Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Neurowetenschappen

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Contact

Functie
Hoogleraar Anesthesiologie
Cognitive and perceptual neuroscience

Please see elkanakyurek.com for more information.
dr. E.G. (Elkan) Akyürek
Contact

Functie
Universitair Hoofddocent
neuropsychologie, hallucinaties, emotie, hersenen, psychose, depressie, schizofrenie, cognitieve veroudering
prof. dr. A. (Andre) Aleman
Contact

Functie
Hoogleraar
dr. R. (Rob) Bakels
Contact

Functie
Universitair docent
Contact
Functie
Onderzoeker
depressie, e-health, zelfmetingen, metawetenschap 
dr. J.A.C.J. (Jojanneke) Bastiaansen
Contact

Functie
Senior onderzoeker
Depressie, psychologische behandelmethoden, preventie van terugval, chroniciteit, etiologie, werkingsmechanismen, internettherapie, antidepressiva, medicatietrouw
Contact
Functie
Adj. hoogleraar/klinisch psycholoog BIG/psychotherapeut BIG
Neuroimmunologie en glia celbiologie; Stamcel biologie en epigenetics
prof. dr. H.W.G.M. (Erik) Boddeke
Contact

Functie
Hoogleraar
prof. dr. J.A. (Johan) den Boer
Contact

Functie
Hoogleraar Psychofarmacologie en Neurowetenschappen
Gedragsfysiologisch, farmacologisch en neurobiologisch pre-klinisch (dier-experimenteel) onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van individuele verschillen in sociale conflicthantering.
dr. S.F. (Sietse) de Boer
Contact

Functie
Universitair hoofddocent
dr. A.S. (Ate) Boerema
Contact
Functie
Postdoctoral fellow
Behandeling van ziekte van Parkinson, in het bijzonder apomorfine
Contact
Functie
PhD student
Vakgebied
drs. I. Bos
Contact

Functie
Klinische en ontwikkelingsneuropsychologie, Hemispheric specialization, child neuropsychology, neuropsychological assessment, and dementia.
Contact

Functie
Hoogleraar Kinderneurologie
Neuropsychologie en gerontologie. Bijzondere aanstelling: Verkeersgeneeskunde en Neuropsychologie
prof. dr. W.H. (Wiebo) Brouwer
Contact
Functie
Hoogleraar
Gedragsfysiologisch, neurobiologisch en neuroendocrien pre-klinisch onderzoek naar gevolgen van sociale conflicten op lange-  en korte termijn. 
dr. B. (Bauke) Buwalda
Contact
Functie
universitair hoofddocent
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Het ultieme doel van het onderzoek van mij en mijn team is het herstel van zien bij mensen die slechtziend zijn of blind. Dat doen we door bij te dragen aan het verbeteren van oogheelkundige diagnostiek, en het ontstaan van oogheelkundige ziekten beter te begrijpen. Zo gebruiken we MRI om te onderzoeken hoe oogheelkundige en neurologische aandoeningen de structuur en functie van het visuele systeem beïnvloeden. In ander onderzoek gebruiken we fMRI en gedragsonderzoek om ook de werking van de normale visuele waarneming te doorgronden. Ons onderzoeksveld noemen we de visuele neurowetenschappen.
prof. dr. F.W. (Frans) Cornelissen
Contact
Functie
Hoogleraar
Brain Connectivity; Neuropsychiatry; Brain stimulation; Brain dynamics; Hallucinations; Cognition
dr. B. (Branislava) Curcic-Blake
Contact

Functie
Assistant Professor
neurologie, veroudering, dementie, ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie, dementie met Lewy lichaampjes, ziekte van Alzheimer bij het syndroom van Down, neurochemie, neuroinflammatie, biomarkers
Contact

Functie
Neuroloog, hoogleraar
Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking, in het bijzonder de ziekte van Alzheimer bij mensen met downsyndroom
dr. A.D. (Alain) Dekker
Contact

