Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usprof. dr. L.H. (Lex) Hoogduin

prof. dr. L.H. (Lex) Hoogduin

Professor Economics of Complexity and Uncertainty in Financial Markets and Financial Institutions / manager / supervisor/entrepreneur

Field/Discipline

Other positions

Voorzitter van het bestuur van LCH Ltd and SA,bestuurslid van LCH Group, voorzitter van de RvT van Centrum van Integrale Revalidatie;Voorzitter van het bestuur van de Betaalvereniging Nederland; lid beleggingsadviescommissie KWF; oprichter en mede-eigenaar van GloComNet B.V., the Global Complexity Network; eigenaar van Lex Hoogduin B.V.
Last modified:16 October 2019 07.34 a.m.

Contact information

Nettelbosje 2
9747 AE Groningen
The Netherlands