Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Economie (Algemeen)

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

dr. D.H.M. (Dirk) Akkermans
Contact
Functie
Universitair docent
Micro-econometrics, Consumer economics, Household saving behavior, Economics of ageing,  Labor economics
prof. dr. R.J.M. (Rob) Alessie
Contact
Functie
Professor Micro-econometrie
Openbare financiën, economie van decentrale overheden, financiële verhoudingen, politieke economie
prof. dr. M.A. (Maarten) Allers
Contact
Functie
Hoogleraar economie van decentrale overheden
E. (Eda) Aral Kilic
Contact

Functie
PhD student
Economische groei, productiviteit, innovatie, ontwikkeling
monetaire theorie, monetaire economie, monetair beleid, centraal bankieren. Economisch beleid, financiële stabiliteit.
prof. dr. J.M. (Jan Marc) Berk
Contact
Functie
Hoogleraar Geld- en bankwezen
International Business, Culturele Verschillen
  financial economics,  monetary  analysis, growth and development
prof. dr. D.J. (Dirk) Bezemer
Contact
Functie
Hoogleraar
Quantitative Finance, Fixed Income, Interest Rate and Inflation Modelling, Applied Econometrics, Numerical Methods
dr. J.J. (Jakob) Bosma
Contact

Functie
Universitair docent
Marketing, Financiën, HRM en ICT, in één woord samengevat: Ondernemerschap
dr. J.T. Bouma
Contact

Functie
Directeur Customer Insights Center (RUGCIC)
Internationale Economie; Globalisering; Internationale handel; Economie van de agglomeratie; Internationale overschrijvingen; wisselkoersen; Internationale macro-economie.
zie web pagina:
http://www.eco.rug.nl/medewerk/brakman/
Ondernemingswaardering
Fiscale Economie; Internationaal belastingrecht 
prof. dr. I.J.J. (Irene) Burgers
Contact
Functie
Hoogleraar
Economic and Social History, Long Term Economic Growth and Development
dr. S. (Sunkung) Choi
Contact
Functie
Assistant Professor
Macro-Finance, (Continuous-time) Asset Pricing, Financial Frictions in Macroeconomics, Macroeconomic Theory.
Contact

Functie
PhD Candidate
Planning en control cyclus binnen organisaties
Franchising, Small Business Strategy and Management, Innovation, Entrepreneurship
dr. E.P.M. (Evelien) Croonen
Contact
Functie
Universitair docent
dr. L. (Lammertjan) Dam
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent
Input output analysis, Economic growth, Technology and Innovations, Industrial organization, Matrix algebra
Institutional economics, varieties of capitalism, entrepreneurship, gender inequality, inclusive development, family systems, quantitative methods
Exchange Rates, Monetary Policy, Financial Markets
Ruimtelijke / Stedelijke economie: Locatiekeuze huishoudens, winkel locatie, stedelijke heropleving, woningmarkten, buurtontwikkelingen
dr. M. (Mark) van Duijn
Contact

Functie
Universitair Docent Woningmarkten en Vastgoed (Profilering)
corporate governance, boards, bezoldiging bestuurders, comparatieve analyse van formele en informele instituties
prof. dr. H. (Hans) van Ees
Contact

Functie
Hoogleraar corporate governance en instituties, Decaan University College Groningen
Sustainable entrepreneurship
M. (Manon) Eikelenboom, MSc
Contact

Functie
PhD Sustainable Entrepreneurship
Bezoek https://spatial-panels.com 
voor Matlab software van spatial panels en spatial econometrische modellen.
Download presentatie impact aardbevingen op huizenprijzen van 15 november  2018 hier: Presentatie impact aardbevingen huizenprijzen 15.11.2018.pdf
prof. dr. J.P. (Paul) Elhorst
Contact
Functie
Hoogleraar Ruimtelijke Econometrie
HTA (health technology assessment), met de nadruk op microsimulatie (patient level models) en kosteneffectiviteitanalyses op basis van simulatie-modellen.
Contact
Functie
Universitair docent
Development accounting, Productivity, Technology
D. (Daan) Freeman
Contact

Functie
PhD Student
prof. dr. R.R. (Rainer) Fremdling
Contact

Functie
Emeritus Hoogleraar
Health Economics, Education Economics, Applied Microeconometrics
R.D. (Roel) Freriks, MSc
Contact

Functie
PhD Candidate
Economic and Social History
dr. B.P.A. (Ben) Gales
Contact
Functie
Lecturer
Monetary Policy, Political Economy, Dynamic Panel Data Analysis.
F.M. (Fred) Giesenow
Contact
Functie
Pharmacoeconomics, Health economics
Contact