Functie
Postdoctoraal onderzoeker
-Integratieve Neurobiologie van de Energiebalans (leerstoel).
-Gedragsenergetica
-Obesitas en co-morbiditeit
-Functional foods
Audiologie, Tinnitus, Biofysica van het oor
prof. dr. P. (Pim) van Dijk
Contact

Functie
Hoogleraar
Neurodegeneration, Mitochondrial function, Inflammation, Potassium channels
A.M. (Amalia M.) Dolga, PhD
Contact

Functie
Assistant Professor
Contact

Functie
Research-analist
Intraoperatieve Neuromonitoring
Contact

Functie
Vakgebied
Neurowetenschappen, moleculaire biologie, neuroinflammatie, gen expressie, epigenetica, celbiologie, ontwikkeling, multiple sclerose, ziekte van Alzheimer
prof. dr. B.J.L. (Bart) Eggen
Contact

Functie
Professor
Our group is working at the cross roads of inflammation and neuronal function with molecular, cellular and behavioural approaches in various neuronal disease models.

Background:

Molecular mechanisms involved in neuroinflammatory and neurodegenerative diseases are a result of evolutionary processes like all other biological phenomena. Therefore understanding how these mechanisms may have evolved will eventually lead to a deeper understanding of these processes. We investigate in depths the function of the cytokine Tumor Necrosis Factor in neurodegenerative diseases. This pleotropic master cytokine belongs to a large family of molecules, which are able to induce apoptotic cell death but also proliferation and other cellular responses like tissue remodeling. Apoptosis plays an important role in the elimination of infected or transformed cells but also during embryonic development. TNF was found to play a major role in many neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s disease (AD), Parkinson's disease, stroke or Multiple Sclerosis (MS) but also in Depression and many other brain diseases. In neurodegenerative diseases apoptosis seems to play a major role and therefore the pro-apoptotic function was for a long time at the center of interest to many researchers in this field. We and others have demonstrated that the TNF and TNF receptor system is mainly a protective and sensory system guiding the tissue response to various forms of cellular stress. Apoptosis is just one of the potential responses, which can be induced by TNF. We are following some of these molecular signaling mechanisms in the brain and specific brain cells in response to TNF and detected various signaling molecules downstream of either TNF receptor 1 or TNF receptor 2 and their neuromodulatory signaling e.g. glutamate receptor function, small conductance potassium channels, cAMP Epac-, PKB/Akt- signaling, Nuclear Factor kappa B or lipocalin-2 and iron metabolism.
prof. dr. U.L.M. (Ulrich L. M.) Eisel
Contact
Functie
Adjunct Hoogleraar
Neural correlates of executive (dys)functions, cognitive modulation & training & new interventions, clinical neuropsychology, cognitive neuroscience
dr. S. (Stefanie) Enriquez Geppert
Contact

Functie
Assistant Professor
Topic: interactions with objects (perception and manipulation)
Methods: reaction times studies and functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) experiments
dr. S. (Sara) Fabbri
Contact
Functie
Universitair docent
Auditory research: Auditory Scene Analysis in Cochlear-Implant users
A.J. (Hanneke) Geugies
Contact

Functie
PhD kandidaat
A. (Alessandro) Grillini
Contact

Functie
PhD Student
Leer- en Onderwijsproblemen, Dyslexie, SLI, ADHD, Eye Tracking, EEG, fMRI, SPSS, E-Prime, Matlab, MLA, PCA, CFA, Borland Delphi, C++, VBA, Mplus
dr. B.J.A. (Barry) de Groot
Contact
Functie
Universitair Docent/Onderzoeker
Stemmings- en Angststoornissen / Bipolaire stoornissen / Neuroinflammatie
B.C.M. (Benno) Haarman
Contact
Functie
Psychiater / Onderzoeker / Hoofd behandelzaken Stemmings- en Angststoornissen
Neuroimmunologie
prof. dr. L.A. (Bert) 't Hart
Contact

