Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund Prijzen en penningen

Ubbo Emmiuspenning

Ubbo Emmiuspenning
Ubbo Emmiuspenning
penning GUF

De Ubbo Emmiuspenning werd in 1964 door het Groninger Universiteitsfonds ingesteld ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de RUG. Er bestaan twee versies van de penning: een voor wetenschappelijke verdiensten en een voor maatschappelijke verdiensten. Beide penningen worden eens in de vijf jaar uitgereikt.

2018 Annemarie Heite

Tijdens een speciaal symposium met als titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ dat op 15 november 2018 werd georganiseerd ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het Groninger Universiteitsfonds is de Ubbo Emmiuspenning voor maatschappelijke verdiensten uitgereikt aan Annemarie Heite. De lezingen en redevoeringen die bij dit symposium zijn uitgesproken, zijn gebundeld in een speciale uitgave.

Annemarie Heite, foto: Dafne Ederveen
Annemarie Heite, foto: Dafne Ederveen

Annemarie Heite ontving de penning omdat zij op unieke wijze heeft bijgedragen aan het onder het grote publiek bekend worden van de problematiek rond de gaswinning-gerelateerde aardbevingen in en rond het Gasveld Groningen. Haar bijdrage aan het besef dat Nederland enorm heeft geprofiteerd van het aardgas, maar dat de bevolking in het betreffende gebied vooral nadelen heeft ondervonden, is van grote waarde. Nederland heeft een ereschuld in te lossen inzake het herstel en het verbeteren van de leefomstandigheden in Groningen.

Annemarie Heite volgde de lerarenopleiding Nederlands/Geschiedenis aan Hogeschool Windesheim en studeerde daarna communicatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

2016 Max van den Berg

Max van den Berg

Tijdens de universitaire opening van het Academisch Jaar 2016-2017 in de Martinikerk werd de Ubbo Emmiuspenning voor maatschappelijke verdiensten uitgereikt aan Max van den Berg, oud-commissaris van de Koning in Groningen. Van den Berg ontving de penning omdat hij zijn talenten tijdens zijn carrière geheel heeft ingezet voor de publieke zaak op regionaal, landelijk en Europees niveau. Zijn bijdrage aan de belangenbehartiging voor de Groninger bevolking en maatschappij is van grote waarde. Van den Berg roemde in zijn dankwoord de samenwerking tussen stad, provincie en universiteit: 'Internationale allure en regionale inbedding. De universiteit heeft de wereld naar Groningen gebracht. Al sinds 1614.' Max van den Berg studeerde tot 1969 Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

2014 Ulrike Beisiegel

Tijdens de openingsceremonie op 15 mei 2014 reikte rector magnificus prof.dr. Sterken de Ubbo Emmiuspenning uit aan prof.dr. Ulrike Beisiegel, President van de George-August-Universität Göttingen. Beisiegel is succesvol onderzoekster op het gebied van hart- en vaatziekten.Als ombudsvrouw van de Deutsche Forschungsgemeinschaft publiceerde Beisiegel over wetenschappelijke integriteit en ethiek. Beisiegel ontvangt de penning ook vanwege haar inspanningen rond het opzetten van de European Medical School, een initiatief van de Universiteit van Oldenburg en het UMCG.

2011 Herman Finkers

Herman Finkers

Aan het begin van het Academisch jaar 2011 werd de Ubbo Emmius Penning voor maatschappelijk verdiensten 2011 uitgereikt aan cabaretier Herman Finkers. Hij studeerde van 1972 tot 1976 psychologie in Groningen, een studie die hij afsloot met het behalen van het kandidaatsexamen. ‘Veel van onze alumni bekleden prominente functies en leveren een zichtbare bijdrage aan de samenleving. Daarmee getuigen zij van de hoofdtaak van onze universiteit: het opleiden van jonge mensen tot verantwoordelijke burgers.’ Poppema: ‘Bij Finkers gaat het om de werkelijkheid die onder de humor ligt. Zijn relativeringsvermogen en zijn behoefte om met ons te spreken over dat wat we anders niet gezien zouden hebben, maken hem tot een behoedzame gids. Finkers is een bijzondere persoon, een veelzijdige alumnus, die trouw is aan zichzelf en aan de dingen waarin hij gelooft (uit laudatio van collegevoorzitter Poppema)

2008 prof.dr. D. Breimer

Prof.dr Douwe Breimer, farmacoloog, oud-rector magnificus en oud-collegevoorzitter van de Universiteit Leiden én oud-student van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft tijdens de opening van het academisch jaar de Ubbo Emmiuspenning voor Wetenschappelijke Verdiensten ontvangen.

2003 prof.dr. E. Tov

In september werd de wetenschappelijke Ubbo Emmius-penning uitgereikt aan Emanuel Tov. Emanuel Tov, van Nederlandse afkomst en hoogleraar Oude Testament in Jeruzalem, heeft zich als hoofdredacteur van de uitgave van de Dode Zeerollen zeer verdienstelijk ge-maakt. Het voorwoord van deel 23 van de officiële uitgave van de rollen (1998), dat door de Groningers wijlen Adam van der Woude, Florentino García Martínez en Eibert Tigchelaar werd uitgegeven, zegt: 'It is a most agreeable duty to acknowledge the patient guidance and constant encouragement of Prof. Emanuel Tov, the Editor-in-Chief of the Discoveries in the Judaean Desert series. His personal involvement in all phases of the production of the manuscript secured uninterrupted progress and encouraged to lay aside other obligations in order to complete this work'. Het zijn deze nauwe contacten met Groningen en het Qumran Instituut, die nog steeds voor de faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van grote waarde zijn, die geleid  hebben tot het voorstel om hem de UE-penning te verlenen.

Eerdere toekenningen

 • 1998 prof.dr. J. Remmelink
 • 1998 drs. C.H. van der Hoeven
 • 1994 dr. W.F. Duisenberg
 • 1992 prof.dr. M. Schmidt
 • 1990 prof.dr. D. de Wied
 • 1986 dr. B.W. Meijer
 • 1986 prof.dr. W. Froentjes
 • 1983 prof. K.G. Jöreskog
 • 1980 prof.mr. H.J. Hofstra
 • 1977 drs. J.H. Pannekoek
 • 1974 prof.dr. B.H. Slicher van Bath
 • 1970 prof.dr. W.J. Kolff
 • 1968 prof.dr. J.F. Staal
 • 1966 prof.dr. J. Mulder
 • 1965 prof.dr. P. de Wolff
Laatst gewijzigd:03 december 2019 15:49