Functie
Migration Economics
T. (Tobias) Grohmann
Contact
Functie
PhD student
Dynamic macroeconomics, household and demographic economics, behavioral macroeconomics, applied public economics
dr. M. (Max) Groneck
Contact
Functie
Assistant Professor
Political Economy
prof. dr. J. (Jakob) de Haan
Contact
Functie
Hoogleraar
Industrial Organization
prof. dr. M.A. (Marco) Haan
Contact
Functie
Full Professor Industrial Organization
T.M. (Tarek) Harchaoui, PhD
Contact
Functie
Research Associate
Macro-economie, Economie van de publieke sector, Milieu-economie
Decentrale belastingen en heffingen, in het bijzonder waterschapsheffingen
Financiering van het waterbeheer

dr. C. (Corine) Hoeben
Contact
Functie
Onderzoeker bij COELO (research affiliate)
Politieke economie van Europese integratie, uitbreiding van de Europese Unie en transitieprocessen in Midden- en Oost-Europa
prof. dr. H.W. (Herman) Hoen
Contact
Functie
Hoogleraar Internationale Politieke Economie
Corporate Finance, Corporate Governance, and how that can contribute to sustainable development goals.Personal Website: https://sites.google.com/site/homroyswarnodeep/
dr. S. Homroy
Contact

Functie
Assistant Professor
prof. dr. L.H. (Lex) Hoogduin
Contact

Functie
Hoogleraar Economics of Complexity and Uncertainty in Financial Markets and Financial Institutions / bestuurder / toezichthouder
Measuring of research output, Current Research Information Systems (PURE), Impact of research, Information and Data literacy,
Educational effectiveness, Information and Data Retrieval, Knowledge Management, Data Management.
drs. B. (Bert) Huizing, MSc
Contact
Functie
Specialist Wetenschappelijke Informatie
D. (Daan) Hulshof
Contact
Functie
PhD Candidate
Banking, internationale economie
dr. P.A. (Pieter) IJtsma
Contact

Functie
Docent/onderzoeker
Macroeconomic modelling and business cycles
dr. J.P.A.M. (Jan) Jacobs
Contact
Functie
Onderzoeker
prof. dr. G. (Gjalt) de Jong
Contact
Functie
Hoogleraar Duurzaam Ondernemen in een Circulaire Economie
Economische en Sociale Geschiedenis, Lange Termijn Economische Groei en Ontwikkeling
prof. dr. H.J. (Herman) de Jong
Contact
Functie
Hoogleraar Economische Geschiedenis
Political Economy, Macroeconomics, Applied econometrics, Statistics
Economic Growth & Development, Culture and Economics
dr. M.J. (Mariko) Klasing
Contact
Functie
Associate Professor
Economics of Central Banking
prof. dr. K.H.W. (Klaas) Knot
Contact

Functie
Honorair hoogleraar
internationale economie, internationale handel, handelsbeleid, handelsverdragen, Wereld Handelsorganisatie, zwaartekrachtmodel.
Toegepaste micro-econometrie, verzekerings economie, Schadeverzekering modellen, Economie en econometrie van sport
Financiële en monetaire geschiedenis
B.S. (Bert) Kramer
Contact

Functie
PhD Student
Macroeconometric Modelling, Financial Markets, Natural Gas Markets, Sports and Statistics
dr. G.H. (Gerard) Kuper
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent
Politieke Economie, Politieke Ideologie, Economische Voorkeuren
M.D. (Maite) Laméris
Contact
Functie
PhD Student
Household finance, behavioral economics, banking, microfinance
C. (Carolina) Laureti
Contact

Functie
Lecturer
Household Economics
B.J. (Bart) van Leeuwen, MSc
Contact
Functie
Promovendus
property valuation, real estate finance and investment  
dr. X. (Xiaolong) Liu
Contact

Functie
Assistant Professor in Real Estate
Small Business Economics
dr. C.H.M. (Clemens) Lutz
Contact
Functie
Universitair hoofddocent
Economic History, Long Term Economic Growth and Development
Y. (Ye) Ma, MSc
Contact
Functie
PhD student
Economic Growth and Development, International Economics, Regional Economics, Economic History
dr. P. (Petros) Milionis
Contact
Functie
Universitair docent
Industriële organisatie
prof. dr. J.L. (Jose Luis) Moraga González
Contact
Functie
Hoogleraar
Economie van regulering van netwerksectoren, in het bijzonder de energiesector
Internal Control
W.G. (Wilmar) de Munnik
Contact
Functie
Universitair docent Internal Control
Economics of agglomeration, Historical Economic Geography , German Toponymy
Contact

Functie
PhD Candidate
Health Economics, Microeconometrics
G. (Gianmaria) Niccodemi
Contact

Functie
PhD student
Labor and development economics; the economics of happiness; migration
Saving/consumption behavior, Household Portfolios, Economics of Ageing, Health Economics, Applied Microeconometrics.
R. (Raun) van Ooijen, PhD
Contact