Functie
hoogleraar
Learning and Memory, Hippocampal function, Synaptic plasticity, Sleep deprivation, Pharmacogenetics, Transgenic mouse models, Viral approaches, Long-term potentiation.
dr. R. (Robbert) Havekes
Contact

Functie
Assistant Professor
Contact

Functie
Postdoctoral Research Fellow
Bewegingswetenschappen specialisatie Biomechanica
Contact

Functie
Universitair Hoofddocent
Research support and strategy, grant writing support, ISO certification
dr. ing. M.H.W. (Michiel) Hooiveld
Contact
Functie
Stafadviseur / research coördinator, Bureau Onderzoek - Onderzoeksinstituut BCN-BRAIN / Onderzoekschool BCN, Cancer Research Center Groningen (CRCG), UMCG
prof. dr. G.J. (Gert) ter Horst
Contact

Functie
Directeur Neuroimaging Centrum (NIC)
Ageing, Exercise neuroscience, biomechanics, physiology
prof. dr. T. (Tibor) Hortobagyi
Contact

Functie
Professor of Healthy Ageing
Vakgebied
Gedrag (sociaal, affectief, cognitief), serotonine transporter knockout ratten (SERT ratten), early life stress,
manueel en automatisch scoren van gedrag (The Observer XT en EthoVision XT)
Worked in the Beijing genomics institute on gene sequencing related research since 2012 . Then obtained my master's degree in majoring genomics and bioinformatics from the Chinese University of Hong Kong. Given the rapid development in biotechnology, Now wishing to contribute to a better future for human beings and our earth. In this PhD student project, I'm planing to exploring the genes and underlying mechanisms between individuals and families suffering from movement disorders.
M. (Miaozhen) Huang
Contact

Functie
PhD student
Chronobiology, Human Chronobiology, Biological rhythms, Photoperiodism, Annual rhythms, Zoology, Evolutionary Biology, Neuroscience, Microscopy, Molecular Neuroscience, Physiology, Metabolism.
prof. dr. R.A. (Roelof) Hut
Contact
Functie
Professor Chronobiology
Traumatisch hersenletsel, acute neurologie
Contact
Functie
Neuroloog
Vakgebied
Stress onderzoek bij dier en mens
prof. dr. M. (Marian) Joëls
Contact

Functie
Decaan
Vakgebied
Neurobiology of Behavior
Translational Neuroscience
Behavioral Genetics
prof. dr. M.J.H. (Martien) Kas
Contact

Functie
Professor of Behavioral Neuroscience
Vakgebied
R. Kat, MSc
Contact

Functie
PhD
Vakgebied
L. (Lisette) Klein
Contact
Functie
Studieadviseur bachelor/master Farmacie, researchmaster BCN en topmaster Nanoscience
X. (Xiangpan) Kong
Contact

Functie
PhD student
Neuroloog
Bewegingsstoornissen
http://movementdisordersgroningen.com/nl/
Neurowetenschappen, moleculaire biologie, neuroinflammatie, gen expressie, epigenetica, histon (de)methylatie, celbiologie, ontwikkeling, multiple sclerose,
Functionele bewegingsstoornissen
G. (Gerrit) Kramer
Contact
Functie
MD/PhD-kandidaat
Neurologische bewegingsstoornissen
Neurodegeneratieve aandoeningen
Ziekte van Huntington
Spinocerebellaire aandoeningen
Erfelijke Spastische Paraparese
prof. dr. H.P.H. (Berry) Kremer
Contact

Functie
Hoofd afdeling Neurologie UMCG
Vakgebied
E.F.E. (Els) Kuiper
Contact

Functie
Promovendus Celbiologie en Verouderingsbiologie
Experimental Pain Research
Pain and Ageing
Pain and Cognition
Pain Assessment and Pain Management in Dementia
Non-verbal Communication
Facial Expression Research
Social Neuroscience
dr. M. (Miriam) Kunz
Contact

