Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. R.F.J. (Richard) Paping

Publications

Het lange dubbelleven van de redger en oorlogscommissaris Tonnis Gerrits (1522-1605)

Van Hogeland naar Veen en Stad: Smit/Kuiper(s/Luden)/Steendam

Aanvulling Scheltens: Van zestiende-eeuwse eigenerfden tot achttiende-eeuwse bedeelden

Beroepen in Adorp in de negentiende eeuw

De teloorgang van de eigenerfden van Niekerk: Wiert, Wiepke, Abel, Haye, Gale, Eisse en hun nageslacht

Deutsche Immigration in Groningen und Drente, 1811-1934

Duitse immigratie in Groningen en Drenthe, 1811-1934

In memoriam: Erwin H. Karel (1956-2019)

Introduction: Urban-Rural Differences in Historical Demography

Levenskansen, levensstandaard en integratie in de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid

Read more

Press/media

Frederiksoord anno 1820 gezonder dan Veenhuizen

Televisie-interview Podium.TV (noord-Nederlandse commerciele omroep)

interview in weekblad Boerderij

RTV Noord: radio-interview 'Arm en Rijk'

Read more