoy having fun with my friends.

  Why European Languages and Cultures?

  I chose this degree programme because I really wanted to study a language, without being limited to just that one language. The European Languages and Cultures programme gave me the opportunity to study one or more languages, while also learning about linguistics, which really interests me. I chose the English-taught track so I could keep improving my English, while also learning a new language.

  Sluiten
  – Valentine Spithorst
 • Testimonial van Holly Jane Shaddock

  The chance to make my own decisions about how to shape my study was very appealing

  I chose to study European Languages and Cultures because I am interested in learning languages along with gaining broader knowledge, so I thought that the programme structure was ideal. For me, the chance to make my own decisions about how to shape my study was very appealing.


  Sluiten
  – Holly Jane Shaddock
 • Testimonial van Amanda Aparaschivei

  What I like best about the study is the given opportunity to link the language of your choice to a wider European literary, linguistic or political development.

  My name is Amanda, I am 19 years old and I come from Romania. At the moment I am enjoying my student life as a second year student. Since I was younger I always dreamed of studying abroad, for me it did not matter where I would end up, as long as it meant living in another country. Coming to study in the Netherlands is one of the decisions I am every day grateful for, so far this country has provided everything that an international student needs, in order to integrate and feel more or less like home. There are not many moments in my everyday life where I can say I do not know what to do. Besides studying, I like to be an active person , therefore I am always practicing different sports or trying one of the many fun courses that ACLO, the university sport center, has to offer. Besides that, I usually go out with my friends or attend one of the various events happening in the city with my friends.

  Why European Languages and Culture?

  I fell in love with reading and literature at a very young age and this love has led me making the decision of choosing to study literature. Also, one of my favorite subjects in school was languages, therefore European Languages and Cultures was the perfect mix between two subjects that interested me the most. Between the three profiles: Politics and Society, Language and Society and Culture and Literature and the seven languages, I chose the profile Culture and Literature together with Russian and Spanish. What I like best about the study is the given opportunity to link the language of your choice to a wider European literary, linguistic or political development.

  Sluiten
  – Amanda Aparaschivei
 • Testimonial van Leonie Meijer

  Binnen de opleiding krijg je de kans om je eigen keuzes te maken en kun je dus eigenlijk deels je programma samenstellen. Deze vrijheid sprak me erg aan!

  – Leonie Meijer
 • Opleidingsvideo

  Europese talen en culturen - Talenweek in Unifocus

  – Opleidingsvideo
 • Opleidingsvideo

  Prof. Hub. Hermans over Europese talen en culturen

  – Opleidingsvideo
 • Opleidingsvideo

  Je studeert een taal, maar dan binnen een veel breder perspectief.

  – Opleidingsvideo
 • Opleidingsvideo

  Unifocus: Europese talen en culturen populair

  – Opleidingsvideo
printOok beschikbaar in het: English