Functie
Assistant Professor
Kennis van neurodegeneratieve ziekten, in het bijzonder betreffende parkinsonisme met nadruk op de neurofarmacologische en neuromodulatieve behandeling.
Kennis van zorgorganisatie rondom complexe behandeling van de ziekte van Parkinson

Contact

Functie
Hoogleraar neurologie (Geavanceerde behandeling van de ziekte van Parkinson)
Vakgebied
chronische ontsteking, MS, EAE diermodellen, innate immuniteit, microbiele antigenen
prof. dr. J.D. (Jon) Laman
Contact
Functie
Hoogleraar Immuunfysiologie
S.D. (Suzanne) Lanooij, MSc
Contact

Functie
PhD Student
Contact

Functie
Hoogleraar neurologie
T. (Tineke) van Lingen
Contact

Functie
Onderzoeksmedewerker Alzheimer Onderzoekscentrum
Vakgebied
Als arts/klinisch farmacoloog voornamelijk gericht op onderzoek en behandeling bij/van (neuro-)psychiatrische aandoeningen. Klinische neuropsychofarmacologie
prof. dr. A.J.M. (Anton J M) Loonen
Contact
Functie
Hoogleraar Farmacotherapie bij psychiatrische patienten
Cognitieve Neurowetenschap
Dynamiek in het Gezonde Brein
Dyslexie; Klinische Neuropsychologie; Neurowetenschappen; Taal-spraakpathologie
prof. dr. B.A.M. (Ben) Maassen
Contact
Functie
Hoogleraar Dyslexie & Klinisch Neuropsycholoog; Coordinator Dutch Dyslexia Programme (DDP) locatie Groningen, Nijmegen
T. (Tania) Marini Setiadi
Contact

Functie
PhD student
Analyse van functional MRI data; Combined Eyetracking and fMRI; Eye tracking; Data analyse; Statistiek
dr. J.B.C. (Jan-Bernard) Marsman
Contact

Functie
Senior staf onderzoeker
Selective attention, cognition, emotion, individual differences, EEG, pupil dilation
dr. A.D.J. (Sander) Martens
Contact

Functie
Universitair docent
Klinische Neuroengineering, ihb neurodiagnostiek. Technieken: multikanaals EEG, multimodal neuroimaging (EEG-EMG-fMRI), computational biofluid mechanics, (r)TMS, biomedische signaalanalyse
prof. dr. ir. N.M. (Natasha) Maurits
Contact

Functie
Hoogleraar Klinische Neuroengineering
T. (Tiago) Medeiros Furquim Mendonça
Contact

Functie
Master's Student
Slaap, Circadiane Ritmiek, Stress, Hersenfuncties
dr. P. (Peter) Meerlo
Contact

Functie
Universitair Docent Neurobiologie
Contact

Functie
dr. R.T. (Remco) Molenhuis
Contact

Functie
FSE Postdoctoral Fellow
Contact
Functie
Universitair docent
Vakgebied
Neurolinguistics
Contact

Functie
PhD student
Gedrag (affectief/emotioneel, sociaal, cognitief), Farmacologie, Fysiologie, genexpressie, rat modellen voor depressie
dr. ing. J.D.A. (Jocelien) Olivier
Contact

Functie
Universitair Docent
Functionele neuroimaging (fMRI), neuropsychologie, psychose,  depressie, cognitieve veroudering
dr. E.M. (Esther) Opmeer
Contact

Functie
Universitair Docent
Action choices in gait (route selection); the role of retinal and extraretinal information in the control of (perturbed) balance; the contribution of gaze to spatial orientation in stepping and standing. 
dr. A.R. (Rob) den Otter
Contact

Functie
Universitair docent/ Onderzoeker
Zebrafish genetics, mouse embryology, neurogenesis, neural stem cell, asymmetric cell division, organelle assembly, molecular biology, centrosome and cilium biology
dr. J.T.M.L. (Judith) Paridaen
Contact

