Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Taal & Taalwetenschap

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Schrijfvaardigheid, tekstkwaliteit, feedback(verwerking)
J.E.J. (Jochem) Aben, MA
Contact

Functie
Promovendus
cognitive processes in writing, writing models, keystroke logging, text production processes, writing strategies
dr. V.M. (Veerle) Baaijen
Contact
Functie
Universitair docent Taalbeheersing
moeder-kind interactie, taalontwikkeling van het jonge kind
dr. N.W. Boomstra
Contact
Functie
Promovenda
A. (Ana) Bosnic, MA
Contact
Functie
PhD student
Taalverwerving in een multiculturele setting; Tweetalig onderwijs; Academische schrijfvaardigheid Engels; Spaans als tweede taal; Tweede-taal verwerving; Computer-assisted language learning (CALL)
Meertaligheid en onderwijs
leerkracht-kind interacties; taal- en geletterdheidsontwikkeling; voor- en vroegschoolse educatie (VVE); discourse analyse; culturele diversiteit in het onderwijs; differentiatie
dr. M.I. (Marjolein) Deunk
Contact
Functie
Universitair docent / onderzoeker
Taalverwerving, vertaalwetenschap, geschiedenis van de Italiaanse film.
mr. J.F. (James) Doherty
Contact
Functie
Docent Engels
Nederlands als tweede taal (Nt2), Tweedetaalverwerving, Computerondersteund taalonderwijs, Testing
Taalonderwijskunde, E-learning, Online taalonderwijs / Drupal voor e-learning
Interculturele competentie

drs. J. (Jeroen) van Engen
Contact

Functie
Docent Nederlands
- (acoustic and clinical) phonetics and phonology
- speech prosody
- speech perception and production
- second language speech
M.K. (Marita) Everhardt, MA
Contact
Functie
PhD student
Sociolinguistics, Discourse Analysis, Multilingualism
Taalbeheersing: ontwikkeling en onderwijs van taal en geletterdheid
prof. dr. C.M. (Kees) de Glopper
Contact
Functie
Hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands/Alfa-didactiek
Taaltoetsing
Contact

Functie
universitair hoofddocent Toegepaste Taalwetenschap
Vanuit een gecombineerde studie Talen en culturen van het Midden-Oosten (Arabisch) en Vertaalwetenschap bestudeer ik literaire, ideologische en ideationele uitwisselingen tussen West-Europa en het Arabische Midden-Oosten; moderne Arabische literatuur; literaire vertalingen; vertaalgeschiedenis en -conventies in het Midden-Oosten.
Taalkunde, semantiek, taalverwerving, cognitiewetenschap, pragmatiek, taal en autisme
prof. dr. P. (Petra) Hendriks
Contact
Functie
Hoogleraar Semantiek en Cognitie
Citizen Science, Sociolinguistics, Experimental Linguistics, Phonetics,
Literatuur, Modernism and Women's Travel Writing
Contact

Functie
Docente
Semantiek en geschiedenis van de Nederlandse taal, in het bijzonder vanaf 1700.
prof. dr. J. (Jack) Hoeksema
Contact

Functie
Hoogleraar Nederlandse taalkunde
Toepassing ICT in het onderwijs, in het bijzonder het onderwijs in de moderne vreemde talen
dr. S. (Sake) Jager
Contact
Functie
Hoofd / Projectmanager ICT & Onderwijs Letteren
drs. M. (Michelle) de Jong
Contact
Functie
Vakdidacticus Spaans
Spaanse, Italiaanse taalkunde, sociolinguistiek
dr. R. (Bob) de Jonge
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent
Contact

Functie
Docent Engelse taalkunde en toegepaste taalwetenschap
Tweetaligheid, Tweetalige verwerking, Tweetaligheid en verouderingsprocessen, Moedertaalverlies, Tweede Taal Onderwijs
dr. M.C.J. (Merel) Keijzer
Contact
Functie
Universitair Docent / Rosalind Franklin Fellow
theoretische linguïstiek, syntaxis, generatieve grammaticatheorie
dr. M.E. (Marlies) Kluck
Contact

Functie
postdoc onderzoeker en docent
- Onderwijs in, en onderzoek naar academische en professionele communicatieve vaardigheden |  deelthema's: betekenisvolle schrijftaken in het onderwijs; reflectie en leren; feedback en beoordeling; aansluiting vo-ho; transitie ho-werkplek.
- Actief op het terrein van
training en coaching van docenten | projectmanagement | congresorganisatie.
- Verder werk ik naast mijn baan aan de universiteit als zelfstandig schrijftrainer en onderwijsadviseur: Van Kruiningen Tekst&Training: http://www.vankruiningen.com  

dr. J.F. (Jacqueline ) van Kruiningen
Contact
Functie
Universitair docent
medieval and early modern philosophy; philosophy of language; philosophy of mind; epistemology
prof. dr. M. (Martin) Lenz
Contact