Functie
Universitair docent
Economische en Sociale Geschiedenis, Economie, Demografie
dr. R.F.J. (Richard) Paping
Contact

Functie
Universitair docent
Pharmacoeconomics, health economics, modeling
prof. dr. M.J. (Maarten) Postma
Contact
Functie
Hoogleraar Farmacie & Nevenbenoeming UMCG
Contact

Functie
PhD student
sociaal-wetenschappelijke conceptontwikkeling, relatie theorie en beleid, evaluatie van beleid en beleidsreconstructie
dr. M.E.G.M. (Menno) Rol
Contact
Functie
Docent
Empirical banking, financial intermediation, household finance, central bank governance
prof. dr. K.F. (Kasper) Roszbach
Contact

Functie
Professor of Banking and Finance
Asset allocation, equity markets, hedge funds, investment strategy, macroeconomics, long-term capital and valuation
prof. dr. R.M. (Roelof) Salomons
Contact

Functie
Hoogleraar
Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Energiefinanciering, Duurzaam beleggen, Financiële instellingen (banken, pensioenfondsen, verzekeraars, beleggingsinstellingen, etc.), Internationale financiering, Financiële intermediatie, Financiële systemen, .
Applied Game Theory, Industrial Organization, Contest Theory
Applied microeconometrics: Labour, Education, Family/household, demography
Time use
Economie en ruimte; Vastgoed en groen; Evaluatie van economie versus ecologie; Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse, Multi-Criteria Analyse
* Retail marketing expertise: grocery retailing in general, retail branding & format development, category management & the retail-mix, shopping behavior, online food retailing, omni-channel retailing.
* Brand marketing expertise: branding & positioning, private labels, price & promotion tactics, retailer-supplier relationship and exclusive assortment
* General fields of interest: food trends, new business models and business valuation.
prof. dr. L.M. (Laurens) Sloot
Contact
Functie
Hoogleraar Retail Marketing
industriële organisatie, gedragseconomie, experimentele economie, sociale interacties, geefgedrag aan goede doelen
dr. D. (Dimitrios) Soudis
Contact
Functie
Universitair Docent
Applied Microeconomics, Economics of Education, Labor Economics, Market Design
S. (Sándor) Sovago
Contact

Functie
Assistant Professor
Multi-sector economics; Catastrophe input-output analysis; History of economic thought.
Macroeconomics, International Economics, Applied Econometrics
dr. A.C. (Andreas) Steiner
Contact

Functie
Monetaire Economie.
prof. dr. E. (Elmer) Sterken
Contact
Functie
Rector Magnificus
Mansholt leerstoel
prof. dr. D. (Dirk) Strijker
Contact

Functie
Hoogleraar Plattelandsontwikkeling (Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen), Mansholtleerstoel voor Plattelandsontwikkeling
Pensions and Saving, Microeconomics of Household Behaviour, Income and Wealth Inequality
E. (Eduard) Suari Andreu
Contact

Functie
PhD student
Economic growth and development, International Trade, Global value chains, Productivity measurement, International comparisons
prof. dr. M.P. (Marcel) Timmer
Contact
Functie
Hoogleraar Economische groei en ontwikkeling
Industrial Organization, Corporate Social Responsibility
dr. L.A. (Linda) Toolsema-Veldman
Contact
Functie
Universitair Docent
Finance & Risk, Market Analysis, Competition & Regulation, Economic Modelling; focus on areas Energy, Health, Sustainability.
prof. dr. J.W. (Jan Willem) Velthuijsen
Contact
Functie
Hoogleraar Finance & Control
Microeconomics, Health economics, Econometrics
L. (Laura) Viluma, MSc
Contact

Functie
Post-doc researcher
Vastgoed en Vastgoedontwikkeling
prof. dr. ir. A.J. (Arno) van der Vlist
Contact

Functie
Hoogleraar
International Economics and Development Economics
dr. G.J. (Gaaitzen) de Vries
Contact
Functie
Associate Professor
Colonialism, Health, Health Inequalities, Africa
Contact

Functie
PhD student
Auditing and assurance; financial and non-financial information; sustainability; corporate social responsibility; Corporate Reporting
prof. dr. D.A. (Dick) de Waard
Contact
Functie
Hoogleraar
Applied Microeconometrics, Household Behaviours, Econometrics
J. (Jerry) Wang
Contact

Functie
PhD student
Macroeconomics, interdisciplinary work combining philosophy and economics, social norm (change), institutions
J.R. (Juliette) de Wit, MSc
Contact
Functie
Promovendus
Agency theory, real options, corporate finance
dr. G.T.J. (Gijsbert) Zwart
Contact

Functie
Universitair Docent
printView this page in: English