Functie
Junior PI/Rosalind Franklin fellow
Sensory Neuroscience, Animal Vision, Animal Colouration, Optics, Electrophysiology, Instrument Control 
P. (Primoz) Pirih, PhD
Contact
Functie
Onderzoeker
Contact

Functie
Docent
Memory, synaptic plasticity, structural plasticity, hippocampus, sleep
Cognitive Science & Neuroscience

Zie http://www.temporalcognition.org voor een uitgebreider overzicht.Topics: Temporal Cognition; Cognitive Science; Tijdswaarneming; Optimalisatie van leerprocessen; Leren; Adaptief LerenGebruikte methodes: computer modellen; mathematische modellen; experimenten; elektro-encefalografie; fMRI; MEG; oogbewegingen; pupil dilatatie.
Psychologie, Neurowetenschappen
dr. M. (Marije) aan het Rot
Contact
Functie
Universitair hoofddocent
Onderzoeksgebieden: hersenen en energiebalans, type 2 diabetes, obesitas, Anorexia Nervosa
http://www.rug.nl/news-and-events/people-perspectives/scientists-in-focus/ascheurink
prof. dr. A.J.W. (Anton) Scheurink
Contact
Functie
Hoogleraar Neuroendocrinologie
Animal models for cardiovascular disease
Animal models for body-brain interaction (depression after myocardial infarction; postoperative cognitive decline)
Neuroinflammation
Behavioral studies
Contact

Functie
Vakgebied
Vertrouwen, Duurzaam gedrag, Social Neuroscience, Psychonomics, Online Research, Branding, Leiderschap
dr. D.A. (Deborah) Sival
Contact

Functie
Kinderneuroloog
Contact

Functie
My PhD project is aimed at understanding how social context can modulate behaviour. To do this, I developed a protocol using fuit flies in which is possible to measure how their response to temperature changes depending on the social context. The ultimate goal is to use these procotol to understand how and why social context affects the flies' response, and what this means for more complex species, such as ourselves. 
Physics of invertebrate vision and animal coloration.
prof. dr. D.G. (Doekele G) Stavenga
Contact
Functie
Hoogleraar
pharmacokinetics and dynamics, optimisation of drug delivery
Contact
Functie
Hoogleraar
Contact

Functie
Promovenda
Vakgebied
Epilepsie, Epidemiologie, Geneesmiddelenstudies, Genetica, Neurologie
Contact

Functie
Senior wetenschappelijk onderzoeker
Functionele en structurele Neuroimaging (MRI), Depressie, Angststoornissen, Psychose, Suïcidaal gedrag, Longitudinale Imaging studies
dr. M.J. (Marie-José) van Tol
Contact

Functie
Universitair Docent (Tenure Track)
Contact

Functie
Associate professor (Tenure track) /adjunct hoogleraar
Dementia - Alzheimer’s Disease - Down syndrome - Neuropsychiatric symptoms - Neurochemistry - Biogenic amines and metabolites - Reversed Phase High Performance Liquid Chromatography - Brain tissue - Cerebrospinal fluid
Y. (Yannick) Vermeiren
Contact
Functie
Post-doc
Vakgebied
Kunstmatige Intelligentie, geheugen, beslissingswetenschap, EEG, cognitief modelleren; mindfulness; attention
dr. M.K. (Marieke) van Vugt
Contact

Functie
Universitair Docent Cogntive Modeling
My research focusses on speech perception, in particular on the automatic and controlled processes that enable speech comprehension in optimal (e.g., native listening) and atypical conditions (e.g., hearing impairment, CI, non-native communications). I study the interrelation between sensory and cognitive processes and the role that language experience and perceptual plasticity play in shaping this relation.
Behavioral ecology, neurogenetics, Drosophila
X. (Xiaocui) Wang
Contact

Functie
PhD student
Contact

Functie
PhD student
Contact

Functie
Universitair hoofddocent
printView this page in: English