Functie
Department Chair & Professor of the History of Philosophy (adjunct hoogleraar)
Taalverwerving Nederlands als tweede taal, materiaalontwikkeling, didactiek tweedetaalverwerving.
 Foto: Annemarijn Vlinder Photography
drs. B.V.J.M. (Birgitta V J M) Lijmbach
Contact
Functie
docent Nederlands als tweede taal
Syntaxis, theoretische linguïstiek
C.G. (Charlotte) Lindenbergh
Contact
Functie
Promovendus
dr. H. (Hanneke) Loerts
Contact

Functie
Universitair Docent
Engels, Taalwetenschap en Toegepaste Taalwetenschap
prof. dr. W.M. (Wander) Lowie
Contact
Functie
Professor
taalverwerving, taalkunde, video feedback coaching, Talentenkracht, basisonderwijs, kleuters, wetenschap en techniek, taal- en leerstoornissen
A. Menninga, MA
Contact

Functie
Promovendus
Ondersteuning bij de verbetering van de Engelse Taalvaardigheid.
The International Classroom project.
Internationalization. Exchange programmes. Marketing.
dr. G.E. (Liesbeth) Muda
Contact
Functie
Docent Engels / Coach
Discourse & Communicatie
prof. dr. G. (Gisela) Redeker
Contact

Functie
Hoogleraar Communicatiekunde
Tweede taak verwerving
A.L.M. (Audrey) Rousse-Malpat
Contact

Functie
Promovenda
Interactionele taalkunde, ethnomethodologie, en conversatieanalyse
L.M. (Lucas) Seuren, MA
Contact

Functie
Promovendus
drs. N. (Nienke) Smit
Contact

Functie
Vakdidacticus Engelse Taal en Cultuur, promovendus
L1 en L2 ontwikkeling
Usage-based / Cognitive Linguistics
 
Contact
Functie
Docent
Discourse studies, text linguistics, stylistics, cognitive linguistics
dr. N.M. (Ninke) Stukker
Contact
Functie
universitair docent
Contact

Functie
Docent
MVT-didactiek, vreemdetaalverwerving
dr. M.A. (Marjon) Tammenga-Helmantel
Contact
Functie
Vakdidacticus Duits
Second language acquisition, second language teaching, phonetics and phonology, second language phonology, sociolinguistics, English for academic purposes
Contact

Functie
Docent
Applied Linguistics, Second Language Acquisition, TEFL, English for Academic Purposes
N. (Nate) Vandeweerd, MA
Contact

Functie
Docent
Engelse taal en tweede taalverwerving
prof. dr. M.H. (Marjolijn) Verspoor
Contact
Functie
Professor of English Language and English as a Second Language
Meertaligheid
Taalverwerving
Leesgroepen
Kennisvalorisatie


drs. S.J. (Saskia) Visser
Contact
Functie
Coördinator Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie/Beleidsmedewerker kennisbenutting
Syntaxis, theoretische linguïstiek
dr. M. (Mark) de Vries
Contact
Functie
Universitair hoofddocent
Oudgriekse taalkunde
prof. dr. G.C. (Gerry) Wakker
Contact
Functie
Hoogleraar Oudgriekse Taalkunde
drs. I.H.C. (Ilona) Wisse
Contact

Functie
vakdidactich onderzoek, lerarenopleiding, literatuuronderwijs, differentiatie, curriculumontwikkeling


Recente publicaties

Witte, T.C.H., Rijlaarsdam, G.C.W. & Schram, D.H. (2012). An empirically grounded theory of literary development. Teachers’ pedagogical content knowledge on literary development in upper secondary education. L1 Educational Studies in Language and Literature, 12, 1 - 34 . (ICO) Witte, T.C.H. & Sâmih─âian, F. (2013). Is Europe open to a student-oriented framework for literature? A comparative analysis of the formal literature curriculum in six European countries. L1-Educational Studies in Language and Literature, vol.13 , p. 1-22. (ICO) Witte, T.C.H. & Jansen, E.P.W.A. (in press). In search of the excellent literature teacher. An inductive approach to constructing professional teaching standards. Teachers and Teaching: Theory and Practice. (Accepted February 10, 2014)


dr. T.C.H. (Theo) Witte
Functie
Universitair docent, Projectmanager, Docenttrainer
printOok beschikbaar in het: English