Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsdr. R.F.J. (Richard) Paping

dr. R.F.J. (Richard) Paping

Universitair docent

Expertise

Economische en Sociale Geschiedenis, Economie, Demografie

Overige functies

-Secretaris Toelatingscommissie MA en BA Geschiedenis RUG,
-Lid Facultair Overlegorgaan Onderwijsbeleid, Faculteit der Letteren (FOO)
-Secretaris Sectie Economische en Sociale Geschiedenis
-Penningmeester Vereniging voor Landbouwgeschiedenis
-Plaatsvervangend bestuurslid N.W. Posthumus Instituut. Onderzoeksschool voor Economische en Sociale Geschiedenis in Nederland en Vlaanderen
Laatst gewijzigd:01 oktober 2018 07:35

Contactgegevens