Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieFeiten en cijfersPrijzen en toekenningen

RUG-prijzen

Aletta Jacobs Prijs

De Rijksuniversiteit Groningen reikt om de twee jaar de Aletta Jacobs Prijs uit aan een vrouw met een academische opleiding, die zich nationaal en/of internationaal verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van de emancipatie. De prijs werd ingesteld door prof. dr. Eric Bleumink, voormalig rector en voorzitter van het College van Bestuur.

Jaar

Prijswinnaar

2018

drs. Lilianne Ploumen (politica), vanwege haar betrokkenheid en succesvolle inzet voor de rechten van vrouwen en meisjes over de hele wereld.

2016

drs. Petra Stienen (arabist en publicist), vanwege haar vermogen de stem van vrouwen, binnen en buiten Nederland, via haar werk door te geven en te versterken. Ze creëert ruimte voor ‘het andere geluid’ van vrouwen én mannen in Nederland en de Arabische wereld.

2014

dr. Noeleen Heyzer (Under-Secretary-General van de United Nations en Executive Secretary van de United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), vanwege haar brede inzet voor een betere behandeling van vrouwen, specifiek in Azië

2012

dr. Els Borst-Eilers (oud-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), vanwege de menslievende en genuanceerde wijze waarop zij medisch-ethische kwesties in het publieke debat op een grensverleggende wijze aan de orde heeft gesteld en voor hetgeen zijn daarmee heeft bereikt (overleden in 2014)

2010

drs. Neelie Kroes (Eurocommissaris Informatiemaatschappij en Media), vanwege de grote maatschappelijke impact van haar werk en de evidente voorbeeldfunctie die zij vervult op soms unieke en vaak machtige posities

Lees meer >

Alumnus van het Jaar

De Rijksuniversiteit Groningen is trots op haar alumni en wil dit aan iedereen laten zien. Daarom wordt jaarlijks een bijzondere oud-student(e) onderscheiden: de Alumnus van het Jaar. De prijs is zowel een uiting van waardering als van aanmoediging.

De Alumnus van het Jaar:

  • heeft een bijzondere bijdrage geleverd aan de maatschappij, de wetenschap,  sport of cultuur
  • is een inspiratiebron voor anderen
  • én geldt als een belofte voor de toekomst

Jaar

Prijswinnaar

2016

Merel Rumping: Alumna Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie. Ze won de prijs als oprichter en projectleider van LegBank, een sociale onderneming die betaalbare comfortable prothesekokers wil leveren aan kwetsbare mensen in een laag-inkomensland die een onderbeen missen.

2015

Luuk van Middelaar: alumnus geschiedenis en filosofie. De RUG prijst Van Middelaar om zijn kritische en originele denkwijze, om zijn veelzijdigheid en de vaardigheid om praktijk en wetenschap met elkaar te combineren.

2014

Monica Arac de Nyeko : almuna Humanitarian Assistance. Ze werkt voor het World Food Program (WFP), the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs en Unicef. Met dit werk levert ze een belangrijke bijdrage aan het oplossen van humanitaire problemen in kwetsbare regio’s.

2013

Wim Pijbes, alumnus kunstgeschiedenis. De hoofddirecteur van het Rijksmuseum krijgt de prijs voor de manier waarop hij het Nederlandse culturele erfgoed nationaal en internationaal bij een breed publiek onder de aandacht heeft weten te brengen.

2012

Matthijs Bierman, alumnus bedrijfskunde en Nederlands recht. Sinds 2003 is Bierman directeur van Triodos Bank Nederland. Met zijn keuze voor deze ideële bank maakte hij zijn ambitie waar leiding te geven in een maatschappelijk geëngageerde organisatie.

Lees meer >

Van Swinderen Prijs

De Van Swinderen prijs van het Koninklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen wordt jaarlijks uitgereikt voor de beste samenvatting van een proefschrift van dat academisch jaar in de Faculty of Science and Engineering (voorheen de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen) of in de Faculteit der Medische Wetenschappen van de RUG.

Als criterium geldt dat de samenvatting een juist beeld geeft van de inhoud van het proefschrift en ook voor niet-deskundigen begrijpelijk is. Aan de prijs is een oorkonde en een geldbedrag van 2.250 euro verbonden.

Lees meer >

GUF-100 prijs

De GUF-100 prijzen voor excellerende studenten werden in 1993 voor het eerst uitgereikt ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het GUF. De prijs bestaat uit een beurs voor studie of onderzoek en wordt toegekend aan de meest excellente student van elke faculteit.

Lees meer >

Gratama Wetenschapsprijs

De Gratama Wetenschapsprijs is een aanmoedigingsprijs voor jonge wetenschappers die zich onderscheiden met vernieuwend, maatschappelijk relevant en spraakmakend onderzoek.

Ze wordt toegekend aan jonge en actieve onderzoekers, verbonden aan de universiteiten van Leiden en Groningen, op basis van hun onderzoekprestaties in een periode tot uiterlijk vijf jaren volgend op hun promotie.

Lees meer >

Guyot-prijs

De Guyot-prijs is genoemd naar Henri Daniël Guyot, geboren in 1753. Guyot studeerde theologie in Franeker en was eredoctor en buitengewoon hoogleraar aan de toenmalige Groningse Hogeschool. Hij richtte in 1790 in Groningen het eerste instituut voor doven in Nederland op. Guyot's kleinzoon, mr. H.D. Guyot, stelde een legaat beschikbaar aan de Rijksuniversiteit Groningen 'teneinde van de rente daarvan om de vijf jaar een premie toe te kennen aan den in- of buitenlander, die op oorheelkundig gebied de belangrijkste ontdekking zal hebben gedaan'.

Jaar

Prijswinnaar

2014

Prof. Karen Steel (uitgereikt tijdens OAJ)

2010

Prof.dr. A. James Hudspeth

2004

Prof. P. Dallos

1999

Prof. A.N. Salt

1994

Prof. D. Lim

Ubbo Emmiuspenning

De Ubbo Emmiuspenning werd in 1964 door het Groninger Universiteitsfonds ingesteld ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de RUG. Er bestaan twee versies van de penning: een voor wetenschappelijke verdiensten en een voor maatschappelijke verdiensten. Beide penningen worden eens in de vijf jaar uitgereikt.

Jaar

Prijswinnaar

Verdienste

2016

M. J. van den Berg

Maatschappelijk

2014

prof.dr. U. Beisiegel

Wetenschappelijk

2011

H. Finkers

Maatschappelijk

2008

prof.dr. D. Breimer

Wetenschappelijk

2003

prof.dr. E. Tov

Wetenschappelijk

Lees meer >

Docent van het jaarprijs

In aanmerking voor de Docent van het jaarprijs komen docenten die in het afgelopen jaar een grote betrokkenheid bij het onderwijs en studenten hebben gehad, op een uitstekende manier onderwijs hebben verzorgd en docenten die zich bijzonder hebben ingezet op het gebied van onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing.

Lees meer >

Wierenga-Rengerink PhD Prize

De Wierenga-Rengerink PhD prijs wordt uitgereikt aan de promovendus die de beste RUG-dissertatie heeft geschreven. Iedere faculteit kiest een eigen winnaar en uit deze groep wordt door de jury, die bestaat uit voormalig rectoren, de uiteindelijke winnaar gekozen. Alleen uitzonderlijk goede proefschriften komen in aanmerking (minimaal cum laude).

Lees meer >

Nicolaas Muleriusstipendium

Het Nicolaas Muleriusstipendium ten bedrage van 25.000 euro wordt om de vijf  jaar toegekend aan een onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen die opmerkelijke resultaten heeft bereikt.

Lees meer >

Laatst gewijzigd:09 augustus 2018 16:04
printView this page in: English